Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu (nhiệm kỳ VII) niên khoá 2019 – 2023

06/08/201908:47(Xem: 1200)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu (nhiệm kỳ VII) niên khoá 2019 – 2023
Phat Thanh Dao_10

Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu
 trong nhiệm kỳ VII
Niên khoá 2019 – 2023.

 

- Có 2 Hệ Thống:

A- Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) gồm tất cả 5 vị Hoà Thượng trong Giáo Hội.

Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt

Hoà Thượng Thích Như Điển

Hòa Thượng Thích Quảng Hiền

Hoà Thượng Thích Minh Giác 

Hoà Thượng Thích Tâm Huệ

B-Hội Đồng Điều Hành có 2 ban là:

1-    Ban Thường Vụ gồm có:

Đồng Chủ Tịch:
Hoà Thượng Thích Tánh Thiệt

Hoà Thượng Thích Như Điển

 

Tổng Thư Ký:                            Thượng Toạ Thích Hoằng Khai

Phó 1 Tổng Thư Ký:                    Đại Đức Thích Hạnh Giới                                 

Phó 2 Tổng Thư Ký:                    Đại Đức Thích Hạnh Bổn                                 

 

Chánh Thủ Quỹ:                                                   Ni Sư Thích nữ Như Quang     

Phó Thủ Quỹ:                                                        Ni Sư Thích nữ Nhất Nguyên 

 

2-    Có 8 Tổng Vụ như sau:

 

1) Tổng Vụ Cư Sĩ

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Hòa Thượng Thích Quảng Hiền

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Hạnh Bảo                         

2) Tổng Vụ Tăng Sự

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Hoà Thượng Thích Minh Giác                        

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Giác Thanh                      

3) Tổng Vụ Giáo Dục

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Hoà Thượng Thích Tâm Huệ

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Tịnh Phước 

- Phụ Tá:                                                                  Thượng Toạ Thích Pháp Trú

 

4) Tổng Vụ Hoằng Pháp

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Thượng Toạ Thích Hạnh Tấn

- Uỷ Viên:                                                                 Thượng Toạ Thích Hạnh Hòa

- Uỷ Viên:                                                                 Thượng Toạ Thích Minh Định

- Uỷ Viên:                                                                 Thượng Toạ Thích Viên Giác

 

5) Tổng Vụ Thanh Niên-GĐPT

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Thượng Toạ Thích Thông Trí

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Hạnh Thông

- Phụ tá:                                                                   Đại Đức Thích Pháp Quang

 

6) Tổng Vụ Văn Hoá & Truyền Thông

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Thượng Toạ Thích Nguyên Lộc

- Tổng Vụ Phó Truyền Thông:                                    Thượng Toạ Thích Viên Tịnh

- Tổng Vụ Phó Văn Hoá:                                                Thượng Toạ Thích Hạnh An

- Phụ tá  Văn Hóa:                                                            Đại Đức Thích Tâm Nhật

                                                Đại Đức Thích Quảng An

Ni Sư Thích nữ Huệ Châu

 

7) Tổng Vụ Từ Thiện Xã Hội

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Thượng Toạ Thích Quảng Đạo

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Viên Tịnh

- Phụ tá:                                                                   Ni sư Thích nữ Hạnh Khánh

Ni Sư Thích nữ Tuệ Đàm Vân

 

 

8) Tổng Vụ Nghi Lễ

- Tổng Vụ Trưởng:                                               Thượng Toạ Thích Hạnh Vân

- Tổng Vụ Phó:                                                      Thượng Toạ Thích Nhuận Hương

- Uỷ Viên:                                                                 Thượng Toạ Thích Viên Duy

ĐĐ. Thích Chúc Thành

 

Ni Bộ Bắc Tông

- Cố Vấn:                                                                  Ni Trưởng Thích nữ Như Tuấn

                                                                                    Ni Trưởng Thích nữ Diệu Tâm          

- Vụ Trưởng Ni Bộ Bắc Tông                            Ni Trưởng Thích nữ Như Viên           

- Vụ Phó Ni Bộ Bắc Tông                                               Ni Trưởng Thích nữ Diệu Phước

- Phụ tá Ni Bộ Bắc Tông                                     Ni Sư Thích nữ Như Minh

Ni Sư Thích nữ Minh Hiếu       

Ni Sư Thích nữ Diệu Trạm
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn