Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: Nguyên Tạng   

Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565

14/06/202108:29(Xem: 2071)
Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565
Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..
 
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Để duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ hằng năm là truyền thống của Tăng đoàn tự ngàn xưa của đức Phật, mặc dù Ấn Độ đang trong tình trạng Dịch bịch nhưng chư Tăng các truyền thống vẫn câu hội về một trú xứ để tác pháp An Cư.
 
Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương ở xứ này, chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi cúng dường đến Đại Tăng với ước mong các ngài yên tâm An Cư tu tập trong hoàn cảnh thiếu thốn chung của nạn Dịch.
 
Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Đạo Phật (International Maha Sangha), chư India, Lào, Miến, Thái, Bangladesh,.. tai chùa Vimala Thong Chai Bodhi cách Bồ Đề Đạo Tràng 5 cây số. (Cúng dường đến 214 vị, mỗi vị thọ nhận 1 phong bì với tịnh tài 2500 Rupees- tương đương 35usd). Buổi cúng dường & Trai Tăng được gửi gắm từ những Tấm Lòng:
 
Đạo Tràng chùa Viên Minh- OC
Sư cô Khánh Thiện và Phật tử Diệu Châu-SanJose..
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seatle
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Gia đình Đạo hữu Tâm Thảo- Anh Tuấn võ (Thư Pháp)
Chị Khanh Trần- Anh Quyết Võ (Quang Hưng)
Nhóm Phật tử Chiêm Hằng & Tịnh Đạo CA ...
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada
Nhóm Đạo hữu TâmHạnh Thiền Đường ThuậnPháp & các thiện hữu vv.. 
Đạo hữu Thọ Le- Chicago 
Gia Đình Đạo hữu Diệu Thành- Đạo hữu Toàn Đỗ- New Jersy
Diệu Châu- Nguyễn Thượng Dực- Minh Nguyễn- Kim Trương   
1. Cẩm Xuân Quách pd Tịnh Mai-2. Cẩm Tâm Huỳnh pd Diệu Ngọc
3. Phượng Huỳnh Ferguson pd Như Hòa 
4. Lắm Huỳnh pd Trí Dũng-5. Hoàng Huỳnh 
6. Diệu Kính-7. Diệu Huyền-8. Trí Giác
Ba Mẹ Phật tử Diệu Nguyên.
Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga, Minh Đạt, Thúy Lê, Ông Tường Quang, 
Minh Tiến, Hòang Tôn, Diệu Hồng, Thanh Đăng, Diệu Mai, Jerry Clyde
Trần Thị Ướt PD Tịnh Thủy,
 
Hồi Hướng Phước Lành :
Do Phước báu ma chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là những duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai...
Đạo hữu Thọ Le- Chicago hồi hướng Phước lành cho Cha Me trong ngày giỗ.
Cầu an cho thân mẫu là Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga.
Cầu siêu cho HL. Ông Thạnh Cần pd Truyền Mẫn, Ông Hồng Phát, Tôn Thi Phương, Xa Thinh, Xa Khăc Vỹ,  Clyde's Babies cùng ông bà cha mẹ tổ tiên quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Hồi hướng cầu siêu cho  DƯƠNG VĂN NGỞI .PD Minh Thông 
Sn: 1947 Mất: 8/6/21 (11/4/21 AL)
Anh người bạn :NGUYỄN THƯỢNG DỰC. PD Chân Nguyên Đạo
Sn :1942 Mất: 22/5/21 (14/4/21  ÂL)
Nguyên Phúc & Nguyên Trí, Nguyên Đức & Nguyên Tuệ  xin được hồi hướng cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ gia tiên nội ngoại Ông Bà Cha Mẹ Thân Bằng quyến thuộc nhiều đời của hai họ Phạm & họ Nguyễn.
Xin hồi hướng công đức này cho gia đình của các phật tử được bình an, và cho
1. Cha Huỳnh Văn Sĩ pd Huệ Phát sanh 1918 mất ngày 8/9/1071 
2. Mẹ Nguyễn Thị Anh pd Diệu Minh sanh 1931 mất ngày 23/5/ 2002.
Nguyện chư Hương linh thừa tư Tam Bảo Lực & Phước Lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh nhàn cảnh.
- Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian  chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Tinh thần Cúng dường, Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm-  Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
ANUMODANA

Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-02Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-03Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-04Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-05Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-06Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-07Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-08Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-09Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-10Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-11Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-12Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-13Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-14Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-15Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-16Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-17Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-18Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-19Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-20Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-21Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-22Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-23Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-24Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-25Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-26Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-27Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-28Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-29Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-30Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-31Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-32Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-33Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-34Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-35Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-36Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-37Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-38Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-39


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28/09/2020(Xem: 3583)
Sáng nay chúng con, chúng tôi lại tiếp tục lên đường gieo hạt tình thương, nơi đến cứu trợ hôm nay là một địa điểm đặc biệt liên quan đến lộ trình hoằng pháp của đức Phật, đó là nơi Ngài đã thuyết Bài Kinh Lửa Cháy (Aditta-pariyaya Sutta- Tương Ưng Bộ Kinh- Kinh 35.28). Như trong kinh tả lại, vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu việt của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. Sau khi nghe bài giảng nầy, toàn thể thính chúng đắc quả A la hán.(Đường Link để tham khảo bài Kinh: Kinh Lua Chay)
18/09/2020(Xem: 3926)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Trong tâm tình:''Lắng nghe để Hiểu, nhìn lại để Thương'', vào ngày hôm qua thứ năm (17 Sept 2020) chúng con, chúng tôi đã tiếp tục lên đường cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo xứ Phật trong khi mùa dịch còn dai dẳng.. Buổi phát chẩn đã thực hiện cho 278 hộ tại 2 ngôi làng nghèo tên là Mauriya & Santi Anus Village cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 34 cây số. Xin mời quí vị hảo tâm xem qua một vài hình ảnh tường trình..
16/09/2020(Xem: 4075)
Hiệp Hội Tương Trợ Người Đông Dương Springvale (SICMAA) được sự tài trợ của chính phủ tiểu bang Victoria có chương trình đặc biệt để trợ giúp quý vị gặp khó khăn trong giai đoạn COVID-19. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: - Cung cấp các thông tin về COVID-19 - Giúp đỡ các gia đình neo đơn, thăm hỏi, cung cấp các thông tin cũng như hướng dẫn để kết nối các dịch vụ hỗ trợ bao gồm “Gói cứu trợ khẩn cấp” dành cho những trường hợp đặc biệt, giúp đỡ khi bị bạo hành trong gia đình, dịch vụ gia cư, và sức khỏe v.v… - Điền đơn xin các hỗ trợ từ chính phủ, Dịch vụ tìm việc, Centrelink, hỗ trợ tiền điện
23/08/2020(Xem: 2406)
Gần 3 tuần qua, vì tình hình dịch Covid tái bùng phát, chúng con, chúng tôi không được sự chấp thuận của chính quyền để đi cứu trợ mặc dù hiện trạng bây giờ nhiều nơi trên xứ Ấn nạn đói đang xảy ra vì phong tỏa sau nhiều tháng trời. Cách đây vài hôm, khi nhận thấy có những vùng chưa nhiễm dịch thì chính quyền mới chấp thuận cho chúng con phép đến làm Phật sự. Buổi phát chẩn quà cứu trợ sáng qua (22 Aug.2020) đã được thực hiện cho 294 hộ nghèo tại 2 ngôi làng Vishal Village & Vishu Village, đi về hướng Thành Tỳ Xá Ly ( Vaishali) cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 32 cây số. Xin gửi quí vị xem một vài hình ảnh tường trình..
16/08/2020(Xem: 2788)
Kính thưa đại chúng, theo như chúng ta đã biết sự cơ cực của người dân khi thiên tai hạn hán đổ dồn trên đôi vai và cuộc sống của người nông dân đã cơ cực lại càng thêm trĩu nặng mà chính những người dân bình dị , mộc mạc này hằng ngày đã làm nên những hạt gạo nuôi mạng sống con người nhưng trong hoàn cảnh khó khăn phải vật lộn với thiên tai dịch bệnh hoành hành thì họ lại là người mong được nhận chút ít sự giúp đỡ này hơn bao giờ hết và cũng từ đó hay tin thì những tấm lòng người con Việt Nam xa xứ và gần nhất là tại Sydney - Úc châu với tinh thần của người con PHẬT nuôi dưỡng hạnh nguyện Bồ Tát thì những hạt GẠO đã chắp cánh cùng bay đến những vùng quê nghèo xa xuôi dưới bầu trời yêu thương nhân thế chia sẻ cho vơi bớt phần nào vất vả. "Bát cơm đầy cho vơi cơn đói Hạt tình thương nuôi dưỡng tình thế nhân" Hôm nay là chuyến thứ ba những hạt gạo của đại chúng chung lòng góp lại, đã biết đi và biết nói đồng thời cũng đến những nơi này kịp lúc người dân đang cần: 1. Tại Xã
07/08/2020(Xem: 2904)
Xứ Ấn vẫn còn tiếp tục trong tình trạng LockDown, thời điểm này tiểu bang Bihar & Bồ Đề Đạo Tràng thi thoảng có mưa mà vẫn nóng như nung người, nhưng cảm giác nóng có lẽ dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác đói kéo dài. Được chư Tôn đức và quí vị thương tưởng, hôm nay chúng con, chúng tôi lại có dịp lên đường gieo hạt tình thương. Buổi phát quà cứu trợ cho 296 gia đình bần cùng tại 2 ngôi làng Bagalpur Village and Sirajpur Village. Đây là 2 ngôi làng nghèo cách khá xa Bồ Đề Đạo Tràng nơi đức Phật thành Đạo 22 cây số. Nhờ hồng ân đức Phật, cho đến nay những vùng thuộc Phật tích như Bồ Đề Đao Tràng- những nơi thuộc Phật tích của tiểu bang Bihar vẫn it có ca nhiễm Covid , do vậy mà chính quyền sở tại đã cho phép chúng tôi trong việc phát chẩn cho dân nghèo tại đây trong tình trạng Lockdown còn tiếp tục..
29/07/2020(Xem: 2874)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Hơn tuần lễ vừa qua chúng con, chúng tôi đã chậm lại việc đi cứu trợ là vì phải tùy thuộc vào sự cho phép từ chính quyền địa phương của tiểu bang Bihar, chỉ khi nào họ xét thấy vùng nào chưa có sự lây nhiễm của dịch Covid thì mới cấp phép cho mình tổ chức phát chẩn từ thiện. Bản thân chúng con cũng hoàn toàn đồng ý sự quyết định này của chính quyền, bởi không gì quan trọng hơn sự an toàn cho tính mạng của người dân và của chính mình trong đại Dịch..
24/07/2020(Xem: 2649)
Vì tình hình nhiễm dịch Covid gia tăng, bang Bihar xứ Ấn phong tỏa trở lại đã được 1 tuần nay. Thời gian vừa qua chúng con, chúng tôi chờ đợi sự cho phép của chính quyền mới có thể đi ủy lạo được. Cách đây 2 hôm,( 20 July- 2020) vừa nhận được sự chấp thuân từ ty cảnh sát là chúng con tranh thủ tiếp tục lên đường.. Buổi phát chẩn quà cứu trợ đã được thực hiện cho 283 hộ nghèo tại 1 ngôi làng nghèo nằm trên quốc lộ từ Gaya hướng về Varanasi, cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 35 cây số, tên làng là Pipala Village,(làng Cây Bồ Đề), đa phần người dân ở đây sinh sống bằng nghề hái trái cây cho những nông trại của chủ điền giàu có. Đây là ngôi làng lần đầu tiên chúng con đến phát quà từ thiện nên dân chúng rất vui mừng. Được biết vùng này chưa có ai bị nhiễm Covid, chúng con cảm thấy yên tâm trong lúc phát quà.. Thành phần quà tặng cho mỗi hộ gồm có: 1 tấm Saree cho phụ nữ, 10 ký Gạo và bột Chapati, đường, muối dầu ăn và bánh ngọt cho trẻ em, kèm với 200 Rupees tiền mặt để mua thêm gạo cho t
16/07/2020(Xem: 3136)
Chiều ngày 15/07/2020, TỪ HÒA cùng với nhóm Thiện Nguyện Sen Trắng Bình Định đã trao tận tay 112 suất quà nghĩa tình của quý bạn (một bao gạo/10kg, một thùng mì (30 gói), một chai dầu Cái Lân 1 lít, và một chiếc áo thun) cho những hộ nghèo khó nhất của xã Canh Vinh, huyện Canh Vân, một trong ba huyện nghèo nhất Bình Định, có trong danh sách 64 huyện nghèo nhất nước (Ngân Hàng Thế Giới 2018-2020).
14/07/2020(Xem: 3146)
Gần cả tuần nay bang Bihar hầu như ngày nào cũng mưa, sáng hôm qua (July 13) tiết trời nắng ráo nên chúng con, chúng tôi lại tranh thủ tiếp tục lên đường.. gieo hạt từ tâm.. Buổi phát chẩn quà cứu trợ đã được thực hiện cho 276 hộ nghèo tại 1 ngôi làng nghèo khổ trong vùng sâu vùng xa, cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 30 cây số, tên làng là Kalipur Village, đa phần người dân ở đây sinh sống bằng nghề cày cấy, làm thuê cho những chủ điền giàu có. Đây là ngôi làng lần đầu tiên chúng con đến từ thiện, dân tình nơi đây mộc mạc hiền hòa nên cũng dễ sắp xếp trật tự cho buổi phát quà được diễn ra tốt đẹp.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
100,254,431