Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

"Thông Điệp" Phật Đản 2646 (PL 2565, Dl 2021)

09/05/202118:53(Xem: 3237)
"Thông Điệp" Phật Đản 2646 (PL 2565, Dl 2021)

Phat Dan Sanh 30

“Thông Điệp” PHẬT ĐẢN

Kính Mừng Phật Đản 2645 - PL 2565 - 2021Trên đời này cái “ta” là duy nhất (1)

Phật Thánh Phàm đều quyết định bởi “ta”

Thập pháp giới (2) nếu muốn được an hòa

Tâm phải sống vị tha và hiểu biết

“Tri Kiến Phật” (3) đó là điều đặc biệt

Phật ra đời để “Khai Thị” chúng sanh

“Ngộ Nhập” bằng sự nỗ lực tu hành

Quán chiếu tâm cùng triệt tiêu bản ngã

Hành khất thực bốn chín năm hoằng hóa (4)

Sống dưới cây hằng bảo vệ thiên nhiên (5)

Dùng đạo lực để cảm hóa Thánh hiền

Bình đẳng thảy khi mọi loài đều Phật (6)

Giáo lý Phật chỉ một điều duy nhất

Giải tận cùng những ràng buộc nhân gian

Đưa con người hướng đến cảnh huy hoàng

Sống bao dung với tâm không phân biệt

Kinh Di Giáo (7) những điều dạy tha thiết

Kim chỉ nam cho các bậc tu hành

Đồng thăng hoa trong đời sống tịnh thanh

Qua đơn giản ít muốn và biết đủ

Lấy phụng sự kệ kinh niềm vui thú

Chuyển sáu căn không đắm nhiễm sáu trần

Trong đường đời thường tưởng nhớ tứ ân

Tu tinh tấn chút đền ơn muôn một

 

Phật đản sanh muốn cõi đời đều tốt

Đem công bằng xóa giai cấp bất công

Mang Từ Bi Trí Tuệ sáng soi lòng

Giúp nhân thế cùng hướng về nẻo giác

Ai miên mật hành trì đều thành đạt

        Sống cuộc đời thanh thản rất lạc an

        Biết buông xả tận hưởng cảnh Niết Bàn

        Đấy mục đích Phật ra đời độ chúng

Mừng Phật Đản thể hiện Bi Trí Dũng

Giúp cho nhau Phật tánh mãi lưu truyền

Sống cuộc đời cao đẹp thuận tự nhiên

Hóa giải hết những khổ đau nhân loại

 

Chùa Pháp Hoa SA, 01/05/2021 (20/3/Tân Sửu), những ngày chuẩn bị đón mừng Phật Đản lần thứ 2645, PL 2565.

TK. Thích Viên Thành


Ghi chú: (1) + (2) +(3) Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên: KHAI THỊ CHÚNG SANH NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN “Mở bày tâm ra, chỉ cho chúng sanh thấy, hiểu được Phật”. Nên khi mới vừa sinh ra, Đức Phật Truyền Thông Điệp đầu đời rằng ”Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn – nghĩa là: Trên Trời dưới Trời chỉ có cái Ta này là duy nhất”. Cái “Ta” này cộng với “Tâm” là năng lượng, có thể tạo thành 10 pháp giới (Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Trời, Người, Atula, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh). Nếu ai biết vận dụng năng lượng này để phụng sự mọi loài chúng sinh, thì sanh Phước Đức, có thể thành Phật, thành Thánh. Bèn nếu mang năng lượng này, phục vụ riêng cho việc hưởng thụ bản thân, hay gia đình, tộc họ, quốc gia, chủng tộc, thì sẽ đọa lạc vào 3 đường ác, tội lỗi cũng vô biên. Cho nên aiTu hành, để hạ dần, tiến đến không còn “cái ta” là đúng pháp, bèn nếu Tu mà mỗi ngày muốn thể hiện “cái ta” để nó lớn dần, đó là Tu sai. “Phải quán chiếu lại chính mình, mà lo chỉnh sửa, cho “không còn cái ta” đó là nhiệm vụ chính của người Tu, chứ không vì ở ngoài mà được”.

(4)+(5) Phật truyền Thông Điệp xem “cái ta” và thiên nhiên là quan trọng, nên suốt chặng đường hoằng Pháp 49 năm, Đức Phật đã cùng đoàn Đệ tử, hằng ngày phải chọn phương pháp đi bộ “khất thực”, sống dưới gốc cây, đây là Pháp tu thực tiễn để tiêu trừ “bản ngã”, gieo duyên hóa độ chúng sanh, cũng là hình thức bảo vệ thiên nhiên cụ thể nhất.

(6) Đức Phật ra đời truyền Thông Điệp: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”, trong xuyên suốt các Kinh, cũng không ngoài mục đích chỉ bày cho mọi loài thấy và sống với Tánh Phật ấy, để tự thân được an lạc, hạnh phúc và lợi ích cho muôn loài.

(7) Đức Phật luôn thương tưởng hàng đệ tử, trước khi nhập Niết Bàn, cũng cố gắng dạy những lời sau cuối, đầy cảm xúc, rất cô đọng, súc tích. Nếu ai không nhớ hết gia tài Phật Pháp trong suốt 49 năm Ngài hoằng hóa, thì chỉ cần nương theo Kinh Di Giáo này, cũng khá đầy đủ để hành trì, đạt được giác ngộ, giải thoát rồi.facebook-1

***
youtube
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/05/2017(Xem: 11015)
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Chánh Pháp – HT Thích Thái Hòa
31/05/2017(Xem: 10221)
Niềm Tin Bất Hoại Đối Với Đức Phật – HT Thích Thái Hòa
28/05/2017(Xem: 7653)
Giáo lý đạo Phật là gì? Giáo lý đạo Phật là phương tiện để điều trị thân bệnh và tâm bệnh, là dược liệu của sự chân thật giúp cho người bệnh hiểu rõ bản chất của sự thật, của chân tâm để đạt đến sự giác ngộ rốt ráo. Chúng sinh do tâm bệnh nên có thân bệnh phát tác và mãi trong chuỗi dài sinh tử luân hồi, con người phải trải qua bốn giai đoạn là sinh, già, bệnh, chết; là quy luật tất yếu của thế giới sinh – diệt, chúng sinh nào muốn liễu sinh thoát tử, phải điều trị bệnh bằng các bài thuốc mà đức Phật đã chỉ dạy.
22/05/2017(Xem: 46152)
Trong bước đầu học Phật, chúng tôi thường gặp nhiều trở ngại lớn về vấn đề danh từ. Vì trong kinh sách tiếng Việt thường dùng lẫn lộn các chữ Việt, chữ Hán Việt, chữ Pali, chữ Sanscrit, khi thì phiên âm, khi thì dịch nghĩa. Các nhân danh và địa danh không được đồng nhứt. Về thời gian, nơi chốn và nhiều câu chuyện trong sự tích đức Phật cũng có nhiều thuyết khác nhau làm cho người học Phật khó ghi nhận được diễn tiến cuộc đời đức Phật. Do đó chúng tôi có phát nguyện sẽ cố gắng đóng góp phần nào để giúp người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần.
25/04/2017(Xem: 5450)
UNIVERSAL LOVE OF THE BUDDHA Written by Andrew. J. Williams Produced and performed by Andrew. J. Williams and Roger. J. McLachlan Recorded by Roger. J. McLachlan SONGLIST 1. UNIVERSAL LOVE reprise (Williams) 2. DEAL OF GOLD (Williams) 3. GOLDEN GENEROSITY (Williams/McLachlan) 4. PROMISE (Williams) 5. UNIVERSAL LOVE reprise (Williams) 6. ONE PEOPLE (Williams) 7. PERFECT PLACE (Williams) 8. REVERENCE (Williams) 9. CELESTIAL BALLET (Williams) 10. OBSTACLES & FEARS (Williams/McLachlan) 11. THE SOLUTION (Williams) 12. LIBERATION (Williams) 13. UNIVERSAL LOVE (Williams) 14. MERIT DEDICATION (Williams)
14/04/2017(Xem: 2882)
Cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại xứ Ấn Độ cổ xưa, cội nguồn của nền văn minh sông Hằng và thế giới. Một sự kiện trọng đại thật là hy hữu và hiếm có, Đức Thế Tôn thị hiện vào cõi đời này để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Ngài đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày rằm tháng tư năm 624 trước công nguyên, ngoại thành Ca Tỳ La Vệ, ngày nay là xứ Nepal. Khi Đức Thế Tôn thị hiện đản sanh, tiên nhân A Tư Đà đoán rằng sau này Ngài sẽ trở thành vị Vua Chuyển Luân Thánh Vương và nếu xuất gia học đạo sẽ thành Phật. Lịch sử của Đức Thế Tôn có tính siêu việt giống như đoá hoa Vô Ưu mấy ngàn năm mới nở một lần.
13/02/2017(Xem: 4644)
Này Ananda, nếu có Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. (Đại Bát Niết Bàn – Trường Bộ Kinh)
28/05/2016(Xem: 10942)
Phật Tánh đó là Tánh Giác Ngộ, Tánh Phật, Bổn Tánh Lành, Mầm Lương Thiện trong mọi loài chúng sinh. Cũng gọi là Như Lai Tánh, đối nghĩa với chúng sanh tánh. Kinh Phạm võng: Tất cả chúnh sanh đều có sẵn Tánh Giác Ngộ nơi mình (Nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh). Nhờ có Tánh Giác Ngộ ấy, bổn tánh lành ấy chúng sanh công nhận và thấu đạt lý nhân quả, hiểu cái thể tự nhiên của mình đồng với Phật. Phật Tánh nơi ta luôn tiến chớ không phải thối, tích lũy chớ không phải tiêu vong, nó tiến tới mãi, nó khiến cho cảnh trần càng tươi đẹp, càng thuần tịnh, nó đưa lần mọi vật đến gần cái tuyệt đẹp, tuyệt cao, tuyệt diệu, tuyệt trong sáng thánh thiện. Mỗi loài đều có nơi mình Phật Tánh, dầu cho loài nào có thấp hèn tới đâu cũng có khả năng thành Phật. Không trừ loài nào, không một ai mà không có khả năng thành Phật.
24/05/2016(Xem: 7679)
Sáng Rằm Tháng Tư Đại Lễ Phật Đản 2640- PL: 2560- DL: 2016 Ghi nhận bằng hình ảnh qua các tự viện ở thành phố Nha Trang - Chùa Long Sơn (đường 23 tháng 10) - Chùa Nghĩa Hòa (đường 23 tháng 10) - Chùa Thiên Hòa (đường Yersin) - Chùa Vương Xá (đường Phương Sài) - Tổ Đình Nghĩa Phương (đường Lý Thánh Tôn) - Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (đường Sinh Trung) Tâm Không Vĩnh Hữu
09/04/2016(Xem: 14387)
Đôi lời về Xá Lợi Phật_Lạt Ma Zopa Rinpoche_Hồng Như dịch, Bảo Tháp thờ Xá Phật còn sót lại ở Thành Tỳ Xá Ly, Ấn Độ (hình phái đoàn hành hương Phật tích Ấn Độ của Tu Viện Quảng Đức tháng 11-2006)
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Senior Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com ; http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
quangduc@quangduc.com , tvquangduc@bigpond.com
KHÁCH VIẾNG THĂM
110,220,567