Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kính Lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý (thơ)

05/11/201910:05(Xem: 290)
Kính Lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý (thơ)

Le tuong niem HT Nhu Y (136)


KÍNH LỄ GIÁC LINH
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ Ý


LỄ kính Giác linh Đức bổn sư,

THỌ thế vô thường, kiến chân như,
TANG môn pháp quyến quy đảnh lễ,
TƯỞNG nhớ bậc khai sơn bổn sư.
NIỆM kiếp viên dung độ chúng sanh.
ĐỨC bình tưới tẫm phước an lành
TRƯỞNG tử Như Lai tâm bền chí
LÃO nạp Tỳ kheo trí tinh anh.
HOÀ-già-la-na ( vyākaraṇa) nguyện siêu sanh.
THƯỢNG cầu Phật, hạ hoá chúng sanh.
THÍCH Ca phát khiển, Di Đà rước
NHƯ Ý cao đăng Phật Quốc thành!


Nam mô A Di Đà Phật ,
Gia đình chúng con xin thành tâm nguyện cầu
Giác Linh Trưởng Lão Hoà Thượng Bổn Sư Thích Như Ý 
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC
và với hạnh nguyện lợi tha, xin Ngài sớm trở lại cõi giới Ta Bà để hoằng pháp lợi sanh. 

Chúng con cũng xin thành kính phân ưu TT Viện Chủ TV Quảng Đức Thích Tâm Phương
cùng chư Tăng và môn đồ pháp quyến chùa Linh Sơn Pháp Bảo .


Melbourne, Úc Châu 5/11/2019
Đồng kính bái,
Gia đình Phật tử Nguyên Tánh
Cùng các con Tâm Tuấn & Diệu MinhGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn