Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

19/12/201917:31(Xem: 5706)
Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

LỄ CHUNG THẤT
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý
(Ngày thứ nhất, 23/11/Kỷ Hợi)


Theo chương trình hai ngày (23-24/11/Kỷ Hợi) diễn ra lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý - Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo (Tp.Nha Trang), sáng nay, ngày 23/11/Kỷ Hợi (18/12/2019), Môn đồ pháp quyến đã thành kính trang nghiêm cử hành lễ Cung an chức sự đạo tràng, hưng tác thượng đại tràng phan, cung thỉnh Chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, khai kinh, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hoà thượng.

Pháp sự đạo tràng thành kính cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Liễu Pháp (viện chủ chùa Thiên Xá - Tp.Nha Trang), HT.Thích Tịnh Nghiêm (viện chủ chùa Vạn Hạnh - Tp.Cam Ranh), HT.Thích Quảng Thiện (viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang), đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, đương vi chứng minh đạo tràng. Môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh HT.Thích Tâm Pháp (viện chủ chùa Mật Trí - Tp.Huế) đương vi Sám chủ đàn tràng, TT.Thích Lương Nguyên (Tổ đình Tường Vân - Huế) đương vi công văn đạo tràng và chư tôn đức kinh sư tại Tp.Huế.
Sau khi Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cung an chức sự đạo tràng, HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang thay mặt chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, đảnh lễ bảo tháp cố Trưởng lão Hoà thượng thượng Như hạ Ý.

Tiếp đó, HT.Thích Tâm Pháp, đương vi sám chủ đạo tràng cùng chư tôn đức Ban kinh sư cử hành nghi thức hưng tác thượng đại tràng phan, sái tịnh đàn tràng, khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, cúng ngọ, cung tiến Giác linh và truy tiến chư hương linh. Vào chiều cùng ngày, môn đồ pháp quyến và đạo tràng tứ chúng thành tâm thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám Pháp, hồi hướng công đức, báo đáp ân sư.

Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hoà


1--le chung that ht nhu y-11--le chung that ht nhu y-21--le chung that ht nhu y-31--le chung that ht nhu y-41--le chung that ht nhu y-51--le chung that ht nhu y-61--le chung that ht nhu y-71--le chung that ht nhu y-81--le chung that ht nhu y-91--le chung that ht nhu y-101--le chung that ht nhu y-111--le chung that ht nhu y-121--le chung that ht nhu y-131--le chung that ht nhu y-141--le chung that ht nhu y-151--le chung that ht nhu y-161--le chung that ht nhu y-171--le chung that ht nhu y-181--le chung that ht nhu y-191--le chung that ht nhu y-201--le chung that ht nhu y-211--le chung that ht nhu y-221--le chung that ht nhu y-231--le chung that ht nhu y-241--le chung that ht nhu y-251--le chung that ht nhu y-261--le chung that ht nhu y-271--le chung that ht nhu y-28

 

Lễ chung thất
Trưởng lão HT.Thích Như Ý

 

Ngày 18,19-12 (23,24-11-Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tịnh Nghiêm, HT.Thích Quảng Thiện, đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 5 giờ 50 phút chiều ngày 1-11 (nhằm 5-10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thượng thọ 86 tuổi, 59 hạ lạp.

Hòa thượng là người khai sơn và trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, chùa Linh Sơn Pháp Ấn, huyện Cam Lâm).

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, một bậc tòng lâm trưởng lão, suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Cũng nhân dịp này, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai tăng, kỳ siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái, thế giới hòa, chúng sanh an lạc.

Tin và ảnh: Quảng Ấn

 

 
le chung that on nhu y (1)le chung that on nhu y (2)le chung that on nhu y (3)le chung that on nhu y (4)le chung that on nhu y (5)le chung that on nhu y (6)le chung that on nhu y (7)le chung that on nhu y (8)le chung that on nhu y (9)le chung that on nhu y (10)le chung that on nhu y (11)le chung that on nhu y (12)le chung that on nhu y (13)le chung that on nhu y (14)le chung that on nhu y (15)le chung that on nhu y (16)le chung that on nhu y (17)le chung that on nhu y (18)le chung that on nhu y (19)le chung that on nhu y (20)le chung that on nhu y (21)

 

 


Le chung that HT Nhu Y (1)Le chung that HT Nhu Y (2)Le chung that HT Nhu Y (3)Le chung that HT Nhu Y (4)Le chung that HT Nhu Y (5)Le chung that HT Nhu Y (6)Le chung that HT Nhu Y (7)Le chung that HT Nhu Y (8)Le chung that HT Nhu Y (9)Le chung that HT Nhu Y (10)Le chung that HT Nhu Y (11)Le chung that HT Nhu Y (12)Le chung that HT Nhu Y (13)Le chung that HT Nhu Y (14)Le chung that HT Nhu Y (15)Le chung that HT Nhu Y (16)Le chung that HT Nhu Y (17)Le chung that HT Nhu Y (18)Le chung that HT Nhu Y (19)Le chung that HT Nhu Y (20)Le chung that HT Nhu Y (21)Le chung that HT Nhu Y (22)Le chung that HT Nhu Y (23)Le chung that HT Nhu Y (24)Le chung that HT Nhu Y (25)Le chung that HT Nhu Y (26)Le chung that HT Nhu Y (27)Le chung that HT Nhu Y (28)Le chung that HT Nhu Y (29)Le chung that HT Nhu Y (30)Le chung that HT Nhu Y (31)Le chung that HT Nhu Y (32)Le chung that HT Nhu Y (33)Le chung that HT Nhu Y (34)Le chung that HT Nhu Y (35)Le chung that HT Nhu Y (36)Le chung that HT Nhu Y (37)Le chung that HT Nhu Y (38)Le chung that HT Nhu Y (39)Le chung that HT Nhu Y (40)Le chung that HT Nhu Y (41)Le chung that HT Nhu Y (42)Le chung that HT Nhu Y (43)Le chung that HT Nhu Y (44)Le chung that HT Nhu Y (45)Le chung that HT Nhu Y (46)Le chung that HT Nhu Y (47)Le chung that HT Nhu Y (48)Le chung that HT Nhu Y (49)Le chung that HT Nhu Y (50)Le chung that HT Nhu Y (51)Le chung that HT Nhu Y (52)


Cung trai tang le chung that su ong nhu y (1)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (3)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (4)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (6)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (8)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (10)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (11)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (12)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (14)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (15)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (16)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (17)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (18)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (19)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (20)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (23)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (27)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (29)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (30)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (33)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (35)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (37)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (43)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (44)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (45)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (46)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (47)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (49)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (51)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (52)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (53)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (56)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (57)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (58)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (60)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (61)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (65)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (66)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (69)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 1469)
Phật tử Hoàng Đức Thành, pháp danh Tâm Đức sinh năm 1975 tại Sài Gòn, cùng gia đình đến định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1991. Tốt nghiệp Bác sỹ Y Khoa năm 2004. Hiện đang làm Giám Đốc Chương Trình Nghiên Cứu Chuyên Khoa Nội Tiết tại Bệnh viện Quân Y Hoa Kỳ Walter Reed tại Bethesda, Maryland. Ông cũng chịu trách nhiệm giảng dạy và đào tạo các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết cho Hải quân và Lục quân Hoa kỳ (US Navy & Army). Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Tâm Đức là một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử của Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Washington D.C., từ năm 1993 đến nay (2017). Bác sĩ phụ trách hướng dẫn Phật pháp cho các anh chị em trong GĐPT và các chương trình nhạc Lễ và chương trình văn nghệ ở chùa Giác Hoàng và các chùa lân cận. Từ những sinh hoạt này, Bác sĩ Tâm Đức đã viết nhiều nhạc phẩm để phổ biến cái hay cái đẹp của lời Phật dạy trong đời sống, đến nay đã có nhiều Album nhạc phát hành để cống hiến cho cộng đồng Phật giáo. (nghe nhạc của Bác Sĩ Tâm Đức)
05/09/2022(Xem: 268)
Hòa thượng Thích Liễu Minh, tên thật là Lê Văn Hiến, Pháp danh Thị Huyền, Pháp tự Liễu Minh, hiệu Trí Hải, sinh ngày 7/3/1934 (nhằm ngày 3/2 năm Giáp Tuất), tại thôn An Hòa, xã Nhơn Khánh, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình (tức tỉnh Bình Định ngày nay).
24/08/2022(Xem: 466)
Hòa thượng thế danh Nguyễn Ngọc Khiết, Pháp danh Nguyên Quang, Pháp tự Thích Tín Đạo, bút hiệu Ngân Thanh; thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 44. Hòa thượng sinh năm Bính Tuất (1946) người làng Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Ngọc Chút pháp danh Nguyên Đại, thân mẫu là cụ bà Hồ Thị Mài pháp danh Nguyên Khiết. Thầy sinh ra trong một gia đình mộ đạo và là em út của 5 chị anh. Trong đó có vị vừa là bào huynh vừa là pháp huynh là Hòa thượng Thích Lưu Thanh.
17/08/2022(Xem: 1124)
Thành kính cáo bạch Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng THANH hạ HUYỀN Thành viên Hội đồng Tăng-già Bản thệ, Ân sư GĐPT Việt Nam Nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên GHPGVNTN Nguyên Chánh Thư ký Hội đồng Tăng-già Bản thệ Nguyên Trưởng ban Ban thường trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 05h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Trụ thế : 78 năm, 57 giới lạp. Tang lễ Đức Trưởng lão Hòa thượng được cung kính cử hành tại Quảng Hương Già Lam, 498/11 đường Lê Quang Định, phường 01, quận Gò Vấp. Lễ cung thỉnh báo thân nhập kim quan: vào lúc 18h00 ngày 16 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 19 tháng 07 năm Nhâm dần). Lễ phụng tống kim quan trà tỳ: vào lúc 06h00 ngày 21 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 24 tháng 07 năm Nhâm dần).
13/08/2022(Xem: 715)
Nguyên trinh lồng lộng bóng trăng Lăng Già Cao vời Bát nhã thuyền qua lặng lờ Mãn vui cõi tạm đợi chờ Chân Như Giác tìm phương tiện đến nơi Bồ Đề Huyền đạo hướng về Phật tổ tông Pháp thế học văn thông tinh tế Không hữu cùng một thể lý đồng Thiền sư Mãn Giác không huyền không.
11/08/2022(Xem: 912)
Chiều ngày 12-7- Nhâm Dần (9-8-2022), tại chùa Minh Châu, tổ dân phố Thanh Châu, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa và môn đồ pháp quyến trang nghiêm thỉnh nhục thân Ni trưởng Thích nữ Minh Châu, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa nhập kim quan. Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Trừng Giác, Chứng minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, viện chủ chùa Phổ Hóa; Thượng tọa Thích Nhuận Đức, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; Ni trưởng Thích nữ Thông Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới; Ni trưởng Thích nữ Diệu Vân, Trưởng phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cùng chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử tham dự cầu nguyện.
02/08/2022(Xem: 762)
Giáo sư Jonathan C. Gold dạy về các bộ môn tôn giáo Ấn Độ và Tây Tạng, và nghiên cứu của ông tập trung vào các truyền thống tri thức Phật Giáo Phạn và Tạng ngữ đặc biệt các lý thuyết về sự giải thích, chuyển dịch, và học tập. Cuốn sách gần đây của ông, “Paving the Great Way: Vasubandhu’s Unifying Buddhist Philosophy” [Xây Đường Lớn: Triết Lý Phật Giáo Nhất Quán Của Ngài Thế Thân]
27/07/2022(Xem: 731)
Thiếu thời mộ Phật kết thiền âm Nương chốn già lam thoát khỏi trần Học đạo tinh cần dương chánh pháp Tu tâm dõng mãnh độ mê thần Kế thừa ấn tổ xây bờ thiện Dắt dẫn môn sinh hướng cõi chân Giới thể tinh nghiêm đèn tuệ sáng Hương thơm đức hạnh toả xa gần
20/07/2022(Xem: 3802)
Cáo Phó Lễ Tang: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,424,275