Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565

14/06/202108:29(Xem: 860)
Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565
Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..
 
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Để duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ hằng năm là truyền thống của Tăng đoàn tự ngàn xưa của đức Phật, mặc dù Ấn Độ đang trong tình trạng Dịch bịch nhưng chư Tăng các truyền thống vẫn câu hội về một trú xứ để tác pháp An Cư.
 
Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương ở xứ này, chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi cúng dường đến Đại Tăng với ước mong các ngài yên tâm An Cư tu tập trong hoàn cảnh thiếu thốn chung của nạn Dịch.
 
Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Đạo Phật (International Maha Sangha), chư India, Lào, Miến, Thái, Bangladesh,.. tai chùa Vimala Thong Chai Bodhi cách Bồ Đề Đạo Tràng 5 cây số. (Cúng dường đến 214 vị, mỗi vị thọ nhận 1 phong bì với tịnh tài 2500 Rupees- tương đương 35usd). Buổi cúng dường & Trai Tăng được gửi gắm từ những Tấm Lòng:
 
Đạo Tràng chùa Viên Minh- OC
Sư cô Khánh Thiện và Phật tử Diệu Châu-SanJose..
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seatle
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Gia đình Đạo hữu Tâm Thảo- Anh Tuấn võ (Thư Pháp)
Chị Khanh Trần- Anh Quyết Võ (Quang Hưng)
Nhóm Phật tử Chiêm Hằng & Tịnh Đạo CA ...
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada
Nhóm Đạo hữu TâmHạnh Thiền Đường ThuậnPháp & các thiện hữu vv.. 
Đạo hữu Thọ Le- Chicago 
Gia Đình Đạo hữu Diệu Thành- Đạo hữu Toàn Đỗ- New Jersy
Diệu Châu- Nguyễn Thượng Dực- Minh Nguyễn- Kim Trương   
1. Cẩm Xuân Quách pd Tịnh Mai-2. Cẩm Tâm Huỳnh pd Diệu Ngọc
3. Phượng Huỳnh Ferguson pd Như Hòa 
4. Lắm Huỳnh pd Trí Dũng-5. Hoàng Huỳnh 
6. Diệu Kính-7. Diệu Huyền-8. Trí Giác
Ba Mẹ Phật tử Diệu Nguyên.
Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga, Minh Đạt, Thúy Lê, Ông Tường Quang, 
Minh Tiến, Hòang Tôn, Diệu Hồng, Thanh Đăng, Diệu Mai, Jerry Clyde
Trần Thị Ướt PD Tịnh Thủy,
 
Hồi Hướng Phước Lành :
Do Phước báu ma chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là những duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai...
Đạo hữu Thọ Le- Chicago hồi hướng Phước lành cho Cha Me trong ngày giỗ.
Cầu an cho thân mẫu là Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga.
Cầu siêu cho HL. Ông Thạnh Cần pd Truyền Mẫn, Ông Hồng Phát, Tôn Thi Phương, Xa Thinh, Xa Khăc Vỹ,  Clyde's Babies cùng ông bà cha mẹ tổ tiên quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Hồi hướng cầu siêu cho  DƯƠNG VĂN NGỞI .PD Minh Thông 
Sn: 1947 Mất: 8/6/21 (11/4/21 AL)
Anh người bạn :NGUYỄN THƯỢNG DỰC. PD Chân Nguyên Đạo
Sn :1942 Mất: 22/5/21 (14/4/21  ÂL)
Nguyên Phúc & Nguyên Trí, Nguyên Đức & Nguyên Tuệ  xin được hồi hướng cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ gia tiên nội ngoại Ông Bà Cha Mẹ Thân Bằng quyến thuộc nhiều đời của hai họ Phạm & họ Nguyễn.
Xin hồi hướng công đức này cho gia đình của các phật tử được bình an, và cho
1. Cha Huỳnh Văn Sĩ pd Huệ Phát sanh 1918 mất ngày 8/9/1071 
2. Mẹ Nguyễn Thị Anh pd Diệu Minh sanh 1931 mất ngày 23/5/ 2002.
Nguyện chư Hương linh thừa tư Tam Bảo Lực & Phước Lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh nhàn cảnh.
- Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian  chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Tinh thần Cúng dường, Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm-  Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
ANUMODANA

Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-02Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-03Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-04Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-05Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-06Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-07Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-08Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-09Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-10Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-11Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-12Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-13Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-14Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-15Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-16Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-17Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-18Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-19Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-20Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-21Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-22Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-23Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-24Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-25Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-26Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-27Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-28Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-29Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-30Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-31Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-32Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-33Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-34Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-35Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-36Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-37Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-38Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-39


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn