Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm cúng dường Đại Lễ Vu Lan PL 2665 (2021) tại Tu Viện Quảng Đức

26/07/202107:34(Xem: 1083)
Tán thán công đức Quý Phật tử phát tâm cúng dường Đại Lễ Vu Lan PL 2665 (2021) tại Tu Viện Quảng Đức


muc kien lien 2 

DANH SÁCH PHẬT TỬ

CÚNG DƯỜNG LỄ VU LAN 2021
TẠI TU VIỆN QUẢNG ĐỨC


 

 1. HL Cụ bà Thiện Chánh (SA): $200
 2. HL Cụ Ông Thiện Chơn (SA): $500
 3.  HL Đặng Văn Nam (SA): $300
 4.  HL Diệu Bản (SA): $100
 5.  Cụ bà Diệu Trí (SA): $200
 6. Thiện Cương (SA): $100
 7. Ẩn danh (SA): $70
 8.  Nguyên Thiện Phước (SA): $100
 9.  Đồng Ngọc Minh (SA): $400
 10.  Huệ Liêm, Thiện Trí (SA): $100
 11.  Vạn Từ Phúc, Vạn Từ Đức (SA): $100
 12. Huệ Hoa, Quảng Đức Thịnh (SA): $200
 13.  Quảng Đức Trí, Quảng Đức Thông: $200
 14.  Phật tử TV Vạn Hạnh Canberra: $100
 15.  Thiện Phương (SA): $100
 16. Thiện Hương, Thúy Kiều Diệu Hiền (SA) : $50
 17.  Đạo Tràng Phật tử Chùa Pháp Hoa (SA): $1000
 18.  Minh Hưng Lê Thị Ái Hoa: $200
 19.  Nguyên Quảng Lương Ngọc Thủy: $300
 20. Thanh Phi: $200 (TP)
 21. Loan -Tỷ: $500 (TP)
 22. Đức Trí, Diệu Như: $100
 23. Hồng Hạnh, Đình Hải: $200
 24. Quảng Loan: $50
 25. Nguyên Yên, Văn Cao: $100
 26. Quảng Liên, Quảng Pháp Hoa: $100
 27. Quảng Đại Thông: $100
 28. Linh Thanh: $100
 29. HL Tâm Phước Hồ Công Lộ: $500
 30. HL Nguyên Túy Lê Thị Hồng Liên: $500
 31. Quảng Diệu Trí $500
 32. Diệu Ngọc, Thanh Anh: $500
 33. HL Chánh Bảo Nguyễn Trọng Châu: $200
 34. Lệ An, Diệu Đài, Hồng Yến, Quỳnh Dung: $300
 35. Quảng Niệm, Quảng Giải: $200
 36. Bảo Diệu Hạnh: $100 (Hồi hướng cho Trần Minh Đắc)
 37. Cụ bà Nhật Hạnh: $100
 38. Nguyễn Ngọc Lan: $100
 39. Gia đình Đức Nghiêm: $2.000
 40. Nguyên Thảo, Nguyên Tân: $200
 41. Mai Thị Cao Trâm, Olivia: $200 ( Hồi hướng cho HL Stewart. J. Hibbert)
 42. Trần Vân Nghi: $150 ( Hồi hướng cho Mẹ Lương Thị Kim Dung)
 43. Nguyên Như, Nguyên Quảng Bình: $500 ( Hồi hướng cho Mẹ Bạch Vân Phạm Thị Doan)
 44. Quách Hương: $200
 45. Quách Mỹ Dung: $100
 46. Cụ bà Nguyên Cần $200
 47. Quảng Tuệ - Quảng Đạt $50
 48. Hồng Vy $50
 49. Đh Diệu Trí $100
 50. Nguyên Nhật Diệu $100
 51. Huệ Tâm Hương. $100
 52. Hữu Thu. $100
 53. Hương Châu $200
 54. Tâm Nhân $100
 55. Nguyên Quảng Lương: $300
 56. Nguyên Quảng Duyên: $200
 57. Nguyên Quảng Hiền: $200
 58. HL Nguyên Lượng Nguyễn Văn Độ: $500
 59. Cụ Bà Diệu Thọ Ngô Thị Nhân: $500
 60. Nguyên Quảng Cường, Nguyên Quảng Thịnh: $500
 61. GĐ PT Nguyễn Quảng Ngọc: $500
 62. Gia đình PT Nguyên Kim Ngọc: $300
 63. Sư Cô Hạnh Nguyên: $200 ( NN)
 64. Diệu Chơn: $50 (NN)
 65. Diệu Liên, Thiện Tịnh: $500 (TP)
 66. Long Tuyền: $200 (TP)
 67. Ngô Ngọc: $100 (TP)
 68. Thiện Bảo Mai $100
 69. Quảng Bảo Quý $100
 70. Nguyên Nhật Thảo $50
 71. Nguyên Nhật Trần (Như Mai): $200
 72. Nguyên Nhật Hòa (Phương Thuận): $300
 73. Nguyên Nhật Thơ, Nguyên Quảng Chánh: $300
 74. Tăng Thị Hồng Nhung, pd:Tâm Niệm (Sydney) $ 50 
 75. Lê thị Tuyết Vân - PD: Thọ Bích: $100
 76. Lê thị Bích Thư - PD: Thọ Thái: $100
 77. Đoàn Minh Hiệp - PD: Huệ Đức: $200
 78. Long Nguyễn, PD: Nguyên Thiện Dũng: $400
 79. HL Cụ Bà Tô Thị Ngữ: $50
 80. Mai Lee: $200
 81. Nguyên Trâm: $300
 82. Nguyên Nhật Hưng: $100
 83. Nguyên Tuệ Châu: $100
 84. Bích Nghiêm. $50 (QT)
 85. Tâm Huệ. $100 (QT)
 86. Tắc Nhụy. $50 (QT)
 87. Mỹ Hoa. $50 (QT)
 88. Bạch Lệ. $20 (QT)
 89. Shop Tân Phước Hưng: $100 (TP)
 90. Nguyên Quảng Hòa: $100 (TP)
 91. Quảng Châu: $100 (TP)
 92. Quảng Nghĩa: $100 (TP)
 93. Sương Võ $100
 94. Liên Minh$50
 95. Từ Phú $50
 96. Như Liên $10
 97. HL Nguyên Bửu Nguyễn Ngự $300
 98. GĐ Nguyên Từ $300
 99. Hồng Vy. $50
 100. HL Pháp Tâm Nguyễn Văn Năm $100
 101. HL Nguyễn Văn Chuyện $50 
 102. Diệu Ngộ Lê Thị Cấp: $100
 103. Quảng Tịnh Thiều Văn Bình: $100
 104. Nguyên Nhật Tịnh (Thuận-Lợi): $300
 105. GĐ Văn Thị Hạnh: $200
 106. Lê Kim Thu: $200
 107. Tịnh Bảo (hồi hướng cho cụ bà Diệu Siêu Lê Thị Nữ): $100
 108. Hoàng Lộc, Ái Định (hồi hướng cho cụ bà Diệp Tú Liên): $400
 109. Tâm Từ, Nguyên Thanh: $200
 110. Lê Kim Thanh (Tâm Ngọc): $200
 111. Ngọc Mỹ (SA): $200
 112. Quảng Chân Tâm: $100
 113. Quảng Diệu Ngộ: $200
 114. Tâm Thư (Sydney): $200
 115. Diệu Hiền, Tâm Quang: $200
 116. Diệu Mỹ (Thanh Lan): $1000
 117. Lê Văn Hoàng, Duy Hiển: $150
 118. Nguyên Quảng Hương: $200
 119. Diệu Nghiêm Trang Châu: $100
 120. Diệu Phúc Hà Diễm: $200
 121. Cụ bà Nguyên Tánh: $200
 122. Nguyên Quảng Chơn: $200
 123. Ngọc Hoa, Thiện Hưng, N.Nhật Khánh: $200
 124. Thiện An, Thiện Lạc (Tiệm vàng Kim Châu, SA): $500
 125. Ông Bà Tiêu Trường Hưng-Trần Tú Mỹ: $500
 126. Lâm Tuyết Mai (Nguyên Quảng Anh): $1000
 127. Nguyên Quảng Tánh (hồi hướng cho ông Nội HL Ngô Tấn: $500
 128. Diệu Tuyết Lệ Trinh (hồi hướng cho HL Phụ Thân Trần Tiêu): $500
 129. Kim Chi Hồng Ngọc: $200
 130. Bé Mattis Hugh Le-Tang (Phước Lành): $100
 131. Steve Nguyên Thiện Bảo, Tuyết Nguyên Thiện Hạnh: $500
 132. Khánh Vân, Khánh Linh: $100
 133. Cụ Bà Viên Huệ (Darwin): $200
 134. Hương Linh Cụ Bà Diệu Hương Nguyễn Thanh Hường: $5000
 135. Mỹ Lệ, Hoàng Em, Thanh Phong, Thanh Vũ (Hồi hướng cho Mẹ): $5000
 136. Nguyên Ngọc, Diệu Danh (Germany): $400

   

 Xin cảm ơn và hồi hướng công đức này đến quý Phật tử và gia đình đầy đủ 5 phước báo: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

 

Cầu nguyện cho Corona đại dịch sớm tận trừ, thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc cũng như đời sống của chúng ta sớm quay lại bình thường như trước đây.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trân trọng,

TT Viện Chủ Thích Tâm Phương

TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng

ĐĐ Tri Sự Thích Đăng Từ

🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️
 


facebook-1

***
youtube
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 92783)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
01/09/202108:31(Xem: 846)
Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan vào hai ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2021 (ngày 21 và 22 tháng 7 năm Tân Sửu) - Phật lịch 2565. Ngày 28 tháng 8, Tu viện tụng kinh Vu Lan Báo Ân, Mục Liên Sám Pháp và làm lễ Quy y Tam Bảo. Ngày 29 tháng 8, Tu viện trang nghiêm cử hành Đại lễ Vu Lan theo chương trình sau: 09:00 Phật tử vân tập 10:00 Pháp thoại. Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện giảng về chữ “Hiếu”: Hiếu dưỡng, Hiếu tâm, Hiếu hạnh và Hiếu thuận. Bài hát “Hiếu Đạo”. Rachael Tường Vi hát 11:00 Khai lễ Vu Lan Cung nghinh Chư Tôn Đức Ni quang lâm chánh điện
30/08/202115:22(Xem: 880)
Lễ Vu Lan PL 2565 (29/8/2021) tại Niệm Phật Đường Đức Hải, Launceston, Tasmania
24/08/202118:18(Xem: 615)
Vào sáng ngày 22 tháng 8 năm 2021 (ngày rằm tháng 7 năm Tân Sửu), Chùa Phổ Từ (Compassion Meditation Center) tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2021 – Phật lịch 2565. Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Phó Viện trưởng Tu viện Kim Sơn và Phó Viện trưởng Tu viện Thôn Yên (California) đã quang lâm Chứng minh Đại lễ. Tham dự Đại lễ có chư Tôn Đức Tăng, Ni: Thượng tọa Viện chủ Chùa Phổ Từ Thích Từ Lực, Đại đức Thích Pháp Cẩn, Đại đức Thích Nhuận Tuệ; quý Sư cô: Phổ Châu (Trú trì Tu viện Hương Từ Bi, thành phố Los Gatos); Thanh Nghiêm, Thanh Diệu Lạc và Thanh Diệu Hạnh (trú xứ Tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville); Tịnh Minh, Tâm Thảo, Phổ Thanh, Diệu Hảo, Diệu Hiền (trú xứ Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward); Phổ Tường, Nhi Liên (trú xứ Trung tâm Tu học Phổ Trí, thành phố Vacaville); cùng đông đảo chư vị thiện tri thức, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hòa; quý vị Phật
24/08/202118:02(Xem: 569)
Thiền viện Thích Thiên Ân tọa lạc tại số 4050 Boulder Park Drive SW, Atlanta, GA 30331. Thiền viện do Hòa thượng Thích Như Minh (trú trì chùa Việt Nam tại Los Angeles) sáng lập và làm Viện trưởng vào năm 2011. Thiền viện ở trung tâm thành phố Atlanta, có những cơ sở tu tập trong 4 khu đất xinh đẹp. Thiền viện có tên tiếng Mỹ là Boulder Park Meditation Center, được thành lập để tôn vinh và tưởng nhớ đến Hòa thượng Thích Thiên Ân, người đã đưa Phật giáo Việt Nam vào Hoa Kỳ giữa thập niên 1960. Vào ngày 04 tháng 11 năm 2018, Thiền viện đã tổ chức trang trọng lễ khánh thành ngôi chánh điện mới và khóa tu học lần thứ nhất, khai giảng pháp hội “Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa kinh”. Nơi đây, vào mùa thu năm 2019, Hòa thượng Thích Như Minh đã tôn tạo quả chung đại hồng lấy tên “Đại hồng chung Hòa bình Thế giới” để hằng năm, vào ngày đầu năm mới dương lịch, Thiền viện cử hành Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới. Thiền sư Th
21/08/202121:37(Xem: 658)
Ánh trăng Lăng Nghiêm vừa tròn tháng bảy, mùa Vu Lan về trên triền cõi hương tâm, bậc Hiền Tăng Minh Thế muốn gói trọn tâm tình vào bên trong sự vắng lặng, ngưỡng cửa mùi thơm loài hoa tinh dịu tường Hồng trên ngực áo Huỳnh y giác ngộ, khi ai còn Cha Mẹ giữ đời, ấy là vàng châu Ngọc Bích vô giá đời con.
21/08/202118:11(Xem: 465)
Mẹ ơi, con còn nhớ con đã nhổ những sợi tóc bạc trên mái tóc đen tuyền của Mẹ Mẹ nói Mẹ đã già rồi. Và lúc đó con cũng tin như vậy, vì con hãy còn trẻ con. Phải chi hồi đó con thấy trước được ngày hôm nay, thì con hẵng đã nhận ra rằng: dường như Mẹ không có tuổi. Vì hôm nay, tóc bạc của Mẹ còn nhiều hơn xưa. Khi đó, Mẹ chỉ hơn tuổi con bây giờ có 10 tuổi. Lúc đó Mẹ chưa già , nhưng có lẽ Mẹ đã cho là Mẹ già rồi. Bởi vì trong Mẹ và sau lưng Mẹ đã từng có nhiều cuộc đời rồi. Bởi Vì Mẹ đã bỏ lại một Quê Hương, một gia đình và một quãng đời của Mẹ. Bởi vì trong Mẹ đã đong đầy những biến cố của Mẹ, của riêng Mẹ, và những biến cố của những thế hệ đi trước Mẹ và đi sau Mẹ nối tiếp nhau . Có lẽ hồi đó Mẹ đã không thể tưởng ra được cuộc sống của Mẹ sau này sẽ ra sao, và nó sẽ đem lại những gì cho Mẹ.