Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Cung Tán Chư Vị Tổ Sư Khai Sáng Ngũ Gia Thất Tông Trung Hoa Thiền Phái

11/01/202215:36(Xem: 237)
Cung Tán Chư Vị Tổ Sư Khai Sáng Ngũ Gia Thất Tông Trung Hoa Thiền Phái
ngu gia that tong to su

Cung Tán Chư Vị Tổ Sư Khai Sáng
Ngũ Gia Thất Tông Trung Hoa Thiền Phái
Cung Tán
Tổ Quy Sơn Linh Hựu

Quy Sơn Linh Hựu đạo cao thâm
Đức hoá nguy nguy độ thế trần
Cảnh sách văn phong vi diệu ngữ
Khai tông Quy Ngưỡng chấn thiền phong

Dịch nghĩa:
Quy Sơn Linh Hựu đạo cao thâm
Đức hoá cao vời độ thế trần
Cảnh Sách lời văn hay tuyệt diệu
Mở tông Quy Ngưỡng mở thiền phong

Cung Tán
Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền

Lâm Tế Nghĩa Huyền khai lập tông
Chấn hưng đại pháp xiễn thiền phong
Uy linh chấn động truyền gia bảo
Tổ ấn nhàn huy chiếu ánh hồng
Dịch nghĩa:
Lâm Tế Nghĩa Huyền mở lập tông
Hoằng dương Phật Pháp xiễn thiền phong
Uy linh chấn động truyền gia bảo
Ấn tổ ngời soi chiếu ánh hồng

Cung Tán
Tổ Động Sơn Lương Giới

Động Sơn Lương Giới ngộ chân thiền
Kiến lập tông phong hoằng đạo nguyên
Yếu chỉ thâm huyền hưng diệu pháp
Thiền quang phổ chiếu sử lưu truyền
Dịch nghĩa:
Động Sơn Lương Giới ngộ chơn thiền
Dựng lập tông phong hoằng đạo nguyên
Yếu chỉ sâu mầu hưng pháp diệu
Ánh thiền chiếu khắp sử lưu truyền

Cung Tán
Tổ Vân Môn Văn Uyển

Vân Môn Văn Uyển ngộ thiền tông
Liễu tánh minh tâm kế Tuyết Phong
Kiến lập Vân Môn truyền diệu chỉ
Thiền gia hưng thạnh việt siêu trần
Dịch nghĩa:
Vân Môn Văn Uyển ngộ thiền tông
Rõ tánh minh tâm nối Tuyết Phong
Dựng lập Vân Môn truyền diệu chỉ
Thiền gia hưng thạnh vượt siêu trần

Cung Tán
Tổ Pháp Nhãn Văn Ích

Pháp Nhãn Văn Ích liễu ngộ thiền
Khế cơ đạt đạo kiến thiền viên
Khai tông lập hạnh trì chơn pháp
Thiền phái lưu thông Pháp Nhãn truyền
Dịch nghĩa:
Pháp Nhãn Văn Ích tỏ ngộ thiền
Hợp cơ đạt đạo dựng thiền viên
Mở tông lập hạnh gìn chơn pháp
Thiền phái lưu thông Pháp Nhãn truyền

Cung Tán
Tổ Dương Kỳ Phương Hội

Dương Kỳ Phương Hội đắc chân tâm
Ngộ pháp vô vi khai pháp âm
Kiến lập Dương Kỳ dương pháp phái
Truyền thừa yếu chỉ kế thiền phong
Dịch nghĩa:
Dương Kỳ Phương Hội đắc chơn tâm
Tỏ pháp vô vi giảng pháp âm
Dựng lập Dương Kỳ dương pháp phái
Truyền thừa chỉ yếu nối thiền phong

Cung Tán
Tổ Hoàng Long Huệ Nam

Hoàng Long Huệ Nam minh kiến tâm
Liễu tri vạn pháp thể tương đồng
Khai thông đạo pháp Hoàng Long phái
Thiền tịch hưng long lưu sử trang
Dịch nghĩa:
Hoàng Long Huệ Nam thấy rõ tâm
Hay ra muôn pháp thể tương đồng
Mở thông đạo pháp Hoàng Long phái
Thiền tịch hưng long lưu sử trang.

Tu Viện An Lạc, Ventura, Cali, USA,
10-01-2022
Thích Chúc Hiền (cung soạn)


facebook
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn