Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán Thán Công Đức Hoà Thượng Pháp Sư Tịnh Không (1927-2022)

27/07/202212:00(Xem: 1447)
Tán Thán Công Đức Hoà Thượng Pháp Sư Tịnh Không (1927-2022)
phap su tinh khong-2


Tán Thán Công Đức Hoà Thượng Pháp Sư

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên thượng Tịnh hạ Không.
Nhất tâm kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Tịnh Không Hoà Thượng giảng kinh thông
Chuyển hoá người mê hướng Tịnh tông
Niệm Phật an tâm tiêu não chướng
Tham thiền rõ tánh tỏ nguồn trong
Nơi nơi thính chúng đều quy hướng
Chốn chốn học đồ thảy tựa trông
Nguyện mãn an tường về cõi Phật
Pháp âm lưu mãi khắp Tây Đông..!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Tu Viện An Lạc, California, 26-07-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( khể thủ kính đề)

***

THANH THẢN QUY TÂY
Họa y vần bài Tán Thán Công Đức Hoà Thượng Pháp Sư của Thầy Chúc Hiền
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật,
Thành tâm hướng về Chùa Cực Lạc, Đài Nam, Đài Loan, kính lễ Giác Linh Đại lão Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không, tân viên tịch.
Kính nguyện Ngài Thượng Phẩm Thượng Sanh Cao Đăng Phật Quốc


Đại thừa mật giáo đều tinh thông
Đặc biệt dựng xây Hội Tịnh Tông
Khắp cả mọi nơi chuyên niệm Phật
Từng người một chỗ giữ lòng trong
Tịnh Không áp dụng đa phương tiện
Giác Tịnh hành trì không đợi trông
Tịnh Độ phục hưng tròn chí nguyện
Tây phương lợi lạc cả trời Đông

Chùa Pháp Hoa SA, 27/7/2022 (29/6/Nhâm Dần)
TK, Thích Viên Thành

***


MONG NGÀI TÁI HIỆN
Con kính họa nguyên vần bài thơ
Tán Thán Công Đức HT Pháp Sư Tịnh Không của Thầy Thích Chúc Hiền
Kính đảnh lễ Giác linh Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không


Tin Ngài viên tịch đã truyền thông
Chấn động môn đồ phái Tịnh Tông
Niệm Phật pháp môn trừ não chướng
Ơn Ngài khai rộng cả ngoài trong
Á, Âu, Mỹ, Úc cùng chung hướng
Niệm Phật Di Đà ý ngưỡng trông:
Đã mãn hóa duyên Ngài quy Phật
Sớm ngày tái hiện độ Tây Đông...!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Melbourne, 27/7/2022
Phật tử Thanh Phi

***

Tịnh Độ
xiểng dương khắp Tây, Đông.

Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Hoà Thượng Tân Viên thượng Tịnh hạ Không.
Nhất tâm kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.
Pháp Sư kinh luận tỏ nguồn trong
Phật Giáo năm châu ngợi Tịnh Không
Sáu chục năm chưa từng gián đoạn, 
Tiên phong áp dụng thuật truyền thông!
Từ Bi, Trí Tuệ cần …. thành đạo
Tịnh Độ xiểng dương khắp Tây, Đông
Giáo lý bao gồm hai mươi chữ (1)
Tựu thành viên mãn một đời ….xong!!! 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Melbourne 27/7/2022
Phật tử Huệ Hương kính bái
———————————————————-
(1) Hai mươi chữ này là:
Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi.
Nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567