Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Điện Thư Phân Ưu (Kính gửi: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến)

03/12/202020:41(Xem: 3334)
Điện Thư Phân Ưu (Kính gửi: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến)

                        
ht giac luong 3         
letter head_Giao Hoi Uc Chau_2019_2023                             

                                                                                                     Phật lịch: 2564, Úc Châu ngày 3/12/2020

 

Điện Thư Phân Ưu

 

Kính gửi: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan vừa nhận được Cáo Phó Tang lễ:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Lượng

Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

Viện chủ khai sơn Tổ Đình Giác An, Pháp Duyên Tịnh Xá tại Thành Phố Fresno, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Giáo Đoàn III

Nguyên Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

-  Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ - Đặc trách giải trừ pháp nạn.

 

đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 9:00 tối ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý) tại Thành phố Fresno, Tiểu bang California, trụ thế 86 năm và 54 hạ lạp.

 

Sư ra đi vĩnh viễn của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Lượng là một mất mát lớn lao cho môn đồ tứ chúng  Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới nói riêng và Phật Giáo Việt Nam nói chung. Cõi đời này đã mất đi một bậc xuất trần thượng sĩ, sứ giả Như Lai, nhà tranh đấu, giải trừ Pháp nạn, một nhà thơ lớn của Phật Giáo, đã tận tụy, cống hiến trong suốt 60 năm cho Đạo Pháp và Dân Tộc.

 

Hội Đồng Giáo Phẩm và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch Cao Đăng Thượng Phẩm, Tốc Chứng Vô Sanh, Bồ Đề Quả Mãn, Hồi Nhập Ta Bà, Tế Độ Chúng Sanh; đồng thời thành kính phân ưu cùng Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến.

 

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Đồng Thành Kính Phân Ưu
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm
- Chư Tôn Đức Hội Đồng Điều Hành
- Chư Tăng Ni & các Thành Viên Tự Viện của Giáo Hội


ht giac luong 3

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU
LA CONGRÉGATION BOUDDHIQUE VIETNAMIENNE UNIFIÉE EN EUROPE
THE UNIFIED VIETNAMESE BUDDHIST CONGREGATION IN EUROPE
Chùa Association Bouddhique
Khánh Anh

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MẬU NI PHẬT

- Kính gởi chư tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới

- Kính gởi chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử Môn Đồ Pháp Quyến Pháp Duyên Tịnh Xá

- Kính gởi chư Tôn Thiền Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ.

Kính thưa quý vị,

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu vừa nhận được tin Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng là :

- Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

- Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Giáo Đoàn III Khất Sĩ.

- Nguyên Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

- Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ - Đặc trách giải trừ pháp nạn.

- Viện chủ khai sơn Tổ Đình Giác An, Pháp Duyên Tịnh Xá tại Thành Phố Fresno, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngài đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 9:00 tối ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý) tại Thành phố Fresno, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Tiếc rằng vì dịch nhiễm corona, cho nên chúng tôi không thể sang Hoa Kỳ để tiễn đưa Trưởng Lão Hoà Thượng lần cuối.

Nay từ phương trời Âu, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, thay mặt Tăng Ni Phật Tử thành kính phân ưu cùng Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Môn Đồ Pháp Quyến, đã mất đi một bậc Lãnh Đạo Giáo Hội Khất Sĩ, mất đi một bậc Cao Tăng của thời đại tại Hải Ngoại Hoa Kỳ, mất đi một bậc Thầy khả kính của Môn Đồ.

Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tại mỗi tự viện đồng nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Giác Lượng

Tốc Chứng Vô Sanh
Tảo Nhập Ta Bà
Hoằng Dương Phật Pháp
Tiếp Dẫn Hậu Lai.
Thành kính chúc Môn Đồ Pháp Quyến và Ban Tổ Chức Tang Lễ thường an lạc và Phật sự Tang Lễ thành tựu viên mãn.

Âu Châu ngày 02.12.2020
Thành Kính Phân Ưu
Thay Mặt Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
Đệ Nhất Chủ Tịch
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt
8 rue François Mauriac 91000 Evry-Courcouronnes. France. Tél : 01.64.93.55.56 - 07.70.07.33.99. E-mail : thichquangdao@khanhanh.fr

 

ht giac luong 3

Dien Thu Phan Uu HT THICH GIAC LUONG_GH Canada


letterheadqd

Điện Thư Phân Ưu

 

Kính gửi: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến

Tu Viện Quảng Đức và Trang Nhà Quảng Đức Úc Châu chúng con vừa hay tin:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Lượng

Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

Viện chủ khai sơn Tổ Đình Giác An, Pháp Duyên Tịnh Xá tại Thành Phố Fresno, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Giáo Đoàn III

Nguyên Viện Trưởng Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới.

-  Nguyên Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ - Đặc trách giải trừ pháp nạn.

 

đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 9:00 tối ngày 30 tháng 11 năm 2020 (Nhằm ngày 16 tháng 10 năm Canh Tý) tại Thành phố Fresno, Tiểu bang California, trụ thế 86 năm và 54 hạ lạp. 

 

Từ phương trời xa xôi nơi Úc quốc, thay mặt Tăng tín đồ Tu Viện Quảng Đức và trang nhà điện tử Quảng Đức tại Melbourne , Úc Châu, xin thành kính vọng hướng về Giác Linh đài Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Lượng, tại Pháp Duyên Tịnh Xá, California, Hoa Kỳ, thành kính đảnh lễ và hồi tưởng công hạnh tu tập và hoằng pháp lợi sinh của Ngài, một vị Thầy khả kính đã cống hiến trọn đời mình để phụng sự Đạo Pháp và văn hóa Dân Tộc nơi xứ người trong 40 năm qua. Đặc biệt, Trưởng Lão Hòa Thượng từng viếng thăm và dự lễ Khánh Thành Tu Viện Quảng Đức vào tháng 10 năm 2003 và sau đó Ngài đã viết một bản Trường Ca "Quảng Đức Trong Tôi" với hơn 200 câu diễn tả lại 3 ngày Đại Lễ Khánh Thành và Lễ Suy Tôn Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống (xem bài này). Cố Trưởng Lão Hòa Thượng cũng là một nhà thơ lớn với bút hiệu Tuệ Đàm Tử, đã để hơn 10 tuyển tập thơ như:  - Đất Việt Thơ Người Việt – 1970; - Cành Hoa Đạo Lý – 1970; - Tài Đức Giao Tranh – 1971; - Chiếc Phao Người Câu Cá – 1971; - Cánh Phượng Non Hồng – 1074; - Nguồn Duyên Đạo Lý; - Nguồn Thơ Đạo Tình; - Những Cánh Hoa Thơ 1 và 2; - Đối Thoại Hòa Bình Trong Ý Thức; - Tiểu Thừa Biện Minh Luận;- Lưu Ký;- Tràng Chuỗi Vu Lan.

Thành kính nguyện cầu Giác linh Cố Hòa Thượng :

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

TÁI HIỆN ĐÀM HOA

TỰ LỢI LỢI THA

TỰ GIÁC GIÁC THA

GIÁC HẠNH VIÊN MÃN

Chân thành phân ưu đến quý: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Hòa Thượng Thích Giác Ngôn, Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Hòa Thượng Thích Minh Hiếu và Môn Đồ Pháp Quyến cùng chư Tôn Đức và môn đồ pháp quyến thuộc Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới .

 

Úc Châu ngày 3/12/2020

Nay Thành kính Phân Ưu

Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
Đại Đức Thích Đăng Từ
Tri Sự Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ

Ban Trị Sự & Hộ Trì Tam Bảo Tu Viện Quảng Đức
Nguyên Dũng Phạm Thanh Hùng 

Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức
Quảng Tịnh Nguyễn Kim Phương

Ban Quảng Đức Đạo Ca

ht giac luong 3

dien thu-ht giac luong

ht giac luong 7
ht giac luong 8
Cuộc gặp gỡ lần cuối của Cố Ân Sư và Cố Giác Linh Hoà thượng Giác Lượng tại Mỹ quốc năm 2016.

 

Dien-Thu-Phan-Uu-HT-Giac-Luong

ht giac luong 3

ht giac luong-phan uu


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567