Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Photo: Cúng Ngọ và Cung Tiến Giác Linh Đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý (ngày 5/11/2019)

06/11/201914:53(Xem: 371)
Photo: Cúng Ngọ và Cung Tiến Giác Linh Đức Trưởng Lão HT Thích Như Ý (ngày 5/11/2019)
Cung tien giac linh ht nhu y (1)Cung tien giac linh ht nhu y (2)Cung tien giac linh ht nhu y (3)Cung tien giac linh ht nhu y (4)Cung tien giac linh ht nhu y (5)Cung tien giac linh ht nhu y (6)Cung tien giac linh ht nhu y (7)Cung tien giac linh ht nhu y (8)Cung tien giac linh ht nhu y (9)Cung tien giac linh ht nhu y (10)Cung tien giac linh ht nhu y (11)Cung tien giac linh ht nhu y (12)Cung tien giac linh ht nhu y (13)Cung tien giac linh ht nhu y (14)Cung tien giac linh ht nhu y (15)Cung tien giac linh ht nhu y (16)Cung tien giac linh ht nhu y (17)Cung tien giac linh ht nhu y (18)Cung tien giac linh ht nhu y (19)Cung tien giac linh ht nhu y (20)Cung tien giac linh ht nhu y (21)Cung tien giac linh ht nhu y (22)Cung tien giac linh ht nhu y (23)Cung tien giac linh ht nhu y (24)Cung tien giac linh ht nhu y (25)Cung tien giac linh ht nhu y (26)Cung tien giac linh ht nhu y (27)Cung tien giac linh ht nhu y (28)Cung tien giac linh ht nhu y (29)Cung tien giac linh ht nhu y (30)Cung tien giac linh ht nhu y (31)Cung tien giac linh ht nhu y (32)Cung tien giac linh ht nhu y (33)Cung tien giac linh ht nhu y (34)Cung tien giac linh ht nhu y (35)Cung tien giac linh ht nhu y (36)Cung tien giac linh ht nhu y (37)Cung tien giac linh ht nhu y (38)Cung tien giac linh ht nhu y (39)Cung tien giac linh ht nhu y (40)Cung tien giac linh ht nhu y (41)Cung tien giac linh ht nhu y (42)Cung tien giac linh ht nhu y (43)Cung tien giac linh ht nhu y (44)Cung tien giac linh ht nhu y (45)Cung tien giac linh ht nhu y (46)Cung tien giac linh ht nhu y (47)Cung tien giac linh ht nhu y (48)Cung tien giac linh ht nhu y (49)Cung tien giac linh ht nhu y (50)Cung tien giac linh ht nhu y (51)Cung tien giac linh ht nhu y (52)Cung tien giac linh ht nhu y (53)
thay tro tu vien quang duc (14)thay tro tu vien quang duc (13)thay tro tu vien quang duc (11)thay tro tu vien quang duc (8)thay tro tu vien quang duc (7)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn