Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 5

23/07/201506:27(Xem: 7679)
Kinh Hoa Nghiêm, Quyển 5

 

Kinh Hoa Nghiem_5_Thich Minh Dinh

Mục Lục Quyển 5

 

 

Lời tựa

 

Phẩm Thập Định thứ hai mươi bảy tiếp theo..............14

 

Quyển 44

 

PhÄm Thập Thông thứ hai mươi tám........................130

Phẩm Thập Nhẫn thứ hai mươi chín.........................159

 

          Quyển 45

 

PhÄm A Tăng Kỳ thứ ba mươi..................................208

Phẩm Như Lai thọ lượng thứ ba mươi mốt...............243

Phẩm trụ xứ của các Bồ Tát thứ ba mươi hai...........246

 

          Quyển 46 - Quyển 47

 

Phẩm pháp không nghĩ bàn của Phật thứ ba mươi           ba......................................................................253

 

          Quyển 48

 

Phẩm mười thân biển tướng của Như Lai thứ ba mươi           bốn....................................................................361

Phẩm vẻ đẹp quang minh công đức của Như Lai thứ ba   mươi lăm...........................................................408

 

 

 

 

 

          Quyển 49

 

Phẩm hạnh Phổ Hiền thứ ba mươi sáu......................431

 

          Quyển 50 - Quyển 52

 

Phẩm Như Lai xuất hiện thứ ba mươi bảy................473

 

          
pdf

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567