Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 10, Chùa Pháp Bảo (2009)

03/07/201318:38(Xem: 11891)
Khóa An Cư Kiết Đông kỳ 10, Chùa Pháp Bảo (2009)


an cu 2009

Lời tác bạch khai mạc Khóa An Cư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa quý Phật tử  

Chúng con Tỳ kheo Thích Phổ Huân kính xin thay mặt Hòa Thượng Phương Trượng cùng Tăng Ni chúng Tự Viện Pháp Bảo thành kính hân hoan đón mừng chư vị Tôn Túc Tăng Ni quang lâm Tự Viện Pháp Bảo kiết giới An Cư Kiết Hạ năm nay.

Bạch quý Ngài, Kinh xưa Phật dạy: “… Này các con, ngày nào mà các con còn cùng nhau nhắc nhỡ sách tấn, còn hội họp thảo luận Phật pháp, thì ngày đó Phật pháp còn mãi ở thế gian”. Cũng như Kinh Di Giáo dạy rằng: “Khi Như Lai không còn ở thế gian nữa, thì hãy lấy Giới luật làm Thầy”. Đó là những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn hầu gìn giữ chánh pháp đuợc cửu trụ ở Ta Bà.

Xét đến nay, kể từ biến cố năm 1975, làn sóng người Việt có mặt khắp năm châu, Phật Giáo cũng thăng trầm theo đó. Tuy thế nhờ sức Tam Bảo gia bị, ngay tại Úc Đại Lợi này, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL cũng đã duy trì truyền thống An Cư kể từ khi hiện hữu trên đất khách. Tính đến nay các chùa, viện đã luân phiên tổ chức An Cư được lần thứ mười; điều này nói lên sự kiên trì nỗ lực cùng nhau chung lo đạo pháp. Và hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2009, nhằm ngày Rằm tháng 5, năm Kỷ Sửu Tự Viện Pháp Bảo chúng con lần nữa hân hoan cung đón quý Ngài cùng quý Phật tử tựu về kiết giới an cư tu tập.

Vài lời kính dâng lên Tam Bảo, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, kính nguyện Tam Bảo cùng chư vị chứng minh cho khóa An Cư Kiết Hạ năm nay được thành tựu viên mãn.

Chúng con, chúng tôi xin được tuyên bố lễ An Cư Kiết Hạ năm 2009, chính thức khai mạc ngay giờ phút này.

Kính chúc Chư Tôn Đức cùng Quý Phật Tử thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Kính bái

Thích Phổ Huân 

Tường thuật

Khoá An Cư Kiết Đông
của Giáo Hội tại Chùa Pháp Bảo
Sydney, thành tựu viên mãn

Theo truyền thống Tăng Già, hằng năm chư Tăng Ni đều tụ về nhóm họp một nơi kiết giới an cư, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ, là ba môn vô lậu học, tăng trưởng đạo lực sau những tháng ngày bận rộn hoằng pháp lợi sanh. Tại quê nhà, chư Tăng Ni thường tác pháp an cư kiết hạ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 16 tháng 7 âm lịch, đúng theo truyền thống “ tam nguyệt an cư, cửu tuần tu học” (ba tháng cấm túc an cư, chín mươi ngày chuyên tinh hành trì tụ học). Tuy nhiên khi PGVN truyền ra hải ngoại, vì hoàn cảnh, địa dư, thời tiết khác biệt với quê nhà nên khóa an cư cũng theo đó mà thay đổi để phù hợp với thời đại. 

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được thành lập năm 1999, quy tụ hầu hết các tự viện trên toàn liên bang Úc, mỗi năm đều qui tụ tại một trú xứ được chọn trước để an cư tu tập trong mười ngày. Chín kỳ an cư trước đây được tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, South Australia (2000), Chùa Pháp Bảo, New South Wales (2001), Chùa Linh Sơn, Victoria (2002), Tu Viện Vạn Hạnh, thủ đô Canberra (2003), Tu Viện Quảng Đức, Victoria (2004), Chùa Phổ Quang, Perth (2005), Chùa Pháp Bảo, Sydney lần thứ 2 (2006); Chùa Pháp Hoa, Adelaide, (2007); Chùa Linh Sơn lần thứ 2 (2008). Và năm nay, khóa An Cư  Kiết Đông kỳ 10 lại được tổ chức lần thứ 3 tại Chùa Pháp Bảo, thành phố St.Johns Park, tiểu bang New South Wales, do  HT Thích Bảo Lạc và ĐĐ Thích Phổ Huân hoan hỷ đảm nhận trọng trách tổ chức , bắt đầu từ ngày 7-7 đến 17-7-2009.

Sáng ngày 07/7/2009, chư Tôn Đức vân tập nơi Thiền Đường Chùa Pháp Bảo để làm lễ kiết giới an cư.  Hàng Phật tử tại gia có đầy đủ phước duyên được tùng hạ để cúng dường hộ hạ và tu học Phật Pháp. 

 Ban chức sự trường hạ gồm có :Chứng Minh: HT. Thích Huyền Tôn, HT Thích Như Huệ ; Ban Giáo Thọ : T.T Thích Quảng Ba,  TT Thích Minh Hiếu, TT Thích Nguyên Trực; Ban Giám Luật: TT  Thích Thiện Hiền, TT  Thích Tâm Phương, TT Thích Nhật Tân; Ban Giáo Thọ phụ trách 9 buổi hội thảo luật Cụ túc (HT Bảo Lạc , TT Quảng Ba, TT Nhật Tân, TT Nguyên Trực, TT Như Định, TT Thiện Hiền, TT Tâm Phương, TT Quảng Hòa, Ni Trưởng Như Tịnh, Ni Sư Khiết Thiền.)..; Dạy Luật Sa Di – Oai nghi cho chúng Thức Xoa, Sa di , Sa di ni (TT Quảng Hòa, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đạo Thông; ĐĐ Phổ Hương, ĐĐ Nguyên Tạng, ĐĐ Hạnh Phẩm, ĐĐ Đạo Thông ĐĐ Hạnh Tri, ĐĐ Hạnh Phát, ĐĐ Tịnh Giác, ĐĐ Hạnh Hiếu;  ĐĐ Viên Trí, ĐĐ Phổ Huân, ĐĐ Đạo Nguyên, ĐĐ Quảng Trung, ĐĐ Quảng Hải, ĐĐ Tánh Thiền, SC Viên Thông, SC Tịnh Vân); Ban Giảng Sư, thuyết pháp cho Phật tử tại gia ( HT Thích Bảo Lạc, TT Thích Quảng Ba, TT Thích Minh Hiếu, TT Thích Như Định, ĐĐ Thích Nguyên Tạng). Khóa An Cư năm nay quy tụ hơn 78 Tăng Ni, trên 100 Phật Tử tại gia từ các tiểu bang và tại NSW cùng về tham dự tu học, thật là một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, và thể hiện tính hòa hợp, thanh tịnh, nhiệm mầu, qua việc tác pháp yết ma, lớn nhỏ gì ai muốn kiết giới cũng phải tuân thủ theo. 

Theo thiền môn quy củ, mỗi sáng 5 giờ thức chúng, 5.45am đại chúng vân tập vào điện Phật để tỉnh tọa 15 phút trước thời công phu sáng. Sau thời Kinh Lăng Nghiêm, chư Tôn Đức có lời khai thị để tăng ni và hàng Phật tử tùng hạ có nơi quy hướng.  Buổi sáng, chư Tăng Ni được học về Ngũ Phần Luật, ngõ hầu để củng cố đạo lực trên lộ trình tu tập và làm việc, trong khi quý Phật tử được hướng dẫn lễ Phật Hồng Danh sám hối. Buổi trưa đại chúng cúng quá đường, kinh hành niệm Phật và buổi chiều từ 2.30pm là thời thọ trì Lương Hoàng Sám, một bản sám văn quan trọng để sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng phước huệ (Trong suốt khóa An Cư chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử đã trì tụng trọn bộ Kinh này gồm 500 trang và 2000 lạy danh hiệu Phật); Tiếp đó là thời Mông Sơn Thí Thực và thời công phu Tịnh Độ để huân tu niệm Phật. Buổi tối, sau thời giảng pháp là hô canh tọa thiền, để nhắc lại một ngày đã trôi qua trong an lạc, nhắc nhở vô thường để cố gắng tiến tu. Ngoài những thời khóa pháp thực đầy an lạc, sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến những buổi tảo thực, ngọ trai, dược thực đầy bổ dưỡng do ban trai soạn đã thức khuya dậy sớm để cung cấp cho hành giả đủ năng lượng duy trì mười ngày an cư vui đẹp. 

Khóa An Cư năm nay có sự thay đổi về thời khóa giảng pháp, thay vì đêm nào cũng có thời giảng pháp cho Phật tử tại gia như các khóa An Cư trước đây, năm nay Ban Giáo Thọ đã quyết định chỉ có 5 buổi giảng mà thôi, đó là các buổi giảng của ĐĐ Nguyên Tạng “ Giới thiệu về Lương Hoàng Sám”; TT Như Định “ tổng quát về Kinh Pháp Hoa”; TT Quảng Ba “ những thách thức của Tăng Già trong thời hiện đại”; HT Bảo Lạc “ phát Bồ Đề Tâm” và thời pháp cuối cùng do TT Minh Hiếu giảng với đề tài “ tìm hiểu về An Cư tu học” . Tất cả những thời pháp đều đem lại cho Tăng Ni và Phật tử những kiến thức về giáo lý và tăng thêm niềm tin vào Phật Pháp nhiệm mầu. Cũng như mọi năm các thời giảng pháp này được truyền âm online vào paltalk qua room Phật Pháp Nhiệm Mầu (do Thầy Đồng Trí từ USA làm chủ nhiệm) để chia sẻ đến quý Phật tử gần xa, đặc biệt dành cho nhiều Phật tử đang sinh sống ở các quốc gia không có chùa Việt Nam như Trung Quốc, Hồng Kồng, Nhật Bản, Tiệp Khắc, Ba Lan, Irag, A Phú Hãn… đã có hơn 600 Phật tử  đã nghe trực tuyến các buổi giảng pháp của khóa hạ này. Các buổi tối còn lại là thời gian dành để thọ trì Thủy Sám Văn, cũng là một bản Kinh văn sám hối nghiệp chướng, cầu nguyện cho tự  thân và pháp giới chúng sanh không rơi rớt vào ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỹ và súc sanh.

Về phần khai thị mỗi sáng sớm sau thời công phu khuya vẫn giữ theo truyền thống như các khóa An Cư trước, tức là sau mỗi thời Kinh khuya một vị tôn túc trong khóa Hạ có lời khuyến tấn đại chúng tu tập theo lời dạy của chư Phật, chư Tổ trong xuyên suốt chiều dài lịch sử hai ngàn năm trăm năm qua, những lời khai thị của chư Tôn Đức đã mang lại cho đạo tràng tu học niềm pháp lạc vô biên, giúp cho đại chúng giữ vững sơ tâm,  Bồ đề tâm và quyết tâm thực hành Bồ tát hạnh ở ngay trong cõi đời mong manh này.

 Hội họp để rồi phân ly, mười ngày An cư rồi cũng đã đến hồi kết thúc trong niềm phúc lạc vô biên, một đêm Thiền trà đầy thiền vị được tổ chức để cho toàn thể, nhất là những Tăng Ni trẻ và chư Phật tử có tinh thần văn nghệ, đem những lời thơ ca Phật Pháp hay những mẫu chuyện đạo góp vui cùng đại chúng, cho niềm an lạc được chan hoà và vơi đi những nỗi nhọc nhằn của những vị đã tận lực hy sinh thời gian và công sức để phục vụ cho khóa tu này. Đặc biệt đêm văn nghệ qua vở thoại kịch “thỉnh vấn sư phụ” do chính H.T Bảo Lạc thủ vai chính cùng với tài diễn xuất sắc của nhóm “Cái Bang” đã làm cho khán giả vô cùng hoan hỷ.

Sáng sớm cuối cùng, 17-7-09, 6 giờ sáng thay vì công phu khuya như thường lệ, chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác pháp yết ma xả giới tự tứ sau 10 ngày cấm túc an cư tu học, buổi lễ thật trang nghiêm và cảm động.  Đến 9.30am sáng là lễ bế mạc khóa An Cư cùng với lễ tấn phong giáo phẩm Thượng Tọa cho hai vị Tỳ Kheo Thích Phổ Hương (thọ Cụ túc Giới năm 1987) và Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng (thọ giới năm 1988), toàn thể đạo tràng An Cư đã hân hoan chúc mừng hai vị khi Hội  Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Giáo Hội chính thức tuyên bố và trao quyết định tấn phong đến cho hai vị. Buổi lễ tấn phong này đã kết thúc Khóa An Cư tu học 10 ngày tại Chùa Pháp Bảo, Sydney.

Tất cả đều vui mừng, vì mọi Phật sự của Giáo Hội đã được diễn ra và kết thúc trong sự thành tựu viên mãn. Trong hai năm qua, Giáo Hội đã bị đánh phá, chụp mũ, tưởng chừng có lúc phải ngưng sinh hoạt, nhưng vì sự kiên tâm, trì chí, chư Tôn Đức trong Giáo Hội đã sát cánh bên nhau để cùng nhau lèo lái con thuyền của Giáo Hội vượt qua cơn sóng gió của cuộc đời. Tại khóa An Cư này, Giáo Hội có phiên họp định kỳ của Hội Đồng Điều Hành và thành viên của Giáo Hội, để nghe báo cáo sinh hoạt của các tổng vụ cũng như một lần nữa khẳng định về vị  thế của Giáo Hội trong thời điểm khó khăn này. Tất cả thành viên của Giáo Hội đều hoan hỷ với sự đứng vững của Giáo Hội và sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự cũng như các sinh hoạt khác của Giáo Hội cho đến kỳ Đại Hội Khoáng Đại lần thứ 4 vào giữa năm 2011.

Ngày nay Phật pháp phát triển khắp nơi trên thế giới; hàng đệ tử Phật dù chỉ cảm nhận An Cư Kiết Hạ qua tinh thần lý học, hơn là kinh nghiệm thực tế  đời sống ngày xưa, nhưng điều này vẫn tạo được cơ hội nhân duyên tụ về một nơi nhắc nhở sách tấn ôn lại hình ảnh đời sống sinh hoạt của đấng Thế Tôn. Và ngay nơi việc tụ họp về một nơi, tụng kinh học giới đã là thực hiện lòng từ bi của người con Phật, bởi vì theo lời Phật dạy, ngày nào mà các đệ tử của Ngài còn tụ họp, hòa hợp, thảo luận chung lo cho Phật pháp thì ngày đó giáo pháp giải thoát của Như Lai vẫn còn sáng ngời ở thế gian này. Như thế quả thật Đức Phật đã đưa ra một pháp tu thiết thực và quan trọng nhất của đời sống người tu sĩ qua mùa tu học Kiết Giới An Cư trong mỗi năm, và dù hoàn cảnh hay thời gian nào, ý nghĩa thâm sâu đó vẫn mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Được biết khóa An Cư của Giáo Hội vào năm tới 2010, sẽ được tổ chức tại Thiền Viện Minh Quang do Thượng Tọa Minh Hiếu trụ trì, tuy nhiên trước mắt mọi người đều nên nhắc nhở cùng nhau về tham dự đông đủ trong Khóa Tu Học Úc Châu kỳ 9 sẽ được tổ chức tại vùng đồi núi thuộc vùng Bringelly, cách trung tâm thành phố Sydney, 1 tiếng lái xe. Khóa tu sẽ kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm 2009 đến ngày 04 tháng 01 năm 2010. Kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần, nhất là các bạn trẻ, sinh viên, học sinh mạnh dạn đăng ký tham dự khóa tu nhân kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. Đây là một khóa học Phật Pháp được chuẩn bị chu đáo để mang lại an lạc và lợi ích cho người tham dự. Xin quý Phật tử liên lạc và ghi danh tại các Tự viện địa phương trực thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan để được tham dự. Cần tu Giới Định Tuệ, để diệt tham sân si, hãy tinh tấn tu tập để được an lạc và giải thoát. Mong lắm thay.

Nam Mô A Di Đà Phật

Phổ Trí (ghi nhanh)
 

 ***lotus1

Trở về Mục Lục Tổng Quát
Khóa An Cư Kiết Đông 
của Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại tại UĐL-TTL


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567