Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính Viếng Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng

04/12/202004:44(Xem: 2885)
Kính Viếng Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng


ht giac luong 3

Inter
national Sangha Bhiksu Buddhist Association
    Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
          Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang
      5607 Town N Country Blvd, Tampa, FL 33615.
          *******

 

Kính Viếng Giác Linh 

Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng  Giác Hạ Lượng

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Khai Sơn Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính Bạch Giác Linh Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng,

 

Chúng con thật bồi hồi kính tiếc hay tin Hoà Thượng đã thuận thế vô thường, xả báo thân tứ đại tại Tịnh Xá Pháp Duyên, Fresno, California, Mỹ Quốc, thu thần về xứ Phật. Trời  đông đã lạnh càng lạnh thêm, mây mù che kín bầu trời, ánh thái dương mất dạng, vạn vật đang lặng lẽ tiễn người “Chích Lý Quy Tây”.

 

Từ đây, trong chốn thạch trụ tòng lâm Khất sĩ Hải Ngoại vắng đi bóng huỳnh y của Thầy.

 

 Từ đây, chư Tăng ni và Phật tử thế giới mất đi một bậc tôn túc đạo phong,

 

Từ đây ngôi già lam Pháp Duyên Tịnh xá vắng đi bóng dáng và pháp âm của ngài.

 

Và từ đây, duyên pháp nơi cõi tạm ngài để lại trở thành huyền sử lưu danh.

 

Do vì hoàn cảnh bệnh dịch đang lan tràn và việc giới hạn các  tổ chức sinh hoạt trên xứ Hoà Kỳ, nên chúng con không thể đến nơi cung tiễn Nhục Thân ngài đến nơi trà tỳ.  Chúng con thành kính chấp tay ngưỡng vọng hướng về trời Tây, Pháp Duyên Tịnh Xá nguyện  Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng an nhiên siêu thoát.

 

Chúng tôi, chư Tăng Ni Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tampa, Florida, Mỹ Quốc  thành tâm gởi lời Phân ưu đến Hiếu đồ và Hiếu quyến cố Trưởng Lão Hoà Thượng, nguyện cầu nỗi bi thương này sớm qua mau.

Nam Mô Phật Giáo Khất Sĩ - Đai Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng

thuỳ từ Chứng giám.

Tampa, 1/12/2020
  Tông Môn Pháp Quyến đồng kính bái.

Tỳ Kheo Thích Minh Tòng
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm
Tỳ Kheo Thích Minh Diệu
Tỳ Kheo Thich Minh Nguyên
Tỳ Kheo Thích Minh Nghĩa
Tỳ Kheo Thích Mnh Ẩn      
Tỳ Kheo Thích Giác Tri

(xem tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567