Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán thán công đức quý Phật tử Cúng Dường Khóa Huân Tu (17-19/12/2021) tại Tu Viện Quảng Đức🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼

05/12/202105:06(Xem: 271)
Tán thán công đức quý Phật tử Cúng Dường Khóa Huân Tu (17-19/12/2021) tại Tu Viện Quảng Đức🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼

 tam the phat 2

 
khoa huan tu 2021

Cúng Dường Khóa Huân Tu
(17-19/12/2021)
tại Tu Viện Quảng Đức

 

 1. Thái Cường, Trọng Thanh: $100
 2. Gia đình Cụ Trần Chi: $200
 3. Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh: $2000
 4. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $200
 5. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $200
 6. Nguyên Quảng Hương: $200
 7. Hồng Hạnh $300
 8. Nguyên Nhật Tịnh & Nguyên Nhật Tú $150
 9. Quảng Bảo Quý $135
 10. Nguyên Như: $200
 11. Quảng Hạnh: $200
 12. Nhà Hàng Hữu Thành (Footscray): $200
 13. Dược Sĩ Minh Tuấn (Footscray): $200
 14. Thiện An Quế Hoàng $200

 15. Nguyên Quảng Hương $50

 16. Diệu Nghiêm $50

 17. Diệu Đài Khánh Vân $150

 18. Nguyên Hồng Tuyết Hà $200

 19. Thiện Thành $50

 20. Chúc Cát $50

 21. Quảng Thọ $100

 22. Nguyên Nhật Thường $300

 23. Quảng Bảo Quý $100

 24. Trúc Ngọc $250

 25. Ngọc Hạnh $100

 26. Tâm Huệ $100

 27. Thanh Lương $100

 28. Diệp Ái Hà $150

 29. Tịnh Hoa $100

 30. Nguyên Đà $150

 31. Tâm Mỹ $100

 32. Tâm Ngọc Hồng Vân $200

 33. Diệu Đắc $200 (account QĐ)

 34. Diệu Chơn Giàu $150

 35. Vạn Diệp $100

 36. Tâm Hương Huệ $200

 37. Diệu Trí (Bình Phương) $300

 38. Quảng Thiện $200

 39. Quảng Hải $200

 40. Huệ Định $250

 41. Quảng Niệm $100

 42. Nguyên Quảng Kim $100

 43. Tâm Từ $200

 44. Quảng An $100

 45. Viên Thường $100

 46. Long Tuyền $200

 47. Nguyên Nhật Tín $100

 48. Nguyên Nhật Thơ $200

 49. Mai Diệu Hoàng $300

 50. Linh Chí & Linh Hoa $200

 51. Diệu Pháp Xuân Tú $100

 52. Diệu Trí (Huệ) $100

 53. Quảng Hương & Quảng Tịnh $200

 54. Bảo Diệu Hạnh $300

 55. Bảo Diệu Nguyện $100

 56. Đồng Túy $100

 57. Nguyên Nhật Mỹ $200

 58. Duyên Bình Ánh Tuyết $100

 59. Lệ Nghiêm $100

 60. Giác Mỹ $100

 61. Nguyên Thành $50

 62. Tắc Nhuỵ $50

 63. Quảng Diệu Hương $200

 64. Nguyên Tâm & Quảng Hiếu $100

 65. Huệ Linh Xuân Trang $50

 66. Lệ Mỹ $200

 67. Giới Nghiêm Lan Anh $50

 68. Trần Hữu Lang $150

 69. Lương Mỹ Thăng $50

 70. Bảo Hoa Thanh Hà $100

 71. Hồ Quang Liêm $300

 72. Từ Ngọc Bích Vân $300

 73. Huệ Tịnh (Trinh) $200

 74. Diệu Hiền và Tâm Quang $200

 75. Hoà Ngọc $200

 76. Nguyên Kim Ngọc $200

 77. HL Vương Đáng & HL Vương Kích Dũng $100

 78. Phương Lê $100

 79. Phùng Thị Vạn $50

 80. Quảng Diệu Ngộ $100

 81. Nguyên Thảo $200

 82. Loan Tỷ $200

 83. Phạm Thị Bạch Tuyết $20

 84. Thiện Bảo & Thiện Hạnh $50

 85. Bảo Minh Toàn $50

 86. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, Nguyên Nhật Khánh $50

 87. Cao Thân & Huệ Linh $200

 88. Diệu Minh (Quyên) $200

 89. Tịnh Bảo $100

 90. Nguyễn Thị Thảo $100

 91. Hồng Ngọc $100

 92. Hoà Phúc $100

 93. Từ Hảo Nghiêm $50

 94. Nguyễn Thị Tuyết $100

 95. Quảng Hiếu $500

 96. Thục Đức $100

 97. Phạm Thị Lang $40

 98. Vạn Năng Trân Trân $100

 99. Chơn Như Nguyện $40

 100. Giác Liên Thanh $150

 101. Diệu Toàn $50

 102. Tịnh Bảo $50

 103. Lệ Hiếu & Lệ Tâm $200 

 104. Gia đình Nguyễn Thanh Diệp $100

 105. Gia đình Nguyễn Thanh Long $100

 106. Diệu Thơm Thu Thảo $600

 107. Diệu Trung (Hồi hướng cho HL Nguyễn Thành Mẫn): $200

- Xem danh sách cúng dường Hộ Trì Tam Bảo TV Quảng Đức


Xin cảm ta và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ


🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️


Xin cảm ta và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ


🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn