Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Thư Mời Giỗ Tổ Liễu Quán và Chung Thất

09/10/201307:58(Xem: 7030)
Thư Mời Giỗ Tổ Liễu Quán và Chung Thất
HT Thich Chi Tin
HT-Thich-Chi-Tin doc sach-760

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ
4333 30thStreet, San Diego, CA 92104 – ĐT: (619) 283-7655

THƯ CUNG THỈNH

- Lễ Giỗ Tổ Liễu Quán

- Lễ Chung Thất Hòa Thượng Bổn Sư

Thượng TÂM Hạ NHẪN Tự HÀNH TỪ Hiệu CHÍ TÍN

~~o0o~~

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Già,

Để tưởng nhớ công hạnh sâu dày mà một thời chư vị Tổ Đức, Thiền gia đã hy hiến sự nghiệp tu chứng, giác ngộ làm lợi ích cho chúng sanh. Sự hy hiến này đã trải dài trên dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam hơn 2000 năm qua. Đồng thời biểu tỏ hành trạng phụng sự của chư vị Lịch Đại Tổ Sư thắp sáng tinh thần Truyền Đăng Tục Diệm Tổ Ấn Trùng Quang cho mãi mãi ngàn sau.

Thừa tiếp gia bảo trân quý ấy, chúng con Tăng Tín đồ chùa Phật Đà kiền thành đảnh lễ Cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ bi hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự Lễ Giỗ Tổ Liễu Quán và Lễ Chung Thất của Hòa Thượng Bổn Sư chúng con, Thượng TÂM Hạ NHẪN Tự Hành Từ Hiệu Chí Tín.

Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chúc quý Ngài Phước trí Nhị nghiêm Đạo Quả viên thành.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

San Diego, ngày 03 tháng 10 năm 2013

Môn Đồ Pháp Quyến,

Đồng Khể thủ,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

HT_Thich_Chi_Tin
THƯ MỜI
- Lễ Giỗ Tổ Liễu Quán
- Lễ Chung Thất Hòa Thượng Bổn Sư
Thượng TÂM Hạ NHẪN Tự HÀNH TỪ Hiệu CHÍ TÍN
~~o0o~~


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa Quý Đồng Hương và Quý Phật tử,
Để tưởng nhớ công hạnh sâu dày mà một thời chư vị Tổ Đức, Thiền gia đã hy hiến sự nghiệp tu chứng, giác ngộ làm lợi ích cho chúng sanh. thắp sáng tinh thần Truyền Đăng Tục Diệm Tổ Ấn Trùng Quang cho mãi mãi ngàn sau.
Trân trọng kính mời Quý Đồng Hương Quý Phật tử tham dự Chương trình Lễ Giỗ Tổ Liễu Quán và Lễ Chung Thất của Hòa Thượng Bổn Sư chúng tôi, Thượng TÂM Hạ NHẪN Tự Hành Từ Hiệu Chí Tín.
Kính Chúc Chư Liệt vi Vô Lượng An Khang Cát Tường Như Ý.
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
San Diego, ngày 03 tháng 10 năm 2013
Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

Le Tuong Niem HT Chi Tin (117)
Chuong Trinh Le Chung That
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
104,999,544