Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu

15/08/201918:23(Xem: 5737)
Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Chùa Phật Quang, Victoria, Úc Châu
Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (1)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (2)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (3)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (4)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (5)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (6)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (7)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (8)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (9)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (10)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (12)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (13)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (14)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (15)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (16)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (17)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (18)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (19)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (20)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (21)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (22)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (23)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (24)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (25)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (26)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (27)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (28)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (29)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (30)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (31)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (32)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (33)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (34)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (35)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (36)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (37)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (38)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (39)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (40)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (41)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (42)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (44)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (45)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (46)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (47)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (48)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (49)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (51)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (52)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (53)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (54)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (55)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (56)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (57)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (58)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (59)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (60)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (61)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (62)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (65)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (69)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (70)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (73)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (74)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (75)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (76)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (77)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (79)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (80)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (81)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (82)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (83)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (84)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (85)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (86)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (87)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (88)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (89)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (90)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (91)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (92)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (93)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (94)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (95)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (96)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (97)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (98)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (99)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (100)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (101)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (102)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (103)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (104)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (105)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (106)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (107)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (108)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (109)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (110)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (111)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (112)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (113)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (114)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (115)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (116)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (117)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (118)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (119)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (120)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (121)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (122)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (123)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (124)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (125)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (126)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (127)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (128)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (129)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (130)Le Vu lan 2019_Chua Phat Quang (131)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/07/2022(Xem: 2398)
An Cư Kiết Hạ mỗi hàng năm Pháp Phật chế ra nhất nhất hoằng Bất luận Nam Truyền hay Bắc Hệ Giới trường tổ chức thật trang nghiêm
30/07/2022(Xem: 1302)
Vu Lan tháng bảy đã về rồi Cách trở muôn trùng dáng Mẹ tôi Đức hạnh Người gieo nguyền chẳng đổi Từ bi kẻ nhận rõ luôn bồi Nuôi mầm sữa ngọt kề bao nỗi Dạy nghĩa quê nghèo vẹn chiếc nôi Cháu chắt ngày sau khuyên chớ lỗi Không vì chuyện thế bạc tình lôi.
29/07/2022(Xem: 1131)
Em cài áo, vàng y hoa Hồng thắm, Dâng mẹ hiền,muôn thửa nghĩa sanh cao. Dâng Cha Yêu, nghiêm nghị giữa bao điều. Lòng Hiếu hạnh, sáng ngời ánh trăng sao.
28/07/2022(Xem: 1334)
Năm tháng qua đi biết nói gì, Đem lòng học hỏi đạo từ bi Xa rời khổ não tâm hân lạc Thực tập vui tươi ý giải nghi Gắng bỏ xan tham hành hỷ xả Xua trừ phẫn hận gở sân si Vun bồi định tuệ nuôi mầm sống Khổ tận cam lai hẵn có khi
28/07/2022(Xem: 1498)
1. Không thể trả ơn (Tăng Chi Bộ Kinh Nikàya, Chương 2) 2. Cha Mẹ là “Phật” (Kinh Tâm Địa Quán) 3. Cha Mẹ là “Phạm Thiên” (Tăng Chi Bộ Kinh Nikàya, Chương 3 Người con hiếu được sinh thiên) 4. Diệu hạnh hiếu kính Cha Mẹ (Tiểu Bộ Kinh Nikàya. Kinh Tập_Sutta Nipata. Chương II. Kệ 404_ Người con hiếu được sinh thiên) 5. Lành thay hiếu kính Cha Mẹ (Tương Ưng Bộ, Tương Ưng Bà La Môn, Phẩm Cư Sĩ, Phần Màtaposaka_ Người con hiếu được sinh thiên) 6. Phụng dưỡng Cha Mẹ với Từ tâm (Tiểu Bộ Kinh, Chuyện tiền thân số 532, Kệ 90-93_ Người con hiếu được sinh thiên) 7. Điềm Lành (Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Tụng. V. Kinh Điềm Lành, Kệ 5) 8. Hiếu hạnh cảm đến trời đất (Khế Kinh)
25/07/2022(Xem: 2423)
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan Bao Hiếu Pl 2566 (2022) tại Tu Viện An Lạc, California, Hoa Kỳ
22/07/2022(Xem: 1064)
Dường như có cái bóng tôi Trong hình bóng mẹ đang ngồi trước sân Dường như thông điệp thiện chân Tim hồng mầu nhiệm mẹ phân thân vào Cho đêm vằng vặc trăng sao Cho ngày biển rộng non cao vô bờ.
22/07/2022(Xem: 2135)
Vì cảm niệm ân sâu nghĩa nặng của Mẹ Cha nên Tôn giả Mục Kiền Liên, một đại đệ tử của Đức Phật, sau khi tu tập và chứng đắc đạo quả A La Hán. Khởi đầu công cuộc hoằng pháp lợi sanh của một người xuất gia, Ngài đi tìm Mẹ để báo hiếu và cứu khổ. Mẹ của Ngài là bà Thanh Đề đang bị thọ quả báo trong A Tỳ địa ngục, do lúc sinh tiền Thân mẫu Thanh Đề vì niềm tin dị biệt đã đem lời phỉ báng Phật, hủy nhục Tăng, khinh khi nói xấu người chân chánh xuất gia tu hành, mưu toan hãm hại thanh danh của Tăng chúng, làm cho người khác mất chánh tín đối với Tam Bảo. Vì vậy mà nhân quả luân hồi, phải nhận lấy sự báo ứng không sao tránh khỏi. Duyên khởi truyền thống Vu lan trong Phật Giáo cũng từ sự kiện lịch sử này.
20/07/2022(Xem: 2552)
Thông Báo Thay Thư Mời Tham Dự Lễ Vu Lan Pl 2566 tại Tu Viện Quảng Đức (Chủ Nhật 7/8/2022)
11/07/2022(Xem: 1303)
Lâu ni con mãi xa nhà Quê hương chỉ có mẹ già nhớ con Vào - ra Mẹ cứ bồn chồn Con đi - đi biệt - Mẹ khôn nguôi buồn Một đời quang gánh gian truân Lưng chai nắng sớm - thân luồn gió sương
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567