Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Phần 4

24/05/201315:58(Xem: 3158)
Phần 4

Du Tăng Cầu Pháp

Thích Hằng Ðạt

---o0o---S. Pháp sư Mộc Xoa Ðề Bà.

Pháp Sư là người ở Giao Châu (Việt Nam), đã từng vượt biển Nam Hải và chu du khắp nơi. Lúc đến Bồ Ðề Ðạo Tràng, Pháp sư lễ bái, cúng dường xá lợi Phật, rồi tịch tại đó, thọ hai mươi lăm tuổi.

T. Ngộ Không.

Thầy là người Kinh Triệu ở Vân Dương, tên tục là Xa Phụng Triều. Ngộ Không theo đoàn sứ giả của Trương Thao Quang hơn bốn mươi người sang các nước ở Tây Vực cùng Thiên Trúc. Bấy giờ Ngộ Không chưa xuất gia. Từ An Tây, đoàn sứ giả sang nước Sa Lặc, vượt ngọn Thông Lĩnh, v.v... Năm 753, đoàn sứ giả đến nước Kiền Ðà La, tức là thành đô ở phía đông của nước Kế Tân. Trú nơi đó qua mùa đông, rồi đến mùa hạ năm sau, họ sang nước Kế Tân, được quốc vương tiếp đón nồng hậu. Lúc đoàn sứ giả trở về cố quốc, Ngộ Không bị cảm bịnh, nên lưu lại nơi đó. Vì bị bịnh nên Ngộ Không phát tâm xuất gia vào năm hai mươi bảy tuổi, với pháp hiệu là Ðạt Ma Ðà Ðô (dịch là Pháp Giới). Xuất gia xong, cơn bịnh dần dần bình phục. Năm hai mươi chín tuổi, Ngộ Không thọ giới cụ túc tại nước đó. Học tiếng Phạn sau bốn năm, Ngộ Không qua trở lại nước Kiền Ðà La trú thêm hai năm. Kế đến, Ngộ Không xuôi vào miền nam, đến trung Thiên Trúc, lễ bái tám ngôi đại tháp, cùng tất cả các thánh tích, rồi tới chùa Na Lan Ðà tu học trong ba năm. Vì nhớ thân bằng quyến thuộc, Ngộ Không định theo thuyền trở về cố quốc, nhưng vì sóng gió hiểm nạn, nên phải đi theo con đường bắc lộ mà về. Trải qua ba năm, Ngộ Không đi ngang qua nước Ðổ Hóa La, Sa Lặc, Vu Ðiền, v.v... rồi về đến An Tây. Trên đường đi ngang qua nước Quy Từ, tại chùa Liên Hoa, Ngộ Không thỉnh ngài Liên Hoa Tinh Tấn dịch kinh Thập Lực. Lại nữa, tại nước Ô Kỳ, Ngộ Không thỉnh tam tạng pháp sư người nước Vu Ðiền là Giới Pháp dịch kinh luận Thập Ðịa Hồi Hướng. Dịch xong, vào năm 790 Ngộ Không theo đoàn sứ giả trở về kinh đô, trú tại chùa Ý Kính. Sau đó, Ngộ Không trở về quê quán thăm phần mộ của song thân, rồi thị tịch, thọ hơn sáu mươi tuổi. Ngộ Không đi khắp các nước Tây Vực cùng Thiên Trúc khoảng bốn mươi năm, và dịch được ba bộ và một quyển kinh.

____________________


Tài liệu tham khảo và phiên dịch:

1/ Việt Nam Sử Lược (I & II), Trần Trọng Kim.

2/ Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Thích Mật Thể.

3/ Lịch Sử Văn Minh Ấn Ðộ, Nguyễn Hiến Lê dịch.

4/ Trung Quốc Phật Giáo Thông Sử (quyển I, II, III, & IV), Liêm Ðiền Mậu Hùng trước, Quan Thế Khiêm dịch.

5/ Trung-Ấn Phật Giáo Giao Thông Sử, Thích Ðông Sơ trước.

6/ Phật Thiền Cao Tăng, Lâm Ðồng Chiếu biên soạn.

7/ Ðại Tạng Kinh quyển thứ 50, bộ sử thứ 2: Cao Tăng Truyện, Tích Cao Tăng Truyện, Tống Cao Tăng Truyện.

8/ Ðại Tạng Kinh quyển thứ 51, bộ sử thứ 3: Ðại Ðường Cầu Pháp Cao Tăng Truyện (2 quyển, do thầy Thích Nghĩa Tịnh soạn). Cao Tăng Pháp Hiển Truyện.

9/ Chinese Monks In India, translated by Latika Lahiri.

10/ A Record Of Buddhistic Kingdoms, translated by James Legge.

--- o0o ---

Source: http://www.chuavanphat.org/

Trình bày: Nhị Tường

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567