Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán Dương Hạnh Đức (Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường)

06/02/202019:59(Xem: 4514)
Tán Dương Hạnh Đức (Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường)

HT Thich Huyen Ton (30)
Fawkner 22/1/2020


Thư Cung Thỉnh Bố Tát
& Chúc Mừng Khánh Tuế
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng
Tăng Giáo Trưởng thượng Huyền hạ Tôn
Tại Chùa Bảo Vương
Bắt đầu lúc 10am ngày Thứ Hai, 10/2/2020
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Lão Tăng Giáo Trưởng cùng Chư Tôn Thiền Đức,

Như con đã bàn qua phone với HT Tăng Giáo Trưởng, do vì năm nay lo Tết và hành hương thập tự đầu xuân quá bận rộn, nên HT đồng thuận cho tổ chức lễ mừng khánh tuế và lễ Bố Tát đầu năm tại Chùa Bảo Vương chung một lần, vừa tiết kiệm thời gian chung cho Chư Tôn Đức và vừa không làm bận rộn thêm cho Chùa Bảo Vương phải lo liên tiếp hai lễ trong vòng 2 tuần.

Trên tinh thần này, chúng con viết thư này thành kính đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức tại tiểu bang Victoria hoan hỷ quang lâm về Đạo tràng Chùa Bảo Vương (2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032), bắt đầu lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, 10/2/2020, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý, để tham dự lễ Bố Tát đầu năm và Chúc Mừng Khánh Tuế 93 tuổi của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng.


Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp; Giới luật còn là Phật Pháp còn; Giới là thuyền từ Bát Nhã để giúp hành giả vượt qua biển khổ và cũng là chuỗi ngọc Anh Lạc để trang nghiêm Pháp thân.

Do vậy, sự hiện diện của quý Ngài là biểu tỏ sự hòa hợp của Tăng đoàn và nêu cao tinh thần nghiêm trì giới luật, duy trì mạng mạch Phật pháp trong quốc độ này.

Thành kính đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức.

Kính chúc Chư Tôn Thiền Đức một năm mới Canh Tý vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Nam Mô A Di Đà Phật
Thư Ký Tăng Đoàn Victoria

Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng


*Ghi chú: Sau Lễ Bố Tát & Chúc Mừng Khánh Tuế, kính thỉnh Chư Tôn Đức bàn thảo về ngày Bố Tát năm nay, một lần nữa, lựa chọn và quyết định Bố tát ngày Rằm hay 16 âm lịch mỗi tháng cho năm Canh Tý
HT_Huyen Ton (36)


Tán Dương Hạnh Đức 

Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế 93 tuổi Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng
thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ
Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường.

Tướng hảo quang minh rạng đức thiền
Ung dung tự tại hoá chư duyên
Tòng Lâm Thạch Trụ truyền gia bảo
Tăng Trưởng Ân Sư xiển đạo huyền
Thuyết pháp dịch kinh hành Phật sự
Xây chùa độ chúng thoả Tâm nguyền
Huyền Tôn Hoà Thượng ngời gương sáng
Hạnh đức chu toàn mãn đạo viên.

California, 05/02/2020
Hậu Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn bút)


ht thich huyen ton 2020
ĐÁP HOẠ
Bài thơ: TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC
Của Thích Chúc Hiền cúng dườnfg Lễ Khánh Tuế Hoà Thượng Trưởng Lão THÍCH HUYỀN TÔN.
KÍNH CHÚC ĐẠI THỌ
NGÀI HUYỀN TÔN
Luỹ kiếp nhân thân luỹ kiếp thiền
Quả tròn hoá hiện quả tròn duyên
Trăm năm trụ thế truyền Chơn lý,
Muôn thuở Môn nhơn cảm nghĩa huyền.
Phụng đạo hành trì bao Phật sự,
Quang huy Chánh pháp vẹn tâm nguyền.
Xứng danh Trưởng Tử Như Lai rạng
Hoà thượng Huyền Tôn phúc thọ viên.
                        ***
Kính Chúc Trưởng Lão Hoà Thượng Huyền Tôn
Đại Thượng Thọ Bách Niên Giai Lão.
GIÁC LƯỢNG TUỆ ĐÀM TỬ
Fresno hoa kỳ trọng xuân năm Canh Tý 2020

HT_Huyen Ton (29)

BẢO VƯƠNG THIỀN SƯ TÁN

Họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền

Cắt ái từ thân học đạo thiền
Tức từ thuở ấy ngộ cơ duyên
Thâm sơn mấy bận tầm gia bảo
Hải hoát đôi phen ngộ lý huyền
Danh tiếng nhẹ tênh ngoài thế sự
Xuân thu tạc dạ tả kinh truyền
Đại thọ từ dung ngời tuệ sáng
Tâm bình vui đạo thể châu viên.

Kính chúc tán Trưởng lão Hòa thượng Bảo Vương
Đại thọ 93 đt, TK Minh Hiếu từ Qld sơn dã vọng báiHT_Huyen Ton (28)
Ánh mắt từ bi 

Con kính họa lại bài thơ Tán Dương Hạnh Đức của Thầy Thích Chúc Hiền.

Buông bả lợi danh nhập cửa thiền
Quán thông nghiệp quả với nhân duyên
Chín ba khánh tuế dầy công đức
Ba vạn ngày tu rạng đạo huyền
Ánh mắt từ bi trừ sân hận
Nụ cười an lạc vững tâm nguyền
Đạo nghiệp tăng huy ngời đuốc tuệ
Chúng con kính ngưỡng hạnh túc viên

6.2.2020 Turku, Phần Lan
Minh Đạo/Phương BiênHT_Huyen Ton (26)

SÁNG TỎ HUYỀN TÔN

Họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

 

 

Giác ngộ đường tu sống cửa thiền

Thông minh từ nhỏ lắm cơ duyên

Minh Tâm Bảo Giám nhập tâm sớm

Viên Giác Lăng Nghiêm rõ lý huyền

“Cực Tịnh Sanh Động” (1) luôn thức tỉnh

“Du Già Diệm Khẩu” (2) trọn lời nguyền

Chín ngoài tuổi hạt còn minh mẫn

Đời đạo âm dương mãn độ viên

 

Pháp Hoa – Nam Úc, đầu xuân Canh Tý, 6/2/2020

Hậu học, TK Thích Viên Thành, Khể thủ Khánh Tuế

 

Ghi chú(1) Cuốn sách “Cực Tịnh Sanh Động” cách đây hơn 20 năm đã được đọc, qua đây cũng giúp cho Viên Thành rất nhiều trong hành trình tu tập, không quá cực đoan mà luôn “tùy duyên” trong các trụ xứ và pháp tu, nên rồi cũng hưởng được phần nào “hương vị giải thoát”, để an nhiên tự tại, không dính mắc nhiều vào tiện nghi vật chất, bên ngoài…

(2) Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi: bản dịch nói lên hết tâm huyết của Ngài, dành cho thế hệ tương lai với cả hai thế giới âm dương.


HT_Huyen Ton (29)

Thạch Trụ tòng lâm hạnh đức viên

Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế 93 tuổi Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng

thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ

Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường.

Giáo Trưởng Tăng Nhân cội nguồn thiền ,

Lăng Nghiêm đạo pháp độ “hữu duyên “.

Bảy hai Hạ Lạp châu Như Ý ,

Tài liệu lưu danh thỏa chí nguyền .

Hữu lạc vô biên hành Phật Sự ,

Gương Ngài tứ chúng được soi huyền...

Chu toàn Sứ mạng Như Lai tác !

Thạch trụ tòng lâm hạnh đức viên ...

Melbourne 6/2/2020

Huệ Hương

Kính họa theo vần bài thơ của Thầy Thích Chúc Hiền
HT_Huyen Ton (27)

Cẩn Họa Vận :

Pháp Thể Thọ An Khang
 
Tâm lành nhập định tại môn thiền
Tự tại an nhiên phước hóa duyên
Phật Pháp Tăng, nhang trầm, Đạo Trưởng
Chân Như Thiện Mỹ, tổ tiên huyền
Lên đèn, cứu khổ, luôn cầu nguyện
Gỏ mõ tụng kinh vẫn ước nguyền
Hòa Thượng, gương soi vàng ánh Đạo
Tâm lành tướng hiện trụ Đào Viên...
 
Mai Xuân Thanh
Ngày 06/02/2020

 


HT_Huyen Ton (28)

LỜI THƯA CUNG CHÚC TRƯỜNG SINH 

ĐẠI LÃO HOÀ THƯỢNG HUYỀN TÔN KHÁNH THỌ .

Trân trọng Kính hoạ thơ của Chư tăng THÍCH CHÚC HIỀN .

      

Bài thơ tăng sĩ đẹp tâm thiền

Vạn kiếp tu thân, gặp thiện duyên

Đại lão Sư ông thăm kệ ngọc

Chúng sinh Phật tử đọc kinh huyền

Tan bao lời huyễn, tìm nguyên đạo

Xoá bấy dòng hư, giữ cội nguyền

Kính bạch chư tôn Hoà thượng đạt

Trường sinh hoa thọ thịnh khai viên...

    Hawthorne  6 - 2 - 2020

          CAO MỴ NHÂN


1-HT-HuyenTon
 
    TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC
 

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

Hơn chín mươi năm nhập cửa Thiền
 Huyền Tôn Hoà Thượng kết muôn duyên
 Bảo Vương an trú Tòng Lâm trụ
 Phật Pháp thậm thâm rõ đạo huyền
 Văn Thi Kinh sách vang trời rộng
 Nhật nguyệt soi lòng lắng cõi yên
 Khánh Tuế chúc Ngài thêm tăng tiến
 Đạo thọ trường miên, hết não phiền.
 
Jacksonville, Florida, USA, 7/2/2020 
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY


HT Huyen Ton

Minh Quang Rạng Chiếu

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng


Minh quang rạng chiếu đức tâm thiền,
Tự tại ung dung hợp chúng duyên.
Thạch Trụ Tòng Lâm tôn chí bảo,
Ân Sư Tăng Trưởng kính chơn huyền.
Giảng kinh thuyết pháp mong siêu thoát,
Độ chúng xả mê thỏa ước nguyền.
Hòa Thượng Huyền Tôn gương bát nhã,
Luật hành giới thủ đạo đời viên.

                                  Đỗ Chiêu Đức
                              Kính họa vận 2020


HT Huyen Ton 3


Pháp Phật Tinh Thông


Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng


Sáu tuổi đồng chơn ẩn cửa thiền

Thiện lương, tài trí hội nhân duyên

Hán, Nho liễu nghĩa khai kinh kệ

Pháp Phật tinh thông rõ Đạo huyền...

 

Mật chú Lăng Nghiêm khai triển tột

Hữu duyên khai ngộ thỏa tâm nguyền

Bảo vương Hoà Thượng vang danh tiếng

Đạo nghiệp lưu truyền túc mãn viên.


Melbourne 7/2/2020
Thanh Phi


HT Thich Huyen Ton (1)

PHỤNG DÂNG KHÁNH TUẾ

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

 

 

Huyền Tôn Hòa Thượng ngát tâm thiền

Khánh tuế chín ba đủ phước duyên

Thanh thản tiếp tăng cùng ý nguyện

Thong dong độ chúng đắc lời nguyền

Khoan hòa thần thái đời sung mãn

Nhàn nhã phong tư đạo vị huyền

Hạnh đức từ bi vô quái ngại

Kính Người Pháp Thể Thọ an viên

Đệ Tử Như Thị kính phụng dâng

Mạnh Xuân Canh Tý

HT Thich Huyen Ton (1)
CHÚC THỌ HUYỀN TÔN HÒA THƯỢNG.

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng93 khánh tuế Thượng Tăng Thiền,​
Kính nguyện trời gia hộ phước duyên.​
Cửa Phật yên nhiên trường đạo thọ.​
Mái chùa tự tại pháp vi huyền.​
Tinh thần minh mẫn như mong đợi,​
Hạc thể khang an toại ước nguyền.​
Chúc Đức Huyền Tôn trăm tuổi lẻ,​
Mũ ni che khuất truyện ngoài viên.​

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
Feb.6/2020.​ HT Thich Huyen Ton (3)

Hạnh Lành Ngời Sáng

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

Tĩnh lặng uy nghi dưới mái thiền
Bao năm hoá độ đủ đầy duyên.
An nhiên cảm nhận dòng kinh kệ
Tự tại lắng nghe lý nhiệm huyền.
Đức độ danh truyền tâm chính trực
Hạnh lành ngời sáng ý cầu nguyền.
Chân thành kính gửi lời an phúc
Chí lớn toại thành thỏa ước viên.

Jacksonville, Florida, USA, 7/2/2020 
Tâm Minh

 
HT_Huyen Ton (25)

TÁN DƯƠNG ĐỨC HẠNH

Kính họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng


Rỗng rang,tĩnh lặng,sáng tâm thiền
Khế hợp trùng trùng thuận nghịch duyên
Trưởng Lão uy nghi truyền pháp nhiệm
Chân Tăng thiện tính giải ngôn huyền
Tham sân chúng ngụp dòng mê đắm
Trí tuệ Sư khai bến giác nguyền
Vượt thoát ưu tư miền hỏa trạch
Giúp đời Cực Lạc sống đoàn viên

Kính họa
Lý Đức Quỳnh 
 
HT_Huyen Ton (26)
 

NGÁT HƯƠNG THIỀN

Thành kính dâng cúng dường nhân Lễ Khánh Tuế 93 tuổi Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng

thượng Huyền hạ Tôn. Kính nguyện chư Phật thường gia hộ

Hoà Thượng pháp thể thường an, đạo thọ miên trường.

 

Bảo Vương cửa Phật ngát hương thiền,

Huệ sáng nương nguồn tạo Pháp duyên.

Quảng diễn kinh thâm xuôi tánh lặng,

Hoằng khai kệ ngọc lắng tâm huyền.

An nhiên lập hạnh, theo đời giảng,

Cực lạc độ sanh, dẫn chúng nguyền.

Giáo Trưởng gương soi nhân khánh tuế,

Đường trần Ngài đến ánh quang viên…

 

7/2/2020

PT. Minh Đạo
(Cẩn họa lại bài thơ Tán Dương Hạnh Đức của Thầy Thích Chúc Hiền ).

 
HT_Huyen Ton (23)

THẮP NỐI NGUỒN CHƠN

Họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

 

Thắp nối nguồn chơn ứng cảnh thiền,

Thương đời diễn đạo mối nhân duyên.

Chùa thiêng thuyết giảng cho lòng sáng,

Kệ bảo hoài khai thấm giáo huyền.

Trí huệ theo lời an pháp khởi,

Tòng lâm độ chúng thắm hương nguyền.

Dày cao đức cả thường soi chiếu,

Phật chủng ban đều tỏa hạnh viên…

 

7/2/2020

Minh Quang ( Kính họa )

HT_Huyen Ton (27)

KÍNH MỪNG KHÁNH TUẾ HUYỀN TÔN HOÀ THƯỢNG

Họa lại bài thơ TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của Thầy Chúc Hiền, để

Thành kính Khánh Tuế Trưởng Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng

Mừng lễ dâng lên chốn cửa thiền

HUYỀN TÔN đại thọ chuyển lành duyên

SƯ THẦY đạo cốt hừng chơn lý

HOÀ THƯỢNG tiên phong ẩn diệu huyền 

Tràng hạt ngời ngời soi chánh pháp

Hoàng y rỡ rỡ rọi minh nguyền

Vần thơ kính cẩn mang lời chúc

KHÁNH TUẾ chín ba đặng mãn viên

Phương Hoa kính bút - Feb 5th 2020

 
 
 HT_Huyen Ton (29)
CHÚC MỪNG KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG HUYỀN TÔN
 
Đệ tử Diệu Đạo xin cẩn họa bài thơ này của Thầy Thích Chúc Hiền
để cúng dường lên Đức Hoà Thượng Tăng Trưởng thượng Huyền hạ Tôn mừng Khánh Tuế Chín Mươi Hai.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Một đời cư ngụ tại am thiền
Hòa Thượng Huyền Tôn tạo phước duyên
Dịch thuật viết Kinh truyền đại chúng
Xiển dương hoằng Pháp thật vi huyền
Chín Hai_ Khánh Tuế_ Mừng_ Cầu Chúc
Pháp Thể_ Khinh An _Thỏa Ước Nguyền
Đức hạnh của Ngài hàng Phật tử
Noi gương tu học đạt toàn viên
 
 
Strasbourg-Pháp quốc 07.02.2020
Diệu Đạo/Song Phượng

 

HT Thich Huyen Ton (2)

Tán Dương Công Đức

Kính họa bài: Tán Dương Hạnh Đức

của Thầy Thích Chúc Hiền

Thành kính cúng dường Lễ Khánh Tuế Đức

Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn

Tòng Lâm Thạch Trụ tỏa bóng thiền

Che mát hậu sinh từ nhân duyên

Xuất gia học đạo tìm Pháp bảo

Trao lại đời sau nghĩa đạo huyền

Xây dựng đạo tràng mong độ chúng

Dịch kinh thuyết pháp một tâm nguyền

Hòa Thượng Huyền Tôn vầng trăng sáng

Đức hạnh của Ngài đã mãn viên.'

Germany 08.02.2020

Cư Sĩ Đan Hà (Cẩn họa)

 

Ý kiến bạn đọc
07/02/202005:17
Khách
Kính họa bài TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC của thầy THÍCH CHÚC HIỀN
Chúc Mừng ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG HUYỀN TÔN KHÁNH THỌ.

TÁN DƯƠNG ĐỨC HẠNH

Rỗng rang,tĩnh lặng,sáng tâm thiền
Khế hợp trùng trùng thuận nghịch duyên
Trưởng Lão uy nghi truyền pháp nhiệm
Chân Tăng thiện tính giải ngôn huyền
Tham sân chúng ngụp dòng mê đắm
Trí tuệ Sư khai bến giác nguyền
Vượt thoát ưu tư miền hỏa trạch
Giúp đời Cực Lạc sống đoàn viên
Kính họa
Lý Đức Quỳnh
______
Xin phép quý Thầy được đăng các bài xướng họa trên trang Lãng Phong:
TÁN DƯƠNG HẠNH ĐỨC-Thích Chúc Hiền và Thơ Họa
http://lylang.blogspot.com/2020/02/tan-duong-hanh-uc-tho-thich-chuc-hien.html
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/01/2023(Xem: 181)
HT Thích Thanh Từ, Người Phục Hưng Thiền Phái Trúc Lâm VN Thế Kỷ 20-21
09/01/2023(Xem: 347)
Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022.
26/12/2022(Xem: 576)
Thầy chào đời cuối Đông. Phủ Xuân Trường, Nam Định. Đất Bắc Hà - Thăng Long. Ngàn năm xưa hưng thịnh. Lập chí nguyện xuất trần, Thuở đồng chơn nhập đạo. Cội Đức Nhuận thắm nhuần. Đượm hồng ân Tam bảo.
24/12/2022(Xem: 469)
Sư bà Hải Triều Âm là một bậc tu hành mẫu mực, một tấm gương sáng ngời cho tất cả những hành giả đang bước theo con đường Đức Phật đã chỉ dạy, cho cả ni lẫn tăng xuất gia và hàng cư sĩ tại gia. Ngài được xem như là hiện thân của một Sư Tổ Kiều Đàm Di thời hiện đại. Bài viết dưới đây có tựa là “Di Chúc Của Sư Bà Hải Triều Âm” được phổ biến trên mạng trong những tháng năm sau ngày Sư Bà mất 31 tháng 7, 2013.
14/11/2022(Xem: 929)
Ngày 12,13-11 (19,20-10-Nhâm Dần), BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và môn đồ pháp quyến đã trọng thể tổ chức lễ Đại tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nguyên UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, viện chủ chùa Thiên Bửu (thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chùa Đức Hòa, phường Ninh Hiệp.
11/11/2022(Xem: 756)
Sáng ngày 09/11/2022 (nhằm ngày 16 tháng 10 Nhâm Dần), môn đồ pháp quyến chùa Diên Thọ đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 31 cố Hoà thượng Thích Hải Tuệ - Trừng San (Tân Mùi 1991- Nhâm Dần 2022). Đến tham dự lễ tưởng niệm có sự hiện diện của Chư tôn Hoà thượng: - Hoà thượng Thích Trừng Thi (chùa Tòng Lâm Lô Sơn) - Hoà thượng Thích Thiện Thông (chùa Sắc Tứ Minh Thiện) - Hoà thượng Thích Phước An (chùa Hải Đức) - Hoà thượng Thích Tâm Trí (chùa An Dưỡng) - Hoà thượng Thích Chí Viên (Linh Phong Cổ Tự) - Hoà thượng Thích Như Minh (chùa Sắc Tứ Liên Hoa) - Hoà thượng Thích Đức Thành (chùa Pháp Tánh) - Hoà thượng Thích Nguyên Minh (chùa Sắc Tứ Kim Sơn)
11/11/2022(Xem: 457)
Sáng nay 11-11-2022 (18-10-Nhâm Dần), tại chùa Đức Hòa - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, lễ tưởng niệm Đại tường có Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh; viện chủ Tổ đình Thiên Bửu và chùa Đức Hòa.
07/11/2022(Xem: 718)
Trong giai đoạn đầu thế kỷ XVII, các chúa Nguyễn với quá trình mở đất xuống phương Nam, ngoài việc lưu tâm đến khai hoang, mở đất, lập làng, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng luật nghi phép tắc nhưng các vị cũng không quên xây dựng và sử dụng Phật giáo như một hệ tư tưởng chuẩn mực cho đạo đức xã hội.
01/11/2022(Xem: 602)
Thư Cung Thỉnh tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư kỳ 13 tại Chùa Khánh Anh, Evry, Pháp Quốc (17-20/8/2023)
30/10/2022(Xem: 780)
Sáng nay, mồng 5 tháng 10 Nhâm Dần (29/10/2022), bầu trời xám xịt, mưa bay lất phất những hạt nhẹ li ti gây nên cảm giác buồn man mác cho những người con xa Cha, vắng Mẹ, nhớ thương Thầy... Môn đồ Pháp quyến Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo đã thiết lễ Huý nhật lần thứ nhất cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Như Ý - Nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo - Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
103,250,713