Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Ban Tổ Chức Tang Lễ

21/09/201317:35(Xem: 5634)
Ban Tổ Chức Tang Lễ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

CHÙA LONG SƠN-TP. NHA TRANG

-------------------------

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh TWGHPGVN

Chứng Minh Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa

Viện Chủ Chùa Sắc tứ Long Sơn- Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

I- CHỨNG MINH :HT. Thích Thiện Bình

II-BAN TỔ CHỨC:

+ Trưởng Ban: HT. Thích Trí Tâm

+ Phó Ban : HT. Thích Như Ý, HT. Thích Ngộ Tánh, HT. Thích Quảng Thiện,

HT. Thích Trí Viên, HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Nguyên Quang,

HT. Thích Minh Châu, TT. Thích Giác Phùng, TT. Thích Chí Nguyện

Ông Trần Văn Mãnh, phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Khánh Hòa

Ông Bùi Hữu Thành, Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Khánh Hòa

+ Ủy viên: Quý vị Thành viên Ban Trị Sự Tỉnh

III- BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: HT. Thích Quảng Thiện, HT. Thích Trí Viên,

HT. Thích Minh Thông, HT. Thích Nguyên Quang,

NT.Thích Nữ Huệ Như, NT. Thích Nữ Diệu Nguyện

IV-BAN THƯ KÝ: HT. Thích Nguyên Quang, ĐĐ. Thích Thiện Phước,

ĐĐ. Thích Nhật Hiếu, ĐĐ. Thích Nguyên Thịnh,

NS. Thích Nữ Diệu Phúc, Đh. Như Phước

V- BAN XƯỚNG NGÔN: HT. Thích Nguyên Quang, ĐĐ. Thích Thiện Phước,

ĐĐ. Thích Giác Không, ĐĐ. Thích Thanh Tri, ĐĐ. Thích Huệ Hải,

ĐĐ. Thích Tâm Tôn, ĐĐ. Thích Giác Nghiêm, CS. Như Phước

VI- BAN NỘI DUNG: HT. Thích Nguyên Quang và Ban Thư ký

VII- THỦ QUỸ: NT. Thích Nữ Minh Liễu, NT. Thích Nữ Diệu Đức,

NT. Thích Nữ Diệu Vân, NT. Thích Nữ Minh Hiền

VIII- CÁC TIỂU BAN

1.Nghi lễ:- Chứng minh: HT. Thích Như Ý

- Trưởng tiểu Ban điều hành: HT. Thích Minh Châu

2. Chấp lệnh: HT. Thích Liễu Pháp, HT. Thích Tịnh Nghiêm

3. Ban Môn đồ Pháp quyến :ĐĐ. Thích Nguyên Thọ và Tăng chúng Chùa Long Sơn

4.Tiếp tân: Trưởng tiểu Ban : HT. Thích Trí Viên, TT. Thích Giác Phùng

Ban viên: NT. TN. Diệu Nguyện, NT. TN. Huệ Như

5. Tiếp trú: TT.Thích Chúc Long, NT. TN. Huệ Như

6. Thông sự:ĐĐ. Thích Thông Huệ, ĐĐ. Thích Thiện Ký và Ban viên

7. Trang trí-Trần thiết: Trưởng tiểu Ban điều hành: HT. Thích Minh Thông

Ban viên: ĐĐ. Thích Nguyên Thành và Tăng sinh Trường TCPH

8. Tiếp lễ: NT. Thích Nữ Minh Liễu, NT. Thích Nữ Diệu Đức

NS. Thích Nữ Diệu Vân, NT. Thích Nữ Minh Hiền

Gia đình Phật tử Long Sơn

9. Ban Tấn lễ: PT.Lưu Kim Khánh

10.Hương đăng: ĐĐ. Thích Nguyên Thọ và Tăng chúng Chùa Long Sơn

11.Ban Chung cổ: ĐĐ. Thích Phổ Đạt, ĐĐ. Thích Pháp Độ và Tăng sinh TCPH

12.Hầu kim quan: ĐĐ. Thích Tâm Bình và Tăng sinh Trường TCPH

13.Thị giả hành đường: SC. TN. Thuần Hạnh, SC. TN. Viên Đức và Ni Sinh Trường TCPH.

14.Âm thanh ánh sáng: TT. Thích Chí Nguyện, Cs. Quảng Thuần

15.Trai soạn: Phân Ban Ni Giới Khánh Hòa

16.Vận chuyển: PT. Hoàng Xuân

17.Ban y tế: Phật tử Diệu Ngộ.

18. Quay phim, chụp ảnh: Phật tử Hoàng Hoa

19.Ban cung nghinh cung tống Kim Quan nhập Bảo tháp: Ban Nghi lễ Tỉnh GH

20.Âm công: Phật tử Nguyễn Quang Huy phụ trách.

21. Trật tự: PT.Lưu Kim Khánh

22. Môi trường: Nhân viên chùa Long Sơn

BAN TỔ CHỨC

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn