Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính tri ân đến HT Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).

26/06/202208:28(Xem: 1061)
Kính tri ân đến HT Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).
ht thich nhu dien 1

Kính tri ân đến HT Thích Như Điển

Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc

nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hoà Thượng,

Thật là một đai duyên trong buổi sáng thỉnh chuông khuya ngày 25/6/2022, TT Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức đã bắt đầu khai Kinh Đại Bảo Tích, một bộ kinh mà con đã trân trọng kính thỉnh từ 2009 gồm đầy đủ 9 tập. Thế nhưng có lẽ con chưa đủ căn cơ để nghe và thâm nhập dù rằng vào lúc ấy đã có CD Và MP3 đọc tụng đầy đủ pháp hội vậy mà con vẫn không thể nào khế hợp. Và bộ kinh ấy chỉ nằm trong tủ thờ của con đến nay …..Gần đây bỗng nhiên sau mỗi lần công phu dường như có một chút gì thôi thúc con và con phát nguyện sẽ đọc tụng Bộ Kinh này cho đến khi nào thâm nhập được mới thôi thì dường như Chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp đã báo tin vui …
Sau thời thỉnh chuông TT Thích Nguyên Tạng đã cho biết HT Thích Như Điển đã cho ấn tống lại bộ kinh này vào tháng 5/2022 và đã được nhiều đạo hữu tại Hoa Kỳ và Âu Châu phát tâm đóng góp. Và đó cũng là lý do hôm nay Thầy Trụ Trì đã bắt đầu khai kinh Đại Bảo Tích…

Một niềm hoan hỷ trong con trào dâng và con vội vàng bắt đầu tìm đọc ngay với trang 1 của Tập 1 Kinh Đại Bảo Tích ấn hành 1993 ….và con không cầm được giọt lệ khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng tay của Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh đã được chụp lại. Một bức tâm thư  đầy từ bi, đức độ làm xúc động người thọ trì đọc tụng ….

Để cùng nhau hiểu rõ hoài bảo và nguyện ước của Đức Đại Trưởng Lão HT Thích Trí Tịnh, con kính xin ghi chép lại “Lời nói đầu của dịch giả Kinh Đại Bảo Tích” ấn hành 1993.

“Trong khế kinh Đức Phật nói chỉ vì một đại nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật.”

Lời Đức Phật đơn giản mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng.
Trong lời nói đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng, Phật và chúng sanh không có sai khác. Còn có nghĩa là hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết định sẽ thành Phật như trong đại thừa kinh thường có câu chính Đức Phật dạy: “Các ngươi là Phật sẽ thành, còn Chư Phật là Phật đã thành”.

Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, những pháp môn làm điều kiện cụ thể để bước lên đường Phật để rồi đến quả Phật, thành Phật.
Những phương pháp cụ thể ấy đó là Phật Pháp.

Vì các chúng sanh căn trí không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thức cùng sự mong muốn v.v….cũng không đồng nhau , nên Đức Phật phải theo căn cơ mà dạy rất nhiều pháp môn ….nhiều đến phải dùng từ “Vô lượng pháp môn”.
Dầu là “Vô lượng” nhưng nếu mỗi chúng sanh y theo một pháp môn đúng với tâm tánh thích nghi của chính mình rồi quyết tâm học hiểu, hành trì thật đúng, thật bền, thật sâu thì nhất định đạt thành đạo quả.
 
Như trên đã nói: mọi chúng sanh đều có đủ đức tánh đồng như Phật, chỉ vì điên đảo vọng tưởng, hư vọng phân liệt, dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng có sẵn vẫn không hiện thật.
Tất cả những pháp môn của Đức Phật dạy, những phương pháp mà Đức Phật lúc hành đạo đã thực hành, đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm và do đó đã đạt cứu cánh nay đem truyền dạy lại cho mọi người đều nhằm vào việc thải trừ những đảo tưởng phân biệt, những dục tham phiền não để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng.
Vì đó là sẵn có nên Đức Phật tự nói: “Ta không có một chút pháp gì để thành Vô Thượng Bồ Đề cả!”
PHẬT PHÁP LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯA NGƯỜI VÀO ĐẠO, là liều thuốc chữa trị bịnh hư vọng phiền não, là cách thức rửa lau những đảo tưởng như lau bụi trên mặt gương mà tuyệt đối không có chút gì là có, là được vì ĐẠO LÀ TÁNH ĐỨC SẴN, ĐỦ VẬY.
 
Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong 3 môn Vô Lậu học “GIỚI, ĐỊNH, HUỆ”
Vô lậu Giới để phòng ngừa, để ngăn che đảo vọng,
Vô lậu Định để chận đứng, để đối trừ đảo vọng
Vô lậu Huệ dứt sanh đảo vọng
Và tuỳ theo giai đoạn mà đảo vọng từng phần được dứt trừ, thì tánh đức của hành giả cũng từng phần thể hiện, đó là các bậc Hiền, các bậc Thánh, các bậc Bồ Tát….cho đến lúc tất cả đảo vọng được đẩy lùi trọn vẹn thì tánh đức thể hiện trọn vẹn, đó là quả Phật, đó là thành Phật.
Trong bộ kinh Đại Bảo Tích nầy nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều rất rậm.
Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng Bộ Kinh này từ bốn phương, sách của Bắc bộ Việt Nam ta, bản Hán Văn, tôi đã có hoài bảo phiên dịch ra Việt Văn để được thông dụng theo thời đại. Mãi đến năm 1979 mới hoàn thành bộ Việt văn và đến nay ngót mười năm mới có đủ duyên để được đem ra ấn hành lần đầu tiên . Mong rằng sự ấn loát và lưu hành đều tốt đẹp như ý muốn.
Cầu nguyện mọi người, mọi thí chủ hoặc thiện chí, hoặc công sức, hoặc tịnh tài đều tròn đầy phước lạc.
Viết tại chùa Vạn Đức, mùa an cư ngày 12/07/1987 PL 2531
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
 
Phụ chú:
Bộ Đại Bảo Tích kinh này vào những năm 1987-88-89 được ấn hành lần đầu tiên. Vì sự sơ sót của ban ấn loát nên có rất nhiều sai sót, chẳng những chư đọc giả không hài lòng mà mỗi khi nhớ đến lòng tôi luôn ray rứt.
May mắn thay vào đầu năm nay có nữ Cư Sĩ Bảo Đăng phát tâm Bồ đề khởi xướng tái bản, đem nguyên bản thảo chụp ảnh giao cho ban ấn loát để mong khỏi sai sót trong lần in lại nầy.
Tôi mò mẩm với đôi mắt đã bịnh loà chép lại lời nói đầu và thêm phần phụ chú đây, trong niềm vui mừng vô hạn với lần tái bản đúng y nguyên bản thảo mà tôi đã mấy năm mong muốn. Cầu nguyện cho người phát khởi cũng như toàn ban ấn loát, tất cả thí chủ đều vô lượng công dứt pháp thí .
Chùa Vạn Đức ngày rằm tháng sáu năm Quý Dậu (1993).
Hoà Thượng Thích Trí Tịnh


Kinh Dai Bao Tich

Với tất cả sự tín tâm con đã đến Pháp hội thứ nhất TAM TỤ LUẬT NGHI của Bộ Kinh Đại Bảo Tích cũng gọi là TUYÊN THUYẾT BỒ TÁT CẤM GIỚI, và cũng đồng tên là ĐỒNG HỘI NHẤT THIẾT PHÁP.
Kính bạch Hoà Thượng,
Chỉ một hội thứ nhất nầy, với bản dịch dày hơn 100 trang ( từ trang 10-115) nhưng lạ quá lần này những gì Tôn giả Đại Ca Diếp thưa hỏi cùng Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn dạy bảo đã   giúp con tư duy lại   thật kỹ hơn và vi diệu quá chút ánh sáng đạo mầu đã đến cho con…

Con kính tri ân đến Hoà Thượng và Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng những bậc Sa Môn đầy đủ giới hạnh để chúng đệ tử có thể kính tin cúng dường đến quý Ngài và có thể thọ học được Chánh Pháp từ quý Ngài hầu cố gắng thực hành và hồi hướng đến Vô thượng Bồ Đề như lời kệ của Đức Thế Tôn (trang 110)
Những người có trí huệ
Thấy bậc Giới học cao
Phải sanh lòng vui mừng
Thường đi theo học hỏi
Đã được lời dạy dỗ
Nên đúng pháp cúng dường
Bố thí đồ cần dùng
Trọn không lòng hối hận
Đây là pháp bền chắc
Cần phải tuỳ thuận làm
Phật trí được tương ưng
Khó được mà mau được
Do lòng tin sâu chắc
Thẳng đến Đại Bồ Đề
Đường trí Huệ tu hành
Phật đạo chứng chẳng khó
Sống trong pháp Vô Thượng
……Chứng Niết Bàn Vô Thượng
Như chỗ Phật khen ngợi
Tu hành tối thượng thừa
Thanh tịnh diệu Niết Bàn
Đây là quả tối thắng
Đã tạo nên công hạnh
Quả đẳng lưu chẳng dừng
Trăm ức kiếp trải qua
Nghiệp này cũng chẳng mất


ht thich tri tinh
ht nhu dien 4


Lời kết:
Kính bạch Hoà Thượng,

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Khánh Tuế lần thứ 73, hơn hai năm qua dù khắp thế giới trải qua cơn đại dịch kinh hoàng,  nhưng Ngài đã dũng mãnh vô uý nơi Chánh định, nên tâm rất tịch tịnh vì an trụ được nguyện hạnh Phổ Hiền và chú tâm vào Đại Tạng Kinh cũng như các công trình Phật Việt dịch kinh tạng.

Con được nghe rằng: Giá trị vĩnh hằng được truyền tải trong các tác phẩm kinh điển cổ đại  được phiên dịch theo ngôn ngữ mỗi quốc gia là xuyên việt thời đại. Thông qua kinh văn tiếp thụ dưỡng dục truyền thống, sự thụ ích của hành giả không nhất định nằm ở hiện tại mà trải dài đến nhiều thế kỷ sau “
Con thành kính tri ân và luôn nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì Hoà Thượng được vô lượng công đức, tròn đầy phước lạc và mọi Phật Sự đều được viên thành.

Nhân ngày Khánh Tuế Vàng lần thứ 73, (28/6/2022) con kính dâng vài lời thơ chúc mừng đến Hoà Thượng tuy vụng về nhưng chứa đựng tất cả tâm đạo của con.

Kính trân trọng,
Kính mừng Lễ Khánh Tuế Vàng lần thứ 73
Bốn bốn năm qua khai sơn phương trượng (1978-2022)
Tổ đình Viên Giác cùng Nguyệt san được thành hình
Gần đây….
Hội đồng Hoằng Pháp, Phiên dịch Đại Tạng Kinh
Đảm nhiệm Chánh thư ký thật vinh hạnh, công đức!
Khắp nơi nơi …
Chư Tôn Đức cùng Tăng Ni hỗ trợ đắc lực!!


Kính mừng Khánh Tuế năm này được bảy ba
Sáng tác 70 tác phẩm suốt 51 hạ lạp qua
Giới hạnh Sa môn, huy chương danh dự (1)
Biện tài Giảng Sư, Pháp Hỷ thừa tự
Vẫn khiêm cung ước nguyện luật nghi
Trí khéo quán sát, gìn giữ hành trì
Kính chúc Ngài …Thánh Hiền các Phật pháp
Thành tựu oai đức vô uý …hương tỏa ngát
Kho báu trong tay …quả thắng diệu, tịnh lạc!!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 


Phật Tử Huệ Hương kính chúc
Melbourne 26/7/2022

———————,
(1) Hòa Thượng Thích Như Điển tại lễ trao huân chương tại sảnh đường Mosaik Tòa Thị Chính thủ phủ Hanover thuộc tiểu bang Niedersachsen.
Ngày 8 tháng 12, 2021 tại sảnh đường Mosaik Tòa Thị Chính thủ phủ Hanover thuộc tiểu bang Niedersachsen, Thị trưởng thành phố Hannover – ông Belit Onay – thay mặt Tổng thống Liên Bang Dr. Steimeier trao huân chương và bằng tưởng lệ đến Hòa Thượng Thích Như Điển.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/08/2022(Xem: 182)
Nếu chỉ sống một lần…điều gì quý giá nhất? Có khi nào …bạn trầm mặc giữa tịch liêu Để biết rằng … Một đi không trở lại ..khi nhận vé một chiều Như một lần được lên sóng màn hình trục tiếp!
16/08/2022(Xem: 123)
Thư anh đến trong lúc tôi đang đọc quyển sách của Mark Epstein, nhan đề là “Advice not given”. Đây là quyển sách thứ ba của cùng tác giả mà tôi đọc, toàn là xếp vào hạng best-sellers ở Mỹ. Epstein là bác sĩ tâm thần nổi tiếng. Nổi tiếng vì là thầy thuốc giỏi. Và nổi tiếng là nhà Phật học uyên thâm. Có gì lạ đâu, phải không anh Đỗ? Đức Phật của chúng ta đã chẳng là thầy thuốc đó sao! Lặn lội trong chuyên môn phân tâm học với Freud, với Jung, ông chợt thấy đức Phật, ông lặn lội qua Tây Tạng “học Phật”, học cả với các danh sư ở M
04/08/2022(Xem: 261)
Khi tâm hồn vút lên Hy Mã Ta ung dung vào giữa chợ đời Lòng mở cửa – yêu thương không vị ngã Thì cần chi kích thích tố dựng niềm vui Mọi nhãn hiệu đeo mang chừ vứt bỏ Ta tự do tự tại giữa vô thường Sáng chủ nhật lên đồi cao hóng gió Trải giấc nồng ngoài tiếng hát trùng dương.
04/08/2022(Xem: 437)
Chúng con may mắn lắm khi được sinh ra trong vòng tay lớn nhất từ Mẹ, chín tháng mười ngày như dấu ấn tiếp nối, Mẹ cho con nghe kinh Pháp Hoa, Niệm Phật, nghe những danh xưng thập hiệu Bồ tát, từ ấy mà con lớn dần trong chủng tánh Phật từ. Mẹ vui hơn khi chúng con bước theo dấu chân tinh không về ngôi nhà Chánh pháp, xuất gia tu học và làm người đệ tử Phật. Trở thành một vị Tỳ Kheo Tăng. Con chỉ một dạ cuối đầu xin Mẹ tăng thêm tuổi thọ để chúng con dõi theo hơi ấm từ Mẹ hiền kính yêu với Pháp danh: Nguyên Bảo. Mẹ mãi mãi trong trái tim con.
30/07/2022(Xem: 465)
Mùa hè năm 2000 tôi dẫn hai cậu con trai một lớn, một bé đi nghỉ hè tại một nơi thật đặc biệt tại miền Nam nước Pháp. Nơi có những khu vườn thoai thoải trồng nho bát ngát và sản xuất rượu vang Bordeaux nổi tiếng. Nhưng chúng tôi không đi tìm rượu nho, mà tìm Làng Hồng (Plumvillage) của Sư Ông “Thiền Chánh Niệm“ để dự khóa tu một tuần.
14/07/2022(Xem: 2829)
Sau hơn một năm hoạt động kể từ khi Hội Đồng Hoằng Pháp (HĐHP) được hình thành với sự tán trợ của Viện Tăng Thống GHPGVNTN, cùng với sự thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời (HĐPDTTLT, do Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ xướng), Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được tổ chức qua hệ thống Zoom, vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam trên hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM
14/07/2022(Xem: 1017)
Bảo Lạc tăng nhân quê Quảng Nam Xuất gia Linh Ứng dưỡng chân tâm Tinh cần sớm tối nghiên kinh kệ Dõng mãnh đêm ngày thắp tuệ ân Nhật Bản du phương tìm mối đạo Úc Châu trụ xứ dựng đàn tràng Khai thông đạo mạch rền âm pháp Hội Chủ bi nguyền hạnh đức lan..!
26/06/2022(Xem: 958)
Từ lâu ta đã được nghe từ Đức Phật dạy: “Ít ham muốn, bằng lòng với một nếp sống giản dị và lành mạnh để có thì giờ sống sâu sắc từng phút giây của sự sống hàng ngày, có khả năng hiểu biết, thương yêu, chăm sóc và làm hạnh phúc cho những người chung quanh, đó là bí quyết của hạnh phúc chân thật”.
23/06/2022(Xem: 816)
Trong lúc soạn lại các quyền tập đã ghi chép trong lúc mới bắt đầu học Phật, tôi gặp lại một bài viết của Thiền Sư Zengyan Guo Jun (người Canada Trưởng trung tâm Drama Dam Retreat / Pine Bush/ New York hiện trụ trì tại Singapore) tựa đề “Chan Health- Chan Mind “ chợt một chút mừng vui vì thấy từ nhiều năm về trước mình đã có một chút am hiểu về Vũ trụ thiên nhiên, Thực tại và Con người.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
97,500,062