Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Quán Chiếu Vô Thường

27/09/201100:45(Xem: 4270)
Kinh Quán Chiếu Vô Thường

KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG
Thích Nhất Hạnh Việt dịch

Kinh Quán Chiếu Vô Thường
(Thiền Sư Thích Nhất Hạnh dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán Tạng) Kinh thứ 1

1.Ý thức là mình vừa ngủ dậy thì nên mở tâm vui mừng. Hãy lắng nghe những lời sau đây ghi chép lại giáo lý của Bụt.
2. Tất cả các hànhđều vô thường, tất cả đều là những cái đã được hình thành và đều sẽ phải suy yếu. Hễ có sinh là phải có diệt. Vượt thoát được cái sinh cái diệt ấy là hạnh phúc lớn.
3.Như người thợ gốm sử dụng khuôn và đất sét để nặn ra các vật dụng, tất cả những gì được tạo tác ra cuối cùng cũng đều phải bị hư hoại. Mạng sống con người cũng thế.
4. Như con sông chảy xiết, đi mà không trở lại, mạng sống con người cũng như thế, một khi đi qua thì không trở về, già đi thì không trẻ trở lại.
5.Như kẻ mục đồng cầm gậy lùa bò đi ăn cỏ, cái già và cái chết cũng lùa mạng sống của chúng ta đi về nẻo chết.
6.Bất cứ ai, bất cứ là nam hay là nữ, bất cứ thuộc dòng họ nào, trăm ngàn như một, dù có chất chứa tài sản nhiều cách mấy cũng không ai thoát khỏi sự suy tàn.
7. Mỗi ngày mỗi đêm, sinh mạng tự giảm xuống, tuổi thọ cứ tiêu hao dần dần cho đến hết, như nước cạn trong hồ.
8.Cái còndù có dài lâu cách mấy cuối cùng cũng phải trở thành cái hết, cái cao trở thành cái thấp, cái phối hợp đi tới cái ly tan, cái sinh đưa tới cái tử.
9.Các loài chúng sanh thường xung đột với nhau, do đó mà mạng sống bị tan vỡ, tùy theo hành động của mình mà bị sa đọa hoặc nhận chịu tai ương hoặc thừa hưởng phúc báo.
10.Tuổi già phải gánh chịu đau nhức, khi chết, trước khi tâm thức lìa bỏ thân xác thì lại bị sự tham tiếc gia đình ràng buộc như nơi chốn tù ngục, như vậy thì không thể chấm dứt được luân hồi trong thế gian.
11.Thương biết bao nhiêu! Khi tuổi già đến, nhan sắc biến đổi, suy tàn, ít có điều như ý, tuổi già chỉ thấy dẫm chân tại chỗ.
12. Dù có sống tới một trăm tuổi rồi cũng phải chết, tuổi già hay trở nên ngán ngẩm, bệnh tật liên miên cho đến hết đời.
13. Ngày hôm nay đã qua, mạng sống theo đó mà rút ngắn lại, tình trạng giống tình trạng con cá thiếu nước, còn có cái vui gì?
14.Tuổi già thì nhan sắc tàn phai, bệnh tật hủy hoại cơ thể, hình hài suy yếu hư nát, tất nhiên phải chết.
15.Thân này cần được sử dụng như thế nào? Từ đó chảy ra những chất bất tịnh, bị bệnh tật đưa vào tình trạng khốn đốn. Cái nạn già và chết luôn luôn có đó.
16.Cứ mặc ý phóng túng trong vòng tham dục thì những điều trái với đạo lý càng ngày càng dồn chứa thêm. Chưa từng thấy cái nghe về sự vô thường biến thiên của vạn pháp cho nên người ta không biết là thọ mạng cũng vô thường.
17.Dù có con cháu, dù có cha anh ở đấy đi nữa thì khi thần chết đến mời, không người thân nào có thể nương tựa giúp giữ mình ở lại.
18.Đêm ngày kiêu mạn, lười biếng, cho đến già rồi vẫn còn giữ thói dâm dật, có của mà không chịu chia sẻ cho kẻ thiếu thốn, chẳng biết vâng làm theo lời Bụt dạy, chính những cái thói xấu ác này sẽ làm hại chính mình.
19.Dù có đi trốn tới một địa phương nào đi nữa, trên không trung, dưới đáy biển hay trong hốc núi cũng không thể nào thoát được cái chết.
20.Sự việc xảy ra như đã xảy ra trong hiện tại, là do tự ta gây ra, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai cũng thế, là do tự ta cả. Con người lâm vào tình trạng nhiễu loạn thảm thương như thế cho nên cứ phải mãi mãi đi tới với nỗi lo âu về cái già và cái chết.
21.Biết được như thế ta phải cương quyết tự thanh tịnh hóa thân tâm và làm khô cạn chất liệu luân hồi. Vị khất sĩ làm được như vậy mới mong thoát được vòng vây của binh đội ma vương và vượt thoát được lưới sinh tử.

Vô thường phẩm Pháp Cú kinh đệ nhất

無 常 品 法 句 經 第 一

Bài kệ 1
Thùy miên giải ngụ 睡 眠 解 寤
Nghi hoan hỉ tư 宜 歡 喜 思
Thính ngã sở thuyết 聽 我 所 說
Soạn kí Phật ngôn 撰 記 佛 言

Bài kệ 2
Sở hạnh phi thường 所 行 非 常
Vị hưng suy Pháp 謂 興 衰 法
Phu sanh triếp tử 夫 生 輙 死
Thử diệt vi lạc 此 滅 為 樂

Bài kệ 3
Thí như đào gia 譬 如 陶 家
Duyên thực tác khí 埏 埴 作 器
Nhất thiết yếu hoại 一 切 要 壞
Nhân mạng diệc nhiên 人 命 亦 然


Bài kệ 4
Như hà sử lưu 如 河 駛 流
Vãng nhi bất phản 往 而 不 返
Nhân mạng như thị 人 命 如 是
Thệ giả bất hoàn 逝 者 不 還

Bài kệ 5
Thí nhân thao trượng 譬 人 操 杖
Hành mục thực ngưu 行 牧 食 牛
Lão tử do nhiên 老 死 猶 然
Diệc dưỡng mạng khứ 亦 養 命 去

Bài kệ 6
Thiên bách phi nhất 千 百 非 一
Tộc tính nam nữ 族 姓 男 女
Trữ tụ tài sản 貯 聚 財 產
Vô bất suy tang 無 不 衰 喪

Bài kệ 7
Sanh giả nhật dạ 生 者 日 夜
Mạng tự công tước 命 自 攻 削
Thọ chi tiêu tận 壽 之 消 盡
Như huỳnh xuyên thủy 如 熒 穿 水

Bài kệ 8
Thường giả giai tận 常 者 皆 盡
Cao giả diệc đọa 高 者 亦 墮
Hợp hội hữu ly 合 會 有 離
Sanh giả hữu tử 生 者 有 死

Bài kệ 9
Chúng sanh tướng khắc 眾 生 相 剋
Dĩ tang kỳ mạng 以 喪 其 命
Tùy hành sở đọa 隨 行 所 墮
Tự thọ ương phước 自 受 殃 福

Bài kệ 10
Lão kiến khổ thống 老 見 苦 痛
Tử tức ý khứ 死 則 意 去
Lạc gia phược ngục 樂 家 縛 獄
Tham thế bất đoạn 貪 世 不 斷

Bài kệ 11
Đốt ta lão chí 咄 嗟 老 至
Sắc biến tác mạo 色 變 作 耄
Thiểu thời như ý 少 時 如 意
Lão kiến đạo tạ 老 見 蹈 藉

Bài kệ 12
Tuy thọ bách tuế 雖 壽 百 歲
Diệc tử quá khứ 亦 死 過 去
Vi lão sở yếm 為 老 所 厭
Bệnh điều chí tế 病 條 至 際

Bài kệ 13
Thị nhật dĩ quá 是 日 已 過
Mạng tức tùy giảm 命 則 隨 減
Như thiểu thủy ngư 如 少 水 魚
Tư hữu hà lạc 斯 有 何 樂

Bài kệ 14
Lão tắc sắc suy 老 則 色 衰
Sở bệnh tự hoại 所 病 自 壞
Hình bại hủ hủ 形 敗 腐 朽
Mạng chung tự nhiên 命 終 自 然

Bài kệ 15
Thị thân hà dụng 是 身 何 用
Hằng lậu xú xứ 恒 漏 臭 處
Vi bệnh sở khốn 為 病 所 困
Hữu lão tử hoạn 有 老 死 患

Bài kệ 16
Thị dục tự tứ 嗜 欲 自 恣
Phi pháp thị tăng 非 法 是 增
Bất kiến văn biến 不 見 聞 變
Thọ mạng vô thường 壽 命 無 常

Bài kệ 17
Phi hữu tử thị 非 有 子 恃
Diệc phi phụ huynh 亦 非 父 兄
Vi tử sở bách 為 死 所 迫
Vô thân khả hỗ 無 親 可 怙

Bài kệ 18
Trú dạ mạn nọa 晝 夜 慢 惰
Lão bất chỉ dâm 老 不 止 婬
Hữu tài bất thí 有 財 不 施
Bất thọ Phật ngôn 不 受 佛 言
Hữu thử tứ tệ 有 此 四 弊
Vi tự xâm khi 為 自 侵 欺

Bài kệ 19
Phi không phi hải trung 非 空 非 海 中
Phi nhập sơn thạch gian 非 入 山 石 間
Vô hữu địa phương sở 無 有 地 方 所
Thoát chi bất thọ tử 脫 之 不 受 死

Bài kệ 20
Thị vụ thị ngô tác 是 務 是 吾 作
Đương tác lệnh trí thị 當 作 令 致 是
Nhân vi thử táo nhiễu 人 為 此 燥 擾
Lý tiễn lão tử ưu 履 踐 老 死 憂

Bài kệ 21
Tri thử năng tự tịnh 知 此 能 自 淨
Như thị kiến sanh tận 如 是 見 生 盡
Tỳ-kheo yếm ma binh 比 丘 厭 魔 兵
Tùng sanh tử đắc độ 從 生 死 得 度

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567