Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Cung tán Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (101 đến 150, thơ của Thích Chúc Hiền)

13/02/202209:06(Xem: 1164)
Cung tán Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam (101 đến 150, thơ của Thích Chúc Hiền)


to su nguyen thieu

Cung tán
Hành Trạng Chư Vị Tổ Sư Việt Nam
(thơ của Thích Chúc Hiền)


101- Nguyên Thiều Thiền Sư Hạnh


Nguyên Thiều Hoán Bích bậc cao tăng
Chánh pháp hoằng dương sáng tổ tông
Thập Tháp khai sơn rền pháp cổ
Hà Trung kiến tạo rạng thiền môn
Kinh vàng giảng giải truyền tâm ấn
Kệ ngọc trao bày hiển đạo phong
Thạch trụ thiền gia ngời đức hạnh
An nhiên quy tịch tỏa huyền không

102-Thạch Liêm Hoà Thượng Thiền Sư Hạnh
Thông kinh bác sử mộ thiền na
Từ bỏ trần gian quyết xuất gia
Khắp chốn vân du tâm tĩnh lặng
Nơi nơi thuỷ tại ý chan hoà
Nguồn thiền sáng rạng soi nhân thế
Nẻo đạo ngời trong nở tuệ hoa
Hoà Thượng Thạch Liêm gương đức sáng
Thiền gia thạch trụ chiếu trăng ngà

103-Minh Hoằng Tử Dung Thiền Sư Hạnh
An Nam trác tích dưng cơ thiền
Thuận Hoá Minh Hoằng diễn đạo thiêng
Kiến lập già lam hành chánh pháp
Huân tu giới đức xiễn diệu viên
Vườn tâm tuệ giác ngời gương hạnh
Lối đạo trăng thanh rạng ánh nguyền
Năm tháng tiêu dao cùng nhật nguyệt
Ấn Tông thạch trụ sáng thiền nguyên
_____
Chú thích: Ấn Tông: Chùa Từ Đàm ngày nay.

104-Liễu Quán Thiền Sư Hạnh
( bát vĩ đồng âm)

Liễu Quán thiền sư ngộ đạo thiền
Ứng cơ tiếp vật độ trần duyên
Uy nghi vững chãi ngời hoa nguyện
Đức tướng trang nghiêm vẹn ý nguyền
Trí tuệ tinh tường âm pháp chuyển
Từ bi thấm nhuận ấn tâm truyền
Khơi dòng kệ ngọc trao nguồn thiện
Thiền phái châu lưu tỏa diệu nguyên


105-Tánh Không Giác Ngộ Thiền Sư Hạnh
( Hoà Thượng Sơn Nhân)

Tánh Không Giác Ngộ đấng Sơn Nhân
Xóm núi chùa Hang hổ phục hàng
Rau cỏ thay cơm nuôi chí đạo
Vỏ cây thế áo dưỡng thiền tâm
Tai ương dịch họa lan tràn thảm
Thần lực tăng nhân vận chuyển an
Cảm hoá vua, dân quy chánh đạo
Ung dung tự tại giữa non ngàn..!


106-Pháp Thông Thiện Hỷ Thiền Sư Hạnh

Pháp Thông Thiện Hỷ bậc thiền tăng
Long Ẩn non thiêng dựng pháp tràng
Mở cửa từ bi truyền diệu đạo
Khai nguồn trí tuệ chuyển mê tân
Đồng Nai bến cũ in hình núi
Long Ẩn chùa xưa tỏa bóng sông
Thạch trụ thiền gia hành mật hạnh
Chuông mầu mõ diệu vọng kinh vàng


107-Tịnh Giác Thiện Trì Thiền Sư Hạnh

Tịnh Giác Thiện Trì đến nước Nam
Linh Phong trác tích dựng thiền am
Hôm mai hái củi nuôi nguồn pháp
Sớm tối trì kinh dưỡng suối âm
Hạnh đức ngời soi beo cọp kính
Uy nghi chói sáng vua quan tầm
Dũng Tuyền cổ tự vua xây cúng
Thiền tự Linh Phong sáng cõi tâm


108-Minh Vật Nhất Tri Thiền Sư Hạnh
( Bát vĩ đồng âm)

Minh Vật Nhất Tri học Phật thiền
Tu hành miên mật độ trần duyên
Chuông khuya mõ sớm gieo mầm thiện
Kệ sáng kinh chiều kết ý thiêng
Liễu Quán nối dòng mưa pháp hiển
Kim Cang thừa tự ấn tâm truyền
Đồng Nai thiền nguyệt soi hương nguyện
Phật điện trang nghiêm sáng đạo viên


109-Thành Đẳng Minh Lượng
(Bát vĩ đồng âm)

Thành Đẳng tôn sư nối mạch thiền
Kim Cang thiền tự dưỡng thiền nguyên
Hành tung ẩn mật gìn tâm nguyện
Hạnh đức cao thâm giữ chí nguyền
Nối pháp hưng long hoa tuệ hiển
Thừa thiền thạnh mãn ấn tâm truyền
Độ sanh thoát tử trần ai chuyển
Liễu Quán tông phong đượm phước duyên


110-Thành Nhạc Ẩn Sơn Thiền Sư Hạnh

Châu Thới non thiêng dựng cảnh thiền
Ẩn Sơn thạch trụ mở thiền nguyên
Nối đèn Chánh pháp truyền gia bảo
Thắp ánh minh đăng khải đạo huyền
Hiển hiện từ tâm dìu vạn loại
Hoằng dương tuệ nghiệp giúp muôn duyên
Tháng ngày thanh thản trồng hương bối
Pháp phái hưng long toả khắp miền


111-Phật Ý Linh Nhạc Thiền Sư Hạnh

Phật Ý thiền sư nối mạch thiền
Đồng Nai Gia Định mở nguồn thiêng
Từ Ân kiến lập xây chơn hạnh
Linh Nhạc hoằng dương tỏa diệu nguyền
Đức tuệ viên dung vang mọi nẻo
Uy nghi ngời sáng rọi muôn duyên
Từ bi trải khắp thành Gia Định
Đạo nghiệp hưng long vững đạo nguyên


112-Liễu Đạt Thiệt Thành Thiền Sư Hạnh

Tướng hảo tài hoa xiễn Phật thiền
Tăng Cang Thiên Mụ độ trần duyên
Giảng kinh thuyết pháp khơi nguồn diệu
Niệm Phật tham thiền mở mạch huyền
Chuyển hoá vô minh trừ nghiệp chướng
Hành trì giới đức giữ vườn thiêng
Lòng không vẫn đục uy vang khắp
Liễu Đạt chân như vẹn chí nguyền.


113-Tổ Ấn Mật Hoằng Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đạo tuổi mười lăm
Mẫn tuệ thông minh tinh tấn cần
Giới đức trang nghiêm vua kính trọng
Oai nghi tề chỉnh đạo nghiên tầm
Tăng Cang Thiên Mụ rền uy đức
Thạch Trụ Quốc Ân rạng ấn tâm
Trùng hưng Thập Tháp thừa nghiệp tổ
Trùng kiến Quốc Ân đượm phước ân


114-Tổ Tông Viên Quang Thiền Sư Hạnh

Thuở nhỏ xuất gia học đạo thiền
Siêng năng tu tập hạnh tinh chuyên
Phật kinh thông suốt truyền gia bảo
Đạo giáo am tường độ thế duyên
Đức hạnh cao ngời tăng tục kính
Uy nghi đĩnh đạt vua quan truyền
Giác Lâm trùng kiến trang nghiêm tự
Phật đạo lưu thông toả diệu viên


115-Nhất Định Thiền Sư Hạnh

Xuất gia thuở nhỏ dưỡng thiền tâm
Phổ Tịnh tăng nhân thế độ ân
Thiên Thọ già lam chuông mõ vọng
Quốc Ân thiền tự giới kinh tầm
Giác Hoàng cổ tự Trú Trì nhiệm
Linh Hựu thiền môn Tăng Cang kham
Hương Thuỷ Dương Xuân An Dưỡng dựng
Mẫu thân phụng dưỡng thân tâm nhàn.

Tu Viện An Lạc, California, 2:30 am, 07-03-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền ( kính đề)


116-Minh Hải Pháp Bảo Thiền Sư Hạnh

An Nam trác tích dựng am thiền
Trí tuệ sâu mầu mở đạo thiêng
Trống pháp vang rền nơi cửa đạo
Thiền cơ soi sáng chốn trần duyên
Hội An phố cổ ngời trăng diệu
Chúc Thánh già lam rạng pháp huyền
Minh Hải thiền sư trao diệu ngữ
Kệ vàng Pháp Bảo ấn tâm viên

117-Quốc Sư Hưng Liên Hạnh

Quảng Nam thắng tích dựng chùa thiền
Chánh pháp hoằng dương rạng núi thiêng
Thạch Động Hoa Nghiêm khai pháp hoá
Hưng Liên Tào Động mở tông truyền
Ngũ Hành Sơn non bồng diễm tuyệt
Tam Thai tự Phật điện linh huyền
Quanh năm chuông vẳng vơi niềm tục
Dẫn dắt vua quan hướng Phật duyên

118-Pháp Hoá Thiền Sư Hạnh

Pháp Hoá thiền sư đến nước Nam
Ung dung trác tích dựng thiền am
Đêm ngày tinh tấn tu thiền định
Năm tháng chăm nom kiến đạo tràng
Giếng Phật quanh năm tuôn nước ngọt
Chuông thần sớm tối ngân âm vang
Non cao Thiên Ấn chùa Thiên Ấn
Sắc tứ thiền môn vua sắc ban

119-Tiên Giác Hải Tịnh Thiền Sư Hạnh

Xuất gia học đạo tuổi mười lăm
Tinh tấn tu hành dưỡng đạo tâm
Linh Nhạc thiền sư trao diệu ngữ
Từ Ân đệ tử thọ chơn âm
Tăng Cang Thiên Mụ truyền viên giáo
Thạch Trụ Giác Lâm trải diệu ân
Hải Tịnh thiền sư ngời đức hạnh
Tăng nhân khắp chốn hướng nương tầm

120-Minh Vi Mật Hạnh Thiền Sư Hạnh

Giác Lâm cổ tự học thiền na
Thế phát bẩm sư nguyện xuất gia
Mõ sớm kinh vàng ươm tuệ diệu
Chuông khuya kệ ngọc trải tâm hoà
Vườn thiền đức sáng hương nguyền tỏa
Nẻo đạo từ lan suối đạo ca
Thanh thản đêm ngày thừa Tổ nghiệp
Giác Viên Mật Hạnh đức lan xa

121-Minh Khiêm Hoằng Ân Thiền Sư Hạnh

Hoằng Ân đức hạnh rạng quang thiền
Phương trượng già lam tịnh giới chuyên
Phật pháp tinh thông gương đạo sáng
Uy nghi cẩn mật tôn dung hiền
Thong dong chẳng vướng vòng câu chấp
Tự tại không vương cội lụy phiền
Năm tháng tiêu dao truyền chánh pháp
Giác Lâm Viên Giác sáng thiền viên

122-Đạo Trung Thiện Hiếu (Tổ Đỉa)Thiền Sư Hạnh

Đạo Trung Thiện Hiếu đắc cơ thiền
Tự tại thong dong hoá đạo duyên
Bưng Đĩa tham thiền tâm vững tịnh
Hưng Long hoằng đạo đức nhàn thiêng
Giúp người nên việc quy đường thiện
Mở hội hành thiền hướng cội nguyên
Xả bỏ lợi danh hành Chánh đạo
Linh Sơn thiền tự mãi linh huyền

123-Như Nhãn Tư Phong Thiền Sư Hạnh

Bỏ tục duyên trần nguyện xuất gia
Thiền Lâm cổ tự học thiền na
Giác Viên thanh tịnh cầu châu giới
Như Nhãn trang nghiêm lễ Phật Đà
Giác Hải trú trì hưng thánh giáo
Tư Phong phương trượng vượng thiền hoà
Trường hương khai mở nguồn diệu pháp
Đức hạnh thơm lan tỏa ngát toà

124-Hải Bình Bảo Tạng Thiền Sư Hạnh

Hải Bình Bảo Tạng bậc thiền tăng
Đức tuệ viên dung xiễn đạo vàng
Khắp chốn vân du truyền pháp nhãn
Cùng nơi diễn thuyết độ trần gian
Hang sâu Trà Cú tu thiền định
Núi vắng Châu Viên dựng đạo tràng
Cảm hoá thú rừng dân nể phục
Ngọc Tuyền đức sáng rạng Kỳ Vân

125-Ngộ Chân Long Cốc Hoà Thượng Thiền Sư Hạnh

Ngộ Chân Long Cốc đấng sơn tăng
Phước Khánh Chứa Chan dựng thiền phong
Thạch động tu hành hương đức tỏa
Thú rừng cảm hoá đạo uy lan
Rau rừng đạm bạc nuôi thân huyển
Núi quả đơn sơ dưỡng đạo vàng
Niệm Phật tham thiền tu đắc đạo
Trấn Biên một thuở đức danh vang

126-Hoàng Long Hoà Thượng Hạnh

Hoàng Long Hoà Thượng đức uy vang
Bình Định, Hà Tiên giảng đạo vàng
Giáo hoá quần sanh truyền lý đạo
Hoằng dương giáo pháp độ trần gian
Từ tâm đối vật không câu chấp
Bi trí ứng cơ chẳng biệt phân
Bình đẳng lợi tha hành đạo nghiệp
Quan dân quý kính đức thơm lan..!

Tu Viện An Lạc, California, 3:00 am, 27-03-2022
Hậu Học-Thích Chúc Hiền (kính đề)

 

***
Kính mời xem tiếp:

🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🙏🙏🙏🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/06/2022(Xem: 355)
Kính bạch Thầy đây là tư tưởng lạ của Krishnamurti nhưng nếu suy nghĩ lại rất đúng ạ….Trong tinh thần tu học thời đại mới con kính dâng Thầy chút phần lãnh hội từ nhiều bậc Thầy, kính đa tạ Thầy và kính chúc sức khỏe Thầy, HH Qui trình dịch lý muôn đời vẫn thế!!! Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, …… bát quái, vạn tượng sum la Hết bỉ cực đến thái lai …chu biến hài hoà Và…chân lý không phải do trí nhớ…
23/06/2022(Xem: 132)
Mơ xa chiều nắng tơ vàng Thuyền đò đôi lứa đường làng dìu nhau Bóng đa hò hẹn trăng sao Tre ru sáo vọng dạt dào những đêm
17/06/2022(Xem: 319)
Thân cát bụi ném vào miền vô ảnh. Nghe rừng chiều thoang thoảng lạnh hồn ma. Bóng chim gầy chở tuổi đời nặng cánh. Về non xưa lưu luyến ánh huy tà.
17/06/2022(Xem: 471)
Tỉnh giấc mơ …còn vang vang tiếng nhắc “Làm Hành giả, đừng làm học giả” …nhé con Thuở ban sơ …chỉ bài kinh cốt lõi …quả tròn (1) Đâu phải đợi Tam tạng Kinh và Vi Diệu Pháp?
17/06/2022(Xem: 269)
Từ xa xôi theo gót chân Thầy Đến Taralga dự lễ Tôn tượng Tam Diện Quán Âm Giữa mây trời trong xanh Ngài đằng mây ẩn hiện Thổi ngọn gió an lành Con cúi đầu sụp lạy "Chánh Pháp Minh Như Lai Bậc thành công đức diệu Dũ lòng đại từ bi.
16/06/2022(Xem: 210)
Bồ đề chùa nao cũng có Vì Phật ngồi cội cây này Phiên âm từ chữ Bụt đà Là Phật là Bụt xứ ta. Bồ đề rễ nhánh vươn xa Mọc lan khắp cõi Ta bà Giáo pháp của Bụt cũng thế Ngàn năm ánh đạo xuyên qua.
08/06/2022(Xem: 206)
Hương thiền ơn Phật ngát mười phương Ruỗi bước chân sen vạn dặm trường Mặc kệ bụi hồng toan níu gót Kiên trinh nẻo biếc đoạn tơ vương Phật ngôn thắng nghĩa chuông đồng vọng Không quán duyên sinh liễu tánh thường Thi tứ chở chuyên ngàn yếu lý Mai hôm nghiên bút : ngũ phần hương
20/05/2022(Xem: 1055)
Chín mươi tuổi thọ nguyện thơm lan Tâm Thái ung dung hướng đạo nhàn Niệm Phật lần tràng xa bến khổ Trì kinh thính pháp dưỡng tâm an Nguồn ân đức tỏa tình tươi thắm Cội nghĩa tình che đức vẹn toàn Phước báu vun trồng sen tịnh ngát Chúc mừng Phật Tử thọ an khang
16/05/2022(Xem: 459)
Phật ở trong ta tìm đâu xa. Mỗi ngày nói thiện Phật đó mà. Oai nghi cử chỉ hành tâm Phật. Là mừng Đức Phật hiện Ta bà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
91,151,004