Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu

11/08/201917:34(Xem: 5674)
Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Tu Viện Quảng Đức, Úc Châu
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI LỄ VU LAN PL 2563
TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
Chủ nhật, 11-8-2019
(Xướng ngôn viên: Đạo hữu Tâm Từ)
 
-  10.30am : Lễ cầu siêu 49 ngày Cụ Bà Diệp Nguyệt Quế & Chư Hương Linh quá vãng 
 (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni)
-  11.25am : Thuyết giảng ý nghĩa  “Ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu"
(TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-  Lễ chính thức bắt đầu lúc 11.55am :
- Cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm
- Lễ chào quốc kỳ và một phút nhập từ bi quán
-Tuyên bố lý do và giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự
- Lễ Dâng Hoa Cúng Dường (Ban QĐĐC & GĐPTQĐ)
-Tuyên đọc Thông Bạch Vu Lan PL 2563 (TT Trụ Trì)
-Lời tác bạch cúng dường Vu Lan (Đh Quảng Tịnh)
- Lời Đạo Từ của Thượng Tọa Chứng Minh (TT Viện Chủ)
- Lễ cài hoa hồng hiếu hạnh (Ban QĐĐC & GĐPTQĐ)
-Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
- Văn Nghệ cúng dường Lễ Vu Lan ( GĐPTQĐ & Ban Nhạc Biển Xanh)
- Lễ Trai Tăng Cúng Dường
- Quý đồng hương Phật tử thọ trai.
- Cúng Thí thực hoàn mãn.

ã9 ngay cu ba diep nguyet que (1)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (2)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (3)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (4)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (8)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (9)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (10)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (14)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (15)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (16)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (17)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (18)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (19)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (22)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (24)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (25)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (28)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (35)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (37)ã9 ngay cu ba diep nguyet que (38)


Le Vu Lan 2019 (1)Le Vu Lan 2019 (2)Le Vu Lan 2019 (3)Le Vu Lan 2019 (4)Le Vu Lan 2019 (5)Le Vu Lan 2019 (6)Le Vu Lan 2019 (7)Le Vu Lan 2019 (8)Le Vu Lan 2019 (9)Le Vu Lan 2019 (10)Le Vu Lan 2019 (11)Le Vu Lan 2019 (12)Le Vu Lan 2019 (13)Le Vu Lan 2019 (14)Le Vu Lan 2019 (15)Le Vu Lan 2019 (16)Le Vu Lan 2019 (17)Le Vu Lan 2019 (18)Le Vu Lan 2019 (19)Le Vu Lan 2019 (20)Le Vu Lan 2019 (21)Le Vu Lan 2019 (22)Le Vu Lan 2019 (23)Le Vu Lan 2019 (24)Le Vu Lan 2019 (25)Le Vu Lan 2019 (26)Le Vu Lan 2019 (27)Le Vu Lan 2019 (28)Le Vu Lan 2019 (29)Le Vu Lan 2019 (30)Le Vu Lan 2019 (31)Le Vu Lan 2019 (32)Le Vu Lan 2019 (33)Le Vu Lan 2019 (34)Le Vu Lan 2019 (35)Le Vu Lan 2019 (36)Le Vu Lan 2019 (37)Le Vu Lan 2019 (38)Le Vu Lan 2019 (39)Le Vu Lan 2019 (40)Le Vu Lan 2019 (41)Le Vu Lan 2019 (42)Le Vu Lan 2019 (43)Le Vu Lan 2019 (44)Le Vu Lan 2019 (45)Le Vu Lan 2019 (46)Le Vu Lan 2019 (47)Le Vu Lan 2019 (48)Le Vu Lan 2019 (49)Le Vu Lan 2019 (50)Le Vu Lan 2019 (51)Le Vu Lan 2019 (52)Le Vu Lan 2019 (53)Le Vu Lan 2019 (54)Le Vu Lan 2019 (55)Le Vu Lan 2019 (56)Le Vu Lan 2019 (57)Le Vu Lan 2019 (58)Le Vu Lan 2019 (59)Le Vu Lan 2019 (60)Le Vu Lan 2019 (61)Le Vu Lan 2019 (62)Le Vu Lan 2019 (63)Le Vu Lan 2019 (64)Le Vu Lan 2019 (65)Le Vu Lan 2019 (66)Le Vu Lan 2019 (67)Le Vu Lan 2019 (68)Le Vu Lan 2019 (69)Le Vu Lan 2019 (70)Le Vu Lan 2019 (71)Le Vu Lan 2019 (72)Le Vu Lan 2019 (73)Le Vu Lan 2019 (74)Le Vu Lan 2019 (75)Le Vu Lan 2019 (76)Le Vu Lan 2019 (77)Le Vu Lan 2019 (78)Le Vu Lan 2019 (79)Le Vu Lan 2019 (80)Le Vu Lan 2019 (81)Le Vu Lan 2019 (82)Le Vu Lan 2019 (83)Le Vu Lan 2019 (84)Le Vu Lan 2019 (85)Le Vu Lan 2019 (86)Le Vu Lan 2019 (87)Le Vu Lan 2019 (88)Le Vu Lan 2019 (89)Le Vu Lan 2019 (90)Le Vu Lan 2019 (91)Le Vu Lan 2019 (92)Le Vu Lan 2019 (93)Le Vu Lan 2019 (94)Le Vu Lan 2019 (95)Le Vu Lan 2019 (96)Le Vu Lan 2019 (97)Le Vu Lan 2019 (98)Le Vu Lan 2019 (99)Le Vu Lan 2019 (100)Le Vu Lan 2019 (101)Le Vu Lan 2019 (102)Le Vu Lan 2019 (103)Le Vu Lan 2019 (104)Le Vu Lan 2019 (105)Le Vu Lan 2019 (106)Le Vu Lan 2019 (107)Le Vu Lan 2019 (108)Le Vu Lan 2019 (109)Le Vu Lan 2019 (110)Le Vu Lan 2019 (111)Le Vu Lan 2019 (112)Le Vu Lan 2019 (113)Le Vu Lan 2019 (114)Le Vu Lan 2019 (115)Le Vu Lan 2019 (116)Le Vu Lan 2019 (117)Le Vu Lan 2019 (118)Le Vu Lan 2019 (119)Le Vu Lan 2019 (120)Le Vu Lan 2019 (121)Le Vu Lan 2019 (122)Le Vu Lan 2019 (123)Le Vu Lan 2019 (124)Le Vu Lan 2019 (125)Le Vu Lan 2019 (126)Le Vu Lan 2019 (127)Le Vu Lan 2019 (128)Le Vu Lan 2019 (129)Le Vu Lan 2019 (130)Le Vu Lan 2019 (131)Le Vu Lan 2019 (132)Le Vu Lan 2019 (133)Le Vu Lan 2019 (134)Le Vu Lan 2019 (135)Le Vu Lan 2019 (136)Le Vu Lan 2019 (137)Le Vu Lan 2019 (138)Le Vu Lan 2019 (139)Le Vu Lan 2019 (140)Le Vu Lan 2019 (141)Le Vu Lan 2019 (142)Le Vu Lan 2019 (143)Le Vu Lan 2019 (144)Le Vu Lan 2019 (145)Le Vu Lan 2019 (146)Le Vu Lan 2019 (147)Le Vu Lan 2019 (148)Le Vu Lan 2019 (149)Le Vu Lan 2019 (150)Le Vu Lan 2019 (151)Le Vu Lan 2019 (152)Le Vu Lan 2019 (153)Le Vu Lan 2019 (154)Le Vu Lan 2019 (155)Le Vu Lan 2019 (156)Le Vu Lan 2019 (157)Le Vu Lan 2019 (158)Le Vu Lan 2019 (159)Le Vu Lan 2019 (160)Le Vu Lan 2019 (161)Le Vu Lan 2019 (162)Le Vu Lan 2019 (163)Le Vu Lan 2019 (164)Le Vu Lan 2019 (165)Le Vu Lan 2019 (166)Le Vu Lan 2019 (167)Le Vu Lan 2019 (168)Le Vu Lan 2019 (169)Le Vu Lan 2019 (170)Le Vu Lan 2019 (171)Le Vu Lan 2019 (172)Le Vu Lan 2019 (173)Le Vu Lan 2019 (174)Le Vu Lan 2019 (175)Le Vu Lan 2019 (176)Le Vu Lan 2019 (177)Le Vu Lan 2019 (178)Le Vu Lan 2019 (179)Le Vu Lan 2019 (180)Le Vu Lan 2019 (181)Le Vu Lan 2019 (182)Le Vu Lan 2019 (183)Le Vu Lan 2019 (184)Le Vu Lan 2019 (185)Le Vu Lan 2019 (186)Le Vu Lan 2019 (187)Le Vu Lan 2019 (188)Le Vu Lan 2019 (189)Le Vu Lan 2019 (190)Le Vu Lan 2019 (191)Le Vu Lan 2019 (192)Le Vu Lan 2019 (193)Le Vu Lan 2019 (194)Le Vu Lan 2019 (195)Le Vu Lan 2019 (196)Le Vu Lan 2019 (197)Le Vu Lan 2019 (198)Le Vu Lan 2019 (199)Le Vu Lan 2019 (200)Le Vu Lan 2019 (201)Le Vu Lan 2019 (202)Le Vu Lan 2019 (204)Le Vu Lan 2019 (206)Le Vu Lan 2019 (208)Le Vu Lan 2019 (209)Le Vu Lan 2019 (210)Le Vu Lan 2019 (211)Le Vu Lan 2019 (212)Le Vu Lan 2019 (214)Le Vu Lan 2019 (215)Le Vu Lan 2019 (216)Le Vu Lan 2019 (217)Le Vu Lan 2019 (218)Le Vu Lan 2019 (219)Le Vu Lan 2019 (220)Le Vu Lan 2019 (221)Le Vu Lan 2019 (222)Le Vu Lan 2019 (223)Le Vu Lan 2019 (224)Le Vu Lan 2019 (225)Le Vu Lan 2019 (226)Le Vu Lan 2019 (227)Le Vu Lan 2019 (228)Le Vu Lan 2019 (229)Le Vu Lan 2019 (230)Le Vu Lan 2019 (231)Le Vu Lan 2019 (232)Le Vu Lan 2019 (233)Le Vu Lan 2019 (234)Le Vu Lan 2019 (235)Le Vu Lan 2019 (236)Le Vu Lan 2019 (237)Le Vu Lan 2019 (238)Le Vu Lan 2019 (239)Le Vu Lan 2019 (240)Le Vu Lan 2019 (241)Le Vu Lan 2019 (242)Le Vu Lan 2019 (243)Le Vu Lan 2019 (244)Le Vu Lan 2019 (245)Le Vu Lan 2019 (246)Le Vu Lan 2019 (247)Le Vu Lan 2019 (248)Le Vu Lan 2019 (249)Le Vu Lan 2019 (250)Le Vu Lan 2019 (251)Le Vu Lan 2019 (252)Le Vu Lan 2019 (253)Le Vu Lan 2019 (254)Le Vu Lan 2019 (255)Le Vu Lan 2019 (256)Le Vu Lan 2019 (257)Le Vu Lan 2019 (258)Vu Lan 2019_cong qua (6)Vu Lan 2019_cong qua (7)Vu Lan 2019_cong qua (8)Vu Lan 2019_cong qua (9)Vu Lan 2019_cong qua (10)Vu Lan 2019_cong qua (11)Vu Lan 2019_cong qua (12)Vu Lan 2019_cong qua (13)Vu Lan 2019_cong qua (14)Vu Lan 2019_cong qua (15)Vu Lan 2019_cong qua (16)Vu Lan 2019_cong qua (17)Vu Lan 2019_cong qua (18)Vu Lan 2019_cong qua (19)Vu Lan 2019_cong qua (20)Vu Lan 2019_cong qua (21)Vu Lan 2019_cong qua (22)Vu Lan 2019_cong qua (23)Vu Lan 2019_cong qua (24)Vu Lan 2019_cong qua (26)
Vu Lan 2019_cong qua (25)Vu Lan 2019_cong qua (27)Vu Lan 2019_cong qua (28)Vu Lan 2019_cong qua (29)Vu Lan 2019_cong qua (30)Vu Lan 2019_cong qua (31)Vu Lan 2019_cong qua (32)Vu Lan 2019_cong qua (35)Vu Lan 2019_cong qua (36)Vu Lan 2019_cong qua (37)Vu Lan 2019_cong qua (38)Vu Lan 2019_cong qua (40)Vu Lan 2019_cong qua (41)Vu Lan 2019_cong qua (42)Vu Lan 2019_cong qua (45)Vu Lan 2019_cong qua (46)Vu Lan 2019_cong qua (47)Vu Lan 2019_cong qua (48)Vu Lan 2019_cong qua (49)Vu Lan 2019_cong qua (50)Vu Lan 2019_cong qua (53)Vu Lan 2019_cong qua (54)Vu Lan 2019_cong qua (55)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/08/201915:22(Xem: 2341)
Sông quê man mác hơi thu Đồng mông quạnh bủa hoang vu bóng chiều Cánh cò đo vạt cô liêu Gió quơ gãy sợi khói phiêu lãng buồn..! Cành đau lá xuống lệ tuôn Cây trơ tàn tạ sâu non bàng hoàng Gọi mùa lũ đập mưa chan Tội bầy chiền chiện vút van không nhà!
12/08/201908:53(Xem: 1188)
Là người xuất gia cắt ái từ thân, xuất gia học đạo, thường bị người đời chê trách là không hiếu thuận, đây chẳng qua vì người thế gian hiểu sai nhầm về người xuất gia, cho rằng người xuất giabỏ gia đình không chăm sóc cha mẹ. Thật ra, loài chim mà còn hiếu thảo biết mớm mồi lại mẹ khi được cho ăn, cừu còn biết cảm ân quỳ tạ khi bú sửa mẹ. Người xuất gia là thầy của Thiên nhân, sao không hiếu thuận được nhỉ? Nếu như người xuất gia thật sự là không hiếu thuận, há nào chẳng bằng con chim, con cừu sao? Vậy thì nói gì đến tự lợi lợi tha, độ mình độ người?
12/08/201908:01(Xem: 2700)
Tháng bảy Vu Lan đã đến rồi Sương chiều mộ đá, lặng đời côi… Duyên trần cứ cạn đâu vần đổi! Nẻo phận còn nong chẳng thể bồi. Nhớ cảnh quê nghèo thời xót nỗi, Hờn tìm sữa thiếu lúc nằm nôi. Chưa lần báo đáp Người đi vội, Vạn kiếp ân sâu nghĩa khó hồi…
12/08/201907:19(Xem: 4992)
Clip nhạc phẩm: Mẹ là ngàn sao trên trời (do Ca Sĩ Gia Huy trình bày) Thơ: linh Vũ Nhac: Dzuy linh Trich trong CD Tâm ca 14( GH047) Chủ đề: Mẹ
12/08/201907:06(Xem: 5285)
Thương tặng cả nhà yêu nhân Mùa vu lan báo hiếu 2019 Bài hát : Mục Kiền Liên cứu Mẹ, do Ca Sĩ Gia Huy trình bày, Nhạc và lời : Trần mạnh Hùng Trích trong CD Tâm ca 14 : Mẹ ( GH 047)
12/08/201905:51(Xem: 1236)
Phật thấy phụ vương bệnh nặng thân thể gầy yếu, sắc mặt biến đổi tinh thần uể oải bèn nói với Nan Đà: Nghĩ lại phụ vương xưa kia thân thể tráng kiện, dung mạo đoan trang, danh tiếng vang lừng mà nay lâm trọng bệnh đến nỗi tinh thần không còn tỉnh táo. Thế thì các nét đoan trang tráng kiện xưa kia ngày nay đâu rồi ? Đoạn Thế Tôn thưa phụ vương: kính xin phụ vương chớ có ưu sầu, vì đạo đức của phụ vương trong sáng, hoàn hảo chẳng khiếm khuyết điều gì. Rồi Phật đưa bàn tay vàng ánh như đóa sen nở đặt trên trán vua và tiếp: Phụ vương là người giữ giới thanh tịnh, tâm cấu nhi-m đã xa lìa, nay không còn nên sầu não mà hãy suy nghĩ về nghĩa lý của kinh giáo, vì mọi vật không có gì bền chắc hết, vậy phụ vương hãy hoan hỷ, dù mạng sống có kết thúc vẫn giữ tâm hồn bình thản.
11/08/201916:19(Xem: 2522)
Lễ Vu Lan PL 2563 (2019) tại Chùa Pháp Hoa Nam Úc Chủ Nhật 11-08-2019. Trụ Trì TT Thích Viên Trí
10/08/201919:49(Xem: 1416)
Sáng nay thức dậy Lòng bỗng vui mừng Bao lâu rồi chưa được thấy người mình thương Mơ màng hay mộng mị cũng không Nhưng hôm nay sao sự thực hiển nhiên Đứa con cưng nhiều đời nhiều kiếp Nhân duyên đẹp hay tình mẹ con đẹp
10/08/201906:41(Xem: 2386)
Vu lan nhớ mẹ quá đi thôi, Năm tháng trôi qua đã lâu rồi. Nay mùa kinh sử truyền lưu tụng. Thắm nghĩa sinh thành mãi khó phai
10/08/201906:40(Xem: 3041)
Hương Tư Bi số 324: " Gánh Mẹ" chương trình đặc biệt Mùa Vu Lan Pl 2563 (10-08-2019) tại Úc Châu Chủ đề: Gánh Mẹ - Chữ hiếu trong đạo Phật Giảng sư: Thượng tọa Thích Nguyên Tạng Thành viên thực hiện: Thanh Phương, Thiên Mãn, Kim Phượng