Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
phat dai lo thien thien lam phap bao
PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN

tại Thiền Lâm Pháp Bảo

Thích Ca Phật ngự bảo liên tòa
Uy nghiêm tĩnh tọa dáng Thiền Na
Sùng sùng bảo tướng Đông phương hướng
Ánh đạo bừng lên rạng sáng lòa.

Hào quang chiếu diệu rộng lan xa
Soi tỏ muôn nơi khắp mọi nhà
Thiền Lâm phúc địa tâm thành lễ
Tứ chúng thắng duyên cung chiêm Ngài.

Kỷ niệm ngày tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
được nâng lên tôn trí nơi Phật Đài Lộ Thiên ở Thiền Lâm Pháp Bảo ngày 25.07.2019
Sông Thu

***

PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN 
tại Thiền Lâm Pháp Bảo
Kính họa nguyên vận bài thơ của  HT Phương Trượng Pháp Bảo

Thế tôn Từ phụ ngự bảo tòa,

Uy nghi tĩnh tọa bậc thiền na,

Trực diện phóng quang Đông phương hướng,

Hào quang chiếu diệu rạng sáng lòa.

 

Sáng lòa chiếu diệu tỏa lan xa,

Rạng chiếu nơi nơi khắp mọi nhà,

Đệ tử của ngài thành tâm lễ,

Dâng hương bái sám đấng Thích Già.


Từ Đàm Hải Ngoại, Dallas, Texas 28-07-2019

Thích Tín Nghĩa

***

PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN 
tại Thiền Lâm Pháp Bảo
Kính tặng HT Phương Trượng và đại chúng Pháp Bảo & Thiền Lâm


Thiền Tọa Uy Nghiêm Đấng Thích Ca
Xóa tan bóng tối cõi Ta Bà
Mười phương tứ chúng đồng quy ngưỡng
Pháp Bảo Thiền Lâm tỏa lan xa.

Nam Mô A Di Đà Phật
Cảm tác lúc 2 giờ khuya 28/7/2019 tại Tu Viện Vạn Hạnh, Canberra
khi xem hình và đọc bài thơ của HT Phương Trượng Pháp Bảo.
TK.Thích Tâm Phương


*** 


PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN 
tại Thiền Lâm Pháp Bảo
Kính dâng Ôn Phương Trượng và đại chúng Pháp Bảo & Thiền Lâm

Hiển hiện Thiền Lâm, bạch Liên đài
Cao toà nghiêm tọa Đức Như Lai
Mắt từ khép kín gom năng lượng
Tỏa ánh hào quang chiếu rộng dài
Pháp Bảo Thiền Lâm hằng ấp ủ
Giờ đây hội tụ dưới Phật Đài
Thầy trò hoan hỷ; người kính ngưỡng
Ơn Ngài Pháp Bảo tạo Thiền Lâm


Nam Mô A Di Đà Phật
Melbourne 28-07-2019
Đệ tử Thanh Phi

***

NHƯ LAI TƯỚNG HẢO

Tướng hảo Như Lai ngự Pháp toà
Hào quang chiếu rạng khắp nghìn xa
Năm châu bốn bể về một hướng
Kính ngưỡng dung nhan đẹp sáng loà.

Kính ngưỡng dung nhan đẹp sáng loà
Rạng tỏ muôn loài thoát cõi ma
Chắp tay đảnh lễ muôn ngàn kiếp
Đồng chúng chuyên tu Pháp thiện hoà.

   Nam Mô A Di Đà Phật
Dallas Texas, 27-7-2019
    Đệ tử Tánh Thiện

***

ĐỨC THÍCH CA

 

Ba hai tướng tốt ngát thơm tòa

Tám mươi vẻ đẹp át vạn hoa

Điều Ngự Trượng Phu Vô Thượng Sĩ

Ánh Đạo nghìn năm tỏa chan hòa

 

Kim thân biến chiếu trùm bể khổ

Pháp mầu vi diệu rọi muôn nhà

Già lam ngũ thể đầu địa đón

Đại chúng chí thành lạy Thích Ca.

 

 Cung kính hòa điệu cùng Hòa thượng phương trượng Thiền Lâm & Pháp bảo

Tâm Không – Vĩnh Hữu

 
***

ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA 
 
Con xin cúng dường HT Bảo Lạc,
Kính chúc quý ngài pháp thể khương an, pháp duyên vô ngại 
 
 
 Bảo tòa sừng sững Phật Thích Ca
 
Ngọc trắng uy nghiêm nét thiện hòa
 
Kiên cường nhật nguyệt Đông phương hướng
 
Nhiêm mầu chân lý quá vị tha
 
 
Hào quang tỉnh thức tỏa lan xa
 
Soi sáng u minh, đến mọi nhà
 
Pháp Bảo Phật đài cung kính lễ
 
Thắng duyên chiêm bái Bảo Liên Tòa
 
 Florida 28-7-2019
CHÂU NGỌC LÊ HOA NHỤY

***

PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN

tại Thiền Lâm Pháp Bảo

Kính dâng HT Phương Trượng và đại chúng Pháp Bảo & Thiền Lâm

Nhìn bóng Như Lai ngự trên tòa

Trang nghiêm tĩnh tọa từng sát na

Thiền môn Pháp Bảo quy một hướng

Đạo vàng tỏa rạng đến muôn nhà.
 

Nhạc trời chúc tụng khúc hoan ca

Hào quang chiếu diệu xuống Ta Bà

Con nguyện dâng lòng xin kính lễ

Ước mơ hạnh vận cung chiêm Ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật

Cung kính họa vận bài thơ của HT Phương Trượng Pháp Bảo.

Germany ngày 28/7/2019

Cư Sĩ Đan Hà

***

QUY HƯỚNG THIỀN LÂM – PHÁP BẢO   
(Kính hoạ theo vần bài thơ PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN của Sông Thu)

Cung thỉnh Thế Tôn thượng bảo toà

Tòng Lâm Pháp Bảo chốn Thiền Na

Đông phương sừng sững Thích Ca ngự

Bắc hướng hào quang chiếu sáng lòa   

Truyền giáo lan xa thẩm thấu mãi

Độ người ẩn nhẫn đến từng nhà

Từ Bi Trí Tuệ luôn hằng hữu

Thất chúng quy y ngưỡng Phật Đà.

 

Chùa Pháp Hoa – Nam Úc, 28/7/2019

Thích Viên Thành

(Thành tâm kính ngưỡng Tôn Tượng Bổn Sư Lộ Thiên mới vừa được thiết trí xây dựng,
tại Thiền Lâm-Pháp Bảo, Sydney, tin tưởng đây sẽ là nơi cho Tứ Chúng Quy Hướng Tu Tập Lý Tưởng và Truyền Bá Đạo Mầu)

***

TÂM KÍNH

 

Thiền Lâm Phật ngự sáng linh tòa

Niệm thức thiên căn tỏ sát na

Ngũ uẩn khai tâm buông gánh nặng

Tam minh quang đạo phủi sương lòa.

 
Thọ trì giới pháp tiếng vang xa

Tỏa rạng chân kinh thấm muôn nhà

Đảnh lễ Di Đà,,,xin kính bái

Phật đài thiền định lộng sen ngà!

 
    28-7-2019  
Nguyễn Huy Khôi

***

ĐẠI ĐẠO

 

Thiện Thệ an nhiên ngự bảo tòa

Đại đạo quảng hoằng tự sát na

Nhuận triêm vạn loại từ muôn hướng

Mê muội trầm luân được sáng lòa

 

Gột sạch vô minh trí Nhã xa (*)

Nương tìm qui hướng lánh qua nhà (**)

Bảo địa trang nghiêm con kính lễ

Già lam cửa Phật sáng Ta Bà...

 

Cẩn họa

PT. Minh Đạo

-----------------------

(*) Trí Bát Nhã

(**) Nhà Lửa Tam Giới

 


Chiêm Ngưỡng Phật Tượng

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng thượng Bảo hạ Lạc- Viện Chủ Thiền Lâm Pháp Bảo. Con thành kính dâng lên cúng dường Hoà Thượng.

Phật tượng trang nghiêm tọa bảo toà

Thiền Lâm Pháp Bảo rạng thiền na

Đưa người lạc bước về chơn sáng 

Dẫn kẻ lầm đường lánh ác loà 

Quy hướng Già Lam hồi thiện niệm

Thân gần Tự Viện chuyển oan gia 

Huân tu lễ lạy xoay tà nghiệp

Học hạnh từ bi nương đức Ngài!

California, 26-07-2019

Học Học- Thích Chúc Hiền ( Cẩn hoạ)PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN
tại Thiền Lâm Pháp Bảo của Sông Thu

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo


Cung thỉnh Thế Tôn ngự bảo tòa

Đạo mầu vi diệu tỏa lan xa

Oai nghiêm bảo tướng Trời Nam hiện

Thiền Lâm Pháp Bảo lễ hân caRạng chiếu từ quang xa khắp chốn

Ta bà muôn nẽo nở tâm hoa

Tứ chúng chí thành cung kính lễ

Tam thân Phật bảo tại ta bàĐệ tử Thích Hạnh Phẩm kính họa

Melbourne 29/7/2019


***

QUY PHỤC PHẬT ĐÀI

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo


Con về quy phục dưới tòa

Bảo liên hoa ngự chói lòa thiền na

Đông phương bảo tướng Thích Ca

Ánh ngời chiếu rạng lan xa đạo vàng

Muôn nhà soi tỏ hào quang

Tâm thành đảnh lễ huy hoàng Thiền Lâm

Thắng duyên tứ chúng cung chiêm

Uy nghi tĩnh tọa hương trầm tỏa bay

Con về quy phục hôm nay

Dưới chân Phật tổ tâm đầy tôn nghiêm.

 

Việt Nam 29-7-2019
Phật tử PTKT pháp danh Tâm Mẫn

 
***

PHẬT ĐÀI ÚC CHÂU

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo

Phật ngự trang nghiêm trên bảo toà

Giữa Thiền Lâm cảnh rộng bao la

Đông nhìn thẳng hướng mặt trời huệ

Tây tựa ngang đồi đất Phật gia.

 

Ánh đạo bừng lên trên đất Úc

Hào quang chiếu diệu khắp gần xa

Phật đài tô sáng thêm vườn giác

Bốn biển đồng thanh tán thán ca.


Chùa Bảo Minh, Melbourne 29-7-2019

Khể thủ.

Tk. Thích Viên Tịnh

***

CON KÍNH HỌA

PHẬT ĐÀI


Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo

 

Lồng lộng uy nghiêm Phật bảo tòa

Mắt từ bi quán độ đàn na

Bình minh sương nguyện hầu êm dịu

Khuya sớm trăng mong lạy chói lòa

Đã dạy tuệ tri nguồn thực tại

Nên truyền bát nhã trí không xa

Dung nghi tôn tượng trao tâm ấn

Chỉ ngọc trong thân ấy của nhà.

Quảng Trị 29-7-2019

Như Thị -LĐM Kính họa

 

 ***

Tích Môn Thị Hiện

Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” của Sông Thu 


Giữa núi rừng thiên một bảo toà
Quá khứ chuyển mình mấy sát na..
Cổ phật ngàn đời quang minh chiếu,
Thế gian tăm tối hết mù loà.!
Danh lam một cõi tỏa hương xa
Thắng tích ân triêm khắp mọi nhà,
Thiền Lâm ẩn chứa nguồn công đức
Pháp Bảo nhuần ân đảnh lễ Ngài..

Sydney 30-7-2019
 Nguyệt Tử Khách TMH

***

 

PHẬT ẤN TÂM TRUNG


Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo

Phật ấn tâm trung ngự liên đài

Hiện truyền hảo tướng đấng Như Lai

Bốn phương linh khí trời chiêu tụ

Ba cõi liên thông nghiệp phôi phai

Thường hằng đối cảnh trần dâu bể

Chỉ một chân như giác mọi loài

Thiền Lâm Pháp Bảo nghênh tôn tượng
Kính ngưỡng con xin đảnh lễ Ngài.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Viết tại Khóa Tu kỳ 31 của GH Âu Châu tổ chức tại Vương Quốc Bỉ

Ngày 30-7-2019

Đệ tử Minh Đạo Phương Biên

(Sinh hoạt tại Chùa Liên Tâm, Turku, Phần Lan)

***

Phật về

(Thiền Lâm Pháp Bảo)

Đá kia yên giấc giữa núi rừng

Lăn lóc xa nguồn vượt trùng dương

Hàng ngày rìu búa va chan chát

Năm tháng xẻ cưa đục miệt mài

Khen ai khéo tạc vóc dáng Ngài

Thân Phật bỗng chốc bừng khai sáng

Tìm về Rừng Thiền an nhiên hiện

Tỏa sáng hào quang nửa bán cầu

Trời người một lòng về quy ngưỡng

Phật pháp từ đây dấu ấn Ngài

 

Sydney ngày 31/7/2019

Thích Thiện Hiền


***


THIỀN LÂM MUÔN THUỞ

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo

Đức Phật ngồi đây dáng nghiêm trang
Thiền na tọa thế vẻ bình an
Hùng lực đài cao phương Đông hướng
Rạng tỏ hào quang ánh đạo vàng

Trí tuệ hoằng khai khắp hằng sa
Lợi lạc bình an khắp mọi nhà
Thiền Lâm muôn thuở tâm thành kính
Đại chúng duyên lành ngộ Thích Ca.


 

Nam Mô A Di Đà Phật

Sydney ngày 31/7/2019

Thích Minh Hội


***

Họa : Đôi Vần Thất Ngôn Tứ Tuyệt góp vui :
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
" Tượng Đài Phật Thích Ca "
 
Phật Tổ, Như Lai ngự bửu tòa
Thích Ca, Pháp Bảo tọa liên hoa
Tượng Đài cao ngất, người chiêm bái
Bửu Điện uy nghiêm, ánh nắng lòa
 
Chiếu diệu hào quang tỏa sáng xa
Soi vào tăm tối rọi muôn nhà
Cửa thiền rộng mở hành hương lễ
Đại chúng tùy duyên dưới Phật Đà.
 
MAI XUÂN THANH
Ngày 31/07/2019

***

PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN 
 

Con Kính họa bài: “Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo” 

của Sông Thu tức Hoà Thượng Phương Trượng Thiền Lâm Pháp Bảo.

Con thành kính dâng lên cúng dường Ôn & đại chúng Pháp Bảo

 
Lộ thiên Phật ngự liên hoa tòa 

Quán sát độ trì từng sát na
Cứu giúp muôn loài trong cuộc sống
Hào quang rực sáng ánh chói lòa

Con đường Giác Ngộ Phật Thích Ca
Ánh Đạo bừng lên tỏa mọi nhà
Pháp Bảo Thiền Lâm sừng sững tọa
Muôn người đảnh lễ đến từ xa


Strasbourg/Pháp 03.08.2019
Diệu Đạo-Song Phượng

 


Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (2)KÍNH CHÚC MỪNG THIỀN LÂM PHÁP BẢO

ĐÃ TÔN TRÍ TÔN TƯỢNG ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA nơi  PHẬT ĐÀI LỘ THIÊN ngày 25/7 /2019 

Vào giữa đêm khoảng hai ba giờ sáng tôi thường có những khoảng trống để suy tư nhiều điều đã  thường gặp trong ngày  khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài và  không hiểu tại sao những lúc ấy tôi chỉ muốn  tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật Thích Ca để thấy lòng thanh thản hơn và vì vậy mà tôi thường tìm những  ảnh tượng của Ngài để chiêm ngưỡng qua các trang mạng Phật giáo . Phải chăng tôi đã áp dụng  những lời này của Count Keyserling, một triết gia người Đức, phát biểu: “Trên đời này không có cái gì   đẹp hơn và đáng tôn kính hơn là hình ảnh của Đức Phật. Đó là một sự hiện thân hoàn hảo nhất về mặt tinh thần trong thế giới phiền toái hiện đại này " ...

Hôm nay nhân trangnhaquangduc có phổ biến tin  Phật Đài Lộ Thiên tại Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu do HT Thích Bảo Lạc khai sơn vào tháng 12/2017. Khi xem hết bản tin,  nhìn hình ảnh khi tôn tượng được tôn trí thế nào để cho đúng vào vị trí hướng Đông như trong bài thơ mà Hòa Thượng đã sáng tác qua bút hiệu Sông Thu vào ngày 25/7/2019 thì quả thật với bảo liên toà Ngài đã ngự một cách uy nghiêm và  đáng tôn kính trân trọng. Đây là bài thơ của Ngài:


Thích Ca Phật ngự bảo liên tòa 

Uy nghiêm tĩnh tọa dáng Thiền Na

Sùng sùng bảo tướng Đông phương hướng 

Ánh đạo bừng lên rạng sáng lòa.

Hào quang chiếu diệu rộng lan xa

Soi tỏ muôn nơi khắp mọi nhà 

Thiền Lâm phúc địa tâm thành lễ 

Tứ chúng thắng duyên cung chiêm Ngài.Tôi còn nhớ vào những năm trước lúc tôn  tượng bằng đá trắng hay ngọc trắng vừa nhập về ( 12/2017) dường như chưa có bảo liên toà nhưng giờ đây khi được tôn trí trên bảo liên toà nơi lộ thiên trong khuôn viên Thiền Lâm Pháp bảo thì quả thật Phật Đài là nơi mà những ai thắng duyên mới có dịp cung nghiêm Ngài . Đúng như Ngài Tandit Nehru, cựu thủ tướng Ấn Độ nhận xét về hình ảnh Đức Phật như sau :" Đôi mắt  Ngài nhắm lại, nhưng có một sức mạnh tinh thần vượt ra ngoài và một nguồn năng lượng tràn khắp thân thể của Ngài. Mặc dù nhiều thời đại trôi qua, nhưng dường như Đức Phật không cách xa chúng ta tí nào. Giọng nói của Ngài thi thầm trong tai chúng ta và bảo chúng ta không nên chạy trốn những sự xung đột trong cuộc sống, chúng ta nên nhắm mắt định tâm và giáp mặt chúng, và nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trìu mến và xem đời như là cơ hội vĩ đại cho sự phát triển và thăng hoa”. Kính chúc mừng HT Thích Bảo Lạc cùng TT Thích Phổ Huân cùng Ni Sư Thích Nữ Giác Anh đã hoàn thành một công trình Phật Sự  vô lượng  công đức vì trong một bài viết trên daophatngaynay HT. tiến sĩ Ksri Dhammananda -Thích Quảng Bảo đã viết  như sau : "Người Phật tử tôn kính hình tượng Đức Phật như là một di tích của Bậc Đạo Sư vĩ đại nhất, thông thái nhất, hoàn hảo nhất và từ bi nhất đã từng hiện hữu trên cõi đời này. Hình tượng Đức Phật rất cần thiết để cho chúng ta hồi tưởng lại Ngài và những phẩm chất cao quý vĩ đại, khêu gợi nguồn cảm hứng cho hàng triệu con tim từ thế hệ này sang thế hệ khác trong tất cả các nền văn minh trên thế giới. Nó giúp cho họ tập trung tư tưởng vào Đức Phật. Họ cảm thấy trong tâm tư của họ sự hiện hữu sống lại hình ảnh của Bậc Đạo Sư  để mà sự sùng bái của họ trở nên có ý nghĩa." Vừa tán dương công đức các Ngài tôi lại ao ước làm sao và khi nào mình mới được thắng duyên để cung nghiêm cùng dâng thánh lễ đây ? chạnh lòng  trong khoảnh khắc tôi rưng rưng giọt lệ ... tiếc thương cho  mình  căn cơ còn  kém quá mà thời gian  lại trôi qua rất nhanh Hậu bối HH kính  xin có vài vần thơ được tán dương công đức của  HT Phương Trượng Thích Bảo Lạc, TT Trụ Trì Thích Phổ Huân cùng tất cả Chư Tăng Ni Chùa Pháp Bảo, Thiền Lâm Pháp Bảo đã tham dự vào công trình Phật Sự hoàn thành mỹ mãn.Kính tán dương...  Tăng đoàn  vừa  tôn trí 

Phật Đài Lộ Thiên nơi Pháp Bảo Thiền Lâm 

Người thắng duyên ... cảm nhận được trong tâm

Hào quang Ngài đang chiếu soi ...bất tận 

Thông điệp Bi, Trí , Dũng.... Ngài  hướng dẫn 

Hoàn hảo từng ngày ...nếu chịu thực hành 

Thiền....chỉ, quán miên mật Đạo  thiện lành 

Là cứu cánh muôn đời ...bậc Phạm Hạnh ! 

Truyền  trao cho Phật Tử  ...qua hình ảnh 

Tôn tượng .Phật ...quá vĩ đại  huy hoàng  

Ân đức Tổ Thầy ...mãi mãi cưu mang 

Nguyện trọn vẹn chu toàn ...lời được dạy  Huệ Hương 

Melbourne 28/7/2019 
***

Vài hình ảnh ghi nhận:

Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (1)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (2)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (3)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (4)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (5)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (6)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (7)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (8)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (9)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (10)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (11)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (12)Phat Dai Lo Thien Thien Lam Phap Bao (13)


Kính mời xem bài viết:
Thiền Lâm Pháp Bảo, Sydney, Úc Châu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 80999)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
20/05/202118:48(Xem: 512)
Tháng 5/1983, khi tôi vừa dọn sang Melbourne sống và cũng vừa nghe tin mẹ tôi ở Việt Nam qua đời, tôi đã đến Chùa Đại Bi Quan Âm, được dựng lên từ một ngôi nhà rất nhỏ và cũ kỹ ở số 8 Prince Street, Footscray, được gặp ngài trụ trì, đó là Hòa Thượng Thích Huyền Tôn, để xin lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Năm 2020, tôi kêu gọi các tổ chức viết bài vừa để ghi nhớ lịch sử phát triển của cộng đồng, vừa để kỷ niệm 45 năm người Việt định cư tại Victoria, đáng tiếc nạn đại dịch phát xuất từ Vũ Hán Trung Hoa, khiến mọi việc bị ngưng trệ. Đặc biệt tôi đã nhận được bài viết từ Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng (Tu Viện Quảng Đức) & Đại Đức Thích Hạnh Phẩm (Tu Viện Từ Ân) mới biết riêng tại tiểu bang Victoria đã có hơn 30 ngôi chùa Việt Nam, điều này chứng tỏ nhu cầu tâm linh của người Việt chúng ta là vô cùng to lớn. Nhân Đại Lễ Phật Đản năm nay 2021, tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bài tổng hợp của hai Thầy, bài được đăng trên Phiên Bản Điện Tử Nhân Quyền trong tuần này để cống hiến bạn đọc gần x
25/03/202111:34(Xem: 630)
Vào sáng ngày 21 tháng 3 năm 2021, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 22 Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên. Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích Đàm Nhật, trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Đức Hòa, phó trụ trì chùa Đức Viên; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trụ trì tu viện Huyền Không, cùng chư Ni chùa Đức Viên và một số Phật tử, học sinh Trường Việt ngữ Đức Viên.
22/03/202107:07(Xem: 1433)
Thư Ngỏ Vận Động Ngân Quỹ làm lại bộ cửa sắt cổng Tam Quan Tu Viện Quảng Đức
17/03/202118:03(Xem: 785)
Trong bài thơ Nhớ Chùa của thi sĩ Huyền Không – Thích Mãn Giác có đoạn viết rằng : “Chuông vẳng nơi nao nhớ lạ thường Ra đi ai chẳng nhớ chùa chung Mái chùa che chở hồn dân tộc Nếp sống muôn đời của tổ tông” Tôi được sinh ra tại quận Vinh Lộc nay là Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế, nhà tôi nằm phía đầu chợ, trước chợ là một con sông, bắt nguồn từ phá Tam Giang, chảy qua cửa Thuận An, đến cửa Tư Hiền rồi ra biển. Đoạn sông trước làng xã tôi gọi là Đầm Thuỷ Tú. Như bao làng và thôn xóm khác, mỗi làng đều có ngôi chùa làng; ngôi chùa làng của tôi có tên là Chùa Từ Duyên, được xây dựng từ thời Vua Thiệu Trị tại làng Diêm Trường- Phụng Chánh, cũng gọi là Diêm Phụng. Chùa Từ Duyên cách nhà tôi đi bộ khoảng mười phút; và về phía Nam khoảng 15 km gần cửa Tư Hiền có ngôi chùa Thánh Duyên, ngôi chùa nầy được xây trên núi Túy Vân từ thời Vua Minh Mạng. Ở tại Thừa Thiên cố đô Huế, triều đại vua chúa Triều Nguyễn có ba ngôi Quốc Tự đó là: Linh Mụ Quốc Tự, Diệu Đế Quốc Tự và Thánh Duyê
14/03/202117:02(Xem: 645)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Tỳ kheo Thích Trung Tịnh thành lập vào đầu năm 2013 trên mảnh đất có diện tích hơn 2,5 mẫu tây ở thành phố Fresno - là trung tâm kinh tế của thung lũng trung tâm California. Chùa đã được thành phố cấp phép sinh hoạt tôn giáo vào ngày 27.4.2016. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa thờ tượng đức Phật Thích Ca, tượng Tây Phương Tam Thánh và tượng đức Phật A Di Đà. Hương án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Phía trước tôn trí tượng Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma (tượng bằng gỗ mít nài, đường kính 0,90m, tạc nguyên cây mít cao 2,5m); đại hồng chung (nặng 500kg); trống (dài 2m, ngang 1,2m) và hai bộ Đại Tạng kinh (Bắc truyền và Nam truyền). Đặc biệt, chùa đã đặt tạo tác pho tượng đức Bổn Sư Thích Ca (bằng đồng dát vàng 9999, nặng 2,5 tấn) đang ở Việt Nam, chờ vận chuyển qua Mỹ. Chùa đã có kế hoạch xây ngôi chánh điện mớ
01/02/202119:01(Xem: 866)
Tu viện Pháp Vương có diện tích gần 9 mẫu Tây, tọa lạc trên một ngọn đồi có nhiều cây cao bóng mát. Tu viện được Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 1998. “Pháp Vương” có nghĩa là Phật, như ý nghĩa Phật Đà.
09/01/202105:27(Xem: 1538)
Quảng Đức, hương thơm khấn nguyện cầu Mong cho nhân loại bớt khổ đau Nguyên niên Tân Sửu nhiều an lạc Thành tựu muôn phần ta chúc nhau. Lại một lần nữa mùa Xuân dân tộc lại trở về với tất cả niềm hoan hỷ trong nụ cười của Đức Phật Di Lặc, một Bậc Giác Ngộ giáng sinh trong ngày đầu năm mới, mang ý nghĩa quan trọng rằng: Mùa Xuân Di Lặc sẽ đem đến cho mọi người, mọi nhà cùng muôn loài những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới, xin thành tâm kính chúc Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo các Tôn giáo, các cấp Chính quyền Úc-Việt, các Hội đoàn, Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan Truyền thông, Báo chí, quý vị thân hào nhân sĩ, quý ân nhân, thân hữu, quý đồng hương Phật tử xa gần một năm mới Tân Sửu 2021: Đạo tâm kiên cố, Đạo niệm tinh chuyên, Đạo quả viên thành, sở nguyện tùy tâm, cát tường như ý. Thay mặt Ban Trị Sự Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức TT. Thí
05/01/202106:49(Xem: 2997)
Một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại (nhiều tập) Kính thưa chư Tôn đức Tăng Ni, Kính thưa quý thân hữu, Bắt đầu ngày 03.01.2021, trên trang facebook: Tuong Vo và trang website: chuaviettoancau.com sẽ giới thiệu một số ngôi chùa Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Việc giới thiệu các ngôi chùa Ni Giới tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Nga và Ấn Độ sẽ không theo bất cứ thứ tự nào: 2 ngày 1 chùa. Ngôi chùa Ni Giới ở đây được hiểu là ngôi chùa hiện nay do một vị Ni (Ni trưởng, Ni sư, Sư cô) quản lý (trụ trì, giám tự …). Chúng con chỉ giới thiệu những ngôi chùa mà chúng con có duyên lành đến viếng thăm và chụp ảnh từ năm 2007 đến nay, nên có một số hình ảnh, thông tin chưa được cập nhật. Nếu có những thông tin sai sót, cần sửa hoặc bổ sung, xin quý Chùa, quý thân hữu hoan hỷ liên lạc qua messenger: Tuong Vo hoặc email: vvtuong04@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn. Về bài viết giới thiệu chùa, chúng con sử dụng thông tin ghi chép trực tiếp lúc viếng chùa; tư liệu từ bộ sác