Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)

24/06/201021:29(Xem: 3607)
Giới Bản Khất Sĩ Tân Tu (Nữ)

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU
(The Revised Pratimoksha)
Nghi thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ

Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004

gioibankhatsitantu(nu)_tsnhathanh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn