Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Niệm Phật nhớ Ngài Tịnh Không

27/07/202212:38(Xem: 1038)
Niệm Phật nhớ Ngài Tịnh Không
phap su tinh khong (49)

NIỆM PHẬT
NHỚ NGÀI TỊNH KHÔNG


Pt Quảng An kính cảm tác bài thơ "Niệm Phật Nhớ Ngài Tịnh Không" là vị đại Lão Hoà Thượng Tôn Ân Sư về Pháp Môn Tịnh Độ thời Hiện Đại. Nhờ Ngài chỉ dạy Pháp Môn Tịnh Độ chuyên hướng NIệm Danh Hiệu Phật A Di Đà mà bao người hành trì được an ổn tâm tư, lắng dịu những phiền não khổ đau vây bủa trong cuộc đời ở cõi Ta Bà đầy kham nhẫn. Chúng con kính đảnh lễ Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Pháp Sư Thích Tịnh Không và nguyện cầu Ngài tuỳ duyên tuỳ nguyện đáo lai Ta Bà để khai thị khuyến tấn chúng sanh hữu duyên với Pháp Môn vi diệu Niệm Danh Hiệu Phật A Di Đà dễ hành trì theo căn cơ và chuyển hoá bao tâm hồn đau khổ biết nương Pháp Mầu để tu tỉnh thoát khổ não trong đời sống.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật......
Chúng con Pt khắp mọi nơi đã hành trì Pháp Môn Tịnh Độ và có được sự an ổn phần nào.
Chúng con thành tâm Tưởng Niệm và kính bái Ngài. Pt QA

Tôn Sư Tịnh Độ thời hiện đại
Ngài Tịnh Không tịch xã hình hài
Năm Châu cùng khắp người kính bái
Đưa tiễn Ngài thăng toạ Liên Đài
Ngài dạy niệm Phật Di Đà mãi
Lắng Vọng tâm, phiền não phôi phai
Thực hành Nhìn Thấu và Buông rải ( buông xuống )
Ngay đời an lạc gặp Như Lai
Ngay đời an lạc gặp Như Lai
Niệm Phật nghe Kinh cũng hoà hài
Tinh tấn Giới - Định, Huệ mở khai
Chuyển hoá Tam Độc dừng tác quái
Chuyên hướng hành trì phải miệt mài
Tiêu tam chướng, trừ phiền não hại
Tăng Ích - Tổn Giảm rõ đúng sai
Sống nương Lục Tín thật chiêu bài!

Quảng An Houston, Tx USA


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567