Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565

14/06/202108:29(Xem: 2507)
Hộ Trì Chư Tăng Xứ Phật Nhân Mùa An Cư Kiết Hạ PL2565
Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-01
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
- Hoà hợp chúng Tăng Già thanh tịnh
Đức vô song tứ thánh sa môn
Thừa hành di giáo Thế Tôn
Đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng.
Từ quá khứ vô vàn Tăng Chúng
Ở tương lai vô lượng thánh hiền
Hiện tiền Tăng Bảo phước điền
Con xin kính lễ gieo duyên Niết bàn..
 
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm.
 
Để duy trì truyền thống An Cư Kiết Hạ hằng năm là truyền thống của Tăng đoàn tự ngàn xưa của đức Phật, mặc dù Ấn Độ đang trong tình trạng Dịch bịch nhưng chư Tăng các truyền thống vẫn câu hội về một trú xứ để tác pháp An Cư.
 
Với tâm niệm hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tu hành nơi đất Phật trong lúc nhiều khó khăn do Dịch covid đang nhiễu nhương ở xứ này, chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi cúng dường đến Đại Tăng với ước mong các ngài yên tâm An Cư tu tập trong hoàn cảnh thiếu thốn chung của nạn Dịch.
 
Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Đạo Phật (International Maha Sangha), chư India, Lào, Miến, Thái, Bangladesh,.. tai chùa Vimala Thong Chai Bodhi cách Bồ Đề Đạo Tràng 5 cây số. (Cúng dường đến 214 vị, mỗi vị thọ nhận 1 phong bì với tịnh tài 2500 Rupees- tương đương 35usd). Buổi cúng dường & Trai Tăng được gửi gắm từ những Tấm Lòng:
 
Đạo Tràng chùa Viên Minh- OC
Sư cô Khánh Thiện và Phật tử Diệu Châu-SanJose..
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Nhóm Phật tử Tịnh Thanh Seatle
(Tường trình DS chi tiết qua Email)
Gia đình Đạo hữu Tâm Thảo- Anh Tuấn võ (Thư Pháp)
Chị Khanh Trần- Anh Quyết Võ (Quang Hưng)
Nhóm Phật tử Chiêm Hằng & Tịnh Đạo CA ...
Nhóm Phật tử Nguyên Trí Canada
Nhóm Đạo hữu TâmHạnh Thiền Đường ThuậnPháp & các thiện hữu vv.. 
Đạo hữu Thọ Le- Chicago 
Gia Đình Đạo hữu Diệu Thành- Đạo hữu Toàn Đỗ- New Jersy
Diệu Châu- Nguyễn Thượng Dực- Minh Nguyễn- Kim Trương   
1. Cẩm Xuân Quách pd Tịnh Mai-2. Cẩm Tâm Huỳnh pd Diệu Ngọc
3. Phượng Huỳnh Ferguson pd Như Hòa 
4. Lắm Huỳnh pd Trí Dũng-5. Hoàng Huỳnh 
6. Diệu Kính-7. Diệu Huyền-8. Trí Giác
Ba Mẹ Phật tử Diệu Nguyên.
Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga, Minh Đạt, Thúy Lê, Ông Tường Quang, 
Minh Tiến, Hòang Tôn, Diệu Hồng, Thanh Đăng, Diệu Mai, Jerry Clyde
Trần Thị Ướt PD Tịnh Thủy,
 
Hồi Hướng Phước Lành :
Do Phước báu ma chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là những duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai...
Đạo hữu Thọ Le- Chicago hồi hướng Phước lành cho Cha Me trong ngày giỗ.
Cầu an cho thân mẫu là Tôn Ngự Tiên pd Diệu Nga.
Cầu siêu cho HL. Ông Thạnh Cần pd Truyền Mẫn, Ông Hồng Phát, Tôn Thi Phương, Xa Thinh, Xa Khăc Vỹ,  Clyde's Babies cùng ông bà cha mẹ tổ tiên quá vãng được siêu sanh tịnh độ.
Hồi hướng cầu siêu cho  DƯƠNG VĂN NGỞI .PD Minh Thông 
Sn: 1947 Mất: 8/6/21 (11/4/21 AL)
Anh người bạn :NGUYỄN THƯỢNG DỰC. PD Chân Nguyên Đạo
Sn :1942 Mất: 22/5/21 (14/4/21  ÂL)
Nguyên Phúc & Nguyên Trí, Nguyên Đức & Nguyên Tuệ  xin được hồi hướng cầu siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ gia tiên nội ngoại Ông Bà Cha Mẹ Thân Bằng quyến thuộc nhiều đời của hai họ Phạm & họ Nguyễn.
Xin hồi hướng công đức này cho gia đình của các phật tử được bình an, và cho
1. Cha Huỳnh Văn Sĩ pd Huệ Phát sanh 1918 mất ngày 8/9/1071 
2. Mẹ Nguyễn Thị Anh pd Diệu Minh sanh 1931 mất ngày 23/5/ 2002.
Nguyện chư Hương linh thừa tư Tam Bảo Lực & Phước Lực, tốc xả mê đồ, siêu sanh nhàn cảnh.
- Nguyện hội hướng công đức này, đặc biệt đến những nạn nhận đã quá vãng bởi dịch bịnh Corona Covid 19, nguyện cầu cho tất cả hương linh được siêu sanh nhàn cảnh, những bịnh nhân đang trong thời gian  chống chỏi với dịch bịnh trên toàn cầu. Nguyện cầu cho hết thảy bịnh nhân được tai qua nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ và Pháp giới chúng sanh vô lượng an lành, hạnh phúc..
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Sakya Tánh Tuệ

Tinh thần Cúng dường, Bố thí BaLaMật (Tam luân không tịch) là cao thượng nhất. Vì thế những hình ảnh này chỉ mang tính tường trình Phật sự cùng những vị ân nhân đã phát tâm-  Khi bạn khởi tâm tùy hỷ trước những thiện sự thì công đức của bạn được sánh bằng những người thực thi.
 
ANUMODANA

Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-02Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-03Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-04Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-05Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-06Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-07Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-08Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-09Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-10Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-11Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-12Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-13Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-14Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-15Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-16Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-17Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-18Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-19Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-20Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-21Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-22Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-23Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-24Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-25Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-26Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-27Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-28Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-29Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-30Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-31Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-32Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-33Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-34Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-35Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-36Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-37Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-38Ho-Tri-Chu-Tang-Xu-Phat-nhan-mua-Ac-Cu-Kiet-Ha-PL2565-39


***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17/08/2023(Xem: 282)
Phong Điền và Quảng Điền là 2 vùng đất có nhiều người mù và tàn tật nhất của tỉnh thừa thiên Huế, chúng tôi không rõ nguyên nhân vì sao rất nhiều bà con ở đây rơi vào tình cảnh bi thương như thế. Có một vài chia sẻ của cư dân vùng này cho biết rằng phần nhiều họ là nạn nhân của loại chất độc màu Da Cam... Chiến tranh đã để lại những vết tích thật buồn trên thân phận con người.. - Xin tường trình một vài hình ảnh buổi từ thiện trao quà tặng những người Mù tại Hội người Mù Phong Điền và bà con nghèo Làng Phú Lễ- Thừa Thiên Huế (Thành phần quà tặng gồm có Gạo, thùng Mì, nhu yếu phẩm Dầu ăn, đường, bôt nêm vv.. trị giá 350ngàn VND VÀ một phong bao 150VND. Tổng trị giá mỗi phần quà là 500VND - Tặng cho hai nơi là 300 hộ.
30/06/2023(Xem: 750)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu... Hạ về, mang theo cái nắng nóng như thiêu đốt xứ Ấn, gần đây báo chí mạng đưa tin nhiều nơi ở Ấn Độ đã xảy ra khá nhiều nạn người chết vì chịu không nổi sức nóng khắc nghiệt hiện thời. Để chia sẻ với người nghèo xứ India trong thời điểm khô hạn này, ngày hôm qua (28 June 2023) chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Chandan & Ganghar Village cách Bồ Đề Đạo Tràng chừng 12 cây số. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
08/06/2023(Xem: 603)
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sinh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Phật đản, trong tâm tình tri ân đức Phật giáng trần cùng với tâm nguyện hộ trì chư Tôn đức Tăng già, các bậc tôn đức tu hành nơi xứ Phật, vào sáng hôm qua ngày 6. 06 2023 chúng con, chúng tôi đã thực hiện viên mãn một buổi cúng dường chư Tăng các truyền thống Phật giáo tại Bangladesh Monastery thuộc khu vực Bồ Đề Đạo Tràng Bodhgaya India với sự bảo trợ của chư tôn đức Ni và chư Phật tử 4 phương... Xin tường trình cùng chư vị một vài hình ảnh của buổi cúng dường International Maha Sangha, chư Tăng India, Tibet, Lào, Miến, Thái, Bangladesh, Campuchia, VN.(Chư Tăng thâm niên thọ nhận phong bì 1000INR kèm với 1 phần quà).
22/05/2023(Xem: 1165)
Trưa nay, Thứ Hai 22/5/2023, HT Hội Chủ Thích Tâm Minh, TT Tổng Thư Ký Thích Nguyên Tạng, NS Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện TN Tâm Lạc, NS Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện TN Thành Liên, SC Thư Ký TV Từ Thiện TN Huệ Nhẫn cùng một số Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan đã có chuyến thăm viếng Tòa Đại Sứ Thổ Nhĩ Kỳ và trao tấm cheque $55,000 Úc kim để giúp nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng 2 vừa qua.
04/05/2023(Xem: 973)
- Kính thưa chư Tôn đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Kính lạy Phật Từ bi Diệu giác Đấng Đại Hùng giải thoát chúng sinh Đại Bi Đại Trí trọn lành Trời, người quy ngưỡng tứ sanh nương nhờ.. Mùa Phật đản đã về trên khắp năm châu, thông thường hàng năm vào thời điểm này là chư Tăng tại Bồ Đề Đạo Tràng tổ chức Lễ Vesak tưởng niệm 3 sự kiện trọng đại của cuộc đời đức Phật (ngày Buddha Purnima Vesak/Phật Bảo/Tam hợp theo Phật lịch năm 2567). Tinh thần chính tiêu biểu trong mốc thời gian này nỗi bậc nhất đó là tưởng niệm ngày đức Phật đản sinh Phật lịch 2567- 2023.
29/04/2023(Xem: 702)
Tặng 400 phần cơm chay ngày 23/04/2023 Thầy Ngộ Thông, Thầy Tánh Tuệ, Diệu Âm PA USA Ngọc Thiện, Canada AMIDAPHAT GIA ĐÌNH: HỌ ĐINH HP-VN Tặng 400 phần cơm chay Trước Bệnh Viện Ung Bướu cơ sở 2 Đợt 33 Ngày 23/ 4 / 2023
16/04/2023(Xem: 896)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu.. Trước thềm mùa Phật đản Vesak sẽ diễn ra đầu tháng 5 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Để chia sẻ với người nghèo xứ Ấn niềm vui Vesak, tuần vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một buổi phát quà tại hai làng nghèo Parki parariya Village & Uruvela Village- Bodhgaya Bihar. Xin được gửi một vài hình ảnh tường trình thiện sự.
16/02/2023(Xem: 1112)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm, pháp hữu ... Trong tâm niệm: ''Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người vơi bớt khổ''. Nhận được sự thương tưởng của chư Tôn đưc và Phật tử cùng các thiện hữu hảo tâm, tuần lễ vừa qua chúng con, chúng tôi đã thực hiện một chuyến đi thăm trại cùi Gaya-(cách Bồ Đề Đạo Tràng 14 cây số) để trợ giúp ít nhiều cho những người cùi bất hạnh nơi này.. - Thành phần quà tặng cho 268 bịnh nhân, một nửa là người đã phát bịnh cùi , một nửa là người chưa phát bịnh. Quà cho mỗi bịnh nhân gồm có: 12 ký Gạo và bột Chapati, 1 bộ áo Sari (cho nữ giới), đường, dầu ăn, bánh ngọt, và tặng thêm 30.00Rupees tiền mặt cho Hội người cùi Gaya để mua gạo và như yếu phẩm cho những bịnh nhân không có khả năng lao động.
12/02/2023(Xem: 999)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa chư Tôn Đức, chư Pháp hữu & quí vị hảo tâm. Mùa Xuân Quý Mão năm nay, những ngày đầu năm cũng là thời điểm Pháp hội Ninh Mã (Nyingmapa) khai hội tu tập & cầu nguyện cho: ''Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc'' tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhân cơ duyên này (chúng con) chúng tôi đã được quí vị pháp hữu, thiện hữu phát tâm lành cúng dường gieo duyên cùng Pháp hội và chư Đại tăng trong thời gian 10 ngày pháp hội diễn ra.
01/02/2023(Xem: 1042)
Kính thưa chư Tôn đức, chư vị thiện tâm và pháp hữu . Với tâm nguyện san sẻ và kết duyên lành với chúng sanh đầu Xuân mới, vào sáng ngày 28 Jan 23 (mùng 7 tết) chúng con, chúng tôi đã đến thăm & phát quà tại làng Rajsapur Gaya gần núi Khổ Hạnh Lâm (Bihar India), đây là thiện sự đầu tiên trong mùa Xuân Quý Mão, chúng tôi thật hoan hỉ khi thấy dân nghèo nơi đây vô cùng mừng rỡ và hạnh phúc khi được nhận quà. Nhờ vào sự hộ trì của chư Thiên, Hộ Pháp, mặc dù dân chúng đến rất đông nhưng buổi phát quà đã diễn ra trong trật tự và viên mãn .
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567