Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thông Bạch Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam vào ngày 17/7/2022

11/05/202214:18(Xem: 1711)
Thông Bạch Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam vào ngày 17/7/2022

thanh van tang

letterhead-hoi dong hoang phap


Ph
ật Lịch 2565                    Đức Quốc,     Hannover ngày 10 tháng 5 năm 2022

 

 

 

THÔNG BẠCH

Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình
Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
vào ngày 17/7/2022 – 10 giờ sáng, giờ Việt Nam

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni,

Kính thưa quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử,

 

Trong nửa năm qua, sau khi được thành lập, với sự tinh tấn góp sức của chư Tăng, Ni và Cư Sĩ thuộc Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cho sự nghiệp thực hiện bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam với chuẩn mực hàn lâm quốc tế đã có được những thành tựu sơ bộ đáng khích lệ.

Để giới thiệu đến chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni và quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương một số thành tựu trong giai đoạn đầu của công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời cùng với Hội Đồng Hoằng Pháp thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ tổ chức buổi lễ giới thiệu các Kinh, Luật và Luận thuộc bộ Thanh Văn Tạng đã được ấn hành.

 

Buổi Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam sẽ được diễn ra như sau:

Phương tiện: Hệ thống trực tuyến toàn cầu ZOOM.

Thời gian: 10 giờ sáng, giờ Việt Nam, Chủ Nhật, ngày 17 tháng 7 năm 2022 (nhằm ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, 19 tháng 6 năm Nhâm Dần). Các địa phương khác trên thế giới xin căn cứ vào giờ, ngày này để tính thời gian tương đương.

Ban Tổ Chức sẽ cung cấp thêm thông tin về cách thức đăng nhập để tham dự buổi lễ nói trên trong các thông báo kế tiếp.

Các Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn Tạng được thực hiện trong giai đoạn đầu đã và đang được Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành gồm có: 

 

KINH BỘ:

- Kinh Trường A-hàm (2 quyển) + 1 Tổng Lục,

- Kinh Trung A-hàm (4 quyển) + 1 Tổng Lục,

- Kinh Tạp A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục,

- Kinh Tăng Nhất A-hàm (3 quyển) + 1 Tổng Lục.

LUẬT BỘ:

- Luật Tứ Phần (4 quyển) + 1 Tổng Lục,

- Luật Tứ Phần Giới Bổn – Yết-ma – Bách Nhất Yết-ma – Căn bản thuyết

   Nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da sự,

LUẬN BỘ:

- A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (3 quyển),

- A-tỳ-đạt-ma Tập Dị Môn Túc Luận,

- A-tỳ-đạt-ma Pháp Uẩn Túc Luận,

TẠP BỘ:

- Lục Độ Tập Kinh,

- Kinh Hiền Ngu.

Thành tâm cung thỉnh chư tôn Thiền Đức Tăng, Ni quang lâm và kính mời quý Thiện Nam, Tín Nữ Phật tử bốn phương hoan hỷ tham dự. Sự hiện diện của chư Tôn Đức và quý liệt vị sẽ là món quà tinh thần quý báu dành cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời.

Nguyện Cầu Chánh Pháp của Đức Thế Tôn cửu trụ thế gian để làm vơi bớt khổ đau trong ba cõi sáu đường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

 

TM. Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời

và Hội Đồng Hoằng Pháp

Chánh Thư Ký
Thông Bạch Lễ Ra Mắt Sơ Bộ CT PD ĐTK

HT. Thích Như Điển

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
108,734,187