Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh (19/02 Âm Lịch Canh Tý, 2020)

13/03/202006:39(Xem: 1689)
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh (19/02 Âm Lịch Canh Tý, 2020)


Bo_Tat_Quan_Am_2

VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SANH

(19/02 Âm Lịch 2020)

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

Hiệu Viên Thông, danh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Chánh Pháp Minh Như Lai, Cổ Phật Ngài là
Trụ Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà
Quảng phát hoằng thệ nguyện, Ta Bà thị hiện

 

Chúng sanh khổ trầm luân, đắm chìm trong biển
Ngồi thuyền Pháp Ngài đến cứu khỏi sông mê
Cùng tử mải lưu lạc, Ngài chỉ đường về
Tây Phương Cực Lạc cõi, quê hương là đó

 

Ta Bà U Minh, Ngài tầm thanh cứu khổ
Hữu cầu tất ứng, bình đẳng độ chúng sanh
Thành khẩn tha thiết, nguyện nào chẳng sớm thành
Chỉ sợ niềm tin không kiên định vững chắc

 

Gông cùm xiềng xích, niệm danh được giải thoát
Cùng nạn binh đao, giặc cướp, thảy vượt qua
Dạ Xoa La Sát, loài quỷ cùng tà ma
Niệm danh hiệu Ngài, liền tai qua nạn khỏi

 

Chúng sanh nào bị tham sân si chi phối
Muốn thoát ra khỏi, năng khởi danh hiệu Ngài
Cam lồ Tịnh thủy, tưới mát lòng nhẹ vơi
Thân tướng đoan nghiêm, lửa lòng thời dập tắt

 

Muốn được ai độ, Ngài ứng thân nói Pháp
Cần thân Phật độ, Ngài liền hiện Phật thân
Chí đến thị hiện là đồng nữ đồng nam
Quán Âm Bồ Tát có muôn thân độ thoát

 

Ngày đêm đi cùng khắp tận ba đường ác
Cứu chúng sanh thoát cảnh địa ngục lầm than
Cùng ngạ quỷ súc sinh, dứt thân khổ nàn
Cho đến độ hết thảy về Niết Bàn cõi

 

Lòng đại từ bi vô điều kiện vô đối
Tâm hỷ đại xả đến với mọi chúng sanh
Không chút phân biệt, thân sơ bình đẳng hành
Truyền Chú Đại Bi, độ hữu tình nhất thiết

 

Lục tự Đại minh, bao nghiệp chướng tiêu diệt 
Chú Om Mani, tâm thường biết thọ trì
Bát Nhã Tâm Kinh, bờ giác sớm quay về
Sắc Không vô ngại, Bồ đề tâm kiên định

 

Nhĩ căn Viên thông, phản văn văn tự tánh
Năng văn sở văn, động tĩnh không nhiễm vào
Tính nghe xưa giờ, sinh diệt nào có đâu
Vào Tam ma đề, Bồ đề mau thành tựu

 

Cực Lạc Thế Giới, ai tha thiết hâm mộ
Tràng phan bảo cái, Ngài độ tiếp dẫn về
Vô Lượng Thọ Phật, cõi giác ngộ dứt mê
Di Đà thọ ký, tương lai đều thành Phật

 

Mừng Vía Đản Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát
Con quy mạng lễ, chắp tay xưng tán Ngài
Một lòng tri ân khôn xiết muốn tỏ bày
Ngàn tay ngàn mắt, xin Ngài từ bi độ

 

Đương nguyện chúng sanh tâm trí thường tỏ ngộ
Đời đời sinh ra, Bồ tát thị hiện Thầy
Với thiện tri thức, Tịnh độ cùng đắp xây
Tâm Bồ đề phát, không thối thất lay chuyển

 

Khi mãn báo thân, đồng sanh về cõi Tịnh
Hoa khai kiến Phật, Tây Phương cảnh hiện tiền 
Đảnh lễ Di Đà, liền chứng ngộ Vô sanh 
Phật đạo viên thành, đền đáp Tứ ân trọng

 

COVID-19, thế giới đang hoảng loạn

Trước cơn đại dịch lấy đi bao mạng người

Nguyện xin Bồ Tát rải cam lồ cuốn trôi

Bệnh tật phiền não, tham sân si thôi thúcNguyện Đấng Từ Bi với ngàn tay ngàn mắt

Độ quê hương con, nước Việt Nam bao đời

Thế giới muôn loài, được mắt Huệ sáng soi

Vượt qua biển khổ, dừng thôi các vọng nghiệp.

 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

2018/04/05 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/01/202109:18(Xem: 84913)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
24/07/202117:04(Xem: 413)
Kính lạy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ( Avalokitesvara) Ngài là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh. Hôm nay là ngày vía Đức Ngài đã thành Đạo 19/6 âm lịch rơi vào 28/7/2021. Kính bạch Ngài .... Từ nhiều năm về trước các chùa Tự viện tại VN và Hải ngoại đều cử hành 3 ngày vía (19/2-19/6-19/9) rất trọng thể để quy ngưỡng và dâng trọn niềm tin đến Đức Ngài. Vị Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài.( theo kinh Pháp Hoa ). Và con đã từng khấn nguyện sẽ cúng dường đến Ngài bằng những vần Thơ , bài viết hầu tán dương Ngài với hạnh nguyện Nhĩ căn Viên Thông như Đức Cổ Phật hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai đã thành tựu và trong dân gian Ngài (Bồ-tát Quán Thế Âm ) được tha thiết thầm kính tôn xưng Mẹ Quan Âm .
26/06/202109:46(Xem: 602)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
26/04/202107:42(Xem: 751)
Đức Chuẩn Đề (1) vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Mười sáu tháng ba âm lịch, vía lễ thực thi (2) Ngài thường thuyết giảng Kinh Đà La Ni, Nguyện cầu tất cả trong Thế gian, Xuất thế gian đều thành tựu ... Khi nhìn biểu tượng Ngài ...khiến tâm tự nhủ (3) Uy lực từ bi vô biên với quần sanh Trí tuệ vĩ đại ...tay thứ chín ..Bát Nhã kinh Nguyện noi gương Bồ tát Long Thọ đọc 7 lần thần chú (4) Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát
29/03/202108:44(Xem: 1023)
Không hiểu tại sao đến bây giờ tôi mới chú ý đến điều lý thú và mầu nhiệm này giữa Khánh Vía 19/2 của Bồ Tát Quán Thế Âm và Khánh Vía 21/2 của Đức Bồ Tát Phổ Hiền! Như chúng ta ai cũng biết Phật giáo Đại Thừa có Tứ Đại Bồ Tát đó là : Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Trí Văn Thù, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền và Đức Địa Tạng Bồ Tát . Từ lâu Phật tử Bắc Tông thường cử hành long trọng 3 ngày lễ vía cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là 19/2 ngày đản sanh , 19/6 ngày thành đạo và 19/9 ngày xuất gia . Riêng lễ vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh vào ngày 21 tháng hai âm lịch và nhưng rất ít khi được nhắc đến lễ vía Đức Ngài thành đạo vào ngày 23 tháng tư âm lịch.
17/11/202020:03(Xem: 1013)
Một người đi vượt biên từ Huế đi về hướng Hong kong, trên thuyền đánh cá nhỏ của gia đình gồm 5 người, đi được 5 ngày mà lạc đường hết xăng dầu trôi bềnh bồng trên biển. Cả nhà sắp chết khát và đói.Cả nhà quì lạy cầu nguyện Quán thế âm suốt ngày đêm cứu giúp cứu nạn. Với lòng thành, với tu theo Quán thế Âm từ lâu khi còn ở Huế, cầu xin được hai ngày thì có báo ứng. Tự nhiên có 3 con cá voi, một con đi đầu dẫn đường còn hai con còn lại cập kẹp vô thuyền hai bên hông mạn thuyền mà bơi về hướng mà sau này biết là Hong kong. Ba con cá ông nầy bơi như vậy suốt 2 ngày 2 đêm thì sáng ra, thấy bờ đất liền là Hong kong thì đàn cá chia tay. Cả nhà sống được và đi Mỹ ở California đến ngày nay. Như vậy giải thích tu tập theo Quán thế Âm là có thật
29/10/202009:10(Xem: 1413)
Thư Mời Tham Dự Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan
21/10/202017:24(Xem: 1003)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm là tuyển tập 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi danh hiệu tán dương một bản nguyện, công đức, khuyến tu, hóa thân, hoặc oai lực của Bồ Tát, viết thành một câu khá dài. Phần lớn danh hiệu trích dẫn từ Kinh Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni (266 câu), Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa (81 câu). Còn lại dẫn từ các Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni, Kinh Bất Không Quyến Sách, Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Như Ý Ma Ni Đà La Ni, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm và các Kinh Luận khác. Do dẫn nhiều bản Kinh nên có những chỗ tương tự hoặc lập lại để tôn trọng ý Kinh.
06/10/202017:14(Xem: 2952)
Giúp Phật hoằng pháp độ quần sanh, Quán sâu Bát-nhã trí tuệ thành. Năm uẩn đều không, trừ nhân ngã, Ba độc dứt rồi hiện Phật, Tăng. Điều tâm, lìa tướng, phá chấp pháp, Bỏ Tiểu theo Đại, đạo viên thành. Hiện tướng tỳ-kheo dạy bảo chúng, Lập thành công lớn chẳng kể công.
16/09/202019:41(Xem: 1279)
Nếu ai đã vào tuổi Thu Đông và đã từng trải qua những cơn đau nhức do thấp khớp chắc chắn sẽ hiểu được tiến trình tuần tự của sự Sinh / Diệt của Già, Bệnh, Khổ. Tâm trong chuỗi Thập Nhị Nhân duyên ( nếu hành giả ấy có học qua về Phật Pháp ) lúc bấy giờ hành giả sẽ không muốn bị ràng buộc bởi tham ái hay bất mãn nào cả.. Lúc đó khi ngồi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, hành giả sẽ thốt ra " Thì ra điều ao ước duy nhất khi đến với cuộc đời này chỉ là sẽ được sống hạnh phúc và chết bình an."