Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tông Chỉ Tu Hành của Tịnh Tông Học Hội

15/02/201606:07(Xem: 5917)
Tông Chỉ Tu Hành của Tịnh Tông Học Hội
Phap Su Tinh Khong
http://quangduc.com/author/about/5753/phap-su-tinh-khong


Ngu Khoa Tinh Do - HT Tinh Khong

Trích Duyên Khởi Thành Lập Tịnh Tông Học Hội
                (Bài văn này là do Lão Pháp Sư Tịnh Không viết - Pháp Sư Minh Nhẫn dịch thuật)    

                                                                               

 Trong bổn hội các liên hữu đồng tu, đều tuân theo tu học Tịnh Độ Ngũ KinhTịnh Độ Thập Yếu, đặc biệt là Kinh Vô Lương Thọ, bản hội tập của Hạ Liên Cư Đại Sĩ, Di Đà Yếu Giải, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, nhất định phải y cứ ba bộ kinh này tu học, dốc hết toàn lực, nghiên cứu học tập kinh luận Đại Thừa mới có thể tương ứng với Tịnh Tông. Bổn hội đặc biệt chú trọng hành giải tương ứng, tâm khẩu nhất như, cho nên hành môn là mọi người phải phát nguyện, cho đến mức cùng đời vị lai. Tuân theo Quán Kinh tu Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương.

Tam Phước:

Một. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.

Hai. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.

Ba. Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

Lục Hòa:                                                              

1. Kiến hòa đồng giải. 2. Giới hòa đồng tu. 3. Thân hòa đồng trụ.

4. Khẩu hòa vô tranh. 5. Ý hòa đồng duyệt. 6. Lợi hòa đồng quân.

Tam Học: Giới học, Định học, Huệ học.

Lục Độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Bát nhã.

Thập Nguyện: Một là lễ kính chư Phật.  Hai là khen ngợi Như Lai.  Ba là rộng tu cúng dường.  Bốn là sám hối nghiệp chướng.  Năm là tuỳ hỷ công đức.  Sáu là thỉnh chuyển pháp luân.  Bảy là thỉnh Phật trụ thế.  Tám là thường tuỳ Phật học.  Chín là hằng thuận chúng sanh. Mười là hồi hướng tất cả. Công khóa hằng ngày, y theo Tịnh Tu Tiệp Yếu, Bảo Vương Tam Muội Sám, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, cầu sanh Tịnh độ, quảng độ hữu tình chúng sanh…

Xem đầy đủ: http://www.thondida.com/V-DuyenKhoiTinhTongHocHoi.php

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – NAMO A MI TUO FO

Kính Tặng
TRÌNH TỰ NGHE PHÁP

(Hòa thượng Thượng TỊNH Hạ KHÔNG chủ giảng)

Xin hãy vào www.youtube.com,  gõ tìm tên các chủ đề sau để nghe giảng

1.Phật Giáo Là Gì ?, Nhận Thức Phật Giáo, Phật Pháp Bất Ly Sinh Hoạt.

2.Phật Môn Lễ Nghi, Nghi Thức Cộng () Tu Niệm Phật (Tịnh Tông Học Hội)

3.Học Quy Tắc Tu Học (Đại Sư Ấn Quang), Hiếu Đạo Và Sư Đạo, Khai Thị Đồng Tu Việt Nam, học ĐỆ TỬ QUY (Pháp Sư Ngộ Thông), Giảng Tọa Nhân Sinh Hạnh Phúc (Thầy Thái Lễ Húc), Căn Nguyên Tổn Thương (Bác Sĩ Bành Tân), Sống Trong Thế Giới Cảm Ơn, Học Vi Nhân Sư - Hành Vi Thế Phạm, Tứ Đại Thiên Vương.

4.Sự Thật Và Lý Luận Nhân Quả, giảng Liễu Phàm Tứ Huấn Đại Ý (đọc thêm sách Liễu Phàm Tứ Huấn hoặc Làm Chủ Vận Mệnh), giảng THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN, Nói Về Vấn Đề Nạo Phá Thai, Phóng Sanh Vấn Đáp (Pháp Sư Viên Nhân), Phóng Sanh Hộ Sanh, giảng PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH, Tất Cả Chúng Sanh Vốn Là Phật, Đoàn Kết Tôn Giáo Khôi Phục Hòa Bình Thế Giới, Chấn Hưng Phật Giáo, Chuyển Nghiệp Lực Thành Nguyện Lực, Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư (Pháp Sư Đạo Chứng – Bác Sĩ Quách Huệ Trân)

5.Truyền Thọ Tam Quy Ngũ Giới, Ăn Uống Và Sức Khỏe, Lợi Ích Của Sự Ăn Chay (Pháp Sư Quảng Hóa), giảng A NAN VẤN PHẬT SỰ KIẾT HUNG KINH, Mục Tiêu Chung Cực Của Sự Học Phật, Tu Phước Và Tu Tuệ, Hộ Trì Phật Pháp, Sự Thật Và Lý Luận Siêu Độ, giảng ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH.

6.Khuyên Người Niệm Phật (Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị), Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị (Tịnh Tông Học Hội Úc Châu), Hỏi Đáp Trợ Niệm Khi Lâm Chung, Lễ Phật Và Y Học (PS Đạo Chứng), Ấn Quang Đại Sư Văn Sao.

7.Thành Phật Chi Đạo, giảng Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, giảng Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa, giảng KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA.

8.Tịnh Tông Nhập Môn, Thanh Tịnh Phước Đức, TỊNH NGHIỆP TAM PHƯỚC (Rất quan trọng! Đây là Chánh Nhân Tịnh Nghiệp Của Thập () Phương Tam Thế Chư Phật, giảng KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ), Tư Lương Tịnh Độ, LỤC HÒA LỤC ĐỘ.

9.Giảng ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG (giảng KINH LĂNG NGHIÊM), giảng PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN PHẨM (giảng KINH HOA NGHIÊM), Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập (Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam)

10.Giảng KINH VÔ LƯỢNG THỌ (Cư Sĩ Hạ Liên Cư hội tập), Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ), giảng KINH A DI ĐÀ (giảng Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập), giảng VÃNG SANH LUẬN.


CÁC WEBSITE TỊNH ĐỘ TÔNG

Xin hãy vào các trang sau để hạ tải các chủ đề trên.
  www.niemphat.net

www.tinhtonghochoi.org

www.tinhkhongphapngu.net

www.tinhtonghochoioregon.org

www.hoasenvanno.wordpress.com

http://quangduc.com/author/about/5753/phap-su-tinh-khong

www.niemphat.net facebook: 

http://www.facebook.com/tinhtong.hochoi
(https://vi-vn.facebook.com/tinhtong.hochoi)

www.bhnhoasendn.net
www.tinhtonghochoi.vn
www.tinhdodaotrang.com
www.amitabha-gallery.org (English)

www.amtb.org (Chinese and English)

www.budaedu.org.tw/en (Chinese and English)

www.voluongtho.vn (Quán Âm Tịnh Thất)

www.chuahoangphap.com.vn (Chùa Hoằng Pháp)

www.daitangvietnam.com (Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Hán Việt)

Xin hãy nghe pháp niệm Phật hằng ngày đừng để gián đoạn.

Đối với mỗi đề tài băng giảng, chúng ta nên nghe nhiều lần, nghe đi nghe lại cho tới khi nắm rõ nội dung rồi hãy nghe sang đề tài khác.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - NAMO A MI TUO FO

Kính Tặng  

No Copyright. Free Distribution.Trinh tu nghe phap-ht tinh khong-1
Trinh tu nghe phap-ht tinh khong-2DANH HIỆU A DI ĐÀ PHẬT QUA NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI

A DI ĐÀ PHẬT (A MI ĐÀ PHẬT) - Tiếng Việt Nam (Vietnamese)

阿彌陀佛 (A MI TUO FO) - Tiếng Trung Hoa (Chinese)

아미타불 (A MI TA BUL) - Tiếng Hàn Quốc (Korean)

阿弥陀仏 (A MI DA BUTSU) - Tiếng Nhật Bản (Japanese)

अमिताभ (AMITABHA) - Tiếng Phạn Ấn Độ Cổ (Sanskrit)

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT (A MI ĐÀ PHẬT), giữ tâm thiện thế giới hòa bình.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/11/201406:16(Xem: 8054)
Ngài pháp sư Tịnh Không, một cao tăng đương thời có nói: "Kinh Phật muôn đời vẫn mới mẻ, thích ứng với mọi thời đại. Từ ba ngàn năm trước, những kinh điển được giảng tại Ấn Độ khiến cho người Ấn Độ thời ấy được thọ dụng. Ba ngàn năm sau, đối với những kinh điển ấy, chúng sinh ngày nay vẫn được thọ dụng y hệt chẳng khác biệt gì. Nhưng vì hình thái ý thức, bối cảnh văn hóa, cũng như hoàn cảnh sống xưa nay rất khác nên cần phải có giải thích lại, nghĩa là hiện đại hóa địa phương hóa kinh Phật để thích ứng căn cơ đương thời."
19/12/201315:32(Xem: 10805)
48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh Anh dịch: http://www.purifymind.com/FortyEight.html Sưu tập: Tuệ Uyển, Wednesday, December 18, 2013 48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà 48 Vows of Amitabha Buddha 1. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. 1."Provided I become a Buddha, if in my Buddha-land there should be either hell, or the animal state of existence, or the realm of hungry ghosts, then may I not attain enlightenment.
30/04/201007:32(Xem: 4733)
Đã khá lâu rồi, „Lá Thư Tịnh Hữu“ vắng bóng trên Viên Giác. Bắt đầu từ năm 2000, đến giờ sắp sang năm 2004, mà cũng chưa chấm dứt. Nhiều bạn hữu nói nhỏ, “không biết ông Thị Chơn Nghiệp Dọc này còn dài dài đến bao lâu nữa!”. Hôm kỷ niệm 25 năm thành lập chùa Viên Giác và báo Viên Giác, Thị Chơn (TC) tôi đảo một vòng trong khuôn viên của chùa để thăm các quầy phát hành bánh trái, nước uống và thức ăn chay. Chợt nghe một giọng Huế khá quen thuộc phát ra dưới mái lều che mưa nắng dựng nơi quầy phát hành của Sư Bà Như Tuấn:
30/06/201113:40(Xem: 3120)
Con đường tâm linh mà chúng ta đang cùng nhau tiến bước có vô số chướng ngại, đầy sỏi đá chông gai, chúng ta cần nắm chắc tay nhau...
08/04/201312:31(Xem: 3860)
Hôm nay, tất cả quí vị đã bỏ nhà để đến chùa góp mặt trong pháp hội này, phải nói đây là một cơ hội thật tốt để chúng ta tạm thời gát qua hết những chuyện đời và quay về sống phản tỉnh đối với bản thân. Nhưng tôi chỉ mới nói rằng quý vị đang có một cơ hội tốt, còn quý vị thì sao? Quý vị có ý thức được mình đang ở đâu và làm gì hay không? Đi vào chùa để vãn cảnh hay để tu học? Nếu để tu học thì quý vị đã bắt đầu chưa? Các vị hãy luôn nhớ rằng, một khi đã chấp nhận con đường tu học thì chúng ta nhất định phải cố gắng thế nào đó để tự khẳng định chính mình. Chúng ta không thể tu học như một hình thức chiếu lệ mà ngược lại phải luôn nhìn về phía trước để nhắm tới những tiến bộ. Chúng ta phải biết tu học một cách có lý tưởng, áp dụng Phật Pháp vào ngay chính đời sống của mình để từng sinh hoạt của bản thân được thực hiện dưới ánh sáng Phật pháp.
06/11/201010:42(Xem: 11559)
Ẩn tu nào phải cố xa đời! Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi! Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi.
12/09/201917:56(Xem: 1585)
Đại sư Từ Chiếu (Chi: Tzu Chao) có lần nói: "Người tu Tịnh độ lúc sắp chết thường bị Ba Điều Nghi và Bốn cửa ải làm trở ngại cho việc vãng sanh Cực Lạc. Do đó hành giả ngày thường cần chuẩn bị, suy tư và đề phòng để có thể loại trừ chúng trong lúc lâm chung.
12/10/201101:45(Xem: 2705)
Truyền thống PG Tây Tạng chia giáo pháp Đức Phật ra ba thời kỳ chuyển pháp luân: thời kỳ đầu, dạy pháp Tứ Diệu Đế; thời kỳ thứ nhì, dạy pháp Tánh Không...
28/04/201321:06(Xem: 18903)
Từ lâu không biết bao nhiêu người, ở ngoài đời cũng như trong đạo, rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành. Như một kẻ bộ hành ngơ ngác, lạc lõng giữa ngả ba đường, họ băn khoăn tự hỏi: Tu làm sao đây? Tu phương pháp gì? Và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng?
04/05/201119:43(Xem: 3544)
Tôi học Phật đến nay cũng đã lâu, tuy nhiên cũng đã từng đi trợ niệm người lâm chung! Lúc đối diện với người qua đời thường khiến cho người ta nhớ đến mấy câu thơ: Ngã kiến tha nhân tử Ngã tâm nhiệt như hỏa Bất thị nhiệt tha nhân Khán khán luân đáo ngã Ta thấy người khác chết Tâm ta như lửa đốt Chẳng phải đốt người khác Nhìn lại tới phiên ta.