Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Kính Viếng Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng

04/12/202004:44(Xem: 1189)
Kính Viếng Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng


ht giac luong 3

Inter
national Sangha Bhiksu Buddhist Association
    Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
          Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang
      5607 Town N Country Blvd, Tampa, FL 33615.
          *******

 

Kính Viếng Giác Linh 

Trưởng Lão Hoà Thượng Thượng  Giác Hạ Lượng

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Khai Sơn Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam Tổ Sư Minh Đăng Quang,

Kính Bạch Giác Linh Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng,

 

Chúng con thật bồi hồi kính tiếc hay tin Hoà Thượng đã thuận thế vô thường, xả báo thân tứ đại tại Tịnh Xá Pháp Duyên, Fresno, California, Mỹ Quốc, thu thần về xứ Phật. Trời  đông đã lạnh càng lạnh thêm, mây mù che kín bầu trời, ánh thái dương mất dạng, vạn vật đang lặng lẽ tiễn người “Chích Lý Quy Tây”.

 

Từ đây, trong chốn thạch trụ tòng lâm Khất sĩ Hải Ngoại vắng đi bóng huỳnh y của Thầy.

 

 Từ đây, chư Tăng ni và Phật tử thế giới mất đi một bậc tôn túc đạo phong,

 

Từ đây ngôi già lam Pháp Duyên Tịnh xá vắng đi bóng dáng và pháp âm của ngài.

 

Và từ đây, duyên pháp nơi cõi tạm ngài để lại trở thành huyền sử lưu danh.

 

Do vì hoàn cảnh bệnh dịch đang lan tràn và việc giới hạn các  tổ chức sinh hoạt trên xứ Hoà Kỳ, nên chúng con không thể đến nơi cung tiễn Nhục Thân ngài đến nơi trà tỳ.  Chúng con thành kính chấp tay ngưỡng vọng hướng về trời Tây, Pháp Duyên Tịnh Xá nguyện  Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng an nhiên siêu thoát.

 

Chúng tôi, chư Tăng Ni Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Tổ Đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tampa, Florida, Mỹ Quốc  thành tâm gởi lời Phân ưu đến Hiếu đồ và Hiếu quyến cố Trưởng Lão Hoà Thượng, nguyện cầu nỗi bi thương này sớm qua mau.

Nam Mô Phật Giáo Khất Sĩ - Đai Lão Hoà Thượng Thượng Giác Hạ Lượng

thuỳ từ Chứng giám.

Tampa, 1/12/2020
  Tông Môn Pháp Quyến đồng kính bái.

Tỳ Kheo Thích Minh Tòng
Tỳ Kheo Thích Nguyên Tâm
Tỳ Kheo Thích Minh Diệu
Tỳ Kheo Thich Minh Nguyên
Tỳ Kheo Thích Minh Nghĩa
Tỳ Kheo Thích Mnh Ẩn      
Tỳ Kheo Thích Giác Tri

(xem tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn