Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565

14/06/202108:29(Xem: 2514)
Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565
Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..
 
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Để duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ hằng năm là truyền thống của Tăng đoàn tự ngàn xưa của đức Phật, mặc dù Ấn Độ đang trong tình trạng Dịch bịch nhưng chư Tăng các truyền thống vẫn câu hội về một trú xứ để tác pháp An Cư.
 
Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương ở xứ này, chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi cúng dường đến Đại Tăng với ước mong các ngài yên tâm An Cư tu tập trong hoàn cảnh thiếu thốn chung của nạn Dịch.
 
Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Đạo Phật (International Maha Sangha), chư India, Lào, Miến, Thái, Bangladesh,.. tai chùa Vimala Thong Chai Bodhi cách Bồ Đề Đạo Tràng 5 cây số. (Cúng dường đến 214 vị, mỗi vị thọ nhận 1 phong bì với tịnh tài 2500 Rupees- tương đương 35usd). Buổi cúng dường & Trai Tăng được gửi gắm từ những Tấm Lòng:
 
Đạo Tràng chùa Viên Minh- OC
Sư cô Khánh Thiện và Phật tử Diệu Châu-SanJose..
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seatle
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Gia đình Đạo hữu Tâm Thảo- Anh Tuấn võ (Thư Pháp)
Chị Khanh Trần- Anh Quyết Võ (Quang Hưng)
Nhóm Phật tử Chiêm Hằng & Tịnh Đạo CA ...
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada
Nhóm Đạo hữu TâmHạnh Thiền Đường ThuậnPháp & các thiện hữu vv.. 
Đạo hữu Thọ Le- Chicago 
Gia Đình Đạo hữu Diệu Thành- Đạo hữu Toàn Đỗ- New Jersy
Diệu Châu- Nguyễn Thượng Dực- Minh Nguyễn- Kim Trương   
1. Cẩm Xuân Quách pd Tịnh Mai-2. Cẩm Tâm Huỳnh pd Diệu Ngọc
3. Phượng Huỳnh Ferguson pd Như Hòa 
4. Lắm Huỳnh pd Trí Dũng-5. Hoàng Huỳnh 
6. Diệu Kính-7. Diệu Huyền-8. Trí Giác
Ba Mẹ Phật tử Diệu Nguyên.
Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga, Minh Đạt, Thúy Lê, Ông Tường Quang, 
Minh Tiến, Hòang Tôn, Diệu Hồng, Thanh Đăng, Diệu Mai, Jerry Clyde
Trần Thị Ướt PD Tịnh Thủy,
 
Hồi Hướng Phước Lành :
Do Phước báu ma chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là những duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai...
Đạo hữu Thọ Le- Chicago hồi hướng Phước lành cho Cha Me trong ngày giỗ.
Cầu an cho thân mẫu là Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga.
Cầu siêu cho HL. Ông Thạnh Cần pd Truyền Mẫn, Ông Hồng Phát, Tôn Thi Phương, Xa Thinh, Xa Khăc Vỹ,  Clyde's Babies cùng ông bà cha mẹ tổ tiên quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Hồi hướng cầu siêu cho  DƯƠNG VĂN NGỞI .PD Minh Thông 
Sn: 1947 Mất: 8/6/21 (11/4/21 AL)
Anh người bạn :NGUYỄN THƯỢNG DỰC. PD Chân Nguyên Đạo
Sn :1942 Mất: 22/5/21 (14/4/21  ÂL)
Nguyên Phúc & Nguyên Trí, Nguyên Đức & Nguyên Tuệ  xin được hồi hướng cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ gia tiên nội ngoại Ông Bà Cha Mẹ Thân Bằng quyến thuộc nhiều đời của hai họ Phạm & họ Nguyễn.
Xin hồi hướng công đức này cho gia đình của các phật tử được bình an, và cho
1. Cha Huỳnh Văn Sĩ pd Huệ Phát sanh 1918 mất ngày 8/9/1071 
2. Mẹ Nguyễn Thị Anh pd Diệu Minh sanh 1931 mất ngày 23/5/ 2002.
Nguyện chư Hương linh thừa tư Tam Bảo Lực & Phước Lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh nhàn cảnh.
- Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian  chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Tinh thần Cúng dường, Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm-  Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
ANUMODANA

Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-02Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-03Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-04Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-05Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-06Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-07Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-08Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-09Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-10Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-11Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-12Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-13Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-14Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-15Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-16Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-17Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-18Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-19Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-20Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-21Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-22Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-23Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-24Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-25Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-26Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-27Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-28Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-29Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-30Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-31Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-32Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-33Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-34Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-35Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-36Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-37Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-38Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-39


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03/08/2021(Xem: 2866)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào thứ 6 (July 30 2021) tuần vừa qua, Hồi từ thiện Bồ Đề Đạo Tràng chúng con, chúng tôi vừa thực hiện một đợt phát quà hỗ trợ cho 250 hộ bà con lao động nghèo tại quê hương VN nhân hoạn nạn Dịch Covid bùng phát. Kính mời quí vị đọc nguyên văn lời Tường trình của Ni Sư Huệ Lạc sau đây!
29/07/2021(Xem: 3234)
Giếng nước tình thương cho dân nghèo xứ Ấn Namo Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ''..Đầu cành dương liễu vương Cam Lộ - Một giọt mười phương rưới cũng đầy Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết - Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. '' Kính thưa quí Ni Sư và quí vị hảo tâm Từ thiện. Trong tâm niệm hành thiện: ''Sáng cho người thêm niềm vui- Chiều giúp người vơi bớt khổ'', hôm nay chúng tôi vừa hoàn tất một số giếng cần giục (Well hand-pump) cho những ngôi làng nghèo khu vực làng Uruvela Uruvela-Kassapa, Gaya, Nalanda tiểu bang Bihar India. 6 giếng nước này được thành tựu từ lòng bi mẫn của chư vị trong nhóm Phật tử chùa Từ Hạnh- Xin chia sẻ cùng quí vị một vài hình ảnh tường trình.
25/07/2021(Xem: 3051)
Hương Từ Bi con xin phép được chia sẻ một số hình ảnh về buổi phát quà “LAN TOẢ YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO XỨ ẤN” đợt 6 (19/07/2021) tại ngôi làng Ratnara Gangha Bigha (hơn 100 hộ gia đình) Hương Từ Bi con xin phép được tri ân, tán thán và tuỳ hỷ công đức của tất cả những nhà Hảo Tâm Việt Nam từ những quốc gia khác nhau trên thế giới đã phát khởi lòng Từ Bi, nhín bớt phần chi tiêu của gia đình mình để san sẻ những hạt gạo vô cùng trân quý đến với vùng Thánh Địa Thiêng Liêng của Bồ Đề Đạo Tràng với TẤM LÒNG TỪ BI và VÒNG TAY NHÂN ÁI, đồng lòng chung tay góp sức trên tinh thần “NHƯỜNG CƠM SẺ ÁO” - mở rộng vòng tay Từ Ái để cùng chia sẻ, san sớt miếng cơm, chén cháo … đến với những người kém may mắn hơn mình để giúp họ cầm cự vượt qua lúc khó khăn trong cơn đại dịch.
21/07/2021(Xem: 3134)
Vì hiện nay tình hình phong tỏa tại Sài Gòn thật chặt chẽ, rất khó khăn cho chúng con, chúng tôi xin được Phép vào những khu vực cách ly để phát quà, vì vậy chúng con, chúng tôi đã linh động quyết đinh giúp cho những hộ nghèo ở ngoại ô Sài Gòn, những bà con lao động tay chân, buôn thúng bán bưng.. Một khi SG LockDown dài hạn, tình hình kinh tế sẽ ảnh hưởng dây chuyền, vì vậy chúng tôi thiết nghĩ không riêng gì SG mà những vùng lân cận đều bị ành hưởng hết, vì vậy mong các vì hảo tâm hoan hỉ cho quyết đinh này của Hội Từ thiện chúng tôi.. Hôm qua, chúng tôi vừa thực hiện một đợt phát quà hỗ trợ cho 200 hộ nghèo. Kính mời quí vị đọc nguyên văn lời Tường trình của Ni Sư Huệ Lạc:
06/07/2021(Xem: 3304)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào ngày Thứ 7 (July 03) vừa qua, chúng con chúng tôi đã thực hiện một buổi phát chẩn tại 2 ngôi Làng Kusa & Niranjan Village. Làng Kusa chính là ngôi làng có ngôi đền Kusa Temple cách Bồ đề Đạo Tràng chừng 6 cây số, đánh dấu nơi ngàn xưa Thế Tôn đã thọ nhận 8 bó cỏ của người nông phu, rồi từ địa điểm đó Ngài đã mang cỏ về trải làm toạ cụ dưới Cội Bồ Đề và tu hành chứng Đạo. Hiện nay dân chúng nơi đây nói riêng và nhiều nơi trên xứ Ấn nói chung vẫn khổ sở vì Dịch Covid còn kéo dài lê thê, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nên kinh tế của xứ này
03/07/2021(Xem: 2631)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào ngày Thứ Bảy (June 12) vừa qua, được sự cho phép của chính quyền địa phương làng Durgagar và Armoba Village Bihar India, nhóm Từ thiện Bodhgaya Heart chúng con, chúng tôi đã tiếp tục hành trình cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo mùa Dịch covid. Xin mời chư vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.. Buổi phát quà cứu trợ cho 358 căn hộ tại 2 ngôi làng cách Bồ đề Đạo Tràng chừng 9 cây số.
27/06/2021(Xem: 2955)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương, chúng con, chúng tôi đã thực hiện hai buổi cúng dường tịnh tài, tịnh vật và một ít nhu yếu phẩm đến chư Tăng Ni thuộc truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa Tibet tại Dharamsala, các vị Ẩn sỹ trên đỉnh Triund Himachal, cũng như các vị Tăng Ni VN hiện đang theo học PG Mật Tông tại Dharamsala India (19 vị). Sư cô Thích nữ Huệ Thảo đã thừa hành Phật sự này và đã cúng dường tất cả là 245 vị tu sỹ, trong đó có 19 vị tránh tiếp xúc đám đông nên đã nhận chuyển vào tài khoản cá nhân từ Sư cô Huệ Thảo, một số vị vì bịnh trạng đã nhờ bạn đồng tu nhận dùm, mỗi vị thọ nhận 1500INR kèm với một số tịnh vật cúng dường.
16/06/2021(Xem: 3063)
TÂM THƯ CẢM TẠ CỨU TRỢ ẤN ĐỘ Kính bạch quý Ngài Kính thưa quý vị, Từ đầu tháng tư năm 2021 đến nay, Covid-19 biến thể đã bùng nổ tại nước Ấn Độ, và khiến con số người bị nhiễm tăng vọt, cũng như số người tử vong. Theo tình hình mới nhất gần đây, Ấn Độ ghi nhận đã có hơn 19 triệu ca nhiễm virus corona, và đã có hơn 215.000 ca tử vong, tuy trên thực tế số lượng tử vong được cho là cao hơn nhiều. Số tử vong hàng ngày cao nhất trước đó ở nước này, cũng được nêu trong tuần rồi, là 3.645 trường hợp. Cạnh bên sự nhiễm bệnh và tử vong, Ấn Độ còn phải gánh nặng bởi sự thiếu thốn lương thực trầm trọng, nạn đói bao trùm khắp khắp nơi.
12/06/2021(Xem: 2379)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào ngày Thứ Ba (June 08) vừa qua, được sự cho phép của chính quyền địa phương làng Tikabigar và Kutitya Village Bihar India, nhóm Từ thiện Bodhgaya Heart chúng con, chúng tôi đã tiếp tục hành trình cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo mùa Dịch covid. Xin mời chư vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.. Buổi phát quà cứu trợ cho 377 căn hộ tại 2 ngôi làng cách Bồ đề Đạo Tràng chừng 8 cây số. Thành phần quà tặng cho mỗi hộ gồm có: 10 ký Gạo và bột Chapati, 1 bộ áo Sari, 2 ký đường, dầu ăn, bánh ngọt cho trẻ em và 100Rupees tiên mặt (Mỗi phần quà trị giá: 15usd.75cents >< 377 hộ = . Bên cạnh đó là những phần phụ phí như mướn xe chở hàng, tiền công đóng gói và công thợ khuân vác, tiền quà cho những người sắp xếp trật tự tại nơi phát chẩn.)
03/06/2021(Xem: 3003)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Thiện hữu & quí vị hảo tâm. Vào ngày Chủ Nhật (May 30) vừa qua, được sự cho phép của chính quyền địa phương làng Rampur Village & Katiya Village Bihar India, nhóm Từ thiện Bodhgaya Heart chúng con, chúng tôi đã tiếp tục hành trình cứu trợ thực phẩm cho dân nghèo mùa Dịch covid. Xin mời chư vị xem qua một vài hình ảnh tường trình.. Buổi phát quà cứu trợ cho 363 căn hộ tại 2 ngôi làng cách Bồ đề Đạo Tràng chừng 14 cây số.
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567