Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 4

23/07/201504:00(Xem: 8366)
Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 4

Kinh Hoa Nghiem_4_Thich Minh Dinh

Kinh Hoa Nghiêm
Quyển 4
Hán dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định 


Mục Lục quyển 4

 

Lời tựa

 

Phẩm Thập Hồi Hướng thứ hai mươi lăm tiếp theo...14

 

Quy‹n 34 - Quyển 39

 

PhÄm Thập Địa thứ hai mươi sáu

          Thứ nhất Hoan Hỉ địa.......................................158

          Thứ hai Ly Cấu địa..........................................221

          Thứ ba Phát Quang địa.....................................246

          Thứ tư Diệm Huệ địa.......................................270

          Thứ năm Nan Thắng địa..................................288

          Thứ sáu Hiện Tiền địa......................................311

          Thứ bảy Viễn Hành địa....................................337

          Thứ tám Bất Động địa......................................366

          Thứ chín Thiện Huệ địa...................................399

          Thứ mười Pháp Vân địa...................................430

 

        Quyển 40 - Quyển 43

 

PhÄm Thập Định thÙ hai mươi bảy...........................493

pdf

Tập 4, Kinh Hoa Nghiêm, HT Tuyên Hóa, Thích Minh Định dịchGửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567