Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018) tại Chùa Quan Âm, Adelaide, Nam Úc

20/05/201817:27(Xem: 3606)
Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018) tại Chùa Quan Âm, Adelaide, Nam Úc

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018)
tại Chùa Quan Âm, Adelaide, Nam Úc

Chủ Nhật 20-5-2018 (mùng 6-4-Mậu Tuất)

 

***

Chùa Quan Âm
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ GH
21 Hanson Road
WOODVILLE NORTH        SA 5012
Tel 08.83472519 ; Mobile 0405.692 991

phat-dan-chua-quan-am-2018-1phat-dan-chua-quan-am-2018-2phat-dan-chua-quan-am-2018-3phat-dan-chua-quan-am-2018-4phat-dan-chua-quan-am-2018-5phat-dan-chua-quan-am-2018-6phat-dan-chua-quan-am-2018-10phat-dan-chua-quan-am-2018-11phat-dan-chua-quan-am-2018-12phat-dan-chua-quan-am-2018-13phat-dan-chua-quan-am-2018-14phat-dan-chua-quan-am-2018-15phat-dan-chua-quan-am-2018-16phat-dan-chua-quan-am-2018-17phat-dan-chua-quan-am-2018-18phat-dan-chua-quan-am-2018-19phat-dan-chua-quan-am-2018-20phat-dan-chua-quan-am-2018-21phat-dan-chua-quan-am-2018-22phat-dan-chua-quan-am-2018-23phat-dan-chua-quan-am-2018-24phat-dan-chua-quan-am-2018-25phat-dan-chua-quan-am-2018-26phat-dan-chua-quan-am-2018-27phat-dan-chua-quan-am-2018-28phat-dan-chua-quan-am-2018-29phat-dan-chua-quan-am-2018-30phat-dan-chua-quan-am-2018-31phat-dan-chua-quan-am-2018-32phat-dan-chua-quan-am-2018-33phat-dan-chua-quan-am-2018-34phat-dan-chua-quan-am-2018-35phat-dan-chua-quan-am-2018-36phat-dan-chua-quan-am-2018-37phat-dan-chua-quan-am-2018-38phat-dan-chua-quan-am-2018-39phat-dan-chua-quan-am-2018-40phat-dan-chua-quan-am-2018-41phat-dan-chua-quan-am-2018-42phat-dan-chua-quan-am-2018-43phat-dan-chua-quan-am-2018-44phat-dan-chua-quan-am-2018-45phat-dan-chua-quan-am-2018-46phat-dan-chua-quan-am-2018-47phat-dan-chua-quan-am-2018-48phat-dan-chua-quan-am-2018-49phat-dan-chua-quan-am-2018-50phat-dan-chua-quan-am-2018-51phat-dan-chua-quan-am-2018-52phat-dan-chua-quan-am-2018-53phat-dan-chua-quan-am-2018-54phat-dan-chua-quan-am-2018-55phat-dan-chua-quan-am-2018-56phat-dan-chua-quan-am-2018-57phat-dan-chua-quan-am-2018-58phat-dan-chua-quan-am-2018-59phat-dan-chua-quan-am-2018-60phat-dan-chua-quan-am-2018-61phat-dan-chua-quan-am-2018-62phat-dan-chua-quan-am-2018-63phat-dan-chua-quan-am-2018-64phat-dan-chua-quan-am-2018-65phat-dan-chua-quan-am-2018-66phat-dan-chua-quan-am-2018-67phat-dan-chua-quan-am-2018-68phat-dan-chua-quan-am-2018-69phat-dan-chua-quan-am-2018-70phat-dan-chua-quan-am-2018-71phat-dan-chua-quan-am-2018-72phat-dan-chua-quan-am-2018-73phat-dan-chua-quan-am-2018-74phat-dan-chua-quan-am-2018-75phat-dan-chua-quan-am-2018-76phat-dan-chua-quan-am-2018-77phat-dan-chua-quan-am-2018-78phat-dan-chua-quan-am-2018-79phat-dan-chua-quan-am-2018-80phat-dan-chua-quan-am-2018-81phat-dan-chua-quan-am-2018-82phat-dan-chua-quan-am-2018-83phat-dan-chua-quan-am-2018-84phat-dan-chua-quan-am-2018-85phat-dan-chua-quan-am-2018-86phat-dan-chua-quan-am-2018-87phat-dan-chua-quan-am-2018-88phat-dan-chua-quan-am-2018-89phat-dan-chua-quan-am-2018-90phat-dan-chua-quan-am-2018-91phat-dan-chua-quan-am-2018-92phat-dan-chua-quan-am-2018-93phat-dan-chua-quan-am-2018-94phat-dan-chua-quan-am-2018-95phat-dan-chua-quan-am-2018-96phat-dan-chua-quan-am-2018-97phat-dan-chua-quan-am-2018-98phat-dan-chua-quan-am-2018-99phat-dan-chua-quan-am-2018-100phat-dan-chua-quan-am-2018-101phat-dan-chua-quan-am-2018-102phat-dan-chua-quan-am-2018-103phat-dan-chua-quan-am-2018-104phat-dan-chua-quan-am-2018-105phat-dan-chua-quan-am-2018-106phat-dan-chua-quan-am-2018-107phat-dan-chua-quan-am-2018-108phat-dan-chua-quan-am-2018-109phat-dan-chua-quan-am-2018-110phat-dan-chua-quan-am-2018-111phat-dan-chua-quan-am-2018-112phat-dan-chua-quan-am-2018-113phat-dan-chua-quan-am-2018-114phat-dan-chua-quan-am-2018-115phat-dan-chua-quan-am-2018-116phat-dan-chua-quan-am-2018-117phat-dan-chua-quan-am-2018-119
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn