Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Kỷ niệm Phật Thành Đạo & Pháp hội 30th Nyingma 2019 in Bodhgaya

09/01/201919:41(Xem: 2843)
Kỷ niệm Phật Thành Đạo & Pháp hội 30th Nyingma 2019 in Bodhgaya

blank
 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Thời điểm kỷ niệm đức Bổn Sư Thích Ca Thành Đạo năm nay cũng là thời điểm Pháp hội 
Ninh Mã (Nyingmapa) khai hội tu tập & cầu nguyện cho '' Thế giới hòa bình, chúng sinh
 an lạc'' tại Bồ Đề Đạo Tràng.  Nhân cơ duyên này (chúng con) chúng tôi đã được quí vị
 pháp hữu, thiện hữu phát tâm lành cúng dường gieo duyên 
cùng Pháp hội và chư Đại tăng
 trong thời gian 10 ngày pháp hội diễn ra.
 (Nyingma có nghiã là Cổ xưa nên có tên là dòng Cổ Mật nhưng trước đây còn được gọi 
là dòng Mũ Đỏ. Ngài Mindroling Trichen Rinpoche đời thứ 11, người nắm giữ dòng 
truyền thừa Nyingma, (đã thị tịch vào tháng Hai năm 2008) - Buổi cúng dường được 
thực hiện bởi những Tấm Lòng:
Đạo hữu Nguyên An- Sanjose - 
GD ĐH Tâm Thái- chùa Ưu Đàm- Nevada
Đạo hữu Giác Hiệp- Đạo hữu Cao Tuyết Phương - 
Đạo hữu Ngọc Lan - 
Đạo hữu Linh Trương- TX -
Đặng Family (Sinh Đặng) 
Đạo hữu Hương Pháp Tuyền- France - 
Đạo hữu Hương Nhã Vân - 
Đạo hữu Như An- (Hương Chân Tịnh)
Đạo hữu Hoằng Chi TX - 
Đạo hữu Hứa Túy Linh- Houston TX
G/Đ PT: Q. Chiếu / Q. Hằng và sấp Quảng nhỏ 
G/Đ PT: Đàm Ngân – P/D: Quảng Huệ -
G/Đ PT: Mai Thị Tuyết - P/D: Hạnh Tín
G/Đ PT: Dương Lan / Steve Khưu / Micheal Khưu -
PT: Helen Yuong - P/D- 
PT: Lisa Yuong - P/D: Từ Du -
G/Đ PT: Dương A Kim/ Mai Thi Mai
Quý phật tử cùng với Chùa Từ Hạnh Đảo Maui- Hawaii :
Trần Thị  Kỳ- Trần Thanh Tuyền- Trần Thanh Tú Paris ,France
Gia đình TD - Hương Thiện Duyên + Chuc Tri + Kieu La +Ton My
1)G ĐP/T Hoa Nghĩa-Long Beach CA- 2) P/T Lê Thanh (P/D Huệ Phát) Renton WA           
3) P/T Hoàng Đạo(P/D Trí Thông) Renton WA- 4))G Đ  P/T Diệu Kim- OrLando FL      
5)G Đ P/T Quảng Tràng- Seattle WA -  6)G Đ P/T Trương Châu Renton WA         
7)G Đ P/T Tịnh Thanh New Castle WA 
 
Thành tâm nguyện hồi hướng công đức này đến: 
(Nguyên văn lời hồi hướng của Đạo hữu Quảng Chiếu)
 Xin Cầu Siêu: Chúng con thành kính hồi hướng chút ít phước lành này đến Hương linh Phật tử:
 Dương Bang, P/D Diệu Âm. Nguyện hương linh thừa tư Tam Bảo lực và Phước lành sớm vãng sanh 
Cực Lạc thế giới. 
- Xin Cầu an chư Phật tử: Chúng con thành kính hồi hướng chút ít phước lành này 
đến Mẹ con là Bà: Đàm Ngân – P/D: Quảng Huệ và Bà Mai Thị Tuyết - P/D: Hạnh Tín. Chúng con 
thành kính hồi hướng chút ít phước lành này đến tất cả Pháp giới Chúng Sanh đều sớm thành Phật đạo.
Hồi hướng cho những Hương Linh :
LÊ THẢO STEVE P/D MINH THUẬN *-HƯƠNG LINH VŨ KHẮC ÁNH P/D TRÍ MINH )
- HUƠNG LINH VŨ VĂN SỸ P/D VIÊN MINH )*-HƯƠNG LINH ĐÀO QUỐC HY P/D SIÊU THOÁT)
-HƯƠNG LINH ĐÀO VĂN  KHÁNH *-HƯƠNG LINH LÊ THỊ HAI
GĐ LÝ THẢO LYNNWOOD WA Hồi hướng cho những Hương Linh :
Nguyễn Văn Huê- Huỳnh Thị Mai(p/d Diệu Hoa) 
Hoàng Khang - Hà Thị Đước(p/d Diệu Tài-
 Hoàng Thị Thùy Trang(p/d Diệu Ngộ)
Hoàng Duy Tâm(p/d Minh Ngộ-  
Nguyễn Ngọc Xuân Vy(p/d Diệu Giác)
Nguyện chư hương linh thừa tư Tam Bảo lực và Phước lành sớm vãng sanh Cực Lạc thế giới.
 
  Nguyện đem công đức nầy
  Hồi hướng khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo. 
  Nam Mô Bồ Đề Đạo Tràng Hội Phật Bồ Tát.
      Thích Tánh Tuệ
 
PS: Tinh thần Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất.
Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng 
những vị ân nhân đã phát tâm.- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những 
thiện sự thì công đứccủa bạn được sánh bằng những người thực thi.
ANUMODANA !!
 
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
 
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
__((()))__
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/03/2022(Xem: 3784)
Gần 6 năm nay từ khi hiểu được phần nào Giáo pháp của Đức Thế Tôn qua sự giáo truyền của những bậc danh tăng VN thời hiện đại của thế kỷ 20 và 21 con vẫn thầm khấn nguyện vào những ngày đại lễ của Đức Phật và các vị Bồ Tát sẽ dùng những lời thơ, bài viết ngắn diễn tả được niềm tịnh tín bất động của con hầu có thể cúng dường đến quý Ngài. Phải nói thật bất tư nghì ...không biết nhờ Chư Thiên Hộ Pháp hộ trì chăng mà con đã được các bậc hiền trí giúp đỡ một cách thuận duyên trong những năm sau này.
09/01/2022(Xem: 2438)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
07/01/2022(Xem: 1242)
Ta thân tâm thanh tịnh Thiền dưới cội Bồ đề Dù thịt nát xương tan Quyết không bỏ nơi đây!
26/06/2021(Xem: 5998)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
20/01/2021(Xem: 3369)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên Hàng phục ma binh tiêu sạch chướng Mẫn khai đạo lực giải tan phiền Sao mai một sớm ngời soi chiếu Phật Tổ an yên đắc đạo huyền.
20/01/2021(Xem: 1811)
Dung Từ Đỉnh, Tuyết Sơn Khổ Hạnh. Tập An Nhiên, Phụng Thỉnh Thích Tôn. Thọ thời Bát Sữa Tinh Khôn, Liên Thiền Mục Dục, Hoàng Hôn Đảnh toà. Bát kiết Tường, Dung Hoà Sanh Khí. Cội Bồ Đề, Quyết Chí Như Nhiên. Bảy Tuần An Trú Toạ Thiền, Sao Mai Chớm Tỉnh, Giữ Huyền Ngộ Tâm.
20/01/2021(Xem: 3653)
Bồ Tát Hộ Minh khi ở trên cung trời Đâu Suất, đã quan sát thấy nơi dục giới cõi Ta bà, nhất là nơi Ấn Độ với rất nhiều mối Đạo, phân chia giai cấp trầm trọng, để hòng nô dịch, bóc lột và cai trị người dân, họ chạy theo Ngũ Dục (Tài, sắc, danh, ăn, ngủ) khiến con người bị thiêu đốt bởi lục dục thất tình tiêu cực của chính bản thân mình. Vì vậy, lòng bi mẫn vô lượng thúc giục Bồ Tát Hộ Minh đản sinh vào hoàng tộc Tịnh Phạn vương (trở thành Thái Tử Tất Đạt Đa). Với cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, nhưng rồi cũng vì lòng Từ bi khi thấy, biết được “sanh. già, bệnh, chết” đang hoành hành gây khổ đau cho thế gian này, nhưng chưa ai giải cứu được, cả vua cha cũng đành bất lực. Ngài đành giả từ hoàng cung, để vào rừng sâu “tìm chân lý”. Mục đích đặc biệt là để “khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến” tức là “Mở bày cho mọi người sáng tỏ được tri kiến Phật”.
16/01/2021(Xem: 3564)
Cùng nhau dâng lòng kính ngưỡng sâu xa đến Bậc Giác Ngộ ( đầy trí tuệ, vị tha nhân ái , một con người lịch sử nhưng siêu việt và sáng ngời như một vầng Nhật Nguyệt !) Kính xin mượn những vần thơ cuối trong lời cảm bạt của tác phẩm MỘT CUỘC ĐỜI MỘT VẦNG NHẬT NGUYỆT do HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh ) viết về cuộc đời của Đức Thế Tôn.....để diễn tả lại nỗi rạo rực dạt dào đang như bừng cháy trong lòng tôi và tôi chỉ biết rằng .... dường như Ngài đang hiện trên không và đang trao cho tôi một gia tài trân bảo như Ngài đã trao cho Tôn Giả La Hầu La khi Tôn giả thọ cụ túc giới lúc 20 tuổi .....và tôi đã quỳ sụp lạy và đảnh lễ Ngài mà nước mắt dâng trào ....
13/01/2021(Xem: 3639)
Kính đảnh lễ Đấng Vô Thượng Toàn Giác Sau sáu năm khổ hạnh tìm Đạo Vô Sanh, Trọn bốn chín ngày Thiền định...Đạo quả viên thành Ánh sao mai vừa mọc ... trái đất chấn động!
31/12/2020(Xem: 3528)
Chùa Hạnh Nghiêm là nơi trú xứ tu học yên bình của chư Ni trẻ, nằm biệt lập khiêm nhường bên trong khuôn viên rộng lớn, trong đó còn có chùa Trí Nghiêm dành riêng cho chư Tăng như một chỗ dựa tinh thần to lớn và che chở, dìu bước nhau trên bước đường tu học ( ảnh 1, và ảnh chánh điện chùa Hạnh Nghiêm ).
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,234,166