Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính tri ân đến HT Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).

26/06/202208:28(Xem: 2083)
Kính tri ân đến HT Thích Như Điển, Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).
ht thich nhu dien 1

Kính tri ân đến HT Thích Như Điển

Phương Trượng Tổ đình Viên Giác, Hannover - Đức Quốc

nhân dịp Lễ Khánh Tuế lần thứ 73 vào ngày (28/6/2022).Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hoà Thượng,

Thật là một đai duyên trong buổi sáng thỉnh chuông khuya ngày 25/6/2022, TT Thích Nguyên Tạng, Trụ trì Tu Viện Quảng Đức đã bắt đầu khai Kinh Đại Bảo Tích, một bộ kinh mà con đã trân trọng kính thỉnh từ 2009 gồm đầy đủ 9 tập. Thế nhưng có lẽ con chưa đủ căn cơ để nghe và thâm nhập dù rằng vào lúc ấy đã có CD Và MP3 đọc tụng đầy đủ pháp hội vậy mà con vẫn không thể nào khế hợp. Và bộ kinh ấy chỉ nằm trong tủ thờ của con đến nay …..Gần đây bỗng nhiên sau mỗi lần công phu dường như có một chút gì thôi thúc con và con phát nguyện sẽ đọc tụng Bộ Kinh này cho đến khi nào thâm nhập được mới thôi thì dường như Chư Thiên và Long Thần Hộ Pháp đã báo tin vui …
Sau thời thỉnh chuông TT Thích Nguyên Tạng đã cho biết HT Thích Như Điển đã cho ấn tống lại bộ kinh này vào tháng 5/2022 và đã được nhiều đạo hữu tại Hoa Kỳ và Âu Châu phát tâm đóng góp. Và đó cũng là lý do hôm nay Thầy Trụ Trì đã bắt đầu khai kinh Đại Bảo Tích…

Một niềm hoan hỷ trong con trào dâng và con vội vàng bắt đầu tìm đọc ngay với trang 1 của Tập 1 Kinh Đại Bảo Tích ấn hành 1993 ….và con không cầm được giọt lệ khi nhìn thấy dòng chữ viết bằng tay của Đại Lão Hoà Thượng Thích Trí Tịnh đã được chụp lại. Một bức tâm thư  đầy từ bi, đức độ làm xúc động người thọ trì đọc tụng ….

Để cùng nhau hiểu rõ hoài bảo và nguyện ước của Đức Đại Trưởng Lão HT Thích Trí Tịnh, con kính xin ghi chép lại “Lời nói đầu của dịch giả Kinh Đại Bảo Tích” ấn hành 1993.

“Trong khế kinh Đức Phật nói chỉ vì một đại nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật.”

Lời Đức Phật đơn giản mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng.
Trong lời nói đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng, Phật và chúng sanh không có sai khác. Còn có nghĩa là hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết định sẽ thành Phật như trong đại thừa kinh thường có câu chính Đức Phật dạy: “Các ngươi là Phật sẽ thành, còn Chư Phật là Phật đã thành”.

Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, những pháp môn làm điều kiện cụ thể để bước lên đường Phật để rồi đến quả Phật, thành Phật.
Những phương pháp cụ thể ấy đó là Phật Pháp.

Vì các chúng sanh căn trí không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thức cùng sự mong muốn v.v….cũng không đồng nhau , nên Đức Phật phải theo căn cơ mà dạy rất nhiều pháp môn ….nhiều đến phải dùng từ “Vô lượng pháp môn”.
Dầu là “Vô lượng” nhưng nếu mỗi chúng sanh y theo một pháp môn đúng với tâm tánh thích nghi của chính mình rồi quyết tâm học hiểu, hành trì thật đúng, thật bền, thật sâu thì nhất định đạt thành đạo quả.
 
Như trên đã nói: mọi chúng sanh đều có đủ đức tánh đồng như Phật, chỉ vì điên đảo vọng tưởng, hư vọng phân liệt, dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng có sẵn vẫn không hiện thật.
Tất cả những pháp môn của Đức Phật dạy, những phương pháp mà Đức Phật lúc hành đạo đã thực hành, đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm và do đó đã đạt cứu cánh nay đem truyền dạy lại cho mọi người đều nhằm vào việc thải trừ những đảo tưởng phân biệt, những dục tham phiền não để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng.
Vì đó là sẵn có nên Đức Phật tự nói: “Ta không có một chút pháp gì để thành Vô Thượng Bồ Đề cả!”
PHẬT PHÁP LÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯA NGƯỜI VÀO ĐẠO, là liều thuốc chữa trị bịnh hư vọng phiền não, là cách thức rửa lau những đảo tưởng như lau bụi trên mặt gương mà tuyệt đối không có chút gì là có, là được vì ĐẠO LÀ TÁNH ĐỨC SẴN, ĐỦ VẬY.
 
Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong 3 môn Vô Lậu học “GIỚI, ĐỊNH, HUỆ”
Vô lậu Giới để phòng ngừa, để ngăn che đảo vọng,
Vô lậu Định để chận đứng, để đối trừ đảo vọng
Vô lậu Huệ dứt sanh đảo vọng
Và tuỳ theo giai đoạn mà đảo vọng từng phần được dứt trừ, thì tánh đức của hành giả cũng từng phần thể hiện, đó là các bậc Hiền, các bậc Thánh, các bậc Bồ Tát….cho đến lúc tất cả đảo vọng được đẩy lùi trọn vẹn thì tánh đức thể hiện trọn vẹn, đó là quả Phật, đó là thành Phật.
Trong bộ kinh Đại Bảo Tích nầy nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều rất rậm.
Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng Bộ Kinh này từ bốn phương, sách của Bắc bộ Việt Nam ta, bản Hán Văn, tôi đã có hoài bảo phiên dịch ra Việt Văn để được thông dụng theo thời đại. Mãi đến năm 1979 mới hoàn thành bộ Việt văn và đến nay ngót mười năm mới có đủ duyên để được đem ra ấn hành lần đầu tiên . Mong rằng sự ấn loát và lưu hành đều tốt đẹp như ý muốn.
Cầu nguyện mọi người, mọi thí chủ hoặc thiện chí, hoặc công sức, hoặc tịnh tài đều tròn đầy phước lạc.
Viết tại chùa Vạn Đức, mùa an cư ngày 12/07/1987 PL 2531
Tỳ kheo Thích Trí Tịnh
 
Phụ chú:
Bộ Đại Bảo Tích kinh này vào những năm 1987-88-89 được ấn hành lần đầu tiên. Vì sự sơ sót của ban ấn loát nên có rất nhiều sai sót, chẳng những chư đọc giả không hài lòng mà mỗi khi nhớ đến lòng tôi luôn ray rứt.
May mắn thay vào đầu năm nay có nữ Cư Sĩ Bảo Đăng phát tâm Bồ đề khởi xướng tái bản, đem nguyên bản thảo chụp ảnh giao cho ban ấn loát để mong khỏi sai sót trong lần in lại nầy.
Tôi mò mẩm với đôi mắt đã bịnh loà chép lại lời nói đầu và thêm phần phụ chú đây, trong niềm vui mừng vô hạn với lần tái bản đúng y nguyên bản thảo mà tôi đã mấy năm mong muốn. Cầu nguyện cho người phát khởi cũng như toàn ban ấn loát, tất cả thí chủ đều vô lượng công dứt pháp thí .
Chùa Vạn Đức ngày rằm tháng sáu năm Quý Dậu (1993).
Hoà Thượng Thích Trí Tịnh


Kinh Dai Bao Tich

Với tất cả sự tín tâm con đã đến Pháp hội thứ nhất TAM TỤ LUẬT NGHI của Bộ Kinh Đại Bảo Tích cũng gọi là TUYÊN THUYẾT BỒ TÁT CẤM GIỚI, và cũng đồng tên là ĐỒNG HỘI NHẤT THIẾT PHÁP.
Kính bạch Hoà Thượng,
Chỉ một hội thứ nhất nầy, với bản dịch dày hơn 100 trang ( từ trang 10-115) nhưng lạ quá lần này những gì Tôn giả Đại Ca Diếp thưa hỏi cùng Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn dạy bảo đã   giúp con tư duy lại   thật kỹ hơn và vi diệu quá chút ánh sáng đạo mầu đã đến cho con…

Con kính tri ân đến Hoà Thượng và Thượng Toạ Thích Nguyên Tạng những bậc Sa Môn đầy đủ giới hạnh để chúng đệ tử có thể kính tin cúng dường đến quý Ngài và có thể thọ học được Chánh Pháp từ quý Ngài hầu cố gắng thực hành và hồi hướng đến Vô thượng Bồ Đề như lời kệ của Đức Thế Tôn (trang 110)
Những người có trí huệ
Thấy bậc Giới học cao
Phải sanh lòng vui mừng
Thường đi theo học hỏi
Đã được lời dạy dỗ
Nên đúng pháp cúng dường
Bố thí đồ cần dùng
Trọn không lòng hối hận
Đây là pháp bền chắc
Cần phải tuỳ thuận làm
Phật trí được tương ưng
Khó được mà mau được
Do lòng tin sâu chắc
Thẳng đến Đại Bồ Đề
Đường trí Huệ tu hành
Phật đạo chứng chẳng khó
Sống trong pháp Vô Thượng
……Chứng Niết Bàn Vô Thượng
Như chỗ Phật khen ngợi
Tu hành tối thượng thừa
Thanh tịnh diệu Niết Bàn
Đây là quả tối thắng
Đã tạo nên công hạnh
Quả đẳng lưu chẳng dừng
Trăm ức kiếp trải qua
Nghiệp này cũng chẳng mất


ht thich tri tinh
ht nhu dien 4


Lời kết:
Kính bạch Hoà Thượng,

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Khánh Tuế lần thứ 73, hơn hai năm qua dù khắp thế giới trải qua cơn đại dịch kinh hoàng,  nhưng Ngài đã dũng mãnh vô uý nơi Chánh định, nên tâm rất tịch tịnh vì an trụ được nguyện hạnh Phổ Hiền và chú tâm vào Đại Tạng Kinh cũng như các công trình Phật Việt dịch kinh tạng.

Con được nghe rằng: Giá trị vĩnh hằng được truyền tải trong các tác phẩm kinh điển cổ đại  được phiên dịch theo ngôn ngữ mỗi quốc gia là xuyên việt thời đại. Thông qua kinh văn tiếp thụ dưỡng dục truyền thống, sự thụ ích của hành giả không nhất định nằm ở hiện tại mà trải dài đến nhiều thế kỷ sau “
Con thành kính tri ân và luôn nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hộ trì Hoà Thượng được vô lượng công đức, tròn đầy phước lạc và mọi Phật Sự đều được viên thành.

Nhân ngày Khánh Tuế Vàng lần thứ 73, (28/6/2022) con kính dâng vài lời thơ chúc mừng đến Hoà Thượng tuy vụng về nhưng chứa đựng tất cả tâm đạo của con.

Kính trân trọng,
Kính mừng Lễ Khánh Tuế Vàng lần thứ 73
Bốn bốn năm qua khai sơn phương trượng (1978-2022)
Tổ đình Viên Giác cùng Nguyệt san được thành hình
Gần đây….
Hội đồng Hoằng Pháp, Phiên dịch Đại Tạng Kinh
Đảm nhiệm Chánh thư ký thật vinh hạnh, công đức!
Khắp nơi nơi …
Chư Tôn Đức cùng Tăng Ni hỗ trợ đắc lực!!


Kính mừng Khánh Tuế năm này được bảy ba
Sáng tác 70 tác phẩm suốt 51 hạ lạp qua
Giới hạnh Sa môn, huy chương danh dự (1)
Biện tài Giảng Sư, Pháp Hỷ thừa tự
Vẫn khiêm cung ước nguyện luật nghi
Trí khéo quán sát, gìn giữ hành trì
Kính chúc Ngài …Thánh Hiền các Phật pháp
Thành tựu oai đức vô uý …hương tỏa ngát
Kho báu trong tay …quả thắng diệu, tịnh lạc!!

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Hoan hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 


Phật Tử Huệ Hương kính chúc
Melbourne 26/7/2022

———————,
(1) Hòa Thượng Thích Như Điển tại lễ trao huân chương tại sảnh đường Mosaik Tòa Thị Chính thủ phủ Hanover thuộc tiểu bang Niedersachsen.
Ngày 8 tháng 12, 2021 tại sảnh đường Mosaik Tòa Thị Chính thủ phủ Hanover thuộc tiểu bang Niedersachsen, Thị trưởng thành phố Hannover – ông Belit Onay – thay mặt Tổng thống Liên Bang Dr. Steimeier trao huân chương và bằng tưởng lệ đến Hòa Thượng Thích Như Điển.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/09/2023(Xem: 2768)
Như đã trình bày ban đầu, chương trình Học Phật Trong Mùa Đại Dịch là phần ôn lại một loạt kinh được tụng và giảng vào lúc Dịch Covid 19 bùng phát và lan tràn khắp thế giới, tức vào đầu tháng Hai năm 2020, do chùa chiền bị đóng cửa hoặc hạn chế sinh hoạt nên Đạo Tràng của chúng ta đành phải sinh hoạt qua mạng internet, với lập trình Zoom. Cho đến sau Hè 2022 chúng ta mới trở lại sinh hoạt bình thường ở chùa. Để mở đầu cho chương trình ôn tập này, chúng ta đã học xong bài Kinh Châu Báu, tiếp đến là bài Kinh Phổ Môn mà Nhật Duyệt hân hạnh xin trình bày lại cùng các bạn đồng tu trong Đạo Tràng An Lạc, chùa Trúc Lâm Paris, cũng như toàn thể các độc giả bốn phương.
30/10/2023(Xem: 325)
Nhân loại cách đây khoảng vài triệu năm sống trong Thời Kỳ Đồ Đá (Stone Age). Đánh nhau chỉ ném đá, chắc chỉ bị thương và chết chẳng bao nhiêu. Rồi từ từ tiến lên Thời Đại Đồ Đồng (Bronze Age). Mũi giáo, mũi tên được chế bằng đồng, chắc đánh nhau chết khá nhiều. Rồi bắt đầu văn minh tiến vào Thời Kỳ Đồ Sắt (Iron Age) gươm, đao, cung nỏ đều bằng sắt, đánh nhau chết khá bộn. Rồi càng văn minh hơn nữa chế ra thuốc nổ, bắt đầu có súng, lựu đạn, bom, mìn. Đệ I Thế Chiến chết hơn 10 triệu người. Đệ II Thế Chiến chết khoảng 50 triệu người. Chỉ riêng hai trái bom nguyên tử bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki đã giết khoảng 100,000 người.
19/09/2023(Xem: 1188)
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, Ni, Kính thưa Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ, Để tri ân những đóng góp của một bậc cao Tăng thạc đức trong dòng sống của Dân tộc và Phật giáo Việt Nam suốt hơn 60 năm đầy biến cố vừa qua, chúng con (chúng tôi) đang chuẩn bị phát hành Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Qua lá thư này, chúng con (chúng tôi) xin thành tâm kính mời Chư Tôn Đức Tăng, Ni cùng Quý Thiện Trí Thức Phật Tử và Văn Nghệ Sĩ đóng góp vào tác phẩm có giá trị rất đặc biệt này. Chúng con (chúng tôi) thành thật xin lỗi trước nhưng yếu tố thời gian sẽ ảnh hưởng quan trọng đến việc phát hành. Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ sẽ được phát hành trong vòng một tháng kể từ hôm nay 17 tháng 9, 2023. Bài viết xin gởi đến Ban Báo Chí & Xuất Bản thuộc Hội Đồng Hoằng Pháp GHPGVNTN tại địa chỉ email hdhp.bbc@gmail.com. 🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️
12/09/2023(Xem: 405)
Cõi thơ của Thầy Tuệ Sỹ mênh mông bát ngát. Cao thì bay vút từng không. Sâu thì hun hút hố thẳm. Biết đâu mà dò để gọi là theo! Với người viết bài này, có lẽ là ngồi bệt xuống đất nhìn trừng trừng vào mấy dấu lặng trên “Những Điệp Khúc Cho Dương Cầm” của Thầy để mà nghe, có thể chỉ như là “vịt nghe sấm,” nhưng, may ra còn nghe được vài khoảng lặng vô thanh đâu đó, sau những cung bậc du dương siêu thoát.
10/09/2023(Xem: 1897)
Con về đến phi trường Cam Ranh mùa nắng ấm Mẹ đã đứng đợi chờ "Đường xa con có mệt?" Con thấy lòng lâng lâng Thương Mẹ giờ chín mốt Mẹ khỏe con mừng vui Đường xa con không mệt Mẹ vui mỉm nụ cười Cho con trọn niềm vui
10/09/2023(Xem: 400)
Đôi khi có đọc kinh Phật và những bài thơ ca, những danh ngôn và nhiều tác phẩm mới thấy mọi vấn đề phức tạp đều có thể giải quyết thỏa đáng. Chỉ cần chúng ta biết thoát ra khỏi lối suy nghĩ thông thường. Nếu Rene Descartes đã từng nói “ Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua.”-thì việc hiểu rõ lời kinh Phật một cách rõ ràng chính xác theo đúng giáo lý Tứ Thánh Đế và Duyên khởi của Đức Thế Tôn siêu việt của chúng ta thì lợi ích trong cuộc sống không thể nào mô tả được.
31/08/2023(Xem: 490)
Má yêu dấu, Tháng Bảy về, mùa báo hiếu lại đến. Không khí trời Âu năm nay vẫn chưa vào thu với lá vàng rơi, nhưng sao con rất chạnh lòng khi nghĩ về Ba Má và nhất là Vu Lan năm nay là Vu Lan đầu tiên mà chị em chúng con không còn được ôm Má như mọi năm.
21/08/2023(Xem: 775)
Nhìn anh nét mặt vui tươi Dù cho thân bệnh tâm người vẫn an Hoan hỷ nhận sách Thầy ban Chư Tôn, bè bạn thăm anh đủ đầy
06/08/2023(Xem: 607)
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích, xảy ra vào thế kỷ thứ 21. Câu chuyện của một vị tu sĩ Phật giáo, vì mang nhiều phước báu trong người nên khi sinh ra và lớn lên đã có hảo tướng làm mê lòng người. Nếu chàng ở ngoài đời không chịu đi tu, có lẽ thiên hạ sẽ phong cho chàng danh hiệu "Cháy tim" phái nữ.
03/08/2023(Xem: 409)
Sống ở trên đời con người ai cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc và chờ đợi sự bình yên. Nhưng giữa thế giới đầy biến động khiến chúng ta trở nên yếu đuối bất lực, hụt hẫng và rơi vào trạng thái trầm cảm tuyệt vọng, những lúc như thế không có gì bằng là được một ai đó nâng đỡ cho bạn nương tựa, truyền cho bạn sức mạnh để xoa dịu vết thương, để vượt qua những chặng đường nghiệt ngã đó, sự yểm trợ mà ai cũng cần ở trong đời.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567