Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Phần Nghĩa

02/04/201107:28(Xem: 1205)
Phần Nghĩa

Một lòng triệu thỉnh:

Ác vàng tên ruỗi, thỏ bạc thoi đưa,

nhớ cốt nhục đã chia ly,

thấy anh hồn còn đâu đó.

Một lần triệu thỉnh, lư bén danh hương,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Xa trông núi thanh tú,

gần nghe nước lững lờ,

xuân đi hoa còn đó,

người về chim chẳng bay.

Đôi lần triệu thỉnh,

vài lượt dâng hương,

tiến bạt hương linh, tánh

____ huý____ ,

một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Đời nổi trôi giấc mộng,

thân rỗng tuếch chẳng bền,

nương sức từ Tam bảo,

mở được lối siêu thăng.

Ba lần triệu thỉnh,

mấy lượt chiêu vong,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ ,

một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Thỉnh 12 Loại Cô Hồn

1/ Một lòng triệu thỉnh:

Mấy trào đế chúa, nhiều đời hầu vương,

chín trùng cung điện nguy nga,

hùng cứ giang sơn vạn dặm.

Chiến hạm về tây,

ngàn năm vương khí còn đâu,

xe loan đi bắc,

năm nước tiếng oán chưa tan.

Hỡi ôi, đỗ quyên thảng thốt hoa đào nguyệt,

máu nhuộm cành cây hận mãi hoài.

Như vậy các bậc hầu vương bá tước,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

2/ Một lòng triệu thỉnh:

Dựng đàn bái tướng,

lập tiết phong hầu,

sức dời kim đảnh ngàn cân, t

hân đắp trường thành muôn dặm.

Trướng hùm sương lạnh,

công lao hạn mã chiến binh,

gió lặng địch lui,

không phụ phan long hoài vọng.

Hỡi ôi, tướng quân chiến mã còn đâu nữa,

hoa đồng cỏ nội vấn vương sầu.

Như vậy các bậc anh hùng tướng soái,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

3/ Một lòng triệu thỉnh:

Năm triều tài tuấn,

trăm quận hiền lương,

ba năm thanh bạch làm quan,

một mảnh lòng trung báo chúa.

Châu nam huyện bắc, lìa xa đất tổ quê cha,

góc biển chân trời, viễn táng bồng lai hoang đảo.

Hỡi ôi, quan huống đìu hiu theo dòng nước,

ly hồn mờ mịt cách Dương quan.

Như vậy các bậc văn quan tể phụ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

4/ Một lòng triệu thỉnh:

Cửa vàng tài tử, nhà trắng thư sinh,

thám hoa rảo bước rừng văn,

vấn đáp vào ra học viện.

Đom đóm thắp đèn, ba năm chữ nghĩa công phu,

nghiên sắt mài mực, mười năm ứng thí đắng cay.

Hỡi ôi, bảy thước lụa hồng đề tên họ,

một chén đất vàng thốt văn chương.

Như vậy các bậc văn nhân cử tử,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

5/ Một lòng triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ,

phi tích cao tăng,

chuyên tu ngũ giới tịnh nhân,

phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Hoa vàng trúc biếc,

không đàm bí mật chân thuyên,

trâu trắng tôi đen,

diễn thuyết khổ không diệu kệ.

Hỡi ôi, canh ba trăng lạnh qua song cửa,

nhà thiền leo lét ánh đèn khuya.

Như vậy các bậc Thích tử tri y,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

6/ Một lòng triệu thỉnh:

Mũ vàng dã khách, cốt cách nhà tiên,

tu chơn trong động đào nguyên,

dưỡng tánh trên cồn lãng uyển.

Ba hoa chín luyện, thiên tào chưa hứa đề danh,

bốn đại vô thường, địa phủ khó dung chuyển hạn.

Hỡi ôi, quán ngọc sương hàn lò đơn lạnh,

đàn tế phong sầu hoa hạnh mong .

Như vậy các bậc huyền môn đạo sĩ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

7/ Một lòng triệu thỉnh:

Giang hồ khách trọ,

nam bắc giao thương,

kiếm tiền muôn dặm bôn ba,

chứa của ngàn vàng mua bán.

Phong ba bất trắc,

thân chôn bụng cá còn chi,

đường đi khó phòng,

mạng táng đường dê hung hiểm.

Hỡi ôi, phách trệ ngẫn ngơ mây phương bắc,

hồn khách mơ màng nước trời đông.

Như vậy các bậc lữ khách tha hương,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

8/ Một lòng triệu thỉnh:

Áo nhung chiến sĩ, ra trận thanh niên,

đánh nhau dưới ngọn cờ hồng,

giết giặc trong rừng đao sáng.

Trống vàng vừa thúc, phút chốc bức phá vòng vây,

thắng bại chưa phân, trận địa thịt da vung vãi.

Hỡi ôi, cát vàng văng vẳng nghe quỉ khóc,

xương trắng ngậm ngùi chẳng ai thâu.

Như vậy các bậc chiến sĩ trận vong,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

9/ Một lòng triệu thỉnh:

Mang thai mười tháng, ngồi cỏ ba hôm,

trước mừng loan phụng hòa minh,

sau mong hùng bi hiệp mộng.

Đau bụng rên la, cát hung chỉ một đường tơ,

ngói ngọc chưa phân, mẹ con đều vào cõi chết.

Hỡi ôi, mưa giông dập vùi cành hoa nở,

mây mù che lấp ánh trăng treo.

Như vậy các bậc sản nạn huyết hồ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

10/ Một lòng triệu thỉnh:

Bốn phương man rợ,

đui điếc ngọng câm,

nhọc siêng bỏ mạng dân đen,

ganh tỵ hại thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam bảo, tội khiên chất chứa hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hỡi ôi, đêm dài mù mịt khi nào sáng,

u quan man mác biết về đâu.

Như vậy những hàng sân ngoan bội nghịch,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

11/ Một lòng triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ,

khuê các giai nhân,

mặt dồi son phấn khoe nhan,

áo tẩm hương ngây tranh sắc

Mây tan mưa tạnh,

hồn phiêu kim cốc đào viên,

trăng khuyết hoa tàn,

ruột đứt mã ngôi dịch quán.

Hỡi ôi, phong lưu thuở ấy còn đâu nữa,

dương biếc cỏ thơm lạnh đầu lâu.

Như vậy các bậc quần thoa phụ nữ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

12/ Một lòng triệu thỉnh:

Ăn mày đói lạnh,

người tù thê lương,

gặp cơn thuỷ hoả hại thân,

chạm mặt hổ lang bỏ mạng.

Treo cổ độc dược,

ngàn năm oán khí chưa tan,

đánh đập khảo tra,

một điểm kinh hồn còn mãi.

Hỡi ôi, thước kêu sương khói biếc mưa chiều,

lá vàng thu hắt quạ cô liêu.

Như vậy các bậc thương vong hoạnh tử,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện,

nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn,

bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Vừa rồi triệu thỉnh đã quang lâm, nay có điệp văn kính nên tuyên đọc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 78295)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 9879)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 6679)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 6054)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7514)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 3750)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 32276)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 5945)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 7392)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 4328)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.