Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Kho tàng Chân Lý được tìm thấy trong kinh Pháp Cú (Dhammapada)

06/03/202207:45(Xem: 2881)
Kho tàng Chân Lý được tìm thấy trong kinh Pháp Cú (Dhammapada)


kinh phap cu


Kho tàng Chân Lý

được tìm thấy trong kinh Pháp Cú (Dhammapada)


 

Lời thưa:

 

Bài viết này có được nhờ một thói quen mà người viết được tu tập và thực hành trong suốt hai năm nay với Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng khởi đầu cho việc ban pháp nhủ từ Chánh Pháp của Đức Thế Tôn qua Pháp thoại online đưới hình thức livestream trong những ngày Melbourne bị phong tỏa vì đại dịch Covid !9.  Thấm thoát thời gian ấy đến nay vừa tròn đủ hai năm tính từ ngày 6/3/2020.

 

Chợt nhận ra có một sự trùng hợp lạ kỳ vì mình cũng vừa xong ôn lại phẩm cuối cùng thứ 26 BÀ LA MÔN của Kinh Pháp Cú vài hôm trước và cứ in nhớ trong đầu câu kệ 392 như sau :

 

Trước nhờ ai chỉ ta vào cửa

Hiểu sâu chánh pháp Như lai dạy

Hãy trang trọng đảnh lễ người ấy

Như Bà La môn thờ thần lửa 

 

 Đấy là  tích truyện nói về Ngài Xá Lợi Phất hằng đêm đã hướng về nơi Ngài Assaji để lễ lạy trước khi đi nghỉ. (người đã dạy cho Ngài Xá Lợi Phất về lý duyên khởi rằng :

Muôn pháp do nhân duyên sanh

Cũng do nhân duyên mà diệt

Thầy Ta, Phật đại sa môn

Thường dạy rõ như thế !)

 Cũng cần nhắc lại Ngài Asaaji là một trong 5 vị tỳ kheo trong nhóm Ngài Kiều Trần Như  đã từng tu khổ hạnh với Đức Phật và sau đó đã chứng đắc A-la-hán sau bài kinh Vô Ngã Tướng nói về Lý duyên khởi và trở thành 5 đệ tử đầu tiên của Đức Phật và từ đấy thành lập Tăng đoàn.

 

Kính tri ân Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng với sự cảm niệm sâu sắc vì đã giúp con tu tập theo ngõ thính pháp và tự trình pháp sau khi chú tâm lĩnh hội những bài pháp thoại MP4 về Kinh Pháp Cú trong hơn 80 giờ mà niềm  hỷ lạc vẫn theo suốt sau đó nhiều ngày để hôm nay xin được chia sẻ về toàn bộ phẩm thứ 26 của kinh Pháp Cú  BÀ LA MÔN, trong đó tinh yếu của phương pháp tu tập để đạt đạo quả  được kết nối từ việc tu tập Thiền Chỉ và Thiền Quán cùng với Bát Chánh Đạo được Đức Phật nói kệ cho Chư Tỳ Kheo mà kệ  tiêu biểu nhất có thể xem là đáng ghi nhớ nhất trong phẩm này....để chiêm nghiệm và thực hành, theo thiển ý của hậu học đó là   kệ 384 như sau:

Khi an trú hai pháp Chỉ, Quán

Bà La Môn có trí

Đến được Bờ bên kia

Mọi kiết sử đã dứt sạch

 

Kính dâng Thầy Nguyên Tạng và các bạn trong Đạo Tràng Quảng Đức với cái nhìn của người Phật Tử đã được un đúc trong những kệ Pháp Cú thường đọc trong những thời thỉnh chuông Khuya và Tối vẫn được livestream hàng ngày trên Facebook trang nhaquangduc.

 

Ân Giáo Thọ dẫu một ngày kính xin tạc dạ

Thật thượng duyên nghe Pháp thoại trọn hai năm

Gương Ngài Xá Lợi Phất, thượng trí Thanh Văn

Đảnh lễ Thượng Tọa Giảng Sư, mỗi lần chia sẻ

 

Thế kỷ hiện đại công nghệ xuất hiện Tăng tài, trẻ

“Phật Giáo Khắp Thế Giới” tác phẩm đầu tay

Từ năm 2001 đã thực hiện trình bày

Liên tục từ đấy... biên dịch, khảo cứu góp phần hoằng pháp

Đại duyên cho ai đã được  Ngài mời cộng tác

(Huệ Hương)

 

39_Thien Su Phap ThuongKính mời nghe các bài giảng của TT Nguyên Tạng về Tổ Sư Thiền


 Nào chúng ta  cùng nhau chia sẻ nhé,  người viết cũng xin thú nhận rằng tài liệu chú giải về kinh Pháp Cú có được từ 2002 do Cư Sĩ Thiện Nhựt/ Canada biên soạn và 26 bài pháp thoại Kinh Pháp Cú từ Giáo Án của Sư Sán Nhiên giảng từ 2016 tại Washington DC nay mới phát sóng lại trên YouTube.

  Với phương tiện sẵn có, với trình độ căn cơ còn yếu kém của riêng cá nhân người viết, nhưng rất nhiệt tình muốn được sự chỉ dạy từ những bậc hiền trí, HH chỉ  hy vọng nếu có sai sót kính xin Thầy, các bạn và đọc giả niệm tình tha thứ cho và xin hứa sẽ học hỏi thêm từ những lời giáo huấn .

Kính đa tạ.

 

 

Nào ...Chúng ta cùng đọc Phẩm Bà la Môn nhé....Như đã nói ở trên đây là Phẩm thứ 26 và là Phẩm cuối cùng trong kinh Pháp Cú gồm câu kệ 383 đến câu kệ 423.

 

Như ai trong chúng ta đều đã biết....  Ấn Độ cho đến nay vẫn còn là một xã hội với sự phân chia giai cấp mà đứng đầu là Giới Bà La Môn còn  gọi là Phạm Chí ( giai cấp tu sĩ xưa) vượt hơn cả giai cấp Sát đế Lợi hàng vua chúa. Nhưng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật chỉ dùng từ Bà la Môn để chỉ các bậc tu hành phạm hạnh đã chứng đắc đạo quả A-La- Hán sau khi đã diệt được 10 kiết sử tuần tự qua 4 giai đoạn :

1-    Quả vị Dự Lưu Tu Đà Hoàn ( khi diệt trừ được Thân kiến, Hoài nghi, Giới cấm thủ) còn trở lại luân hồi trong 7 kiếp tái sinh .

2-    Quả vị Tư Đà Hàm – Nhất Lai sẽ tái sinh lại trong cõi người một lần nữa thôi ( khi đã diệt được thêm Tham thô và Sân thô).

3-    Quả vị A Na Hàm  --Bất Lai Không còn trở lại cõi Ta Bà nữa, được về cõi trời Ngũ Tịnh Cư Thiên ( khi đã diệt hoàn toàn Tham tế và Sân tế),

4-    A La Hán  - bậc Vô Sanh -bậc phạm hạnh đã cắt đứt các phiền não trong tâm, ( chẳng còn tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, tận diệt được ái dục ) và đã hoàn thành con đường Đạo đế tận diệt những nguyên nhân gây ra Khổ đau .... đã tháo gỡ hết mọi trói buộc nên lúc nào cũng tự tại an nhiên.

 Điều này được thấy qua các câu kệ sau đây khi Phật chỉ day cho cho các tỳ khưu

Kệ 385_ Người chẳng chấp bờ này bờ nọ

               Cả hai bờ chẳng chấp Có, chấp Không

               Thoát ly phiền não đoạn tận trói buộc

               Như Lai gọi Bà La Môn  

Kệ 386_ Người hành Thiền, ẩn cư vô nhiễm

              Thoát ly lậu hoặc, nhiệm vụ xong

               Thành đạt được mục đích tối tôn

                Như Lai gọi Bà La Môn

Kệ 391_ Với người...ác nghiệp chẳng tạo Nhân

                Bằng thân, bằng miệng, hoặc bằng ý

                Tự điều phục trong ba lời ấy

                Như Lai gọi Bà La Môn

 

Kệ 397_ Người đã cắt đứt mọi kiết sử

               Chẳng còn sợ hãi, chẳng đắm trước

               Thoát khỏi mọi ràng buộc

               Như Lai gọi Bà La Môn

 

Xuyên suốt từ lúc bắt đầu vào phẩm Bà La Môn, Đức Phật đã khẳng định,  khi có một người giai cấp Bà La môn đến chất vấn vì sao Đức Phât gọi đệ tử thượng trí của Ngài đã chứng đắc A la Hán là Bà la Môn bất chấp giai cấp của họ :

“ Ta chẳng gọi Bà La Môn những người sanh ra trong giai cấp này, với Ta những ai đã dẹp xong các lậu hoặc , cắt đứt sự luyến ái trong cuộc đời( Dục ái-Sắc ái-Vô sắc ái )... chứng quả vị A La Hán ta gọi người ấy là Bà La Môn.”

Và để khuyến khích những ai có lòng ham muốn được đề cao với tên gọi Bà La Môn ( xứng danh mình từng sanh được vào giai cấp cao quý trọng vọng đó.)..hãy nghe kệ 383, kệ 393, kệ 396 như sau:

Kệ 383_  Này Bà La Môn,

                Hãy tinh tấn đoạn dòng ái dục

                Lìa bỏ vật chất thú vui

                Các hành hoại diệt đã thấu rõ

                Hãy làm người chứng đắc vô vi

 

Kệ 396_ Như Lai chẳng gọi Bà La Môn

               Kẻ từ bụng mẹ Phạm Chí sinh ra

               Nếu Tâm còn phiền não

               Phàm Phu tên ấy mà

               Người thoát ly ái luyến, não phiền

               Như Lai  gọi là Bà la Môn

 

Kệ 393 _  Đâu vì giai cấp, họ hàng, tóc bện

                 Mà được trở thành Ba La Môn

                 Chỉ ai CHÂN, CHÁNH,TỊNH

                 Người ấy đúng thật Bà La Môn

 

Như vậy  Đức Phật khẳng định ở đây :CHÂN là hiểu rõ Chân lý của Tứ Thánh Đế , CHÁNH là theo đúng con đường Bát Chánh Đạo và TỊNH là sống cuộc đời thanh tịnh của bậc sa môn  

 

Ngoài ra khi nhìn thấy các cuộc chơi đấu trâu của hạng giai cấp cao , Đức Phật đã dạy đệ tử mình như sau : “ Này Chư Tỳ Kheo, các sợi dây buộc trâu mà ta nhìn thấy đó, thật ra cũng dễ tháo gỡ , cũng dễ bứt đứt nhưng này Chư Tỳ Kheo các sợi đai SÂN HẬN với dây cương THAM ÁI ở bên trong Tâm rất khó tháo . Này các Tỳ Kheo , hãy cố găng cắt bỏ nó đi” .

 

Chắc hẳn chúng ta sẽ rơi lệ khi nghe câu kệ 398, 400 như nghe lời một  người cha rất thiết tha dạy dỗ con mình với nhữnglời ẩn sâu trong trái tim thuần hậu khi thấy các con mình sẽ sa vào nơi nguy khốn ...          
    

Kệ 398 _ Bỏ đai da SÂN, cắt dây cương THAM ÁI

                Chặt dây Tà Kiến, phụ tùng Thùy Miên

                Phá chốt VÔ MINH, giác ngộ an nhiên

                 Như Lai gọi  Bà La Môn từ đấy

               

Kệ 400 _ Chẳng Sân hận làm tròn bổn phận

                Tham ái tận , Giới hạnh trang nghiêm

                 Thân này là chót,

                  Nhiếp phục các căn thuần viên

                 Như Lai gọi Bà La Môn ...tên

 

Và còn nhiều nhiều nữa nhưng người viết xin trở về câu kệ 384 được gọi là tinh yếu nhất trong phẩm 26 này vì nó  bao trùm  cảc phương pháp tu tập để thành đạt đạo quả và xứng danh Bà La Môn .

 

Khi an trú hai pháp Chỉ, Quán

Bà La Môn có trí

Đến được Bờ bên kia

Mọi kiết sử đã dứt sạch

 

Thế nào là Hai Pháp Thiền Chỉ và Thiền Quán ? Tại sao chỉ cần hai pháp này thôi là đã được đến bờ kia ( Đáo bỉ ngạn- Bờ giác ) ? Phải chăng 10 kiết sử đã đoạn tận đều tập trung trong Thiền quán ( Vipassana ) khi quán thân, thọ, tâm, pháp .và nhìn ra được thực tướng của vạn pháp đều nằm trong Tam Pháp Ấn ( VÔ THUỜNG- KHỔ - VÔ NGÃ) .

 

Vậy thì cùng xem lại sự liên hệ giữa Thiền Chỉ và Thiền Quán mà những bài về Tổ Sư Thiền được Giảng Sư TT Thích Nguyên Tạng thường nhắc đến trong hành trạng các Ngài, vì

hai phương pháp Thiền này có chức năng và nhiệm vụ khác nhau
 

 THIỀN CHỈ làm dừng lại các dục và bất thiện pháp, đưa đến sự hỷ, lạc, nhất tâm;

 trong lúc THIỀN QUÁN nhờ quan sát sự vật hiện tượng như thật mà đoạn trừ vô minh phiền não đưa đến trí tuệ giải thoát.

THIỀN CHỈ  và  THIỀN QUÁN  được so sánh với các cặp sứ giả nhanh  nhất  (Sīghaṃ dūtayugaṃ), người đã mang thông điệp của sự thật, đó là, Niết-bàn cảnh giới của Phật, tức là các khoa về chánh niệm (sati) là người gác cửa sáu giác quan (phòng hộ sáu căn môn), và Bát Chánh đạo là con đường dẫn đến niết bàn.

 

Mục đích của thiền chỉ là để an định tâm trí, không để tâm phân tán loạn động (vikshepa). Bản chất của thiền quán là để nhìn thấy sự thật như nó là (ānupassanā).

 Cả hai  cùng nhau  hành động  như một thực thể  duy nhất hài hòa như là cách để đạt đến Niết-bàn. 

Thiền chỉ có nhiệm vụ thâu gom vọng tưởng lại, còn thiền quán có công năng chặt đứt phiền não.

 

(trích đoạn lại trong loạt bài trình pháp về Tổ Sư Thiền khi nghe pháp thoại của Giảng Sư )

 

Lời kết :

 

Với 40 câu kệ trong phẩm Bà La Môn chúng ta sẽ ôn lại hết các phương pháp đoạn trừ phiền não bằng cách đoạn dần từ 3 kiết sử Thân kiến, Hoài Nghi, Giới cấm thủ để tiến dần lên theo năm tháng và với sự kiên trì nhiều năm hạ thủ công phu....Kính chúc quý đạo hữu sẽ có ngay trong hiện đời hay nhiều kiếp tái sinh được một lần xứng danh Bà La Môn ...tên gọi.

 

Kính hy vọng lắm thay với những ai đang Thấy Pháp diễn lên theo Thành, Trụ, Hoại, Diệt và chiêm nghiệm được nghiệp báo mình đang diễn ra theo cấp độ nào để luôn trong Chánh niệm Tỉnh Giác mà tu bồi thêm Phước hữu lậu và vô lậu.

 

Kính nguyện hồi hướng công đức tu tập xin làm duyên lành dẫn dắt con và quý đạo hữu thân thương cùng chung dạo tràng và Thầy Tổ nhất là Ân Sư một ngày nào đó... chứng đắc đạo quả diệt được mọi phiền não trầm luân.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT  

NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO  SAMMASAMBUDDHASSA

 

Kính trân trọng

Melbourne 6/3/2022

Phật tử Huệ Hương

 

 

facebook
youtube 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/09/2022(Xem: 1823)
Kính đa tạ Giảng Sư.. Hoan hỷ phát sinh ngay sau giờ pháp thoại Thấu hiểu sâu hơn về lẽ Vô Thường Pháp vận hành..như nắng tỏa giữa ngàn hương Đừng tự làm khổ mình bằng điên đảo tưởng! Bản chất cuộc sống tự nhiên ...đừng ép gượng “Trong Vô thường mà lại muốn đạt sự thường” Hoàn cảnh nào... Dù thăng trầm vinh nhục phong sương Chớ cưởng cầu hãy tu mà chuyển nghiệp Nhớ Tam Pháp Ấn và Thành,Trụ, Hoại, Diệt!
28/08/2022(Xem: 1851)
Và hôm nay sau khi nghe những lời trình bày dưới hình thức một nhà tâm lý học trị liệu của Giảng Sư con đã học thêm được một phương pháp hít thở thật nhẹ nhàng và dễ dàng đúng theo tinh thần Tâm Thiền của Thầy con đã dạy khi được biết rằng các nhà tâm lý học Úc Châu đã tán thán phương cách của TT Giảng Sư. “Khi hít vào thật sâu tôi là một bông hoa Khi thở ra nhẹ nhàng tôi luôn luôn tươi mát” (3 lần)
14/08/2022(Xem: 2396)
Ni Sư Thảo Liên đã giới thiệu bài thơ VU LAN THÁNG BẢY ÂN TÌNH dù không biết tác giả và đã giảng nghĩa chi tiết để nói lên tâm trạng tha phương của những người con trên đất Úc (quêhương thứ hai). Kính ghi lại như sau: Con quỳ dưới ánh đạo vàng Bao la tình mẹ đậm đà thương yêu Ly hương mấy nẻo sơn khê Nhớ da diết nhớ lối về quê hương Mẹ ơi con trẻ tha phương Xây tình viễn xứ phong sương tuổi đời
26/03/2022(Xem: 9529)
❝Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, Không gì bằng trí tuệ của đời ta, Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, Chỉ tinh tấn là vượt qua tất cả.❞ Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, Pháp hữu và qúy Phật Tử Lịch Pháp thoại và khóa tu tại Hoa Kỳ trong tháng 4 và tháng 5-2022 với sự hướng dẫn của Tỳ kheo Như Nhiên. Th Tánh Tuệ CHƯƠNG TRÌNH HAI NGÀY TU HỌC tại Tu viện Đạo Viên tiểu bang Maryland Khóa tu chủ đề: TIẾP XÚC VỚI THỰC TẠI. Với sự hướng dẫn của thầy Thích Tánh Tuệ California, Thầy Viên Ngộ trụ trì Tu Viện Đạo Viên, Maryland và Thầy Tâm Nguyên trụ trì Tu Viện Hạnh Phúc, Florida. Tu học hai ngày thứ Bảy & Chủ nhật (April 09 & 10, 2022) và ngắm Hoa Anh Đào vùng thủ độ Hoa Thịnh Đốn vào ngày thứ hai sau khóa tu.
07/02/2022(Xem: 13319)
Kính đa tạ Thầy đã giới thiệu 14 lời vàng của HT Thích Trí Tịnh (1916-2014 ) một Bồ Tát thị hiện đã mang kho tàng kinh các đến với Phật Tử VN trong và ngoài nước nhưng cuối cùng di chúc để lại cho đời chỉ vỏn vẹn 14 lời vàng này lại là Kim Chỉ Nam cho những ai muốn tu tập giải thoát ( LÀM LÀNH-LÁNH DỮ-THƯƠNG NGƯỜI- THƯƠNG VẬT-ĂN CHAY-NIỆM PHẬT -TỤNG KINH ) và Bộ Toàn tập Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển cũng như Ngũ Kinh Tịnh Độ mà Ngài đã thọ trì hằng ngày từ A lại da thức khởi phát.
20/12/2021(Xem: 4283)
Vào năm 2012 có lẽ do phước duyên nào đó, tôi được một thiền sư (kính xin tạm giấu tên ) trao tặng cho một quyển sách được lưu hành trong nội bộ bấy giờ mà tác giả là Cư Sĩ Minh Mẫn có bàn đến Tự Tánh Di Đà . Đúng là dịp tốt cho tôi kiểm chứng lại cách tu tập của mình đã tiếp thu được giáo lý của Đức Thế Tôn qua hằng ngàn bài giảng của quý danh sư mà từ đó tôi được có những giây phút thật an lạc hạnh phúc dù chỉ thoáng qua .
09/12/2021(Xem: 13685)
Cách đây vài ngày đọc trên một tờ báo tại Sydney , khi nói về chủng thể Omicron vừa phát tán và lây lan do xuất phát từ các nước Nam Phi , tôi chợt mỉm cười khi đọc được câu này " Chúng ta đã học từ nạn đại dịch một điều rằng : Đừng nên hy vọng một điều gì , vì chắc chắn điều mình hy vọng ấy sẽ chỉ là THẤT VỌNG " If there’s one thing COVID has taught us , it is to expect nothing, except disappointment . What it comes to that COVID really delivers
30/11/2021(Xem: 19802)
316. Thi Kệ Bốn Núi do Vua Trần Thái Tông biên soạn. Trần Thái Tông (1218-1277), là vị vua đầu tiên của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam (triều đại kéo dài đến 175 năm sau, ông cũng là một Thiền sư đắc đạo và để lại những tác phẩm Phật học vô giá cho đời sau). Đây là Thời Pháp Thoại thứ 316 của TT Nguyên Tạng, cũng là bài giảng cuối của năm thứ 2 (sẽ nghỉ qua sang năm sẽ giảng lại) từ 6.45am, Thứ Ba, 30/11/2021 (26/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com
25/11/2021(Xem: 23089)
315. Sáu Thời Sám Hối do Vua Trần Thái Tông biên soạn Đây là Thời Pháp Thoại thứ 315 của TT Nguyên Tạng từ 6.45am, Thứ Năm, 25/11/2021 (20/10/Tân Sửu) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️ Múi giờ : pháp thoại của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…) - 06: 45am (giờ Melbourne, Australia) - 12:45pm (giờ Cali, USA) - 03:45pm (giờ Montreal, Canada) - 09:45pm (giờ Paris, France) - 02:45am (giờ Saigon, Vietnam) 🙏🌷🙏🌼🙏🌺🙏🌹 💐🌹🥀🌷🍀💐🌼🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃 Youtube: Tu Viện Quảng Đức (TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia) https://www.youtube.com/channel/UCxfUXUxU65FtOjrehu9zMMw Facebook: https://www.facebook.com/ThichNguyenTang/
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567