Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chia sẻ lịch Pháp thoại và khóa tu của Thích Tánh Tuệ tại Hoa Kỳ tháng 7,8 & 9-2017

20/07/201719:51(Xem: 4878)
Chia sẻ lịch Pháp thoại và khóa tu của Thích Tánh Tuệ tại Hoa Kỳ tháng 7,8 & 9-2017

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 
Chia sẻ lịch Pháp thoại và khóa tu
của Thích Tánh Tuệ tại Hoa Kỳ tháng 7,8 & 9-2017
 
Xin thông báo cùng chư Pháp hữu và qúy Phật Tử lịch trình Hoằng Pháp
 và sinh hoạt tu học với sự chia sẻ của Th Tánh Tụê trong tháng 7, 8 & 9 - 2017
 
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
Chủ Nhât: ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2017
Khóa tu học tại Niệm Phật Đường Phổ Quang- Las Vegas
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
Địa điểm: 7389 Pảnell Ave- Las Vegas Nevada 89147
DT:Đạo hữu Phước Ngọc (702) 499 01977
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
 Thứ Bảy & Chủ Nhật ngày 29, 30 tháng 7 năm 2017
Khóa tu cuối tuần 2 ngày tại Tịnh Thất Hiền Như
Địa điểm: 4218 Tyler Ave
El Monte, CA 91731
SC Thích nữ Thanh Diệu Pháp
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

 Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2017
Một ngày tu học an lạc tại Hội Phật học Pháp Duyên 
Từ 9:30AM TO 5:30pm
Địa điểm: HINDU TEMPLE 
751 S Pamona Road 
Pamona City- NEW JERSY 08215

佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Thứ 5, ngày 3 tháng 8 năm 2017
 Địa điểm: CHÙA GIÁC LÂM- PHILADELPHIA
Từ 6PM to 9PM 
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Thứ 7 & Chủ Nhật ngày 5 & 6 tháng 8
Khóa tu cuối tuần 2 ngày tại CHÙA LINH QUANG 
Địa chỉ : 821 Ridge Road Telford PHILADELPHIA 18969
Ni Sư Thích nữ Hiếu Đức 
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Chủ Nhật ngày 13 tháng 8- 2017
Một ngày tu học an lạc tại Niệm Phật Đường Cực Lạc 
Địa chỉ : 11862 Spears-Gears Rd 
Spring, TX 77067 USA 
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Chủ Nhật ngày 20 tháng 8- 2017
Lễ Vu Lan Thắng Hội tại CHÙA VẠN PHƯỚC 
Giờ : 9:30AM
7909 New Salem St
Mira Mesa, San Diego, CA 92126
Liên lạc: Ni Cô Hương Từ Niệm 858-201-8726
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 20167
Lễ VU LAN THẮNG HỘI 
Địa điểm: Thiền Tự Huệ Đăng

Address: 1124 Spring Hill Rd
Gilbert, S CAROLINA 29054-9340
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog

Ngày Tu Bát Quan Trai cùng GD Thiền Sinh Sợi Nắng
Ngày: Thứ Bảy ngày 2 tháng 9 năm 20167
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
Địa điểm: Tu Viện Đại Bi 
3210 W. 5th St. Santa Ana, CA 92703
Xin quí vị vui lòng liên lạc về Gia Đình Thiền Sinh Sợi Nắng 
hoặc email về địa chỉ dưới đây để ghi danh tham dự. 
Phone: (714) 791-3515 / (714) 900-0719

Khởi hành chuyến Hành Hương 2 tuần lễ BHUTAN & THÁI LAN 
Từ thứ 2, ngày 4 đến 18 tháng 9 

blank
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blog
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn