Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Chương Trình Tang Lễ

21/09/201317:34(Xem: 6199)
Chương Trình Tang Lễ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

CHÙA LONG SƠN-TP. NHA TRANG

-------------------------

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tín

Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh TWGHPGVN

Chứng Minh Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hòa

Viện Chủ Chùa Sắc tứ Long Sơn- Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Viên Tịch: 21g45 ngày 15.08.Quý Tỵ (20.09.2013)

--------------------

* Ngày 16. 08.Quý Tỵ (20.09.2013):

16g00: - Cung thỉnh nhục thân nhập Kim quan

- An vị Linh mô, Thành phục

- Phúng viếng

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 17. 08.Quý Tỵ (21.09.2013):

03g45: - Kệ chuông

- Công phu khuya

06g00: - Tiến trà Giác linh

07g00: - Phúng viếng

09g45: - Cúng ngọ tiến Giác linh

11g00: - Thọ trai

13g00: - Phúng viếng

16g00: - Tiến trà

- Phúng viếng

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 18. 08.Quý Tỵ (22.09.2013):

03g45: - Kệ chuông

- Công phu khuya

06g00: - Tiến trà Giác linh

07g00: - Phúng viếng

09g45: - Cúng ngọ tiến Giác linh

11g00: - Thọ trai

13g00: - Phúng viếng

16g00: - Tiến trà

- Phúng viếng

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 19. 08.Quý Tỵ (23.09.2013):

03g45: - Kệ chuông

- Công phu khuya

06g00: - Tiến trà Giác linh

07g00: - Phúng viếng

09g45: - Cúng ngọ tiến Giác linh

11g00: - Thọ trai

13g00: - Phúng viếng

16g00: - Tiến trà

- Phúng viếng

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 20. 08.Quý Tỵ (24.09.2013):

03g45: - Kệ chuông

- Công phu khuya

06g00: - Tiến trà Giác linh

07g00: - Phúng viếng

09g45: - Cúng ngọ tiến Giác linh

11g00: - Thọ trai

13g00: - Phúng viếng

16g00: - Tiến trà

- Phúng viếng

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 21. 08.Quý Tỵ (25.09.2013):

03g45: - Kệ chuông

- Công phu khuya

06g00: - Tiến trà Giác linh

07g00: - Phúng viếng

10g30: - Cúng ngọ

11h00 - Tiến Giác linh

13g30: - Phúng viếng

16g00: - Thỉnh Giác linh Yết Phật

20g00: - Lễ tưởng niệm Ân Sư của Môn đồ Pháp quyến

và Phật tử

21g30: - Chỉ tịnh

* Ngày 22. 08.Quý Tỵ (26.09.2013):

03g45: - Công phu

06g00: - Lễ Khiển điện

07g00: - Lễ Tưởng niệm (có chương trình riêng)

- Phất trần Thiên quan nhập Bảo Tháp

- Thỉnh Linh mô

10g00: - Lễ An Giác linh

HOÀN MÃN

----------------

BAN TỔ CHỨC

ĐỒ HÌNH PHÁT DẪN

Tù Và

Tích

Lọng

Tàng

Tù Và

Tích

Lọng

Tàng


Lư Trầm

Chấp Lệnh

Phật Đình

Hòa Thượng Chứng Minh

ChưTôn

Hòa Thượng

Bát Hương

Long Vị

Y Bát

Di Ảnh

Tăng – Ni

Tàng

Tàng


Sám Chủ

Kinh Sư

Tứ Thiên Vương

Tứ Thiên Vương


Kim Quang

Môn Đồ

Pháp Quyến

Phật tử

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn