Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Pháp Hội Pray for WorldPeace Dec 2016 in Bodhgaya

18/12/201606:04(Xem: 2413)
Pháp Hội Pray for WorldPeace Dec 2016 in Bodhgaya
Photo:
Namo Sakya Muni Buddha
Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
  Như thông lệ hằng năm, giữa tháng 12 là lúc thời điểm Pháp hội Puja of Merit 
Accumulation khai hội tu tập & cầu nguyện cho'' Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc'' 
tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân cơ duyên này, chúng tôi đã được quí vị pháp hữu, thiện hữu phát 
tâm cúng dường 
gieo duyên cùng Pháp hội và chư Đại tăng trong thời gian 1 tuẫn lễ pháp hội 
diễn ra. 
(Dec 15 to Dec 22-2016)
 Merit Accumulation có nghiã là Tích Lũy Công Đức, đó cũng chính là việc quí vị đã và đang 
hỗ trợ chúng tôi trong việc hộ trì Tăng bảo tu hành trên xứ Phật. Xin tường trình buổi cúng 
dường được thực hiện bởi những Tấm Lòng:
Đạo hữu Bạch Tuyết Bùi- Dallas
Đạo hữu Quảng An- Houston
ĐH Quảng Huệ Hải - CA
GD đạo hữu Nhật Bích - CA
Diệu Nhàn & Diệu Sương
Đạo hữu Giác Thiện Tâm & Hồng Phương
Đạo hữu Văn & TN Trâm Anh- HNTT
Đạo hữu Chơn Phúc - Seatle
Đạo hữu Tịnh Như - Pennsylvania 
Đao hữu Diệu Âm Thanh Trúc- CA
Đạo hữu Diệu Hương- Arizona
 
  Xin cảm niệm công đức hết thảy chư vị đã phát tâm lành.
  Nguyện đem công đức nầy
  Hồi hướng khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo. 
  Nam Mô Bồ Đề Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. 
      Thích Tánh Tuệ 
佛菩薩的願力之-南無大行普賢菩薩十大願 - LULUMACHA - lulumacha’s blogblank
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
 
Photo:
blank
PS : Tinh thần Bố thí, Cúng dường Ba La Mật ( Tam luân không tịch ) là cao thượng nhất.
 Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm . 
- Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
blank
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn