Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tường thuật nhanh ngày cuối cùng tại Khóa An Cư Kiết Đông 2022 ở Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu

11/07/202204:19(Xem: 2032)
Tường thuật nhanh ngày cuối cùng tại Khóa An Cư Kiết Đông 2022 ở Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
Tường thuật lễ giải hạ và bế mạc Khoá An Cư Kiết Đông 2022
tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức- Úc Châu thành tựu viên mãn.
 Bài viết: Cư Sĩ Huệ Hương
Diễn đọc: Cư Sĩ Diệu Danh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

 

Nhờ sự gia trì của Chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ, Hộ Pháp cộng thêm sự cầu nguyện của Chư Trưởng Lão HT, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Tăng Ni cùng sự nhất tâm của Tịnh Nghiệp Đạo Tràng An Cư mỗi sáng thọ trì Kinh Lăng Nghiêm và mỗi trưa tụng Lương Hoàng Sám mà khoá An Cư Kiết Đông từ lúc khai hạ đến nay mọi việc đều được vuông tròn như dự định.

Và hôm nay Chủ Nhật, 10/07/2022 (12/06/Nhâm Dần) sau thời thỉnh chuông khuya do Phật tử Đồng Thanh Minh và Phật tử An Hậu Tony Thạch đảm nhiệm từ 5:00 am và tiếp theo 5:45am là thời khoá Hô canh tọa thiền với Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, ngài hô canh theo bài kệ do Sư Ông Nhất Hạnh soạn như sau:

“Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai

Tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười

Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức

Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

Sống-chết là việc lớn, bất chợt đến mau,

Ngưỡng mong đại chúng an tọa thiền trung,

các các nhất tâm đồng niệm Phật “

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni (3)

Đã làm hội chúng hoàn toàn tỉnh thức và chánh niệm để vào thời khoá 6:00 - 6:50 am công phu khuya tụng Lăng Nghiêm Thập Chú. Sau đó TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng đã cung thỉnh HT Thích Bổn Điền khai thị cho ngày cuối của khoá An Cư cũng là ngày giải chế tự tứ và bế mạc.

HT Thích Bổn Điền đã mượn hai câu “ Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức . Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi” của bài kệ Hô Canh mà TT Hoá Chủ vừa xướng để nhắc lại câu thơ nổi tiếng của Thiền Sư Mãn Giác:

 “ Đừng bảo Xuân tàn hoa rụng hết.
Đêm qua sân trước một cành mai”.

 

để sách tấn cho những hành giả của khoá An Cư chúng ta vẫn càn một Phật tâm hằng hữu (một cành mai) để sau buổi chia tay hôm nay chúng ta sẽ mang cành mai này về lại trú xứ mình hoằng hóa hoặc Phật tử tại gia khi trở về gia đình mình sẽ áp dụng những gì tu học trong 6 ngày qua sẽ cải thiện và chuyển hoá mọi điêu và an lạc hơn

Con rất tâm đắc khi được nghe HT Thích Bổn Điền khai thị rằng phải làm sao mà mỗi bước chân mình đi đều nở một đóa sen như Đức Phật khi vừa đản sanh mà muốn được như thế thì phải tu tập 3 nghiệp cho thanh tịnh, và sáu căn thanh tịnh thì sáu trần không vướng mắc và chúng ta sẽ làm chủ được tư tưởng mình và Phật Tâm sẽ hiện,nếu không được như vậy thì giác tánh, và Phật tánh khó hiển lộ thì làm sao trí tuệ tròn đầy.

Lời chúc của HT Thích Bổn Điền đến Tăng Ni và phật tử tùng hạ đều quy về thân tâm an lạc đã nói lên tấm lòng ưu ái của bậc đại tăng đến chúng sinh.

TT Hoá chủ đã thay mặt đại chúng nguyện khắc cốt ghi tâm những lời khai thị vàng ngọc đó để làm hành trang trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

Và tiếp theo TT Hoá Chủ đã cung thỉnh HT Thích Nguyên Trực bắt đầu điều hợp lễ xả giới trường.

HT,Thích Nguyên Trực đã nhân danh TT Thiền Chủ Thích Tâm Phương vì bận duyên sự không thể tham dự lễ xả giới trường và thỉnh mời quý HT và hội chúng đối trước Đức Phật để sám hối và tự tứ .

Ngài bắt đầu bằng “Nam Mô Kiết Tập Luật Tạng Ưu Ba Ly Tôn Giả tác đại chứng minh “ và Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp …

Sau đó Ngài chỉ dẫn đại chúng sau mỗi câu:
“Thích Ca Mâu Ni Như Lai”

Đại chúng đồng niệm:

“Hưu Hạ Tự Tứ” ( 3) .

 

Sau đó Ngài đọc những luật đã được chế định, theo đó nếu đã phạm 4 trọng tội , 10 nghiệp ác , căn trần bị trói buộc thì phải chí thành phơi bày và xin sám hối và xin tự nguyện rằng “ những lỗi lầm trước đây đã tạo nguyện được tiêu trừ, dám đâu trong tương lai còn tạo tác”.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát tác đại chứng minh

Tiếp theo HT Thích Nguyên Trực tuyên đọc lại những ranh giới của nội giới và ngoại giới mà trong ngày Khai hạ Thiền Chủ đã kiết giới, nay xin trả lại cho Cương giới Già Lam Tu Viện Quảng Đức.

Và sau hết TT Hoá Chủ đã cùng mọi người trong đạo tràng hồi hướng và kết thúc lễ xả giới trường.

 

Giờ đây mọi người về trai đường chuẩn bị điểm tâm. Hôm nay nhóm Phật tử Tu Viện Quảng Đức
(Thanh Phi, Diệu Hiền và nhóm tình thân Quảng Đức) cúng dường Cháo thập cẩm- Xôi khúc- đậu hũ đường gừng

 

8:00 Chấp tác chuẩn bị cho Lễ Giải Chế Tự tứ và bế mạc tuần lễ An Cư kiết đông

9:30-11am: Lễ Bế Mạc

Sau ba hồi trống bát nhã để bắt đầu lễ bế mạc, hiện diện trên bàn chứng minh, con nhận thấy có HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, HT Thích Tịnh Đạo và TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng.

MC Thượng tọa Thích Viên Tịnh đã hướng dẫn chương trình lễ bế mạc khoá An Cư bằng lời mời chư Tôn Đức Hoà Thượng chứng minh đồng khởi tâm niệm Phật cầu gia bị sau đó TT Viên Tịnh đã nhắc lại truyền thống an cư do Đức Phật chế định và hàng hậu học đã tiếp nối mạng mạch này bằng một đoạn giới thiệu chương trình thật ngắn gọn và thuyết phục. TT Viên Tịnh đã tuyên bố lý do có đoạn như sau:

“Trường hạ an cư kiết đông tại TV Quảng đức do Tăng đoàn Victoria tổ chức mới ngày đầu tuần mà nay đã qua 7 ngày cùng tu cùng học, cũng chan hoà 1 niềm hỷ lạc vô biên. Thật vậy thời gian đi qua nhanh, làm cho chúng ta cảm thấy như chưa kịp nhận hết niềm an lạc bên nhau mà đã phải kết thúc khoá tu trong sự khao khát có được những ngày an lạc dài lâu hơn. Trong kinh Tăng Chi, đức Phật dạy: Này cá đệ tử, ta không thấy 1 pháp nào khác đem lại nhiều an lạc như tâm có tu tập, và được làm cho sung mãn. Tâm có tu tập và được làm cho sung mãn đem lại nhiều an lạc.” Sự tu tập luôn là điều kiện cần và đủ để đem lại an lạc, mà bất cứ hành giả nào cũng phải có.

Tuy có 7 ngày tu học ngắn ngũi, nhưng đạo tràng an cư kiết đông tại TV Quảng đức này đã đem lại nhiều sự an lạc nội tâm cho những hành giả, năng lượng an cư tỏa sáng trên lộ trình giác ngộ của mỗi cá nhân

An cư gieo rắc đạo vàng

Kiết hạ hạnh nguyện chứa chan

Vui sống cuộc đời phụng sự

Đạo tình đạo vị chứa chan.

Hôm nay 7 ngày an cư đã trôi qua, đạo tràng an cư đã mãn, quý ngài đã thêm 1 hạ lạp, 1 tuổi đạo được điền vào vô tác giới thể của mỗi hành giả, đó cũng là dấu ấn khắc sâu vào tâm thức của bậc xuất trần thượng sĩ, tạo thắng duyên tăng năng lượng cho đạo quả bồ đề, gieo thiện căn cho nhân sinh vạn loại. Đó là kết quả của những ngày tinh tấn không mệt mõi của những hành giả. Đó là công hạnh của kết quả an cư”.

 

Theo đó Chương trình gồm có

1- Lời tuyên bố  bế mạc khoá An Cư của TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng

TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng đã thành kính cảm tạ và tri ân Chư Tôn Đức chứng minh và Tăng Ni cùng Phật tử tòng hạ bằng 4 câu kệ:

“Hạnh phúc thay Đức Phật Giáng sinh

Hạnh phúc thay Giáo pháp cao minh

Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp.

Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu “

Và niềm hoan hỷ được vinh dự đảm nhiệm trọng trách tổ chức khoá An Cư Kiết Đông 2022 trong tiểu bang Victoria và các vùng lân cận sau hai năm vì đại dịch COVID mà gián đoạn. TT Hoá Chủ đã tri ân và cảm tạ từng người một từ Đức Tăng Giáo Trưởng Thích Huyền Tôn đến tất cả HT Chứng minh hiện diện suốt tuần lễ, quý Hòa Thượng đã khai thị , quý Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ni Sư, Đại Đức Tăng Ni đã đảm nhiệm các bài pháp thoại, trong các ban duy na, duyệt chúng, các tiểu ban trai soạn, hành đường, hương đăng, trang trí, âm thanh ánh sáng, ban cư trú, ban tiếp lễ, ban nhiếp ảnh, ban chấp tác…

Thật quá chu toàn và khéo léo trong vai trò Hoá chủ như Ngài. Kính tán dương thay!

Con rất tâm đắc khi Ngài cho rằng chính sự kiện này đã kết thành mối nhân duyên để được diễn ra trong ngôi tự viện Quảng Đức một hình ảnh vô cùng tuyệt vời tin yêu và lạc quan đến mọi người con Phật. TT Hóa Chủ đã tuyên bố:

“Khóa An Cư Kiết Đông năm nay  7 ngày của Tăng Đoàn Victoria tổ chức từ ngày thứ hai 4/7 đến chủ nhật 10/7/2022. Phật lịch 2566 tại Tu Viện Quảng Đức, đã chính thức hoàn mãn, trong niềm pháp lạc của chư Tôn Đức và quý Phật tử.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ và chúc mừng khánh tuế chư Tôn Thiền Đức có thêm 1 hạ lạp trong lộ trình tấn tu đạo nghiệp, tiến đến giải thoát giác ngộ.

Chúng tôi xin chúc mừng quý Phật tử tùng hạ đã bước lên 1 bước nữa nữa trên hành trình đào luyện nội tâm để vượt thoát sanh tử luân hồi.

Trong An Cư – phản quang trừ điên đảo
Mây qua rồi, trăng tỏa sáng uyên nguyên
Cùng xưa sau tịch tĩnh một khung thiền
Sao nói hết niềm vui An Lạc Đạo.
(thơ của HT Hạnh Niệm)

Quả thật vậy, một tuần an cư kiết đông vừa qua đã đem lại niềm pháp lạc vô biên cho chư Chư Tôn Đức và quý Phật tử tham dự. Nhưng niềm hỷ lạc sâu đậm hơn, là tinh thần sinh hoạt, tu học hành trì suốt 7 ngày qua, chứ không phải chỉ là những biểu tượng trên mặt hình thức. Điều đó vừa tạo được năng lực và niềm tin Chánh Pháp vào tâm người con Phật cả hai giới xuất gia tại gia, vừa gợi lại hình ảnh Tăng Già cộng trụ từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế”.

 

Đặc biệt, TT Hóa Chủ Thích Nguyên Tạng cẩn thận tán dương và cảm tạ chư Tôn Đức và quý Phật tử trong các ban như sau:

"Chúng con thành kính cảm tạ chung chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài Victoria đã nhận lời và phó hội tham dự tuần lễ an cư đầy đủ 7 ngày qua.
Chúng con thành kính cảm tạ:

Chư Tôn Đức trong Ban Khai Thị: HT Thích Huyền Tôn, Thích Bảo Lạc, HT Thích Tịnh Minh, HT Thích Quảng Ba. HT Thích Trường Sanh, HT Thích Bổn Điền, HT Thích Nguyên Trực, TT Thích Tâm Phương
Chư Tôn Đứ trong Ban Giảng Pháp Cho Quý Phật Tử: HT Tịnh Đạo, TT Tâm Phương, TT Hạnh Minh, TT Nguyên Tạng, TT Giác Tín, TT Đạo Nguyên, TT Nhuận Chơn, TT Viên Trí, TT Viên Tịnh, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Thông Hiếu, ĐĐ Đăng Từ, ĐĐ Chúc Hân, ĐĐ Hoằng Viên, NS Như Tuyết, NC Chân Kim, NS Nhật Liên, NS Viên Thông, SC Nguyên Khai, SC Viên Minh

 Thành kính cảm tạ ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Thông Hiếu, NS Như Tuyết, NS Chân Kim, NS Nhật Liên, SC Phổ Huệ đã phát tâm cúng dường tịnh tài, cúng dường trai phạn cho khóa an cư kiết đông 2022 này.

Và sau cùng, TM Ban Chức sự không thể nào quên được sự thành tâm nỗ lực của các ban công quả, như là:

Ban Trai soạn: Đh. Nguyên Như, Đh.Quảng Hạnh, Đh.Hạnh Kim, Đh Diệu Toàn (Liễu), Đh Nguyên Đà, Đh. Nguyên Nhật Định, Đh. Quảng Diệu Hoa, Đh Thanh Phi, Đh.Duyên Khánh Trúc, Đh. Thúy Nguyên Quảng Thanh, Đh. Diệu Hiền, Đh. Nguyên Thanh (Thủy), Đh. Nguyên Quảng Hương, Đh. Hạnh Kim, Đh. Quảng Thiện, Đh. Nguyên Yên, Đh. Đồng Tuý, Đh. Liên Huệ, Đh. Nguyên Quảng Kim (Dung), Đh. Hứa Trinh, Đh Ngọc Quý. , Đh. Nguyên Nhật Tịnh, Đh. Tâm Mỹ, Đh. Nguyên Hồng, Đh. Linh Bổn, Đh. Nguyên Nhật Tịnh, Đh. Nguyên Nhật Tú và học viên tham dự.

Ban Hành Đường: Đh. Minh Đăng, Đh Tâm Mỹ, Đh. Quảng Diệu Trí, Đh Diệu Trí (Bình Phương), Đh. Giác Liên Thanh, Đh Huệ Mai, Đh Diệu Hoàng, Đh. Tâm Quảng Hóa, Đh Lệ Trinh, Đh. Diệu Đắc, Đh. Hòa Ngọc, Đh. Nguyên Nhật Thường và học viên tham dự.

Ban Cắm Hoa, Trang Trí Hoa Quả:  Đh. Thanh Phi, Đh. Nguyên Kim Ngọc (Hồng Tươi), Đh. Diệu Hoàng (Mai), Đh. Nguyên Cảnh (Phát), Đh. Thục Đức, Đh Kim Chi Hồng Ngọc. Đh. Tâm An

Ban Thủ Quỹ & tiếp lễ: Đh. Hồng Hạnh, Đh. Thiện Bảo

Ban Nhiếp Ảnh & Livestream: Đh Quảng Đại Tâm, Đh. Thiện Hưng. Đh Nguyên Nhật Khánh Mỹ Hạnh, Đh. Quảng Thiện Duyên

Ban Âm Thanh & Ánh Sáng:  Đh Quảng Đại Tâm, Đh Nguyên Tâm Thiều Đức

Ban  Cung Đón: Đh. Steve Nguyên Thiện Bảo, Đh. Tâm Từ, Đh. Quảng Tịnh (Thiều Bình), Đh. Quảng Minh Thạnh, Đh. Minh Đăng.

Ban Y Tế :  Dược Huyền Vũ, Dược Sĩ Thùy Trinh

Ban Chấp tác & Vệ Sinh :  Đh. Nguyên Quảng Tánh (Lãnh), Đh Nguyên Đức Pháp (Chương), Đh. Đh Quảng Minh Thạnh (Mạnh), Đh. Nguyên Quảng Thành (Đạt) Đh. Quảng Nguyện Lực (Trung), Đh Hưng Việt, Đh Minh Hiền, Đh. Nguyên Quảng Công (Danniel), Hoằng Ý Ngọc Sơn

Sau đó TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng tuyên bố bế mạc Lễ An Cư kiết Đông ngay tại giờ phút này.

Tiếp theo sau là lời cảm tưởng của đại diện Chúng Tỳ Kheo. TT Thích Nhuận Chơn đã thành kính tri ân chư thiên, Long thần hộ pháp của tu viện Quảng Đức rất oai linh ủng hộ cho tất cả việc tu tập của chúng tỳ kheo được tinh tấn và đã tham dự các thời khoá đầy đủ mà sức khoẻ vẫn khang an dù thời tiết giá lạnh của mùa đông.

Tiếp theo là cảm tưởng của đại diện Chúng Tỳ Kheo Ni. Ni Sư Viên Thông đã tán thán vai trò Tăng sĩ bằng những câu thơ tuyệt vời để tri ân sự quang lâm của chư HT chứng minh không ngại thời tiết giá lạnh đã về Tu viện Quảng Đức nơi đạo tràng an cư để sách tấn và ban năng lương từ bi đến hàng hậu học .

Kính lạy Tăng vô thượng chí cả,
Thay Thế Tôn giáo hoá đạo mầu
Tuỳ duyên hoá độ vô cầu
Làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sinh

Sau đó Ni Sư mừng Khánh tuế quý Ngài đã tăng thêm một tuổi đạo, lời cảm tưởng thật chân tình của Ni Sư khiến mọi người đề cảm động.

Kế tiếp là lời tri ân của đại diện Phật Tử tùng hạ. Đạo hữu Nguyên Như, một Phật tử lão thành của Tu Viện Quảng Đức đã thay mặt toàn chúng đã thành tâm tri ân chư tôn đức, quý HT chứng minh đã cho phép Phật tử tại gia được hoà cùng dòng suối thanh lương từ bi của tăng đoàn, nhờ vậy những thời khoá từ lạy Pháp Hoa mỗi chữ một lạy đến thọ trì thủy sám và thời kinh tịnh độ cùng các bài pháp thoại đã giúp hàng Phật tử tinh tấn hơn và thấm nhuần giáo pháp Như Lai hơn. Lời cảm niệm tri ơn của Đh Nguyên Như có đoạn: "Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ bế mạc khóa An Cư Kiết Đông hôm nay, chúng con vô cùng hoan hỷ và xúc động được tỏ bày tấm lòng thành kính biết ơn và niềm tự hào của người con Phật, được duyên lành tòng Hạ trong mười ngày, do Tăng Đoàn Victoria tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức từ ngày 04/07 đến 10/07/2022. Bảy ngày tu học nghiêm túc và đầy pháp lạc đã trôi qua nhanh chóng, Tu Viện Quảng Đức đã bừng lên một bầu không khí thanh tịnh và an lạc khi được đón chào chư Tăng Ni trong và ngoài Victoria câu hội về. Long Thần Hộ Pháp cũng từ bi ban rải cho đại chúng những ngày chan hòa ánh nắng ấm áp giữa bầu trời giá lạnh của mùa Đông Melbourne trong ngày ngày của khóa tu. Chúng con vô cùng cảm niệm công đức của chư Tôn Thiền Đức luôn lưu tâm hết lòng “Hành Như Lai Sứ, Tác Như Lai Sự” và dốc lòng phát triển đạo pháp nơi xứ người. Chư Tôn Đức đã ân cần sách tấn chúng con tinh tấn tu học theo lời Phật dạy để tự độ và độ tha để không bị đắm chìm trong biển sinh tử luân hồi. Những thời pháp thoại buổi sáng và buổi tối của chư tôn đức đã đem lại cho chúng con những niềm pháp hỷ vô biên khi được quý ngài truyền trao những lời vàng ngọc, những tinh túy của giáo pháp vi diệu của đấng Từ phụ. Giúp chúng con hiểu biết nhân quả nghiệp báo thúc liễm thân tâm; hiểu lý nhân duyên mà quán niệm tánh KHÔNG, thực hành Bồ Tát Hạnh để tâm Bồ Đề phát khởi và giữ câu niệm Phật, để giữ được chân niệm, niệm lai chánh giác thanh tịnh giữa cảnh trần loạn động này. Những buổi hô canh tọa thiền trầm lắng, những thời kinh tụng sâu xa khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật của bộ Kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng con được phước duyên lễ mỗi chữ 1 lạy trong khóa tu học kỳ này do thượng tọa thiền chủ Thích Tâm Phương hướng dẫn".

Cô đã kính chúc quý Ngài tuệ dăng thường chiếu và pháp thể khinh an, Phước trí nhị nghiêm và mãi mãi là hải đăng tỏa sáng

Sau đó chúng đệ tử đồng đảnh lễ ba lạy đến quý Ngài.

5 Đạo Từ của HT Thích Bảo Lạc chứng minh.

HT Thích Bảo Lạc , cố vấn hội đồng chứng minh GHPGVNTNHN Úc và Tân Tây Lan đã ví những hạt sương buổi sớm là những hoa mạn đà la do Chư Thiên rải hoa cúng dường từ lúc công phu khuya để rồi vào giờ phút này những tia nắng ấm xuất hiện và xuyên suốt vào hội trường như cùng chung hoà niềm vui . Ngài cũng nhắc nhở hội chúng nên giữ được Tam tụ tịnh giới ( Nhiếp lục nghi giới- Nhiếp thiện pháp giới - Nhiếp hữu tình giới) để Hoa Bồ đề, Tuệ giác nở rộ. Ngài đã diễn ngâm bài thơ  “Đất Nở Hoa” do Ngài sáng tác:


“Ta là một bông hoa

Từ lòng đất nở ra

Mang hương thơm đi khắp

Xông ngát nẽo gần xa

 

Ta cũng chính là Phật

An nhiên trong nhẫn nhục

Tinh tấn và thuần hòa

Vun đời tươi chân thật

 

Ta muốn được là đất

Để người ươm gieo hạt

Cho nở chồi cây xanh

Xây hạnh phúc hòa bình

 

Ta cũng chính là ma

Gieo rắc bao não phiền

Cho cuộc đời giông tố

Trôi nổi tháng ngày qua

 

Ta là Phật là ma

là đất hay là hoa

Không, ta chính là người

người con Phật thiết tha

 

Từ muôn kiếp xưa xa

Nhờ nhân duyên xuất thế

Học hạnh người xuất gia

Hạnh của đất nở hoa”.

 

Hội chúng đã hạnh phúc tán thưởng bằng những tràng pháo tay vang dội . Kính tri ân Ngài đã từ bi ban phát đạo từ đầy đạo vị.

 Lễ bế mạc kết thúc với bài tụng “tứ hoằng thệ nguyện” và chụp hình lưu niệm vào lúc 10 giờ 30 phút sáng

 

Đến 11 giờ 15am là Cúng Quá Đường và Trai Tăng do quý học viên tham dự khóa An Cư nhân lễ mãn hạ tại trai đường như thường lệ

Nhận thấy thức ăn đã được dọn lên gồm có: Cơm - Mít kho - canh chua- kho tiêu -Đậu hủ hấp tương -xào thập cầm - trái cây -chè

Qua lời giới thiệu chương trình của TT Hoá Chủ, được biết 3 đại diện Phật tử là Đh Hồng Hạnh, Đh Tâm Huệ, Đh Diệu Ngọc cùng dâng lời tác bạch mà Phật tử Hồng Hạnh thay mặt đọc

Sau đó Thiền chủ TT Thích Tâm Phương có vài lời thăm hỏi sách tấn,vấn an và từ biệt đến mọi người và cung thỉnh H T Thích Bảo Lạc thay mặt Ngài ban đạo từ

Đạo từ của HT Thích Bảo Lạc

Trao quà lưu niệm đến Chư Tôn Đức và Tăng Ni của Phật tử Quảng Đức

1:30 pm cung tiễn Chư Tôn Đức và Tăng Ni về trú xứ

day 7 an cu quang duc (98)

 day 7 an cu quang duc (93)day 7 an cu quang duc (113)
day 7 an cu quang duc (106)
Lời kết:

Hội họp để rồi phân ly, bảy ngày An cư rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc lạc vô biên….Khoá An Cư Kiết Đông tại Tu Viện Quảng Đức đã hoàn thành viên mãn, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong mỗi học viên là sự tận tâm tổ chức thật chu đáo từ nhị vị TT Thiền chủ Thích Tâm Phương và TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng.

Vì giờ chót sức khỏe không cho phép, Ngài Thiền chủ cùng tham dự trọn tuần lễ nhưng sự xuất hiện của Ngài trong giờ cúng Quá đường để ban lời thăm hỏi vấn an và từ biệt đã làm nhiều học viên rơi dòng lệ.

Ngài đã có một kỳ vọng thật nhân ái và từ bi khi chúc mỗi học viên lúc trở lại gia đình những người thân thương trong gia đình sẽ thấy bóng hình của một bồ tát hiện thân, một vị Phật tương lai thật hiền dịu vì đã thu nhận hết tinh tuý Phật pháp trong 7 ngày qua,

Ngài vẫn không quên ghi nhận công đức của quý vị đã hoàn tất công việc của công quả không hề biết mệt mỏi cùng tán thán những vị tự nguyện phát tâm cúng dường Ba la mật trong việc hộ trì Chánh pháp.

Kính chúc Ngài nhanh chóng hồi phục để tiếp tục con đường Phật sự đầy gian nan như lời Ngài đã sách tấn quý Tăng Ni trong lời từ biệt.

Sau cùng con kính xin được thành kính TT Thích Nguyên Tạng đã cho phép con tường thuật những ngày tu học để sám hối cho việc không thể tham dự tu học hầu tiến bước hơn trên đường giác ngộ giải thoát.

Kính tri ân ban tổ chức và nhất là TT Hoá Chủ đã tận dụng hết đạo phong, đạo lực, bao dung, khiêm cung, thân thiện, để hoàn thành xuất sắc tuần lễ khoá An Cư khi thiếu vắng TT Thiền chủ vào những ngày cuối.

Kính chúc TT Hoá Chủ Thích Nguyên Tạng tiếp tục sứ mệnh Truyền Đăng Tục Diệm, gìn giữ Pháp Tạng của Như Lai và là Hải đăng soi rọi Phật pháp mãi mãi trường tồn.

Kính chúc Chư Tôn Đức HT chứng minh, Tăng Ni và quý học viên được sức khỏe đồ dào khang an tịnh lạc

 

Kính tán thán Phật sự vừa hoàn mãn

Ngày giải hạ khoá An Cư kiết Đông

Giúp Tăng Ni, học viên ..thỏa nguyện ước mong

Ứng dụng Giáo Pháp cao minh Đức Phật vào cuộc sống!

 

Kính tán thán …

nhị vị TT Thiền chủ , Hoá chủ từ bi cao rộng

Làm Hải đăng soi tỏ mọi lối đi

Hướng về giác ngộ, giải thoát …đúng mọi thì

Phước Trí nâng cao do được truyền trao tinh tuý.

 

Hoa Bồ Đề, Tuệ giác nở nhờ …ý chí

Kiên định giữ được Chánh niệm trong mỗi oai nghi

Tam tụ tịnh giới nhiếp vào khi biết tư duy

Kính quy ngưỡng đạo phong, đạo lực bậc hiền trí !

 

Ngôn từ không thể diễn tả tâm thành như ý !!

Lễ Bế Mạc thành tựu viên mãn thật… hoan hỷ!!

 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát.

 

Huệ Hương

Ghi nhanh buổi lễ bế mạc khoá An Cư kiết Đông ngày 10/7/2022

tại Tu Viện Quảng Đức - Úc Châu

Hình ảnh: Thiện Hưng, Hoàng Lan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/09/2023(Xem: 257)
Hằng năm Gia Đình Phật tử Quảng Đức đều tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi Việt Nam, năm nay ngoài việc trao tặng lòng đèn và bánh Trung Thu cho các em, Trường có tổ chức thi hát và đọc thơ, văn, ca dao, tục ngữ về truyền thống văn hóa Việt Nam và Tết Trung Thu VN. Kính mời quý đồng hương Phật tử đưa con em của mình về tham dự vào lúc 4 giờ đến 9 giờ ngày Thứ Bảy ngày 30-09-2023 ( nhằm 16-08-Quý Mão) tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060.
22/08/2023(Xem: 1498)
Thông Báo thay Thư Mời tham dự Lễ Vu Lan PL 2567 tại Tu Viện Quảng Đức, Chủ Nhật 27/8/2023
05/04/2023(Xem: 16392)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong các Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu trong 20 năm qua và vài mươi năm tới. Do vậy, kính mời Chư Tôn Đức và quý Phật tử từ bi hoan hỷ vào link này (bên dưới) và bấm vào chữ “Subscribed” & cái chuông bên cạnh (đầu trang bên phải) để khi có clip mới thì sẽ được tự động sẽ nhận Thông báo,xin lưu ý, chỉ bấm 1 lần duy nhất thôi, nếu bấm 2 lần sẽ vô hiệu hóa, phải bấm lại lần 3), xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hoan hỷ giúp phổ biến thông báo này dùm để ủng hộ Trang Nhà Quảng Đức. Chân thành cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử.
18/09/2023(Xem: 469)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
10/09/2023(Xem: 361)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Hậu Tổ và Linh Đường Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu (Chủ Nhật 12/11/2023)
30/05/2023(Xem: 1918)
Khấp Báo Tang Lễ Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu (1924-2023)
22/05/2023(Xem: 1192)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
23/04/2023(Xem: 4195)
Thông Báo Thay Thư Mời tham dự Đại Lễ Phật Đản 2647 và Lễ Tưởng Niệm 60 Năm (1963-2023) Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu để Bảo Tồn Đạo Pháp
04/04/2023(Xem: 1417)
96 học sinh tiểu học viếng Tu Viện Quảng Đức: ngày 8/3/2023, Sáu Thầy, Cô giáo cùng 96 học sinh lớp 4 thuộc Trường Tiểu Học Fawkner, đã viếng thăm và tìm hiểu giáo lý Đạo Phật; TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng đã tiếp phái đoàn, hướng dẫn ngồi thiền và giảng giải giáo lý cơ bản cho các em. Phần lớn các em là học sinh da trắng Úc theo đạo Thiên Chúa, đã tỏ ra rất thích thú khi nghe về giáo lý ăn chay, vô thường và sự tái sinh của người quá cố, có nghĩa là sau khi chết có thể trở lại làm người, có thể đọa lạc vào loài cầm thú hay rơi vào địa ngục, ngạ quỷ... Đây là những điều mới mẻ đối với các em. Hằng năm có nhiều trường tiểu học trong tiểu bang thường đưa các em đến Tu Viện Quảng Đức để tham quan, tìm hiểu về kiến trúc, văn hóa và giáo lý Đạo Phật, sau khi về lại trường, các học sinh sẽ viết 1 bài essay về buổi học ngoại khóa của mình, đây là 1 nét sinh hoạt đặc biệt của học đường tại Úc châu.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567