Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần Nghĩa

02/04/201107:28(Xem: 1922)
Phần Nghĩa

Một lòng triệu thỉnh:

Ác vàng tên ruỗi, thỏ bạc thoi đưa,

nhớ cốt nhục đã chia ly,

thấy anh hồn còn đâu đó.

Một lần triệu thỉnh, lư bén danh hương,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ , một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Xa trông núi thanh tú,

gần nghe nước lững lờ,

xuân đi hoa còn đó,

người về chim chẳng bay.

Đôi lần triệu thỉnh,

vài lượt dâng hương,

tiến bạt hương linh, tánh

____ huý____ ,

một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Đời nổi trôi giấc mộng,

thân rỗng tuếch chẳng bền,

nương sức từ Tam bảo,

mở được lối siêu thăng.

Ba lần triệu thỉnh,

mấy lượt chiêu vong,

tiến bạt hương linh,

tánh _____ huý _____ ,

một vị thần hồn.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Thỉnh 12 Loại Cô Hồn

1/ Một lòng triệu thỉnh:

Mấy trào đế chúa, nhiều đời hầu vương,

chín trùng cung điện nguy nga,

hùng cứ giang sơn vạn dặm.

Chiến hạm về tây,

ngàn năm vương khí còn đâu,

xe loan đi bắc,

năm nước tiếng oán chưa tan.

Hỡi ôi, đỗ quyên thảng thốt hoa đào nguyệt,

máu nhuộm cành cây hận mãi hoài.

Như vậy các bậc hầu vương bá tước,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

2/ Một lòng triệu thỉnh:

Dựng đàn bái tướng,

lập tiết phong hầu,

sức dời kim đảnh ngàn cân, t

hân đắp trường thành muôn dặm.

Trướng hùm sương lạnh,

công lao hạn mã chiến binh,

gió lặng địch lui,

không phụ phan long hoài vọng.

Hỡi ôi, tướng quân chiến mã còn đâu nữa,

hoa đồng cỏ nội vấn vương sầu.

Như vậy các bậc anh hùng tướng soái,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

3/ Một lòng triệu thỉnh:

Năm triều tài tuấn,

trăm quận hiền lương,

ba năm thanh bạch làm quan,

một mảnh lòng trung báo chúa.

Châu nam huyện bắc, lìa xa đất tổ quê cha,

góc biển chân trời, viễn táng bồng lai hoang đảo.

Hỡi ôi, quan huống đìu hiu theo dòng nước,

ly hồn mờ mịt cách Dương quan.

Như vậy các bậc văn quan tể phụ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

4/ Một lòng triệu thỉnh:

Cửa vàng tài tử, nhà trắng thư sinh,

thám hoa rảo bước rừng văn,

vấn đáp vào ra học viện.

Đom đóm thắp đèn, ba năm chữ nghĩa công phu,

nghiên sắt mài mực, mười năm ứng thí đắng cay.

Hỡi ôi, bảy thước lụa hồng đề tên họ,

một chén đất vàng thốt văn chương.

Như vậy các bậc văn nhân cử tử,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

5/ Một lòng triệu thỉnh:

Xuất trần thượng sĩ,

phi tích cao tăng,

chuyên tu ngũ giới tịnh nhân,

phạn hạnh tỳ kheo ni chúng.

Hoa vàng trúc biếc,

không đàm bí mật chân thuyên,

trâu trắng tôi đen,

diễn thuyết khổ không diệu kệ.

Hỡi ôi, canh ba trăng lạnh qua song cửa,

nhà thiền leo lét ánh đèn khuya.

Như vậy các bậc Thích tử tri y,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

6/ Một lòng triệu thỉnh:

Mũ vàng dã khách, cốt cách nhà tiên,

tu chơn trong động đào nguyên,

dưỡng tánh trên cồn lãng uyển.

Ba hoa chín luyện, thiên tào chưa hứa đề danh,

bốn đại vô thường, địa phủ khó dung chuyển hạn.

Hỡi ôi, quán ngọc sương hàn lò đơn lạnh,

đàn tế phong sầu hoa hạnh mong .

Như vậy các bậc huyền môn đạo sĩ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

7/ Một lòng triệu thỉnh:

Giang hồ khách trọ,

nam bắc giao thương,

kiếm tiền muôn dặm bôn ba,

chứa của ngàn vàng mua bán.

Phong ba bất trắc,

thân chôn bụng cá còn chi,

đường đi khó phòng,

mạng táng đường dê hung hiểm.

Hỡi ôi, phách trệ ngẫn ngơ mây phương bắc,

hồn khách mơ màng nước trời đông.

Như vậy các bậc lữ khách tha hương,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

8/ Một lòng triệu thỉnh:

Áo nhung chiến sĩ, ra trận thanh niên,

đánh nhau dưới ngọn cờ hồng,

giết giặc trong rừng đao sáng.

Trống vàng vừa thúc, phút chốc bức phá vòng vây,

thắng bại chưa phân, trận địa thịt da vung vãi.

Hỡi ôi, cát vàng văng vẳng nghe quỉ khóc,

xương trắng ngậm ngùi chẳng ai thâu.

Như vậy các bậc chiến sĩ trận vong,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

9/ Một lòng triệu thỉnh:

Mang thai mười tháng, ngồi cỏ ba hôm,

trước mừng loan phụng hòa minh,

sau mong hùng bi hiệp mộng.

Đau bụng rên la, cát hung chỉ một đường tơ,

ngói ngọc chưa phân, mẹ con đều vào cõi chết.

Hỡi ôi, mưa giông dập vùi cành hoa nở,

mây mù che lấp ánh trăng treo.

Như vậy các bậc sản nạn huyết hồ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

10/ Một lòng triệu thỉnh:

Bốn phương man rợ,

đui điếc ngọng câm,

nhọc siêng bỏ mạng dân đen,

ganh tỵ hại thân tỳ thiếp.

Khinh khi Tam bảo, tội khiên chất chứa hà sa,

ngỗ nghịch song thân, hung ác tràn đầy vũ trụ.

Hỡi ôi, đêm dài mù mịt khi nào sáng,

u quan man mác biết về đâu.

Như vậy những hàng sân ngoan bội nghịch,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

11/ Một lòng triệu thỉnh:

Cung vi mỹ nữ,

khuê các giai nhân,

mặt dồi son phấn khoe nhan,

áo tẩm hương ngây tranh sắc

Mây tan mưa tạnh,

hồn phiêu kim cốc đào viên,

trăng khuyết hoa tàn,

ruột đứt mã ngôi dịch quán.

Hỡi ôi, phong lưu thuở ấy còn đâu nữa,

dương biếc cỏ thơm lạnh đầu lâu.

Như vậy các bậc quần thoa phụ nữ,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

12/ Một lòng triệu thỉnh:

Ăn mày đói lạnh,

người tù thê lương,

gặp cơn thuỷ hoả hại thân,

chạm mặt hổ lang bỏ mạng.

Treo cổ độc dược,

ngàn năm oán khí chưa tan,

đánh đập khảo tra,

một điểm kinh hồn còn mãi.

Hỡi ôi, thước kêu sương khói biếc mưa chiều,

lá vàng thu hắt quạ cô liêu.

Như vậy các bậc thương vong hoạnh tử,

một loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện, nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn, bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn,

vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Một lòng triệu thỉnh:

Sáu đường pháp giới,

mười loại cô hồn,

Diện Nhiên thống lãnh chúng bệ lệ đa,

trần sa chủng loại,

nương cây dựa cỏ,

ly mỵ vọng lượng,

trệ phách cô hồn, vong linh đây đó,

bà con quyến thuộc,

nhiều loại cô hồn các chúng.

Xin nguyện,

nương Tam bảo lực,

nhờ bí mật ngôn,

bây giờ đêm nay,

về đây thọ lễ cơm pháp cam lộ vô giá.

Vừa rồi triệu thỉnh đã quang lâm, nay có điệp văn kính nên tuyên đọc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 329)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 408)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 444)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 1077)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 2655)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2226)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2160)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 4704)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 9568)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 14909)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,535,927