Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi thức cúng giao thừa

28/01/201214:40(Xem: 4084)
Nghi thức cúng giao thừa

NGHI THỨC CÚNG GIAO THỪA

Biên soạn: Thích Nguyên An

Tứchúng vân tập Chánh điện hoặc bàn thờ Phật tư gia, chủ lễ niệm hương, trỗi 3hồi chuông trống Bát Nhã, hoặc đánh 3 hồi chuông.

-Cúng hương:

Hương xông đảnh báu, Giới định huệ hương,Giải thoát tri kiến quý khôn lường, Ngào ngạt khắp muôn phương, Thanh tịnh tâmhương, Đệ tử nguyện cúng dường.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát(3 lần)

-ĐảnhLễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không, biến phápgiới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thườngtrú Tam Bảo. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta-bà Giáo chủ Ðiềungự Bổn Sư Thích-Ca-Mâu-Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, Ðại TríVăn-Thù-Sư-Lợi Bồ-tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, LinhSơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) O

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc ThếGiới Ðại Từ Ðại Bi A-Di-Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Ðại Thế Chí Bồ-tát,Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) OO

-Tụng: (vào chuông mõ)

Trên trời dưới trời không bằng Phật, Thế giới mười phươngcũng khó sánh

Thế gian có gì con đã thấy, Tất cả không ai bằng Phậtvậy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

- Tụng tựa chú lăng nghiêm hoặc chú đại bi

Nammô Lăng nghiêm hội thượng Phật Bồ Tát…

-Tụng hoặc xướng:

Giao thừa Nguyên đán lễ thiêng liêng, Cung thỉnh mườiphương Phật Thánh Hiền.

Duyên giác, Thanh văn cùng liệt Tổ, Thiện thần Hộ phápvới Long thiên.

Thiêu thân liệt Thánh tử vì đạo, Dũ ánh uy quang giángtọa tiền.

Lễ nhạc hương hoa xin hiến cúng, Nguyện cầu giángphước lễ Minh niên.

-Tụng:

Nam mô Long hoa Giáo chủ Di Lặc tôn Phật(3 lần).

Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giaothừa.

Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước.

Truyền thừa di phong thuở trước Lên chùa lễ Phật dânghương.

Cầu minh niên vạn sự cát tường Nguyện Xuân nhật tamnguyên như ý.

Nhớ xưa có Đại sỹ, Đức Di Lặc hóa sinh.

Huyện Phụng Hóa, châu Minh, Thuộc đời Lương TrungQuốc.

Tin vui của trời đất, Ân huệ của nhơn sinh.

Ngài có một thân hình, Đầy từ bi hoan hỷ.

Người có nhiều thần bí, Rất khó nghĩ, khôn lường

Và không ít dị thường, Thật ngờ phàm ngại Thánh

Người có nhiều kỳ hạnh, Nói năng không định lời

Xôn xao trong một thời, Không ai biết sự thật

Có người bảo là Phật, Có kẻ gọi là Thầy

Đi khất thực đó đây, Ai cúng gì cũng lấy

Bị vải treo đầu gậy, Vật phẩm chứa không đầy

Có lúc thấy ở đây, Có khi gặp nơi khác

Khuyên người chớ làm ác, Dạy người nên làm lành

Không ai biết tánh danh, Gọi Bố Đại Hòa thượng

Một hôm Ngài dựng trượng, Tại núi chùa Nhạc Lâm

Ngồi trên đá tịnh tâm, nói bài kệ vắn tắt:

"Rằng ta chơn Di Lặc, Phân thân ngàn muôn ức,

Thường hiện trước mọi người, Mọi người tự khôngbiết"

Nói xong Ngài nhập diệt, Diệt Đông lại sinh Tây

Ứng hóa khắp đó đây, Vận thần thông diệu dụng

Và trong một dịp khác, Trước một số dân chúng

Ngài tuyên bố như vầy:

"Ta có một vị Thầy (Phật)

Mọi người đều không biết, không tô vẽ sơn thếp

Không chạm trổ điêu khắc, không một chút thể sắc

Không một chút cát bụi, sạch sẽ không lau chùi

Thợ vẽ vẽ không thành, kẻ trộm lấy không được

Thể tánh vốn tự nhiên, tuy là có một thể, phân thânngàn muôn ức".

Ngài sử dụng thần lực, Hóa hiện khắp nhân thiên.

Dạy vẽ kẻ hữu duyên, Dắt dìu người vô phúc.

Xa lánh đời trần tục, Đưa vào cõi thiên cung.

Hẹn Long Hoa tam hội trùng phùng; Nguyện Đâu Suất nhấtsanh thân cận.

Giờ này mọi nhà kính cẩn, Xưng dương tán lễ hồng danh.

Đêm nay trăm họ chí thành, Trân trọng cúng dường víaThánh.

Trăm hoa hân hạnh, Mừng hóa Phật giáng sinh.

Muôn vật vươn mình, Đón Xuân thiên khai thái.

- Đến đây tấtcả chúng con:

Cúi đầu lễ bái, Cầu gia đình hạnh phúc an khương.

Ngửa mặt dâng hương, Nguyện đất nước hòa bình hưngthạnh.

Năm châu an định, bốn bể thanh bình, tình với vô tình,đồng thành Phật đạo.

Nammô Đương lai hạ sinh Di Lặc Từ Thị tôn Phật (3 lần)

-Xướng:

Bố Đại Hoà Thượng, Di Lặchóa thân, Giao Thừa mừng đón lễ tân Xuân, Ban phước xuống nhân dân, Hân hạnh muôn phần,Mừng rước lễ sanh thần.

Nammô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

-Tụng:Tiêu tai cát tường thần chú (3 biến)

-Xướng:Nguyệnngày an lành đêm an lành ...

-Tụng:ThấtPhật diệt tội chân ngôn... (3 biến)

-Xướng:Tội từ tâm khởi đem tâm sám...

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ tát(3lần)

-Tụng:Ma ha Bát nhã…

-Hồi hướng:

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha, nguyện xin dâng cúng.

Chư Phật, Thánh chúng, Hộ pháp thiện thần,

Duy nguyện ai lân, thuỳ từ minh chứng.

-Tụng:Nguyện tiêu tam chướng… Nguyện dĩ...

Phụcnguyện:Phật nhựt tăng huy,Pháp luân thường chuyển ....

Tựquy …

-Tụng:

Giao thừa nguyên đán lễ nghiêm trang, Rước Phật đónXuân lễ đã hoàn

Công đức vô biên ban tất cả, Vui mừng chúc tụng khắpnhân gian

Nammô Viên MãnTạng Bồ TátMa Ha Tát (3 lần).

Source: thuvienhoasen

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 77922)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
09/09/201015:41(Xem: 9854)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 6658)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 6040)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7494)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 3730)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 32241)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 5925)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 7371)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 4300)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.