BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG CHƠN

 

– Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn

– Viện chủ chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

 BAN CHỨNG MINH:

– Hòa Thượng Thích Liễu Giải

– Hoà thượng Thích Nguyên Phước

– Hòa thượng Thích Trí Giác

– Hoà thượng Thích Nguyên Chơn

BAN TỔ CHỨC:

Trưởng ban:      Hòa thượng Thích Đồng Quả

Phó trưởng Ban TT:

 • Hòa thượng Thích Đồng Châu

– Thượng toạ Thích Giác Hiệp

 • Thượng tọa Thích Giác Quảng

– Đại đức Thích Đồng Ngộ

Phó trưởng Ban Điều hành:

– Thượng toạ Thích Giác Hiển

– Thượng toạ Thích Quảng Thức

– Đại đức Thích Hạnh Chơn

– Đại đức Thích Thị Tấn

– Đại đức Thích Vạn Hương

– Đại đức Thích Vạn Nhẫn

Các Ủy viên :

– Thượng toạ Thích Quảng Châu

– Đại đức Thích Quảng Giác

– Đại đức Thích Quảng Nhàn

– Đại đức Thích Quảng Thông

– Đại đức Thích Giác Trực

– Đại đức Thích Hạnh Ý

– Sư cô Thích Nữ Giác Tịnh

– Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

– Cư sĩ Thiện Hải

Ban Thư ký:      

– Đại đức Thích Thị Tấn

– Đại đức Thích Thị Hoà

– Đại đức Thích Vạn Độ

– Phật tử Quảng Tiến

Thủ quỹ:

– Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

– Sư cô Thích Nữ Đồng Ân

CÁC TIỂU BAN:

 1. Tiểu Ban Xướng Ngôn:

– ĐĐ. Thích Viên Chơn

– ĐĐ. Thích Vạn Thuận

 1. Tiểu Ban Tiếp Tân:

+ Tiếp Chư Tăng:

– Thượng toạ Thích Quảng Thức

– Thượng toạ Thích Quảng Châu

– Đại đức Thích Vạn Hương

– Đại đức Thích Giác Quang

– Đại đức Thích Hạnh Chơn

– Đại đức Thích Thị Tấn

 Tiếp Chư Ni:

– Ni sư Thích Nữ Hạnh Giải

– Ni sư Thích Nữ Minh Tâm

– Sư cô Thích Nữ Chơn Minh

– Sư cô Thích Nữ Minh Uyên

– Sư cô Thích Nữ Đồng Ngân

– Sư cô Thích Nữ Vạn Thông

Tiếp Chính quyền:

– Đại đức Thích Giác Quang

– Đại đức Thích Nhuận Tâm

– Đại đức Thích Hạnh Ý

 1. Tiểu Ban Tiếp Lễ:
 • Sư cô Thích Nữ Chơn Hải
 • Sư cô Thích Nữ Tịnh Nghĩa
 • Sư cô Thích Nữ Vạn Minh
 1. Tiểu Ban Thiết Trí:

– Đai đức Thích Vạn Thuận

– Đại đức Thích Vạn Quả

– Đại đức Thích Vạn Viên

– Đại đức Thích Hữu Hiến

– Đại đức Thích Vạn Thọ

– Phật tử Ngô Thị Điều

 1. Tiểu Ban Phụ Trách Sổ Tang:
 • Đại đức Thích Thị Thiện
 • Đại đức Thích Hữu Nghĩa
 1. Tiểu Ban Thông Sự:
 • Đại đức Thích Hữu Hoàn
 • Đại đức Thích Vạn Quả
 • Huynh trưởng Thị Đông
 • Đạo hữu Vạn Thông
 • Huynh trưởng Quảng Hoà

 7. Tiểu Ban Thông Tin Truyền Thông:

– Đại đức Thích Hạnh Chơn

– Đại đức Thích Đồng Định

– Phật tử Quảng Tiến.

– Phật tử Minh Vũ

 1. Tiểu Ban Cung Nghinh:
 • Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều
 1. Tiểu Ban Hầu Kim Quan:
 • Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều
 1. Tiểu Ban Thị Giả:
 • Ni sinh Trường Trung cấp Phật học Bình Định-Tu viện Nguyên Thiều
 1. Tiểu Ban Trai Soạn – Hành Đường:
 • Sư cô Thích Nữ Thông Bổn
 • Sư cô Thích Nữ Minh Lộc
 • Sư cô Thích Nữ Thị Thông
 • Phật tử chùa Bình An
 1. Tiểu Ban Ẩm Thực – Giải Khát:
 • Phật tử chùa Hải Phong
 1. Tiểu Ban Hương Đăng – Chung Cổ:
 • Đại đức Thích Hữu Đạo – chư Tăng chùa Bình An
 1. Tiểu Ban Di Kim Quan:

– Phân ban Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn.

 1. Tiểu Ban Âm Thanh Ánh Sáng:
 • Phật tử chùa Hưng Khánh, Phật tử Duy Thức, Duy Phong, Đồng Lai, Dũng, Vượng
 1. Tiểu Ban Trật Tự – Giữ Xe:
 • Phân ban Gia đình Phật tử thành phố Quy Nhơn.
 1. Tiểu Ban Y Tế:

Phật tử Đoàn Đăng Việt, Hà Sỹ Thành

19. Tiểu Ban Quay Phim-Chụp Hình:

Phật tử Tiền, Dũng

20. Môn đồ Pháp quyến:

Thượng tọa Thích Giác Hiệp

Thượng tọa Thích Giác Quảng

Thượng tọa Thích Thị Quả

Thượng tọa Thích Đồng Văn

Thượng tọa Thích Giác Hiển

Thượng tọa Thích Đồng Phước

Thượng tọa Thích Vạn Đức

Đại đức Thích Vạn Hương

Đại đức Thích Vạn Nhẫn

Đại đức Thích Giác Thọ

Đại đức Thích Giác Duyên

Đại đức Thích Giác Hỷ

Đại đức Thích Giác Liễu

Đại đức Thích Giác Hoàng

Đại đức Thích Vạn Quý

Đại đức Thích Vạn Nghĩa

Đại đức Thích Vạn Thuận

Đại đức Thích Vạn Hy

Sư cô Thích nữ Giác Tịnh

Đại đức Thích Hữu Hiến

Đại đức Thích Hữu Đạt

Đại đức Thích Hữu Minh

Đại đức Thích Hữu Nghiêm

Đại đức Thích Vạn Độ

Đại đức Thích Hữu Đức

Đại đức Thích Hữu Hoàn

Đại đức Thích Hữu Nhựt

Đại đức Thích Hữu Thành

Đại đức Thích Hữu Minh

Đại đức Thích Hữu Châu

Đại đức Thích Hữu Triết

Đại đức Thích Hữu Đại

Đại đức Thích Hữu Niệm

Đại đức Thích Hữu Đạo

Sa di Thích Hữu Tuấn

Hữu Tâm

Hữu Châu

Sư cô Thích nữ Đồng Ngân

Sư cô Thích nữ Đồng Ân

Sư cô Thích nữ Nguyên Huệ

Sư cô Thích nữ Vạn Thông

Sư cô Thích nữ Nhuận Tiến