Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất
Chương trình Tu Bát Quan Trai: 
Chủ Nhật: 8-7-2018

08.30am -09.15-10.30am : Truyền giới Bát Quan Trai 
- 09-10.30am: Pháp thoại (TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng)
-11.am: Cúng Ngọ và tiến bạt chư Hương Linh ký tự 
(Lễ Cầu siêu Chung Thất cho Cụ Bà Phật tử Diệu Đức Hàng Đáng)
- 12.00 : Cúng Quá Đường và Kinh hành niệm Phật
- 13.00 : Chỉ tịnh
- 14.00pm-15.pm: Thọ trì Đại Bi Sám Pháp (SC TN Nguyên Tâm)
- 15.00pm-16.30pm : Pháp Thoại  (HT Thích Tịnh Minh)
- 05.pm:  Xả giới và hoàn mãn (TT Viện Chủ Thích Tâm Phương)


Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (1)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (2)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (3)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (4)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (5)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (6)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (7)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (8)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (9)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (10)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (11)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (12)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (13)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (14)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (15)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (16)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (17)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (18)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (19)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (20)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (21)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (22)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (23)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (24)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (25)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (26)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (27)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (28)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (29)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (30)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (31)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (32)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (33)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (34)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (35)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (36)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (37)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (38)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (39)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (40)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (41)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (42)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (43)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (44)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (45)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (46)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (47)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (48)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (49)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (50)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (51)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (52)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (53)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (54)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (55)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (56)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (57)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (58)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (59)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (60)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (61)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (62)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (63)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (64)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (65)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (66)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (67)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (68)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (69)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (70)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (71)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (72)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (73)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (74)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (75)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (76)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (77)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (78)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (79)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (80)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (81)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (82)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (83)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (84)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (85)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (86)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (87)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (88)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (89)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (90)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (91)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (92)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (93)Tho Bat tai TV Quang Duc 7-8-2018.JPG (94)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
09/04/201313:06(Xem: 2731)
Đoàn đi lúc 6:50g tối và trở về chùa Phước Hậu là gần 10g đêm. Cảm ơn Minh Bình đã phát tâm đưa rước thay cho Thức. Vì Minh Bình nói nếu Minh Bình đi thì chì có 2 vòng trong khi nếu để Thức (cha của Viên Bảo Mỹ) đến rước thì sẽ mất bốn vòng đến . . .
10/04/201313:32(Xem: 1477)
Nhân một buổi nói chuyện nơi quá đường trường hạ, được nghe Hòa thượng Thiền chủ nhấn mạnh vấn đề “hình thái An cư truyền thống khác với An cư tại chỗ” là thế nào?
15/01/201922:07(Xem: 1487)
Bạch Thầy Sám Hối là gì và sám hối có tiêu hết tội khổ không và sám hối như thế nào mới đúng cách? Đáp: Sám hối là biết xấu hổ, hối cải những tội lội của mình sau khi biết việc đó là sai lầm tội lỗi. Việc nhận ra các việc làm sai lầm tội lỗi đó là nhờ vào Trí Tuệ trong mỗi chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta chưa đạt được Trí Tuệ như chư Phật hay Bồ Tát để biết được việc nào là đúng việc nào là sai lầm tội lỗi thì cần phải nhờ đến Phật Pháp soi rọi, đối chiếu các việc làm đó với lời dạy của Đức Phật mà đặc biệt là so sánh với 5 Tịnh Giới, 10 Thiện Giới. Nếu thấy phù hợp thì đó là việc làm thiện đưa đến Phước báu trong tương lai, nếu trái ngược thì biết đó là việc làm sai lầm tội lỗi đưa đến quả xấu trong tương lai.
10/04/201313:30(Xem: 1906)
Thật ra có đến 2 ngôi chùa Việt Nam trên đất Phật, một ở Bồ đề Đạo tràng và một ở Lâm Tì Ni. Nói hai nhưng chỉ một, vì cả hai cùng có tên chùa “Việt Nam Phật Quốc Tự”
24/06/201819:51(Xem: 2566)
Chúng ta ở trên chùa thì ít hoặc không thấy, nhưng ra ngoài xã hội, trong sinh hoạt hằng ngày của phật tử đã không ít lần thấy người tu đạo hút thuốc hay uống bia, có phật tử vì muốn chữa bệnh hay tăng cường sức khỏe thì uống rượu thuốc. Như vậy có đúng, có trái với chánh pháp, có vi phạm với giới luật đề ra?
04/05/201406:49(Xem: 6939)
Hằng năm tại Thụy Sĩ nói riêng, Âu Châu nói chung, nhằm vào lễ Phục Sinh được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ 6 đến thứ 2, thiên hạ thường nô nức mua sắm, du lịch hay tiệc tùng ăn nhậu..v.v..và..v.v.. để đền bù và thưởng thức cuộc sống cho bõ những ngày tháng làm việc mệt nhọc mà họ cho là "đi cày" vất vả.
13/01/202020:42(Xem: 928)
Một chiều, dừng chân bên bờ suối, lữ khách chợt cảm nhận dường như nơi đây đã từng qua. Có phải hàng cây phong này, từng khẳng khiu trơ trụi lá mùa thu trước, đã thầm lặng gửi thông điệp cho nhân gian bằng tinh thần tự tin, không than khóc, dũng mãnh đứng chờ mùa đông lạnh lẽo tuyết băng, chắc chắn không xót thương những gì yếu đuối!
05/07/201809:44(Xem: 2939)
Theo thông lệ hằng năm Tổ Đình Chùa Huệ Quang tọa lạc tại số 4978 Westminster Ave, Thành phố Santa Ana, CA 92703 do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm viện chủ đều tổ chức khóa An Cư Kiết Ha, đặc biệt khóa An Cư Kiết Hạ năm nay Tổ Đình Huệ Quang phối hợp cùng Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức. Hơn 250 chư tôn đức tăng ni tham dự.
10/04/201313:29(Xem: 1672)
Ngày xưa khi còn là chú điệu mới học đệ ngũ, trong những buổi hầu trà tôi nghe quí Thầy đàm đạo với nhau về một đề tài từ một bộ kinh hay một cuốn sách thiền nào đó, mà ý chính là thế này.