Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Vu Lan 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️

23/07/202210:47(Xem: 993)
Tán thán công đức quý Phật tử gần xa đã cúng dường Lễ Vu Lan 2022 tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu 🙏🙏🙏🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌸🏵️
hoa hong do

Phương Danh

Quý Phật Tử Cúng Dường
Lễ Vu Lan 2022
tại Tu Viện Quảng Đức1. Quảng Minh Phan Liêm: $500
2. Thiện Hải Lê Thanh Hà: $500
3. Quảng Tường Phan Thanh An: $150
4. Quảng Trí Phan Tâm Khang: $150
5. Thục Đức $100
6. Diệu Đài Khánh Vân $300
7. Hồng Hạnh $200
8. Anthony Quảng Đức Trí (Adelaide): $300
9. Steven Quảng Đức Thông (Adelaide): $300
10. Huệ Hoa (Adelaide): $400
11. Quảng Đức Thịnh (Adelaide): $300
12. Quảng Đức Nguyên (Adelaide): $300
13. Nhật Huệ-Thiện Trí (Adelaide): $50
14. Minh Thông (Adelaide): $20
15. Ngọc Duyên (Adelaide): $50
16. Thiện Quý-Thiện Phú (Adelaide): $500
17. Tâm Lễ Vương Học (Adelaide): $100
18. Đoàn Sinh GĐPT Long Hoa (Adelaide): $300
19. Đoàn Sinh GĐPT Quảng Đức: $500
20. Học viên Đoàn sinh lớp bậc Lực 1 Hải Ngoại: $2000
21. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên (Adelaide): $100
22. Nguyên Thiện Phước (Adelaide): $200
23. Đồng Ngọc Minh (Adelaide): $200
24. Liên Minh Lê Thị Lý: $60
25. Tịnh Liên Kim Hương: $100
26. Huệ Hương: $200
27. Loan - Tỷ: $500
28. Thanh Phi: $200
29. Lệ Trinh Diệu Tuyết, Nguyên Quảng Tánh: $1000
30. Vạn Diệp Xuân $100
31. Nguyên Nhật Anh $100
32. HL Phạm Thị Hưng PD Bảo Tịnh $200
33. Lý Tấn Luật $100
34. Nguyên Quảng Thịnh, Nguyên Quảng Cường: $500
35. Nguyên Quảng Ngọc: $500
36. Nguyên Nhật Tịnh, Nguyên Nhật Tú: $500
37. Hồng Vy. $100
38. Hữu Thu. $100
39. Tâm Nhân $200
40. Mai Trâm & Olivia: $200
41. Jasmine Trần - Nguyên Quảng Nguyệt $20
42. Brian Trần - Nguyên Quảng Trung $ 30
43. Daniel Trần - Nguyên Quảng Nhật $20
44. Nguyên Quảng Hiền $200
45. Quảng Diệu Trí $500
46. Nguyên Kim Ngọc: $500
47. Diệu Ngọc-Thanh Anh: $400
48. Ngọc Cẩm $100
49. Chơn Lâm $100
50. Huỳnh Khắc Toàn, pd: Quang Thức $500
51. Trần Can $200
52. Phạm Thị Hưng, pd: Bảo Thịnh $100
53. Mai Thị Cẩm Tú $200
54. Nguyên Nhật Trần Như Mai: $200
55. Phúc Châu Văn Thị Hạnh: $100
56. DS Trinh-Vũ: $200
57. Kim Anh, Cẩm Tú, Trung Nghĩa (HH cho Mẹ Hồ Cẩm Nhung): $300
58. Nguyên Quảng Lương (Thủy): $300
59. Nguyên Quảng Duyên (Loan): $300
60. Như Hoàng, Claudia, Tommy: $200
61. Bảo Diệu Hạnh: $200
62. Khánh Đào $100
63. Thị Trường $100
64. Cụ Chơn Lâm $200
65. Diệu Tâm $50
66. HL Tâm Bạch & Tâm Đắc $200
67. Huỳnh Ngọc Hạnh $200
68. Nguyễn Thị Bích Nga $300
69. Nguyên Tân & Nguyên Thảo $200
70. Nguyên Thiện Hạnh & Nguyên Thiện Bảo $200
71. Nhị Thức $100
72. Đồng Tuý $100
73. Lê Minh Tài $50
74. Phạm Chúc Thuý $50
75. Tâm Ngọc Hồng Vân $100
76. Lý Hồng $150
77. Nguyễn Xuân Thủy $100
78. Võ Thị Kim Anh $100
79. Trần Thị Lê Hiền $100
80. Mai Thị Tái $100
81. Nguyễn Thị Diệu Hồng $300
82. HL Lê Thị Huệ PD Diệu Tâm $300
83. Nguyên Giác & Thục Hà $100
84. Trần Ngọc Diễm $100
85. Khánh Xuân $100
86. HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ $200
87. Nguyên Nhật Liên $50
88. Chí Công $200
89. Nguyên Nhật Phúc $50
90. Quảng Bảo Quý $300
91. Phạm Thị Bảy $200
92. Tâm Quang (Nguyệt) $100
93. Nguyên Quảng Thanh (Vân) $100
94. Nguyên Trâm $100
95. Lê Thị Tăng Dung $200
96. Nguyễn Thị Đào $200
97. Trần Hữu Lang $50
98. Mai Nhật Hồ Lê $500
99. Phạm Thị Ánh Tuyết $50
100. Đồng Thanh Minh $100
101. Nguyễn Thị Lan Chi $100
102. Thiện An $100
103. William Trần,Tracey Trần,Xiêu Muối Lý 10kg đường và 4L dầu
104. Diệu Hiền Hoà $100
105. Trần Liên Phương $70
106. Lý Truyền Toàn $50
107. Đàm Lệ Thanh $100
108. Diệu Tuyền $20
109. Nguyễn Thị Hạnh $100
110. Thanh Trúc $40
111. Đào Thị Xuân Mai $110
112. Lê Ngọc Lưu $20
113. Quảng Hỷ(Trợ) $200
114. Huỳnh Thị Thu Thanh $50
115. Lê Thị Mỹ Dung $200
116. Nguyễn Thị Hồng Điệp $50
117. HL Catherine Phạm $100
118. Âu Mỹ Thắm $50
119. Lê Đình Tài $100
120. Huỳnh Trung Việt $100
121. Nguyên Thiện Phúc $100
122. Quảng Diệu Hương & Quảng Đại Tâm $100
123. Tôn Huệ PD Tường Kiên $1000
124. Tịnh Hoa $100
125. Kim Anh Bùi $100
126. Diệu Trí & Tâm Chơn $200
127. Gia đình Họ Lê $100
128. Trần Lan Phương $50
129. Lý Huệ Mai $150
130. Giang Tô Muối $100
131. Diệu Ngọc (Chi) $70
132. Huỳnh Mỹ Hoa $100
133. Nguyễn Ngọc Lam $100
134. Võ Khánh Tuyền $500
135. HL Trần Thị Ai $300
136. Trần Thuý Liễu $100
137. Trần Mỹ Hạnh $100
138. Trần Văn Đức $50
139. Nguyễn Bình $100
140. Huệ Hương(Lê Thị Hường) $500
141. Quách Ngọc Dung $50
142. Diệu Ngân Kim Anh $50
143. Hồ Thị Lê $50
144. Nguyên Sa Uyên Thi $50
145. Huỳnh Lệ Phụng $50
146. Huệ Thuyền $50
147. Thiện Duyên $50
148. Bảo Diệu Hạnh $100
149. Đàm Tiếu Anh $100
150. Lê Đình Lan $50
151. Bùi Xuân Kha $50
152. Nguyễn Kiều Nga $50
153. Chị Lành $50
154. Huệ Tâm & Quảng Diệu Ngộ $100
155. Ẩn danh $300
156. Minh Mẫn 100
157. Xuân Hương $100
158. Tô Hui $50
159. Nguyễn Thị Hiếu $50
160. Gia Đình Nguyên Đức Ngộ $100
161. Nguyên Quảng Thạnh $200
162. Nguyên Khôi Lan $500
163. Gia đình Michael Huỳnh $100
164. Thành Mai Dương $20
165. Phần Thị Huyền Linh $100
166. Phước Duyên $100
167. Ẩn danh $50
168. Bích Anh $20
169. Diệu Phúc Hà Diễm $100
170. Lê Thiện Phúc $100
171. Nguyên Nhật Lâm $100
172. Diệu Tín, Quảng Hiếu: $100
173. HL Bùi Đình Quý $200
174. HL Mai Thị Tươi: $200
175. Nguyên Châu Trần Thị Lý: $200
176. Nguyên Quảng Hương: $300
177. Bích Vân & Gia đình: $300
178. Nguyên Lành & Gia đình: $1000
179. Thiện An, Thiện Lạc (Adelaide): $500
180. Thiện Tịnh, Diệu Liên: $500
181. Huệ Đức Nguyễn Quý Phước: $200
182. Phòng Phát Hành (Tâm An): $1,250
183. Thùng Phước Sương: $3,685
184. Gian hàng đồ chay : $10,000
185. Diệu Minh (Võ Thị Gặp) $500
186. Hà Liên Hoa Tâm $100
187. Nguyên Quảng Hoà $50
188. Nguyên Quảng Bình $300
189. Nguyên Quảng Kim $50
190. Diệu Chơn Giàu $50
191. Diệu Trang $40
192. Huỳnh Hưng $100
193. Quảng Nguyên Lực $200
194. Nguyên Nhật Tín $500
195. Claudia Nguyễn Nhân $200 Bank
196. Long Tuyền $200
197. Ngô Ngọc $100
198. Trần Thu Cúc $50
199. Trần Huy Bảo $20
200. Lan Phương $ Trúc Quyên $100
201. Trúc Ngọc Thu Thuỷ $100
202. Bảo Diệu Nguyện $100
203. Nga Lý $200
204. Nguyên Nhật Mỹ $200
205. Chúc Ngân $100
206. Tịnh Thiện $100
207. Phạm Anh Tuấn $50
208. Bích Vân, pd: Từ Phú: $50
209. Quảng Trí Chánh, Quảng Tuệ Dung: $240
210. Bảo Minh Đạo & Gia đình: $500
211. Josephine Minh Nguyệt, Như Trí & Quang Sơn: $200
212. Hương linh Lê Đăng Hiển, Trần Thị Phúc Loan: $200
213. Cô Thông Ngọc: $100

214. Tuyết và Nga: $50

215. Diệu Hương: $50
216. Duyên Đức, Nguyên Quảng Tấn: US$200
217. Diệu Hạnh, Nguyên Đức Ân: $100
218. Phật tử Niệm Phật Đường Đức Hải: $500

219. Ẩn danh $60
220. Hồng Hạnh $100
221. Thọ Nguyễn Khánh Xuân $100
222. Thị Trường Vĩnh $200
223. Ngọc Trâm $50
224. Bùi Lon $500 (HL Võ Thị Hạnh)
225. HL Cụ Phạm Thị Hưng $500


(Đang cập nhật)

Xin cảm tạ và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

  

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

 
🙏🙏🙏🌹🥀🌷🍀🌷🌸🏵️🌻🌼🍁🌺🍀🌹🥀🌷🌸🏵️

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/09/2022(Xem: 403)
Đã bao năm tôi bị cài hoa hồng trắng trong mùa Vu Lan thật là tủi thân. Nhưng biết làm sao đây khi người con đã mất đi người mẹ thân thương! Theo tục lệ đã định sẵn, khi mâm hoa hồng đỏ, trắng của các em trong Gia Đình Phật Tử đưa đến, tôi chỉ dám chọn đóa hoa màu trắng để cài lên áo, chứ không dám chọn màu đỏ dù rất thích. Nhưng hôm nay tại buổi lễ Vu Lan ở Tu Viện Viên Đức ngày 4 tháng 9 năm 2022, tôi gặp chuyện bất ngờ được ép cài hoa hồng đỏ. Trên mâm hoa chỉ mỗi một màu hồng, cái màu pha trộn giữa trắng và đỏ.
09/09/2022(Xem: 363)
Đại Lễ Vu Lan PL.2566 (2022) tại Chùa Diệu Pháp Liên Hoa, California, Hoa Kỳ
04/09/2022(Xem: 310)
Lễ Vu Lan chùa Tất Đạt Đa, TP. Anaheim, Hoa Kỳ
31/08/2022(Xem: 495)
Trần Lê Khả Ái, cô gái câm điếc bẩm sinh, đã tốt nghiệp đại học với nỗ lực cháy bỏng của bản thân cùng sự đồng hành đáng kinh ngạc từ người cha. Ông Trần Khương, cha Khả Ái, tiếp tục viết những chương mới trong nhật ký lay động lòng người về hành trình đáng kinh ngạc của hai cha con: "Đại học và ước mơ giúp đỡ những người khiếm khuyết".
30/08/2022(Xem: 579)
Vào sáng ngày 28/8/2022, chùa Phước Đức tọa lạc tại số 678 Santee River Ct, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2022 - Phật lịch 2566; kỷ niệm hai năm thành lập chùa và ngày xuất gia của Thầy trụ trì.
29/08/2022(Xem: 400)
Vào lúc 10 giờ ngày 27/8/2022, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2022, Phật lịch 2566.
29/08/2022(Xem: 919)
Qua lời giới thiệu của TT Thích Viên Tịnh được biết đây là lần thứ hai Đại Đức Thông Thắng có dịp gieo duyên cùng quý Phật Tử tại Bảo Minh, riêng tại VN Thầy có biệt tài tổ chức các khoá tu học cho giới trẻ tại tỉnh nhà giống như Chùa Hoằng Pháp trong miền Nam, và theo lời giảng sư Thích Thông Thắng này thì năm nay Đại lễ Vu!an 2566 này Thầy đã có mặt tại Chùa Pháp Hoa và chùa Bắc Linh tại Nam Úc trước khi đến Bảo Minh.
25/08/2022(Xem: 339)
Văn nghệ cúng dường Vu Lan 2022 Chùa Liên Hương, Hoa Kỳ
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
99,528,871