Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

19/12/201917:31(Xem: 6957)
Lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý tại Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo (TP Nha Trang)

LỄ CHUNG THẤT
CỐ TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý
(Ngày thứ nhất, 23/11/Kỷ Hợi)


Theo chương trình hai ngày (23-24/11/Kỷ Hợi) diễn ra lễ Chung thất trai tuần Cố Trưởng lão HT.Thích Như Ý - Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, Viện chủ Tổ đình Linh Sơn Pháp Bảo (Tp.Nha Trang), sáng nay, ngày 23/11/Kỷ Hợi (18/12/2019), Môn đồ pháp quyến đã thành kính trang nghiêm cử hành lễ Cung an chức sự đạo tràng, hưng tác thượng đại tràng phan, cung thỉnh Chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, khai kinh, cung tiến Giác linh Trưởng lão Hoà thượng.

Pháp sự đạo tràng thành kính cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Liễu Pháp (viện chủ chùa Thiên Xá - Tp.Nha Trang), HT.Thích Tịnh Nghiêm (viện chủ chùa Vạn Hạnh - Tp.Cam Ranh), HT.Thích Quảng Thiện (viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang), đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, đương vi chứng minh đạo tràng. Môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh HT.Thích Tâm Pháp (viện chủ chùa Mật Trí - Tp.Huế) đương vi Sám chủ đàn tràng, TT.Thích Lương Nguyên (Tổ đình Tường Vân - Huế) đương vi công văn đạo tràng và chư tôn đức kinh sư tại Tp.Huế.
Sau khi Môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cung an chức sự đạo tràng, HT.Thích Quảng Thiện, Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, viện chủ Tổ đình Sắc Tứ Hội Phước - Tp.Nha Trang thay mặt chư tôn Hoà thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, đảnh lễ bảo tháp cố Trưởng lão Hoà thượng thượng Như hạ Ý.

Tiếp đó, HT.Thích Tâm Pháp, đương vi sám chủ đạo tràng cùng chư tôn đức Ban kinh sư cử hành nghi thức hưng tác thượng đại tràng phan, sái tịnh đàn tràng, khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, cúng ngọ, cung tiến Giác linh và truy tiến chư hương linh. Vào chiều cùng ngày, môn đồ pháp quyến và đạo tràng tứ chúng thành tâm thọ trì kinh Từ Bi Thuỷ Sám Pháp, hồi hướng công đức, báo đáp ân sư.

Ban TTTT GHPGVN tỉnh Khánh Hoà


1--le chung that ht nhu y-11--le chung that ht nhu y-21--le chung that ht nhu y-31--le chung that ht nhu y-41--le chung that ht nhu y-51--le chung that ht nhu y-61--le chung that ht nhu y-71--le chung that ht nhu y-81--le chung that ht nhu y-91--le chung that ht nhu y-101--le chung that ht nhu y-111--le chung that ht nhu y-121--le chung that ht nhu y-131--le chung that ht nhu y-141--le chung that ht nhu y-151--le chung that ht nhu y-161--le chung that ht nhu y-171--le chung that ht nhu y-181--le chung that ht nhu y-191--le chung that ht nhu y-201--le chung that ht nhu y-211--le chung that ht nhu y-221--le chung that ht nhu y-231--le chung that ht nhu y-241--le chung that ht nhu y-251--le chung that ht nhu y-261--le chung that ht nhu y-271--le chung that ht nhu y-28

 

Lễ chung thất
Trưởng lão HT.Thích Như Ý

 

Ngày 18,19-12 (23,24-11-Kỷ Hợi), môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất trai tuần Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, Ủy viên Thường trực HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của HT.Thích Liễu Pháp, HT.Thích Tịnh Nghiêm, HT.Thích Quảng Thiện, đồng thành viên HĐCM; HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã an nhiên thu thần viên tịch vào lúc 5 giờ 50 phút chiều ngày 1-11 (nhằm 5-10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thượng thọ 86 tuổi, 59 hạ lạp.

Hòa thượng là người khai sơn và trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Bảo (xã vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, chùa Linh Sơn Pháp Ấn, huyện Cam Lâm).

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý, một bậc tòng lâm trưởng lão, suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

Cũng nhân dịp này, môn đồ pháp quyến đã thiết lễ cúng dường trai tăng, kỳ siêu, chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an, âm siêu dương thái, thế giới hòa, chúng sanh an lạc.

Tin và ảnh: Quảng Ấn

 

 
le chung that on nhu y (1)le chung that on nhu y (2)le chung that on nhu y (3)le chung that on nhu y (4)le chung that on nhu y (5)le chung that on nhu y (6)le chung that on nhu y (7)le chung that on nhu y (8)le chung that on nhu y (9)le chung that on nhu y (10)le chung that on nhu y (11)le chung that on nhu y (12)le chung that on nhu y (13)le chung that on nhu y (14)le chung that on nhu y (15)le chung that on nhu y (16)le chung that on nhu y (17)le chung that on nhu y (18)le chung that on nhu y (19)le chung that on nhu y (20)le chung that on nhu y (21)

 

 


Le chung that HT Nhu Y (1)Le chung that HT Nhu Y (2)Le chung that HT Nhu Y (3)Le chung that HT Nhu Y (4)Le chung that HT Nhu Y (5)Le chung that HT Nhu Y (6)Le chung that HT Nhu Y (7)Le chung that HT Nhu Y (8)Le chung that HT Nhu Y (9)Le chung that HT Nhu Y (10)Le chung that HT Nhu Y (11)Le chung that HT Nhu Y (12)Le chung that HT Nhu Y (13)Le chung that HT Nhu Y (14)Le chung that HT Nhu Y (15)Le chung that HT Nhu Y (16)Le chung that HT Nhu Y (17)Le chung that HT Nhu Y (18)Le chung that HT Nhu Y (19)Le chung that HT Nhu Y (20)Le chung that HT Nhu Y (21)Le chung that HT Nhu Y (22)Le chung that HT Nhu Y (23)Le chung that HT Nhu Y (24)Le chung that HT Nhu Y (25)Le chung that HT Nhu Y (26)Le chung that HT Nhu Y (27)Le chung that HT Nhu Y (28)Le chung that HT Nhu Y (29)Le chung that HT Nhu Y (30)Le chung that HT Nhu Y (31)Le chung that HT Nhu Y (32)Le chung that HT Nhu Y (33)Le chung that HT Nhu Y (34)Le chung that HT Nhu Y (35)Le chung that HT Nhu Y (36)Le chung that HT Nhu Y (37)Le chung that HT Nhu Y (38)Le chung that HT Nhu Y (39)Le chung that HT Nhu Y (40)Le chung that HT Nhu Y (41)Le chung that HT Nhu Y (42)Le chung that HT Nhu Y (43)Le chung that HT Nhu Y (44)Le chung that HT Nhu Y (45)Le chung that HT Nhu Y (46)Le chung that HT Nhu Y (47)Le chung that HT Nhu Y (48)Le chung that HT Nhu Y (49)Le chung that HT Nhu Y (50)Le chung that HT Nhu Y (51)Le chung that HT Nhu Y (52)


Cung trai tang le chung that su ong nhu y (1)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (3)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (4)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (6)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (8)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (10)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (11)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (12)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (14)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (15)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (16)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (17)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (18)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (19)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (20)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (23)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (27)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (29)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (30)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (33)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (35)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (37)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (43)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (44)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (45)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (46)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (47)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (49)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (51)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (52)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (53)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (56)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (57)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (58)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (60)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (61)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (65)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (66)Cung trai tang le chung that su ong nhu y (69)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/09/2023(Xem: 482)
Niềm vui sống đời dâng hiến (vần thơ kính mừng khánh tuế lần thứ 69 Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Thích Thông Mẫn, 18/9/2023), Có thể… chính lối sống mình, làm thức tỉnh ? Bao người thoát ra giấc ngủ mê lầm Tự tin độc lập hơn với bản thân Vì cuộc đời không hề có những định luật, Cũng như giá trị một người không đo lường bằng tiêu chuẩn thiết lập !
04/08/2023(Xem: 1264)
Giáo lý Thượng Thừa (bài giảng của HT Thích Thanh Từ)
04/08/2023(Xem: 1180)
36- Tiểu Sử Ni Trưởng Thích Nữ Như Thanh (1911-1999)
10/06/2023(Xem: 2174)
Chùa Sắc Tứ Kim Sơn Nha Trang tổ chức Lễ Hiệp Kỵ lần 56 Chư Tôn Đức & Quý Phật tử hy sinh vì lý tưởng phụng sự xã hội ngày 10/6/2023
09/06/2023(Xem: 1322)
Người anh tôi đang thưa chuyện tên là Lê Hùng Anh một thời ở chùa Viên Giác, Hội An. Hai anh em chúng tôi ăn chung, ngủ chung. Phòng ăn là hai chiếc bàn học dài nối nhau nhìn ra giếng nước sau chùa. Ngồi theo thứ tự tuổi tác nên tôi luôn ngồi phía bên trái anh mỗi bữa ăn. Anh em ngủ chung trong căn phòng nhỏ dành cho các học sinh ở phía cuối nhà đông. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và mạnh khỏe nên gánh nước tưới rau. Tôi nhỏ hơn anh và ốm yếu nên quét lá, đánh chuông, lau bàn ghế.
01/06/2023(Xem: 1220)
Ôn Tuệ Sỹ là một bậc cao Tăng thạc đức của Phật Giáo Việt Nam đã và đang cống hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng Pháp lợi sinh. Từ đầu những năm 70 thế kỷ trước, là một trí giả Phật giáo uyên thâm, Ngài được đặc cách bổ nhiệm là Giáo sư thực thụ Viện Đại học Vạn Hạnh và là Chủ bút của tạp chí Tư Tưởng do Viện Đại học Vạn Hạnh phát hành. Ngài là tác giả, dịch giả nhiều bộ sách biên khảo quan trọng đặc sắc về Phật giáo, Văn học, Triết học, Thơ ca như Thiền Luận Suzuki, Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo; nhất là các bản dịch giá trị để lại cho đời như: A-tỳ-đạt-ma Câu-xá Luận (trọn bộ 5 tập), Các Tông Phái Phật giáo, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Luận Thành Duy Thức, các bộ Kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A-hàm và Tăng Nhất A-hàm, v.v...
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567