Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018) tại Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu

20/05/201818:03(Xem: 3113)
Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2018) tại Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu

Hình ảnh Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (TL 2562)
tại Tu Viện Từ Ân, Melbourne, Úc Châu

Chủ Nhật 20-5-2018 (mùng 6-4-Mậu Tuất)

***

 Tu Viện Từ Ân

Trụ Trì: Đại Đức Thích Hạnh Phẩm

26 Jacques Rd

NARRE WARREN NORTH, VIC 3804

Mobile 0606.608886

Website: www.tuvientuan.com

Email: hanhphamthich@gmail.comLe Phat Dan_TV Tu An_2018 (1)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (2)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (3)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (4)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (5)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (6)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (7)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (8)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (9)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (10)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (11)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (12)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (13)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (14)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (15)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (16)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (17)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (18)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (19)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (20)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (21)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (22)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (24)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (25)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (26)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (27)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (28)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (29)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (30)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (31)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (32)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (34)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (35)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (37)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (38)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (39)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (40)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (41)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (42)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (43)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (44)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (45)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (46)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (47)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (48)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (49)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (50)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (51)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (52)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (53)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (54)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (55)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (56)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (57)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (58)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (59)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (60)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (61)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (62)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (63)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (64)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (65)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (66)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (67)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (68)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (69)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (70)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (71)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (72)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (73)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (74)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (75)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (76)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (77)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (78)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (79)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (80)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (81)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (82)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (83)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (84)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (85)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (86)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (87)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (88)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (89)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (90)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (91)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (92)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (93)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (94)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (95)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (96)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (97)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (98)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (99)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (100)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (101)Le Phat Dan_TV Tu An_2018 (102)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn