Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chan Dung HT Thich Nhu Y-2a

HẠNH QUẢ VIÊN DUNG
Thành tâm kính lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý tân viên tịch

Thạch trụ tòng lâm tịch diệt rồi (1)
Linh Sơn Pháp Bảo (2) từng lên ngôi
Tăng tài đào tạo Viện Sơ Đẳng (3)
Cơ bản Khánh Hoà nguyện đắp bồi (4)
Nội ngoại tử tôn đều liễu đạt (5)
Tông phong Giáo Hội vững vàng thôi (6)
Nghiêm minh giới luật rèn tâm trí (7)
Như Ý Tôn Sư trụ núi đồi (8).

Chùa Pháp Hoa - Nam Úc, ngày 2/11/2019
TK Thích Viên Thành, khể thủ


Ghi chú:
(1) Ấn Bảo Trưởng Lão Hòa thượng Giác linh, húy thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý khai sơn Linh Sơn Pháp Bảo tự, TP Nha Trang vừa viên tịch lúc 19h00p ngày 01/11/2019 (Nhằm ngày 05/10 năm Kỷ Hợi) trụ thế 86 năm, hạ lạp 59.
(2) Ngài khai sơn Linh Sơn Pháp Bảo tại thôn Phú Nông xã Vĩnh Ngọc, tp Nha Trang năm 1964, sau đó tiếp tục xây dựng Chánh Điện, Tăng Xá, Tổ Đường và các công trình phụ, đến năm 2009 lễ khánh tạ lạc thành.
(3) Ngày 6/9/1970, trong dịp Đại Lễ Khánh Thành ngôi Chánh Điện và Tăng xá Linh Sơn, Ngài đã khai giảng Phật Học Viện Sơ Đẳng Linh Sơn.
(4) Năm 1976 mở được lớp học không chính thức để giảng dạy chương trình Trung Đẳng Phật Học cho Tăng Ni sinh tại Nha Trang và Tăng sinh nội trú tại Chùa Linh Sơn Pháp Bảo. Năm 1990 Hoà thượng cùng quý HT. Thiện Bình, HT. Trí Tâm, HT. Đỗng Minh, HT. Huệ Quang, v.v… cùng chung tay thành lập và khai giảng trường Cơ Bản Phật Học Khánh Hoà (nay là trường TCPH Khánh Hoà).
(5) (6) Ngài hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng của Giáo Hội giao phó, bên cạnh đó cũng xây dựng nhiều cơ sở Chùa Viện, để phát triển Tông phong. Trong nước có nhiều vị đệ tử đệ tôn đã ra nhận Trụ Trì các chùa tại Phú Yên, Khánh Hoà, Nha Trang, ngoài nước cũng có nhiều vị thành đạt, điển hình nhất là TT Thích Tâm Hoà thành lập Chùa Pháp Vân tại Canada với Lễ Về Nguồn đầu tiên tại hải ngoại năm 2007 và TT Thích Tâm Phương xây dựng một Tu Viện với nhiều công trình tầm cở quốc tế lấy tên Quảng Đức, tại TP Melbourne, Victoria, Úc Châu, đã đảm trách những sự kiện trọng đại như Đại Hội GHPGVNTN tại Hải Ngoại năm 2003 để Tấn Phong HT Thích Huyền Quang lên ngôi vị Đệ Tứ Tăng Thống.
(7 ) + (8) Suốt đời Tu của Ngài, tinh chuyên và lấy Giới luật làm Thầy, hy sinh hết mình cho sự nghiệp, xây dựng, đào tạo, giáo dục, nên đã để lại cho Đạo nhiều Tòng lâm Tự Viện và Tăng tài, vững vàng như nuí đồi cũng như để lại cho Đời nhiều lợi lạc với bao nỗi kính nhớ tiếc thương.
Chan Dung HT Thich Nhu Y-2a

Tịch Nhi Phi Tịch

Kính hoạ bài " Hạnh Nguyện Viên Dung" của Thầy Thích Viên Thành.

Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý. Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Như Ý Tôn Sư đã tịch rồi

Đài sen thượng phẩm trụ an ngôi

Tây Phương rạng chiếu nâng chân bước

Cực Lạc ngời soi tỏa đức bồi

Pháp Bảo già lam lưu vạn thế

Linh Sơn ý đạo tỏ muôn nơi

Khánh Hoà Giáo Hội hằng ghi nhớ

Ấn Bảo Thiền Tăng hạnh sáng ngời...!

 

California, 02-11-2019

Hậu Học-Thích Chúc Hiền (Khể thủ)


Chan Dung HT Thich Nhu Y-2a

 


ĐÀO TẠO TĂNG TÀI

Kính hoạ bài " Hạnh Nguyện Viên Dung" của Thầy Thích Viên Thành.

Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý.
Kính nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc. Tông Phong Giáo Hội  vắng đi Ngài

 Tám sáu năm dài giới luật  hay

 Khánh Hòa đào tạo tăng tài chúng

 Nội ngoại tử tôn,  nối tiếp thay

 Thạch Trụ Tòng Lâm đà vắng bóng

 Giữa lòng Giáo Hội  nhớ thương ai

 Thích Tử Thiền gia về  Tịnh Độ

  Linh Sơn Pháp Bảo  nhớ ơn  Thầy

  

Jacksonville, Florida 2-11-2019
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY


Chan Dung HT Thich Nhu Y-2a
K
ính hoạ bài

" Hạnh Nguyện Viên Dung" của Thầy Thích Viên Thành.

 

Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão Hoà Thượng Tân Viên Tịch thượng Như hạ Ý. Kính nguyện Giác Linh

Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc.

 

Hòa Thượng từ nay giã thế rồi!

Thương đời khốn khổ… cũng an ngôi.

Mầm ươm giống đạo luôn chồi nẩy,

Đức dẫn tông phong mãi tín bồi.

Khắp chúng triêm ân thời dạy rõ,

Qua Thầy khắc dạ Pháp tu thôi .

Ngời ngời Ấn Bảo Thiền Tăng sáng,

Giáo Luật truyền khai, vững núi đồi…

 

3/11/2019

PT. Minh Đạo (Cẩn họa)


Chan Dung HT Thich Nhu Y-1--a

CÔNG ĐỨC HOẰNG DƯƠNG

Kính họa bài: HẠNH QUẢ VIÊN DUNG của Thầy Thích Viên Thành
Thành tâm kính lễ Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý tân viên tịch

Cổ thụ Linh Sơn ngã bóng rồi ! (1)

Rừng thiền từ dạo bước lên ngôi

Dựng xây Phật học từ sơ đẳng

Giáo hóa quần sinh vẫn vun bồi

Đệ tử tông môn Tâm liễu đạt

Linh Sơn thạch trụ lặng bóng soi

Tôn Sư hành hoạt luôn Như Ý

Bóng mát thiền lâm tỏa núi đồi

Germany, ngày 3/11/2019

Cư Sĩ Đan Hà, kính họa

(1) Xin xem ghi chú Thầy Viên Thành trên.

 

 Chan Dung HT Thich Nhu Y-1--ab

 

 

HOẠ Y VẬN

BÀI

HẠNH QUẢ VIÊN DUNG

Của TK. Thích Viên Thành

-------

 

Cảm niệm ‘Đại Huynh’ Viên tịch rồi !

Lòng Tôi se thắt ! Biệt xa ngôi !

Linh Sơn Ngài đã khai sơn tự

Pháp Bảo Tăng Thân, nguyện đắp bồi.

Trong nước vo tròn, nguyền phát triển,

Nước ngoài, Đệ tử phụng thừa thôi .

Công năng hiển đạt “Chân Linh Tánh”

‘Như Ý’ – Thân vinh, ngự Phật Đồi …

 

Fresno, ngày 03-11-2019

Giác Lượng Tuệ Đàm Tử


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn