Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Nghi Báo Tiến Cúng Dường Quốc Sư Phước Huệ

30/08/201202:12(Xem: 3920)
Nghi Báo Tiến Cúng Dường Quốc Sư Phước Huệ
HT. Thich Phuoc Hue_0Nghi Báo Tiến Cúng Dường
Quốc Sư Phước Huệ
SẮC TỨ THẬP THÁP TỔ ĐÌNH
PHƯỚC HUỆ TỰ TỔ - QUỐC SƯ TÔN GIẢ
BÁO TIẾN NGHI
(Ngày 22 tháng Giêng - Chánh kỵ)- CHỦ LỄ XƯỚNG:
- Hiếu đồ tựu vị - Giai quì
- Phần hương - Thượng hương.
- CỬ TÁN HƯƠNG VÂN:
Giới hương, định hương, giữ huệ hương...
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ tát (3lần)
Thiết dĩ:
Chơn quyền diệu mật,
Thị hóa tích ư nhơn thiên,
Thể tánh viên minh,
Khế huyền cơ ư Phật Tổ.
Cung duy: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, Phước Huệ tự tổ, Quốc sư Tôn giả, tác đại chứng minh!
Dữ: Tổ ấn thiền tâm,
Hoán Bích môn trung,
Diệu kham di chúc
Vị nhơn bồi Phật chủng,
Thiên đồng từ hạ,
Mật phú tâm tôn.
Ức tích...  Tôn ông:
Trần duyên thác chất
Mộng trạch thê thần,

* Trang 339 *
device

Ứng hóa phân thân
Tòng quan trác tích.
Nhứt sanh dĩ huệ nghiệp vi tu,
Thần du tam tạng,
Bán cú dĩ thiền cơ vi chứng
Tâm ngộ nhứt thừa.
... 
Tôn ông chi giới thân:
Dương dương hồ bảo địa kim hoa
Tịnh bình cam lộ.
Thiền ông chi huệ mạng:
Trạc trạc hồ thâm lâm cô nguyệt,
Đại hải quyền châu.
Tằng vi quốc, chủ chi sư
Thân truyền pháp yếu,
Đương tác sơn môn chi chủ,
Chưởng ốc Tăng cang.
Nguy nguy, viên đảnh phương bào,
Nhơn thiên ứng cúng.
Hạo hạo thần Tăng phạm tướng,
Ma ngoại quy y.
Tôn sư chi ứng thế giả
Thời lâm mạt vận chi kỳ,
Tâm hoài thánh chủng,
Thiền ông chi lâm trần hề.
Tuế ngộ trùng hưng chi hội
Lực chuyển pháp luân.

* Trang 340 *
device

Tự thử:
Phật nhựt trùng quang,
Pháp đăng tục diệm,
Giác hoa hương biến ư thiền lâm;
Pháp võ, ân triêm ư học địa.
Tôn sư công đức,
Tán mạc năng cùng.
Ngưỡng khấu hồng từ,
Phủ thùy chiếu giám.
Tư giả cung ngộ,
Tôn sư húy nhật,
Tiểu thiết hương hoa,
Bạt trần thanh tố.
Kiền tâm hiến cúng,
Tuần lễ thù ân,
Tức nhựt kiều cần
Thượng hương bái thỉnh,
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Huyền cơ tâm ấn, diệu pháp Việt truyền,
Niêm hoa ngộ chỉ ư Tây thiên,
Diệt diệp thân thừa ư Đông độ.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp Phước Huệ tự Tổ, Tăng cang Hòa thượng, Đại lão giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Linh đài hoa vũ,
Phạm sát hương phi,

* Trang 341 *
device

Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Mích tâm tôn giả, cầu Phật đại phu,
Tào khê chi pháp thủy trường lưu,
Thiếu thất chi thiền đăng viễn chiếu.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp phương trượng, tứ thập nhất thế, Quốc sư trưởng lão, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tôn phong thu nguyệt,
Tổ ấn xuân thiên,
Quang giáng hoa diên,
Chứng minh công đức.
Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
- Nam mô nhất tâm phụng thỉnh!
Trúc Lâm thượng sĩ, Yên Tử Cao Tăng,
Nguyên Thiều, Thập Tháp chi từ đăng,
Liễu Quán, Thuyền Tôn chi tuệ nhựt.
Kim thần pháp tịch phụng vì: Sắc tứ Thập Tháp tổ đình tự Tổ, Tam tạng Pháp sư, Phước Huệ tôn giả, Hòa thượng giác linh, liên đài tọa hạ.
- Duy nguyện:
Tây thiên phi tích,
Đông độ quang lâm,
Thỉnh giáng đạo tràng,
Chứng minh công đức.

* Trang 342 *
device

Hương hoa thỉnh, hương hoa phụng thỉnh.
Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.
- XƯỚNG:
Sơ hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- XƯỚNG SỚ:
Pháp thân vô tướng,
Từ nhãn hữu lâm,
Kim hữu đệ tử chúng đẳng,
Hiến cúng húy nhật sớ văn,
Cung đối linh tiền
Cẩn đương tuyên đọc.
Duy nguyện Tổ sư
Từ bi chứng giám.
(Tuyên sớ như tiền)
- XƯỚNG:
Á hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- KỆ TRÀ:
Thiên thượng vô song nguyệt,
Nhơn gian đệ nhứt Tăng,
Vạn cổ thiên trù tại
Thiên thu đạo vị trường.
- PHỤNG THỰC: Cúng dường nam mô tát phạ...
- XƯỚNG:
Chung hiến trà - Lễ tam bái - Giai quì.
- (Tụng): Ma ha bát nhã...
- TÁN VÂN:
Đạo thọ trùng vinh,

* Trang 343 *
device

Đàm hoa tái hiện,
Vận tối thâm chi bi trí,
Chuyển vô thượng chi Pháp luân
Độ tận mê lưu,
Đồng đăng giác ngạn.
- THỨ KỲ:
Sơn môn trấn tịnh,
Hải chúng an hòa,
Thiện tín đàn na,
Tăng long phước thọ.
- TÁN:
Xuân đáo bách hoa khai,
Tôn ông nhứt độ lai,
Tổ đình thiên cổ điện,
Huề tích thượng kim giai.
Nam mô Đăng Vân Lộ Bồ Tát.
Khởi lễ tam bái - thối ban.
- (Chung cổ):  Nguyện dĩ thử công đức...
 
Phật Lịch 2524 - 1992, Canh Thân chánh ngoạt thượng nguyên,
Hậu duệ Huyền Quang, hòa nam cung soạn.
Bính tý thập ngoạt thập ngũ nhựt, tái tu trùng lục ư Phước Quang  - Quảng Ngãi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/09/201015:41(Xem: 9029)
5 bài kệ hô canh ngồi Thiền được áp dụng vào mùa An Cư, Kiết Hạ hằng năm của của Chư Tăng, hoặc trong trường hợp khai Đại Giới Đàn của xưa và nay.
29/05/201307:00(Xem: 6233)
Chúng ta đang sống trong những ngày rộn ràng của đại lễ Phật Đản, một lễ hội văn hoá tâm linh mang tầm thế giới. Nhân dịp này, tôi xin lược ghi một số nhận xét về sự liên quan giữa âm nhạc Phật giáo và âm nhạc dân tộc, xem như góp một bông hoa nhỏ kính mừng ngày lễ hội tôn giáo trọng đại mà cả nước đang nô nức đón mừng.
20/11/201008:57(Xem: 5692)
Nghi lễ Phật giáo cũng có hai phần lễ và nhạc, tuỳ theo truyền thống văn hoá nghệ thuật của mỗi miền, mỗi vùng mà phần lễ nhạc Phật giáo sẽ ảnh hưởng và biểu hiện theo truyền thống của vùng...
05/04/201319:38(Xem: 7139)
Một năm, không theo trong Phật giáo, thông thường dân gian có ba ngày rằm chính. Đó là: Rằm tháng giêng, Rằm tháng bảy và Rằm tháng mười.
31/08/201012:50(Xem: 3196)
Trước cửa Phật lập đàn phổ thí, Cho trọn đều quân lợi âm dương, Quang minh tỏ khắp mười phương, Kính dâng một nén tâm hương ngạt ngào. Cơn mưa tuệ dồi dào tưới khắp, Bóng mây từ che rợp mọi nơi, Lọt đâu dưới đất trên trời, Từ bi tế độ muôn đời viên thông. Trên đức Phật rất công rất chính, Dạy cho đời luyện tính tu tâm, Thương người đọa kiếp tối tăm, Giáo Hội chỉ dẫn khỏi lầm khỏi mê.
22/10/201017:13(Xem: 30987)
Hương vân nhi bố Thánh đức chiêu chương Bồ đề tâm quảng mạc năng lường Xúc xứ phóng hào quang
02/10/201121:08(Xem: 5426)
A Di Đà Phật Vô thượng oai vương Nguy nguy kim tướng phóng hào quang Khổ hải tác châu hàn Cửu phẩm liên bang Đồng nguyện vãn tây phương Nam mô pháp giới tạng thân a di đà phật.
28/02/201112:48(Xem: 6837)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
04/01/201101:42(Xem: 3908)
Các thể điệu hành trì của nghi lễ Phật giáo Việt nam rất phong phú, ở đây chúng ta chỉ lượt qua các thể điệu chính như: xướng, hô, kệ, thán, độc, tán, tụng, trì, niệm.
14/03/201921:36(Xem: 9603)
Chùa Thiên Ấn do TT Thích Như Định thành lập năm 1992 (Nhâm Thân) tại thành phố Wollongong, tiểu bang New South Wales, cho đến ngày 14 tháng 4 năm 1993, nhân duyên đầy đủ, chùa chính thức dời về Canley Vale thuộc thành phố Fairfield. Chùa Thiên Ấn hiện tọa lạc tại số 69-71 Delamere St, Canley Vale (bao gồm lô đất số 56-58 Cadwell St, Canley Vale), Sydney, New South Wales với diện tích tổng quát là 3,600m2. Chùa Thiên Ấn tại Úc được đặt theo tên của Tổ Đình Thiên Ấn, Quảng Ngãi là quê hương của Thầy Trụ Trì Thích Như Định. Tổ Đình tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phía dưới là sông Trà Khúc.