Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

19/12/201917:31(Xem: 698)
Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

LỄ CHUNG THẤT
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý
(Ngày thứ nhất, 23/11/Kỷ Hợi)


Theo chương trình hai ngày (23-24/11/Kỷ Hợi) diễn ra lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý - Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo (Tp.Nha Trang), sáng nay, ngày 23/11/Kỷ Hợi (18/12/2019), Môn đồ pháp quyến đã thành kính trang nghiêm cử hành lễ Cung an chức sự đạo tràng, hưng tác thượng đại tràng phan, cung thỉnh Chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, khai kinh, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hoà thượng.

Pháp sự đạo tràng thành kính cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Liễu Pháp (viện chủ chùa Thiên Xá - Tp.Nha Trang), HT.Thích Tịnh Nghiêm (viện chủ chùa Vạn Hạnh - Tp.Cam Ranh), HT.Thích Quảng Thiện (viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang), đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, đương vi chứng minh đạo tràng. Môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh HT.Thích Tâm Pháp (viện chủ chùa Mật Trí - Tp.Huế) đương vi Sám chủ đàn tràng, TT.Thích Lương Nguyên (Tổ đình Tường Vân - Huế) đương vi công văn đạo tràng và chư tôn đức kinh sư tại Tp.Huế.
Sau khi Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cung an chức sự đạo tràng, HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang thay mặt chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, đảnh lễ bảo tháp cố Trưởng lão Hoà thượng thượng Như hạ Ý.

Tiếp đó, HT.Thích Tâm Pháp, đương vi sám chủ đạo tràng cùng chư tôn đức Ban kinh sư cử hành nghi thức hưng tác thượng đại tràng phan, sái tịnh đàn tràng, khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, cúng ngọ, cung tiến Giác linh và truy tiến chư hương linh. Vào chiều cùng ngày, môn đồ pháp quyến và đạo tràng tứ chúng thành tâm thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám Pháp, hồi hướng công đức, báo đáp ân sư.

Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hoà


1--le chung that ht nhu y-11--le chung that ht nhu y-21--le chung that ht nhu y-31--le chung that ht nhu y-41--le chung that ht nhu y-51--le chung that ht nhu y-61--le chung that ht nhu y-71--le chung that ht nhu y-81--le chung that ht nhu y-91--le chung that ht nhu y-101--le chung that ht nhu y-111--le chung that ht nhu y-121--le chung that ht nhu y-131--le chung that ht nhu y-141--le chung that ht nhu y-151--le chung that ht nhu y-161--le chung that ht nhu y-171--le chung that ht nhu y-181--le chung that ht nhu y-191--le chung that ht nhu y-201--le chung that ht nhu y-211--le chung that ht nhu y-221--le chung that ht nhu y-231--le chung that ht nhu y-241--le chung that ht nhu y-251--le chung that ht nhu y-261--le chung that ht nhu y-271--le chung that ht nhu y-28

 

Lễ chung thất
Trưởng lão HT.Thích Như Ý

 

Ngày 18,19-12 (23,24-11-Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tịnh Nghiêm, HT.Thích Quảng Thiện, đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 5 giờ 50 phút chiều ngày 1-11 (nhằm 5-10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thượng thọ 86 tuổi, 59 hạ lạp.

Hòa thượng là người khai sơn và trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, chùa Linh Sơn Pháp Ấn, huyện Cam Lâm).

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, một bậc tòng lâm trưởng lão, suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Cũng nhân dịp này, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai tăng, kỳ siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái, thế giới hòa, chúng sanh an lạc.

Tin và ảnh: Quảng Ấn

 

 
le chung that on nhu y (1)le chung that on nhu y (2)le chung that on nhu y (3)le chung that on nhu y (4)le chung that on nhu y (5)le chung that on nhu y (6)le chung that on nhu y (7)le chung that on nhu y (8)le chung that on nhu y (9)le chung that on nhu y (10)le chung that on nhu y (11)le chung that on nhu y (12)le chung that on nhu y (13)le chung that on nhu y (14)le chung that on nhu y (15)le chung that on nhu y (16)le chung that on nhu y (17)le chung that on nhu y (18)le chung that on nhu y (19)le chung that on nhu y (20)le chung that on nhu y (21)

 

 


Le chung that HT Nhu Y (1)Le chung that HT Nhu Y (2)Le chung that HT Nhu Y (3)Le chung that HT Nhu Y (4)Le chung that HT Nhu Y (5)Le chung that HT Nhu Y (6)Le chung that HT Nhu Y (7)Le chung that HT Nhu Y (8)Le chung that HT Nhu Y (9)Le chung that HT Nhu Y (10)Le chung that HT Nhu Y (11)Le chung that HT Nhu Y (12)Le chung that HT Nhu Y (13)Le chung that HT Nhu Y (14)Le chung that HT Nhu Y (15)Le chung that HT Nhu Y (16)Le chung that HT Nhu Y (17)Le chung that HT Nhu Y (18)Le chung that HT Nhu Y (19)Le chung that HT Nhu Y (20)Le chung that HT Nhu Y (21)Le chung that HT Nhu Y (22)Le chung that HT Nhu Y (23)Le chung that HT Nhu Y (24)Le chung that HT Nhu Y (25)Le chung that HT Nhu Y (26)Le chung that HT Nhu Y (27)Le chung that HT Nhu Y (28)Le chung that HT Nhu Y (29)Le chung that HT Nhu Y (30)Le chung that HT Nhu Y (31)Le chung that HT Nhu Y (32)Le chung that HT Nhu Y (33)Le chung that HT Nhu Y (34)Le chung that HT Nhu Y (35)Le chung that HT Nhu Y (36)Le chung that HT Nhu Y (37)Le chung that HT Nhu Y (38)Le chung that HT Nhu Y (39)Le chung that HT Nhu Y (40)Le chung that HT Nhu Y (41)Le chung that HT Nhu Y (42)Le chung that HT Nhu Y (43)Le chung that HT Nhu Y (44)Le chung that HT Nhu Y (45)Le chung that HT Nhu Y (46)Le chung that HT Nhu Y (47)Le chung that HT Nhu Y (48)Le chung that HT Nhu Y (49)Le chung that HT Nhu Y (50)Le chung that HT Nhu Y (51)Le chung that HT Nhu Y (52)


Cung trai tang le chung that su ong nhu y (1)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (3)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (4)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (6)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (8)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (10)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (11)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (12)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (14)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (15)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (16)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (17)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (18)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (19)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (20)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (23)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (27)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (29)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (30)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (33)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (35)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (37)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (43)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (44)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (45)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (46)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (47)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (49)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (51)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (52)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (53)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (56)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (57)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (58)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (60)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (61)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (65)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (66)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (69)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202014:55(Xem: 2987)
Toàn thể môn đồ pháp quyến Thiền Tánh Không thành kính cáo bạch: Hoà thượng tôn sư thượng THÔNG hạ TRIỆT, đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 04 phút sáng ngày thứ Sáu 27 tháng 12 năm 2019, (nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại bệnh viện Memorial Hermann Southwest, Houston Texas, USA. Trụ thế 90 năm - Hạ lạp 45 năm - Lễ nhập kim quan và thọ tang sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng, ngày thứ Tư 01-01-2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi) tại nhà quàn Vĩnh Cửu, địa chỉ 2454 S. Dairy Ashford Road, Houston TX 77077.
24/11/201911:01(Xem: 8335)
Tâm Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Ngân Quỹ Xây Dựng Chánh Điện Thiền Lâm Pháp Bảo tại Sydney, Úc Châu
11/02/202010:44(Xem: 893)
Thành Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Giác Chánh (1947-2020)
23/02/202005:16(Xem: 8048)
Trang nhà Quảng Đức vừa nhận được tin buồn: Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 20 phút ngày Thứ Bảy 22/02/2020 nhằm ngày 29/01 Âm lịch năm Canh Tý, Phật lịch 2563 tại Chùa Từ Hiếu, Phường 1, Quận 8, Sài Gòn. Trụ thế: 93 năm. Chương trình tang lễ sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể. Chúng con thành kính nguyện cầu Đức Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc và sớm tái sanh trở lại thế giới Ta Ba để tiếp tục công cuộc hoằng Pháp lợi sanh. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
11/01/201913:22(Xem: 2396)
Co lẽ mùa trăng Thành Đạo 2562 – 2018 sẽ khó quên đối với nhạc sĩ Hằng Vang và gia đình, khi giữa bao cơn lốc thực dụng xâm chiếm nhiều ngõ ngách cuộc sống và lấn sang cả khu vực luôn được bảo trọng của tâm hồn trong từng con người: Trái tim ! Nếu nói về một sự tưởng thưởng hay tri ân thì nhạc sĩ Hằng Vang có thể còn đi bên trên những khuôn sáo, danh vọng đó. Hơn thế nữa sẽ không ai có thể nhân danh để ghi nhận sự tận tâm , cống hiến gần cả cuộc đời cho âm nhạc Phật giáo mà không hề đòi hỏi một đồng lương, một phần thưởng nào trong suốt 86 năm dài tận tụy của người nhạc sĩ lão thành hiện đang còn sống duy nhất bên chúng ta.
01/04/201704:22(Xem: 6908)
Trọn một ngày làm nhà tu hành – ăn như sư, ngủ cạnh sư, thiền và đọc kinh cùng sư, lao động cùng sư. Có những lúc đã cảm thấy phát điên về sự chậm rãi trong hoạt động, sự khắc khổ trong cuộc sống. Nhưng cũng ngộ ra nhiều điều! Và 24 giờ đó quả là kinh nghiệm đặc biệt trong đời làm báo. Vào những tháng đông đầu năm 1998, khi đang làm việc cho đài phát thanh NHK của Nhật Bản, tôi đề xuất chủ đề tôn giáo với mục đích giới thiệu đầy đủ hơn về các đạo tồn tại ở Nhật cho thính giả Việt Nam, bên cạnh Thần đạo đã được nói đến quá nhiều. Nhưng việc đi thực tế trong lĩnh vực này không đơn giản. May được một đồng nghiệp người Nhật tích cực tìm kiếm và phát hiện một ngôi chùa có thu nhận người nước ngoài. Mọi công việc thu xếp qua điện thoại và… email do người bạn Nhật đảm trách, và đúng ngày hẹn tôi khoác balô lên đường.
19/06/201706:51(Xem: 4271)
Đây là chương cuối cuốn sách tôi dự định cho ra đời như một lời ngỏ chân thành cảm ơn đến với mọi nhân duyên, mọi tình thân mà tôi may mắn nhận được suốt bốn mươi năm ở xứ Mỹ. Tình sâu nghĩa nặng canh cánh trong lòng bấy lâu nhưng cho dù có nói khéo, có viết hay cũng không thể bày tỏ trọn vẹn, nói hết những điều mình muốn nói. Những lời rào đón dông dài nào có nghĩa gì chi bằng hãy thành thật với lòng và xin mời người cùng ngồi ôn lại chuyện cũ không khác chi những lời bộc bạch bên nhau.
04/03/201718:23(Xem: 4591)
Xuất gia là một đại nguyện. Giữ được Tâm trong không thối chuyển là một đại duyên. Tại Việt Nam hôm nay, nếu lấy tròn số sẽ có 45.000 tu sĩ Phật giáo với dân số 100.000.000 người thì trung bình cứ 2.200 người mới có một người đi tu theo đạo Phật. Tại Hoa Kỳ hôm nay, ước lượng có 1.200 tu sĩ Phật giáo trên tổng số 2.000.000 người Việt thì trung bình cứ 1.600 người có một tu sĩ Phật giáo. Con số tự nó không đánh giá chân xác được tình trạng tôn giáo và chiều sâu hành đạo của các tu sĩ thuộc tôn giáo đó. Nhưng ít nhiều phản ánh được những nét tổng thể của mối quan hệ giữa quần chúng và tổ chức tôn giáo.
25/11/201022:25(Xem: 12398)
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác giả Nhất Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.
07/02/201322:40(Xem: 6574)
Nửa thế kỷ Tôn Sư vắng bóng, Ánh Đạo Vàng tỏa rộng muôn phương Hôm nay tổ chức huy hoàn Hằng năm kỷ niệm, đàn tràng tôn nghiêm. Môn đồ Tứ chúng ngưỡng chiêm,