Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh (19/02 Âm Lịch Canh Tý, 2020)

13/03/202006:39(Xem: 2060)
Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh (19/02 Âm Lịch Canh Tý, 2020)


Bo_Tat_Quan_Am_2

VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẢN SANH

(19/02 Âm Lịch 2020)

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

Hiệu Viên Thông, danh Quán Tự Tại Bồ Tát 
Chánh Pháp Minh Như Lai, Cổ Phật Ngài là
Trụ Tây Phương Cực Lạc Phật A Di Đà
Quảng phát hoằng thệ nguyện, Ta Bà thị hiện

 

Chúng sanh khổ trầm luân, đắm chìm trong biển
Ngồi thuyền Pháp Ngài đến cứu khỏi sông mê
Cùng tử mải lưu lạc, Ngài chỉ đường về
Tây Phương Cực Lạc cõi, quê hương là đó

 

Ta Bà U Minh, Ngài tầm thanh cứu khổ
Hữu cầu tất ứng, bình đẳng độ chúng sanh
Thành khẩn tha thiết, nguyện nào chẳng sớm thành
Chỉ sợ niềm tin không kiên định vững chắc

 

Gông cùm xiềng xích, niệm danh được giải thoát
Cùng nạn binh đao, giặc cướp, thảy vượt qua
Dạ Xoa La Sát, loài quỷ cùng tà ma
Niệm danh hiệu Ngài, liền tai qua nạn khỏi

 

Chúng sanh nào bị tham sân si chi phối
Muốn thoát ra khỏi, năng khởi danh hiệu Ngài
Cam lồ Tịnh thủy, tưới mát lòng nhẹ vơi
Thân tướng đoan nghiêm, lửa lòng thời dập tắt

 

Muốn được ai độ, Ngài ứng thân nói Pháp
Cần thân Phật độ, Ngài liền hiện Phật thân
Chí đến thị hiện là đồng nữ đồng nam
Quán Âm Bồ Tát có muôn thân độ thoát

 

Ngày đêm đi cùng khắp tận ba đường ác
Cứu chúng sanh thoát cảnh địa ngục lầm than
Cùng ngạ quỷ súc sinh, dứt thân khổ nàn
Cho đến độ hết thảy về Niết Bàn cõi

 

Lòng đại từ bi vô điều kiện vô đối
Tâm hỷ đại xả đến với mọi chúng sanh
Không chút phân biệt, thân sơ bình đẳng hành
Truyền Chú Đại Bi, độ hữu tình nhất thiết

 

Lục tự Đại minh, bao nghiệp chướng tiêu diệt 
Chú Om Mani, tâm thường biết thọ trì
Bát Nhã Tâm Kinh, bờ giác sớm quay về
Sắc Không vô ngại, Bồ đề tâm kiên định

 

Nhĩ căn Viên thông, phản văn văn tự tánh
Năng văn sở văn, động tĩnh không nhiễm vào
Tính nghe xưa giờ, sinh diệt nào có đâu
Vào Tam ma đề, Bồ đề mau thành tựu

 

Cực Lạc Thế Giới, ai tha thiết hâm mộ
Tràng phan bảo cái, Ngài độ tiếp dẫn về
Vô Lượng Thọ Phật, cõi giác ngộ dứt mê
Di Đà thọ ký, tương lai đều thành Phật

 

Mừng Vía Đản Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát
Con quy mạng lễ, chắp tay xưng tán Ngài
Một lòng tri ân khôn xiết muốn tỏ bày
Ngàn tay ngàn mắt, xin Ngài từ bi độ

 

Đương nguyện chúng sanh tâm trí thường tỏ ngộ
Đời đời sinh ra, Bồ tát thị hiện Thầy
Với thiện tri thức, Tịnh độ cùng đắp xây
Tâm Bồ đề phát, không thối thất lay chuyển

 

Khi mãn báo thân, đồng sanh về cõi Tịnh
Hoa khai kiến Phật, Tây Phương cảnh hiện tiền 
Đảnh lễ Di Đà, liền chứng ngộ Vô sanh 
Phật đạo viên thành, đền đáp Tứ ân trọng

 

COVID-19, thế giới đang hoảng loạn

Trước cơn đại dịch lấy đi bao mạng người

Nguyện xin Bồ Tát rải cam lồ cuốn trôi

Bệnh tật phiền não, tham sân si thôi thúcNguyện Đấng Từ Bi với ngàn tay ngàn mắt

Độ quê hương con, nước Việt Nam bao đời

Thế giới muôn loài, được mắt Huệ sáng soi

Vượt qua biển khổ, dừng thôi các vọng nghiệp.

 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

2018/04/05 (Mộng Lệ An)
Nghiệp Huân Dương

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01/11/202119:03(Xem: 730)
Kính mừng Lễ Vía Đức Phật Dược Sư Đản Sinh 30/9 Nhân ngày lễ Đức Đông Phương Giáo Chủ cùng tìm hiểu niềm tin đối với Ngài và sự mầu nhiệm linh ứng đến với mỗi Phật Tử .... Cách đây 25 năm, lần đầu tiên sự linh ứng của Phật Dược Sư đã đến với tôi một cách bất ngờ mà sau này khi học Phật tôi mới hiểu là mình có được túc duyên mới có được một phương thuốc nhiệm mầu về tâm linh do Ngài ban tặng qua câu thần chú linh ứng như sau mà lúc ấy chưa có YouTube để nghe như bây giờ .... Thần chú Dược Sư là một trong những câu thần chú được trì tụng nhiều nhất bởi công năng bất khả tư nghì mà nó đem lại cho hành giả khi trì tụng. Không chỉ có năng lực chữa lành bệnh tự thân hành giả mà còn có công năng chữa bệnh cho người khác. Quan trọng hơn là khả năng tịnh hoá những nghiệp bất thiện trong
22/10/202118:05(Xem: 715)
Kính mừng Lễ Vía Quán Thế Âm 19/9 Kính dâng Thầy bài thơ nhân ngày Lễ Vía Quán Thế Âm 19/9 âm lịch ( 24/10/2021) .Kính chúc sức khỏe Thầy Kính ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ... Một lần nữa, sự nhiệm mầu đã đến ! Melbourne vừa gỡ bỏ lockdown hai ngày Lễ vía Bồ Tát 19/9 sẽ cử hành ... hoan hỷ thay ! Mừng Ngài đã lắng nghe, giải cứu giúp thoát Khổ ! Sự là lòng từ bi nhân ái vị tha ...Bồ Tát Độ Lý thì chúng con tự cứu độ bản thân Bao dung, không tham đắm ái nhiễm bụi trần Bố thí, yêu thương người .. luôn giữ tâm ý sạch ! Kính nguyện : ... học ý nghĩa tên Ngài để làm tròn trọng trách, Người Phật Tử phải thể hiện được Từ Bi Nhẫn nhịn trước mọi nghịch duyên chớ khóc than chi Hiểu rõ hơn, lắng nghe hơn ... giải tỏa uẩn khúc ! Ngày Lễ Vía Quan Âm Xuất Gia 19/9 .. nguyện hứa biết tri túc ! Huệ Hương Melbourne 24/10/2021
06/09/202112:31(Xem: 1075)
Địa ngục là một khái niệm thuộc thế giới quan, nhằm mục đích trừng ác, răn dè hành vi của con người trong thế giới thực tại. Quan niệm về địa ngục được hình thành trên cơ sở thuyết luân hồi, luật nhân quả, thuyết báo ứng. Từ tư tưởng triết học, địa ngục được chuyển hóa thành nhiều loại hình nghệ thuật tôn giáo khác nhau, từ các dịch phẩm, khoa nghi, thơ phú, cho đến nghệ thuật tôn giáo, hội họa, bích họa, điêu khắc, phù điêu, đồ họa. Sự ảnh hưởng của kinh tạng Bắc truyền và nền nghệ thuật Phật giáo Đông Á là điều ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy. Từ triều đại Lê Thánh Tông (1442-1496) có bài “Thập giới cô hồn quốc ngữ văn”, trong có đề cập đến thiên đường, địa ngục, Phong Đô, cảnh đói khát dưới chốn âm ty. Bài này dùng để răn dè 10 loại người gồm: thiền tăng, đạo sĩ, quan lại, Nho sĩ, thầy địa lý, thầy thuốc, tướng quân, hoa nương, thương nhân, đãng tử. Như vậy có thể hiểu được rằng dẫn có những tham khảo nhất định về địa ngục của Phật giáo. Bài này là để cúng xá tội vong li
24/07/202117:04(Xem: 963)
Kính lạy Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ( Avalokitesvara) Ngài là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh. Hôm nay là ngày vía Đức Ngài đã thành Đạo 19/6 âm lịch rơi vào 28/7/2021. Kính bạch Ngài .... Từ nhiều năm về trước các chùa Tự viện tại VN và Hải ngoại đều cử hành 3 ngày vía (19/2-19/6-19/9) rất trọng thể để quy ngưỡng và dâng trọn niềm tin đến Đức Ngài. Vị Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài.( theo kinh Pháp Hoa ). Và con đã từng khấn nguyện sẽ cúng dường đến Ngài bằng những vần Thơ , bài viết hầu tán dương Ngài với hạnh nguyện Nhĩ căn Viên Thông như Đức Cổ Phật hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai đã thành tựu và trong dân gian Ngài (Bồ-tát Quán Thế Âm ) được tha thiết thầm kính tôn xưng Mẹ Quan Âm .
26/06/202109:46(Xem: 1761)
1/ Tôn Giả Xá-lợi-phất: Trí huệ đệ nhất Trí tuệ cao minh vi đệ nhất Tăng đoàn thống lãnh trợ Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá thân lâm kiến Đạo nghiệp truyền lưu chiếu ánh quang. Trí tuệ sáng ngời là số một Tăng đoàn thống lãnh giúp Từ Tôn Kỳ Viên Tinh Xá đích thân dựng Đạo nghiệp lưu truyền rạng ánh quang Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Trí Tuệ Đệ Nhất Xá Lợi Phất Tôn Giả 2/ Tôn Giả Mục-kiền-liên: Thần thông đệ nhất Thần thông đệ nhất chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khai diệu pháp Vu Lan báo hiếu vĩnh lưu hương. Thần thông số một chúng xưng dương Thống lãnh tăng đoàn trợ Pháp Vương Hiếu kính mẫu thân khơi pháp diệu Vu Lan báo hiếu mãi lưu hương. Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Thần Thông Đệ Nhất Mục Kiền Liên Tôn Giả
26/04/202107:42(Xem: 1474)
Đức Chuẩn Đề (1) vốn là Thất Cu Chi Phật Mẫu. Mười sáu tháng ba âm lịch, vía lễ thực thi (2) Ngài thường thuyết giảng Kinh Đà La Ni, Nguyện cầu tất cả trong Thế gian, Xuất thế gian đều thành tựu ... Khi nhìn biểu tượng Ngài ...khiến tâm tự nhủ (3) Uy lực từ bi vô biên với quần sanh Trí tuệ vĩ đại ...tay thứ chín ..Bát Nhã kinh Nguyện noi gương Bồ tát Long Thọ đọc 7 lần thần chú (4) Nam Mô Phật Mẫu Chuẩn Đề Đại Bồ Tát
29/03/202108:44(Xem: 1349)
Không hiểu tại sao đến bây giờ tôi mới chú ý đến điều lý thú và mầu nhiệm này giữa Khánh Vía 19/2 của Bồ Tát Quán Thế Âm và Khánh Vía 21/2 của Đức Bồ Tát Phổ Hiền! Như chúng ta ai cũng biết Phật giáo Đại Thừa có Tứ Đại Bồ Tát đó là : Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Trí Văn Thù, Đức Đại Hạnh Phổ Hiền và Đức Địa Tạng Bồ Tát . Từ lâu Phật tử Bắc Tông thường cử hành long trọng 3 ngày lễ vía cho Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là 19/2 ngày đản sanh , 19/6 ngày thành đạo và 19/9 ngày xuất gia . Riêng lễ vía Đức Bồ Tát Phổ Hiền đản sinh vào ngày 21 tháng hai âm lịch và nhưng rất ít khi được nhắc đến lễ vía Đức Ngài thành đạo vào ngày 23 tháng tư âm lịch.
01/01/202109:18(Xem: 99876)
Thư Viện Kinh Sách tổng hợp dung chứa trên 1,200 tập sách trên Trang Nhà Quảng Đức
17/11/202020:03(Xem: 1380)
Một người đi vượt biên từ Huế đi về hướng Hong kong, trên thuyền đánh cá nhỏ của gia đình gồm 5 người, đi được 5 ngày mà lạc đường hết xăng dầu trôi bềnh bồng trên biển. Cả nhà sắp chết khát và đói.Cả nhà quì lạy cầu nguyện Quán thế âm suốt ngày đêm cứu giúp cứu nạn. Với lòng thành, với tu theo Quán thế Âm từ lâu khi còn ở Huế, cầu xin được hai ngày thì có báo ứng. Tự nhiên có 3 con cá voi, một con đi đầu dẫn đường còn hai con còn lại cập kẹp vô thuyền hai bên hông mạn thuyền mà bơi về hướng mà sau này biết là Hong kong. Ba con cá ông nầy bơi như vậy suốt 2 ngày 2 đêm thì sáng ra, thấy bờ đất liền là Hong kong thì đàn cá chia tay. Cả nhà sống được và đi Mỹ ở California đến ngày nay. Như vậy giải thích tu tập theo Quán thế Âm là có thật
29/10/202009:10(Xem: 2193)
Thư Mời Tham Dự Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm tại Chùa Giác Nhiên, Tân Tây Lan