Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thành kính đảnh lễ tri ân Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không (1927-2022)

31/07/202213:56(Xem: 870)
Thành kính đảnh lễ tri ân Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không (1927-2022)
 
phap su tinh khong 2
 
THÀNH KÍNH ĐẢNH LỄ TRI ÂN
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ
THƯỢNG TỊNH HẠ KHÔNG (1927-2022) 
 


Thuận thế vô thường, Tự Tại Vãng Sanh, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư thượng TỊNH hạ KHÔNG (Master Chin Kung) thế danh Từ Nghiệp Hồng, sinh năm 1927 (Đinh Mão) tại huyện Lư Giang (Lujiang), tỉnh An Huy (Anhui), Trung Hoa, đã viên tịch vào lúc 2 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022 (28 tháng 6 ÂL năm Nhâm Dần) tại Đài Bắc, trụ thế 96 tuổi, 63 hạ lạp.
Thành Kính đảnh lễ Giác Linh Ân Sư Đại Lão Hoà Thượng Thượng TỊNH Hạ KHÔNG.
Nguyện Ngài Thượng Phẩm Thượng Sanh Cao Đăng Phật Quốc,
Hồi nhập Ta Bà, Phổ Độ Chúng Sanh, Viên Thành Phật Đạo.
Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A DI ĐÀ PHẬT.


1.
Canh hai tịch tĩnh trăng vàng
Hăm sáu tháng bảy hai ngàn hăm hai (26-07-2022)
Nơi Chùa Cực Lạc xứ Đài
Ân Sư xả báo thân này vãng sanh 
 
2.
Tứ chúng đồng niệm Hồng Danh
Âm thầm nuốt lệ ngồi bên nghẹn ngào
Kỷ niệm cứ thế tuôn trào
Nụ cười tỏa sáng ngày nào còn đâu 
 
3.
Xa gần bốn biển năm châu
Pháp âm Ngài đã thấm sâu lòng người 
Ta Bà nhập thế độ đời
Thân giáo khẩu giáo rạng ngời nhất như 
 
4.
Xưa nói "nhất tự vi sư"
Ngài thuyết sáu thập niên chưa mỏi mòn
Phục hưng Tịnh Độ pháp môn
Tịnh Tông Học Hội mười phương lẫy lừng 
 
5.
Chúng sanh lầm lũi lạc đường
Vào sinh ra tử vô thường kéo đi
Cũng vì tham đắm sân si
Mịt mù đạo lộ mong chi tỏ tường 
 
6.
Chư Phật Bồ Tát xót thương
Thị hiện chư Tổ mười phương ba đời
Từ Ngài Huệ Viễn tiễn người
Nơi Bạch Liên Xã nụ cười Hổ Khê 
 
7.
Đàm Loan Thiện Đạo nguyện thề
Niệm danh hiệu Phật quyết về Lạc Bang
Đến thập tam Tổ Ấn Quang 
Di Đà Thế Chí hóa thân vô ngần 
 
8.
An Huy tỉnh, huyện Lư Giang
Tháng hai Đinh Mão (1927) Thượng nhân ra đời
Từ Nghiệp Hồng, thế danh Ngài
Đến năm Kỷ Sửu (1949) xứ Đài định cư 
 
9.
Theo Phương Đông Mỹ Giáo sư (1953)
Một năm Triết học vẫn chưa hài lòng
Ba năm chuyên chú Mật tông 
Chương Gia Đại Sư đả thông, mật truyền 
 
10.
Đài Trung mới đúng nhân duyên (1958)
Mười năm cầu pháp ngày đêm chuyên cần
Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam  
Ấn Quang đệ tử khai tâm hết lòng 
 
11.
Tại Chùa Lâm Tế Viên Sơn (Đài Bắc)
Kỷ Hợi (1959) thế phát Không môn nhập vào
Pháp danh Tịnh Giác truyền trao
Tịnh Không pháp tự nguyện sâu đã thành 
 
12.
Từ đó hoằng pháp độ sanh
Ngài đi thuyết pháp hóa duyên hữu tình
Hoa Nghiêm, Viên Giác, Tâm Kinh
Pháp Hoa, Tịnh Độ Ngũ Kinh, luận bàn 
 
13.
Lăng Nghiêm, Phạm Võng, Kim Cang
Tam tạng Kinh điển miên man nghĩa huyền
Đặc biệt Vô Lượng Thọ Kinh
Hạ Liên Cư hội tập tinh túy lời 
 
14.
Hoàng Niệm Tổ chú giải rồi
Không còn bản khác tuyệt vời nào hơn
Tột cùng giáo lý uyên thâm
Ngài giảng chục bộ xiển dương Đại thừa 
 
15.
Ngài thuyết cho mọi căn cơ
Thậm thâm áo nghĩa rồi đưa về nguồn
Liễu Phàm Tứ Huấn, nằm lòng
Đệ Tử Quy, hiếu Đạo thường khuyên lơn 
 
16.
Nhìn xa Ngài đã tiên phong
Dùng các phương tiện truyền thông tịnh tài
Truyền hình Youtube Website
Pháp luân đến khắp đông tây mọi miền 
 
17.
Ngài còn ấn tống tặng Kinh
Hình Phật Bồ Tát hóa duyên xa gần
Tự viện Tổ chức Hội đoàn
Từ thiện Xã hội, cúng dường hân hoan 
 
18.
Tịnh tài tín chúng cúng dường
Ngài ban trí huệ muôn vàn chúng sanh
Pháp Thí Hoa Tạng lập lên (1962)
Hàng triệu Kinh sách phát hành tặng không 
 
19.
Đề cao giáo dục phổ thông
Học Bổng Hoa Tạng (1993) trổ bông thành hình 
Rồi Học Bổng Hiếu Kính Thành (1998)
Hỗ trợ khuyến khích học hành hiếu ngoan 
 
20.
Không chỉ Trung Quốc Đài Loan
Singapore có bước chân của Ngài
Hồng Kông, Nhật, Thái, Mã Lai
Úc, Pháp, Anh, Mỹ, Indonesia... 
 
21.
Đa Văn hóa, Tôn giáo hòa
Điều Ngài cổ xúy thiết tha xưa giờ 
Mô hình phố Toowomba (Úc Quốc)
Nơi các tín ngưỡng hài hòa chung vui 
 
22.
Tịnh Tông Học Hội ra đời (1992)
Áo tràng nâu thắm nền trời khắp nơi
Tam Thời Hệ Niệm những lời
Trung Phong huyền nghĩa nghe rồi mở tâm 
 
23.
Ngài phá tà kiến mê lầm
Khuyến khích đào tạo Tăng đoàn từ lâu
Nghĩ đến hậu thế mai sau
Pháp luân thường chuyển nhờ vào Tăng Ni 
 
24.
Ngài được ngưỡng mộ nể vì
Đóng góp cống hiến chẳng hề đắn đo
Thuyết trình trước UNESCO (Paris 2006+)
Hòa bình Thế giới Hài hòa Đa nguyên 
 
25.
Tiến Sĩ Danh Dự Queensland...
Công Dân Danh Dự Giáo viên các trường
Do Ngài nhìn thấu, xả buông
Bình đẳng, Chánh giác, Từ tâm, Chân thành 
 
26.
Tự tại, Niệm Phật, Tùy duyên
Châm ngôn Ngài sống an nhiên một đời
Thanh thoát đi đứng nằm ngồi
Tâm luôn có Phật tứ thời A Mi 
 
27.
Ngộ điều bất khả tư nghì
Niệm Phật là Thậm thâm Vi diệu Thiền 
Ngài nhắc Kinh Đại Tập khuyên
Vọng niệm vừa khởi, trì Danh, Giác liền 
 
28.
Sáu ba Hạ lạp giảng Kinh
Một đời cống hiến độ sinh vô vàn
Ngài luôn chất vấn tự tâm
Sinh ra nào để nuôi thân vô thường 
 
29.
Sống để liễu ngộ nhận chân
Vọng tâm giả tạm chân tâm thường hằng
Thanh tịnh bình đẳng giác tâm 
Tự tánh đầy đủ (Lục Tổ) Huệ Năng thốt lời 
 
30.
"Hưởng thụ cao nhất đời người
Chính là học Phật", như lời Triết gia
Thầy Phương Đông Mỹ đã đưa (1953)
Ngài đến đạo Phật nghe qua câu này 
 
31.
Chương Gia Đại Sư gặp Ngài (1953)
Lặng im không nói một lời thật lâu
Rồi Thầy mới thốt ra câu
"Nhìn thấu, buông xả" sâu vào thân tâm 
 
32.
Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam (1958)
Bắt đệ tử dọn sạch tâm hoàn toàn
Khi Ngài cầu pháp mười năm
Mới tiếp nhận được hào quang Đạo mầu 
 
33.
Bà Hàn Quán Trưởng bước vào (1966)
Ngài thành tựu Nhẫn ngọt ngào hiền Tăng
Buông bản ngã xuống hoàn toàn
Chỉ ban pháp nhũ chẳng màng cái tôi 
 
34.
Ba thập niên suốt quãng đời
Hộ trì Hòa Thượng để Ngài hóa duyên
Nhập cư Dallas hành trình (1982)
Lập Phật Học Xã thắng duyên xứ người 
 
35.
Bốn Ân nhân đến với đời
Bồ tát thị hiện đắp bồi nhân duyên
Để Ngài thực hiện lời nguyền
Thượng cầu Phật đạo, hữu tình độ sinh 
 
36.
Tiếp theo đón nhận Đại Kinh (1987)
Vô Lượng Thọ Pháp bảo, duyên đến từ
Hoàng Niệm Tổ, Hạ Liên Cư
Chú giải, hội tập, chân như tỏ tường 
 
37.
Đến khi tuổi bốn mươi lăm (1972)
Bệnh tử kề cận Ngài buông hoàn toàn
Còn danh hiệu Phật trong tâm
Niệm đến bất loạn bệnh thân thoái lùi 
 
38.
Từ đó triệt ngộ những lời
Di Đà Kinh dạy một đời vãng sanh
Tín-Hạnh-Nguyện, niệm Hồng Danh
Di Đà tự tánh, hiện tiền Lạc Bang 
 
39.
Lưu Tố Vân, Quách Huệ Trân
Vạn duyên buông xuống Tây Phương sanh về
Hải Hiền Hòa thượng đến đi
Trăm mười hai (112) tuổi khác chi diễn tuồng 
 
40.
Đại Lão Hòa Thượng TỊNH KHÔNG
Ngài cũng biểu diễn suốt trong một đời
Bồ đề tâm bất thối lui
PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN rạng ngời tấm gương 
 
41.
Nơi Cõi Cực Lạc Tây Phương
Nguyện Ngài lân mẫn xót thương sớm về
Chèo thuyền Bát Nhã A Di
Độ chúng sanh thoát biển mê đến bờ 
 
42.
Hai ngàn lẻ bốn, năm xưa (2004)
Mười tám năm trước thoáng như hôm rồi
Nhân duyên chắc đã chín mùi 
Được biết Hòa Thượng qua Ngài Ngộ Thông 
 
43.
Như mưa đổ xuống ruộng đồng
Câu Phật hiệu đã gieo trồng trong tâm
Khắp nơi trổ Niệm Phật đường
Áo nâu cư sĩ rộn ràng đó đây 
 
44.
Lạy Phật sám hối mỗi ngày
Trì danh sớm tối miệt mài A Di
Niệm trong công việc, đứng đi
Thấy phiền não giảm những khi trái lòng 
 
45.
Bớt dần tham đắm trông mong
Đọc nghe pháp ngữ Tịnh Tông ngẫm nghiền
Đồng tu liên hữu thân tình
Đả thất niệm Phật chân thành thiết tha 
 
46.
"Niệm Phật thành phiến" dẫu chưa
Cầu gia trì lực sớm trưa đêm ngày
"Tịnh nghiệp Tam phước" từ nay
"Nhân gian Tịnh Độ" đắp xây vun bồi 
 
47.
"Học vi nhân sư" nhớ lời
"Hành vi thế phạm" nơi Ngài, nguyện noi
"Thân hành ngôn giáo" mọi thời
Nguyện Ngài gia hộ đời đời độ sinh 
 
48.
Bốn Tám Đại Nguyện Đại Kinh
Nguyện Ngài Thượng Phẩm Thượng Sinh Sen Vàng
Chúng con thành kính Tri Ân
Nguyện đồng hội ngộ Lạc Bang Liên trì. 
 
Đảnh Lễ Hòa Thượng Lão Pháp Sư 
TỪ tâm Ngài đến cõi mê mờ
NGHIỆP thành nguyện lực độ sinh tử
HỒNG danh Di Đà tỉnh kiếp mơ 
TỊNH độ duy tâm biến pháp giới
KHÔNG còn vọng chấp ắt thấy bờ
HÒA đồng tôn giáo quán bình đẳng 
THƯỢNG cầu Phật đạo giác chân như.
 
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT 
 
2022-07-30 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương PD Niệm Đức. 
 
https://youtu.be/_R_kb3iUzbM (Đài Loan 2019-05-29: Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 60 năm hoằng pháp và 30 năm thành lập Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội)
https://youtu.be/KnvRl4k4xb4 (Paris UNESCO 2019-05-10: Khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
https://youtu.be/yEm87BFTP8g (Hồng Kông 2018-05-10: Khai thị của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không gởi đến đồng tu Việt Nam)
https://youtu.be/aXYNYrACRZw (Loạt ảnh kỷ niệm 60 năm hoằng pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
https://youtu.be/dM7K1MCcW8Y (Thân giáo của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không)
https://youtu.be/UArzftIgpcU (Khai thị của Lão Pháp Sư Tịnh Không)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567