Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Nghi Báo Tiến Cúng Dường Quốc Sư Phước Huệ

30/08/201202:12(Xem: 5533)
Nghi Báo Tiến Cúng Dường Quốc Sư Phước Huệ
HT. Thich Phuoc Hue_0Nghi Báo Tiến Cúng Dường
Quốc Sư Phước Huệ
SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH
PHƯỚC HUỆ TỰ TỔ - QUỐC SƯ TÔN GIẢ
BÁO TIẾN NGHI
(Ngày 22 tháng Giêng - Chánh kỵ)- CHỦ LỄ XƯỚNG:
- Hiếu đồ tựu vị - Giai quì
- Phần hương - Thượng hương.
- CỬ TÁN HƯƠNG VÂN:
Giới hương, định hương, giữ huệ hương...
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3lần)
Thiết dĩ:
Chơn quyền diệu mật,
Thị hóa tích ư nhơn thiên,
Thể tánh viên minh,
Khế huyền cơ ư Phật Tổ.
Cung duy: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, Phước Huệ tự tổ, Quốc sư Tôn giả, tác đại chứng minh!
Dữ: Tổ ấn thiền tâm,
Hoán Bích môn trung,
Diệu kham di chúc
Vị nhơn bồi Phật chủng,
Thiên đồng từ hạ,
Mật phú tâm tôn.
Ức tích...  Tôn ông:
Trần duyên thác chất
Mộng trạch thê thần,

* Trang 339 *
device

Ứng hóa phân thân
Tòng quan trác tích.
Nhứt sanh dĩ huệ nghiệp vi tu,
Thần du tam tạng,
Bán cú dĩ thiền cơ vi chứng
Tâm ngộ nhứt thừa.
... 
Tôn ông chi giới thân:
Dương dương hồ bảo địa kim hoa
Tịnh bình cam lộ.
Thiền ông chi huệ mạng:
Trạc trạc hồ thâm lâm cô nguyệt,
Đại hải quyền châu.
Tằng vi quốc, chủ chi sư
Thân truyền pháp yếu,
Đương tác sơn môn chi chủ,
Chưởng ốc Tăng cang.
Nguy nguy, viên đảnh phương bào,
Nhơn thiên ứng cúng.
Hạo hạo thần Tăng phạm tướng,
Ma ngoại quy y.
Tôn sư chi ứng thế giả
Thời lâm mạt vận chi kỳ,
Tâm hoài thánh chủng,
Thiền ông chi lâm trần hề.
Tuế ngộ trùng hưng chi hội
Lực chuyển pháp luân.

* Trang 340 *
device

Tự thử:
Phật nhựt trùng quang,
Pháp đăng tục diệm,
Giác hoa hương biến ư thiền lâm;
Pháp võ, ân triêm ư học địa.
Tôn sư công đức,
Tán mạc năng cùng.
Ngưỡng khấu hồng từ,
Phủ thùy chiếu giám.
Tư giả cung ngộ,
Tôn sư húy nhật,
Tiểu thiết hương hoa,
Bạt trần thanh tố.
Kiền tâm hiến cúng,
Tuần lễ thù ân,
Tức nhựt kiều cần
Thượng hương bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Huyền cơ tâm ấn, diệu pháp Việt truyền,
Niêm hoa ngộ chỉ ư Tây thiên,
Diệt diệp thân thừa ư Đông độ.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp Phước Huệ tự Tổ, Tăng cang Hòa thượng, Đại lão giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Linh đài hoa vũ,
Phạm sát hương phi,

* Trang 341 *
device

Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Mích tâm tôn giả, cầu Phật đại phu,
Tào khê chi pháp thủy trường lưu,
Thiếu thất chi thiền đăng viễn chiếu.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, tứ thập nhất thế, Quốc sư trưởng lão, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tôn phong thu nguyệt,
Tổ ấn xuân thiên,
Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Trúc Lâm thượng sĩ, Yên Tử Cao Tăng,
Nguyên Thiều, Thập Tháp chi từ đăng,
Liễu Quán, Thuyền Tôn chi tuệ nhựt.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp tổ đình tự Tổ, Tam tạng Pháp sư, Phước Huệ tôn giả, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tây thiên phi tích,
Đông độ quang lâm,
Thỉnh giáng đạo tràng,
Chứng minh công đức.

* Trang 342 *
device

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.
- XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- XƯỚNG SỚ:
Pháp thân vô tướng,
Từ nhãn hữu lâm,
Kim hữu đệ tử chúng đẳng,
Hiến cúng húy nhật sớ văn,
Cung đối linh tiền
Cẩn đương tuyên đọc.
Duy nguyện Tổ sư
Từ bi chứng giám.
(Tuyên sớ như tiền)
- XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- KỆ TRÀ:
Thiên thượng vô song nguyệt,
Nhơn gian đệ nhứt Tăng,
Vạn cổ thiên trù tại
Thiên thu đạo vị trường.
- PHỤNG THỰC: Cúng dường nam mô tát phạ...
- XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- (Tụng): Ma ha bát nhã...
- TÁN VÂN:
Đạo thọ trùng vinh,

* Trang 343 *
device

Đàm hoa tái hiện,
Vận tối thâm chi bi trí,
Chuyển vô thượng chi Pháp luân
Độ tận mê lưu,
Đồng đăng giác ngạn.
- THỨ KỲ:
Sơn môn trấn tịnh,
Hải chúng an hòa,
Thiện tín đàn na,
Tăng long phước thọ.
- TÁN:
Xuân đáo bách hoa khai,
Tôn ông nhứt độ lai,
Tổ đình thiên cổ điện,
Huề tích thượng kim giai.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.
Khởi lễ tam bái - thối ban.
- (Chung cổ):  Nguyện dĩ thử công đức...
 
Phật Lịch 2524 - 1992, Canh Thân chánh ngoạt thượng nguyên,
Hậu duệ Huyền Quang, hòa nam cung soạn.
Bính tý thập ngoạt thập ngũ nhựt, tái tu trùng lục ư Phước Quang  - Quảng Ngãi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/09/2022(Xem: 323)
Sáng 10-9 (15-8-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đã vân tập tại Chánh điện chùa Long Sơn để dự lễ Huý Nhật lần thứ 9 (2013-2022) đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Chí Tín, trụ trì chùa Long Sơn và hiệp kỵ chư tôn Hoà thượng giáo phẩm, lãnh đạo GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà qua các thời kỳ. Tham dự buổi lễ Hiệp kỵ có sự hiện diện của HT. Thích Quảng Thiện – thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo Hội, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà; HT. Thích Minh Thông - Uỷ viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Khánh Hoà, cùng chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni các tự viện gần xa. Trước đó, vào tối ngày 09 tháng 9 (14-8- Nhâm Dần) chư Tôn đức Bổn tự và quý Phật tử đã tụng kinh Di giáo trước ban thờ di ảnh quý Ngài.
15/08/2022(Xem: 405)
Đại đức Tăng xin lắng nghe, tôi Tỳ Kheo .. xin vì Tăng xướng lên các tiêu tướng bốn phương của Tiểu Giới (tức là Giới Trường) từ gốc đông-nam của trú xứ này, lấy (nói lên vật dùng làm Tiêu Tướng) làm nêu. Từ đông-nam đây về hướng tây (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng tăng, bạch tiếp) đến góc tây-nam, lấy .. làm nêu. Từ tây-nam đây về hướng bắc (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc tây-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc tây-bắc, lấy .. làm nêu. Từ tây-bắc đây về hướng đông (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-bắc thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) đến góc đông-bắc, lấy .. làm nêu. Từ đông-bắc đây về hướng nam (nói đến đây, Tỳ Kheo xướng tướng đi đến góc đông-nam thì dừng lại, đứng yên, hướng về phía chúng Tăng bạch tiếp) trở lại góc đông-nam, lấy . Làm nêu. Đây là xướng xong một vòng gồm các tiêu tướng ngoài
14/08/2022(Xem: 440)
Người đạo đức tình thương Trăng thanh nước bích Kiều môn cùng dòng họ Thích Ni chúng đồng phái nhà thiền Nghìn nhà một bát hóa duyên Muôn dặm cô thân ứng cúng
16/07/2022(Xem: 1075)
Bồ đề nhất bá bát Diệt tội đẳng hà sa Viễn ly tam đồ khổ Xích sắc biến liên hoa Nam Mô A Di Đà Phật.
06/02/2022(Xem: 2643)
Quang Lưu xứ xứ u minh thất, Ảnh hóa phân thân tọa đạo tràng, Nguyện độ hương linh qui bổn quốc. Cửu liên đài trực vãng Tây Phương. Nam mô Tiến Linh Diên (Vãng Sanh) Bồ Tát Dịch nghĩa: Nơi nơi ngục tối hiện hào quang Ảnh hoá phân thân ngồi đạo tràng Nguyện độ hương linh về bổn quốc Đài sen chín phẩm thẳng Tây phương Nam Mô Tiến Linh Diên ( Vãng Sanh) Bồ Tát
09/01/2022(Xem: 2224)
Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng chúng, Và chư Phật tử chúng con.
29/12/2021(Xem: 2159)
Kiến Sơ chùa cổ bặt không ngôn Diện vách nhiều năm hướng nội tâm Cảm hoá thiền tăng trao kệ ngọc Thiền tông hưng khởi rạng trời Nam
11/12/2021(Xem: 4695)
Hương trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên đàn nguyện kết nên. Đao Giới vót thành hình núi thẳm, Lư lòng thắp sáng nguyện dâng lên.
03/09/2021(Xem: 9536)
(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm) 1. TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN: Án, lam xóa ha. (3 lần) 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN: Tu rị, Tu rị, Ma ha tu rị, Tu tu rị, Ta bà ha. (3 lần) 3. TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN Án, Ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 4. PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN: Án, Nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần) 5. AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN: Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha (3 lần) Hộ pháp, Vĩ Đà thị chứng minh Thân trụ Phật tiền Tâm Tư nguyện Tưởng bằng bí chú đắc oan linh Hà chơn bất thức trì niệm Luật Thiên kinh vạn quyển vô nhất tự Nẳng mô tô tất đế, đa rị, đa rị, mạn đà, mạn đà, ta bà ha (3 lần)
12/08/2021(Xem: 14817)
Trầm nhủ chiên đàn giá mật luân Hương yên tài nhiệt phúng tường vân Nhơn ôn biến triệt tam thiên giới Vi thoại vi tường đạt Thế Tôn.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,529,462